TheDeathKnight's Recent Activity

  1. TheDeathKnight đã trả lời vào chủ đề [LĐ] Nhập khẩu điện nhưng 4.600 MW điện gió, mặt trời không được lên lưới.

    cũng không chắc, có thể là có giải thích đầy đủ, nhưng báo chí éo đăng. Phải vào tận hội trường QH tham dự mới rõ

    26/5/23 lúc 10:44