makoto kimura!!!'s Recent Activity

  1. makoto kimura!!! đã trả lời vào chủ đề TB Xem bói xem quẻ đầu năm [ mở cạnh miếu ông Thắng, đằng sau miếu hoàn loan].

    cám ơn thầy, chắc yếu tố tinh thần là chính, mộc hỏa, là mộc và hỏa í hả thầy ? đúng rồi bác ơi, năm nay mình vào đại vận mới, theo tử...

    10/6/24