Namguild 2's Recent Activity

 1. Namguild 2 đã trả lời vào chủ đề One Piece 42nd FC ► Sanji's YEAR - "Sanji Past Revealed - The Return of The Lost Prince".

  Chắc đô đốc thôi,còn thuỷ sư cuối truyện dự đoán Aokiji.

  14/8/22 lúc 22:40
 2. Namguild 2 đã trả lời vào chủ đề One Piece 42nd FC ► Sanji's YEAR - "Sanji Past Revealed - The Return of The Lost Prince".

  Hoặc hậu arc,Kaido và Big Mom đc đám con cứu,băng bó đầy mình,rồi Râu Đen vào úp sọt.

  12/8/22
 3. Namguild 2 đã trả lời vào chủ đề One Piece 42nd FC ► Sanji's YEAR - "Sanji Past Revealed - The Return of The Lost Prince".

  C*t đái thật,thế Yamato ko tham gia băng Mũ Rơm,thế cố gắng xây dựng nó làm gì,chẳng lẽ.....King.

  12/8/22