Sa†an's Recent Activity

  1. Sa†an đã trả lời vào chủ đề The Boys - Season 04 (13/06/2024).

    Chắc mấy a kỳ vọng quá chứ tôi thấy ss nào cũng lan man dài dòng mà, sau đó cuối ss thì ráng rush vkl ra, chỉ khó chịu là thằng đạo diễn...

    18/6/24 lúc 20:21
  2. Sa†an đã trả lời vào chủ đề GameVN Trade Coin Team.

    Moé, thị trường vẫn chưa lên nổi, thôi lại xoá app chạy grab tiếp.

    16/6/24 lúc 11:08