Rey Goyangi's Recent Activity

  1. Rey Goyangi đã thích bài viết của Kronpas trong chủ đề [Cafeland] 59 tỷ.

    +1. Đường sắt muốn hốc cho đẫy mõm nên cứ trình lấy được, chứ thống kê trên thế giới chỉ có vài nước đường sắt cao tốc có lãi. Nhật hòa...

    15/8/22 lúc 02:28
  2. Rey Goyangi đã thích bài viết của Kronpas trong chủ đề [Cafeland] 59 tỷ.

    địt con mẹ đất nước tôi. Con cháu tôi ăn lồn rồi.

    13/8/22 lúc 18:45