Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi awm

 1. denny_2x10
  denny_2x10
  hey man
  12/2/15
 2. awm
  awm
  mi del fb chi vậy :v
  21/2/15
 3. denny_2x10
  denny_2x10
  deactivate
  21/2/15
 4. denny_2x10
  denny_2x10
  delete all friend from steam skype anythign
  21/2/15
 5. awm
  awm
  thế giờ có add lại ko :v
  18/3/15
 6. denny_2x10
  denny_2x10
  nếu ông có thể thông cảm thì tôi sẽ add lại ông vào thời gian gần nhất, nhưng bây giờ ko phải lúc thích hợp :D
  22/3/15
 7. awm
  awm
  ok tại sau này tính vào Bắc chơi :))
  4/4/15