XileRo56's Recent Activity

  1. XileRo56 đã trả lời vào chủ đề Path Of Exile( đồ họa diablo II trên môi trường 3d) - OB 23/01/2013 - F2P.

    đúng rồi, mỗi một league sẽ có core mechanic riêng, sau khi hết league thì toàn bộ char và đồ đạc sẽ dồn về 1 bãi rác standard, standard...

    11/7/20 lúc 09:21