March Four's Recent Activity

  1. March Four đã thích bài viết của leland2 trong chủ đề Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh.

    Căn bản team Tần khoẻ quá, riêng Tín thôi chém xong Bàng Noãn thì vô địch thiên hạ rồi, Lý Mục thì đoạn này bị thất sủng theo đúng lịch...

    19/10/21 lúc 14:07
  2. March Four đã trả lời vào chủ đề Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh.

    Chap mới Kỵ đang chất vấn Ma Luận vấn đề gì nhỉ? Bao nhiêu người ý là bao nhiêu thủ lĩnh đào ngũ? Ai mà chẳng thế? Đi chém thiên hạ thì...

    16/10/21 lúc 12:02