Usagi88's Recent Activity

  1. Usagi88 đã trả lời vào chủ đề [Gacha] Goddess of Genesis.

    Má vác Arte, Hằng vào cái united battle đúng ung thư. Đánh 1 lèo win 5 trận, toàn max bảo kê cho arte nó nội tại tỉa rụng từng đứa một...

    9/7/20 lúc 07:23