qb4ever_2k's Recent Activity

  1. qb4ever_2k đã trả lời vào chủ đề [VTC]Cầm 200.000 đồng đi chợ, không mua đủ 2 bữa ăn ngon cho gia đình.

    Cuộc sống giờ thừa chất sợ không sợ thì thôi chứ 200k đếch thể nào thiếu chất được, trừ khi cố ý hoặc có nhu cầu đặc biệt.

    23/5/24 lúc 14:08
  2. qb4ever_2k đã trả lời vào chủ đề TN - Xe máy nhiều người dân ở TP.HCM bị tắt máy đột ngột: Không hiểu vì sao?.

    Mấy chủ tịch như @thangcb đi con maybach nặng 4 tấn qua đoạn này thì đẩy thế nào pikapika

    20/5/24 lúc 11:45