Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kebacmenh3

 1. denny_2x10
  denny_2x10
  hey man
  30/6/15
 2. denny_2x10
  denny_2x10
  u gud man?
  30/6/15
 3. kebacmenh3
  kebacmenh3
  still going strong man
  4/7/15
 4. denny_2x10
  denny_2x10
  how stroooong
  4/7/15
 5. kebacmenh3
  kebacmenh3
  about to be kicked out of the house #Strong
  4/7/15
 6. denny_2x10
  denny_2x10
  well gud 4 u
  4/7/15