Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi awm

 1. denny_2x10
  denny_2x10
  đã có điểm đâu, mà chắc tầm mười mấy..
  3/7/15
 2. awm
  awm
  thế chơi game đi :))
  4/7/15
 3. denny_2x10
  denny_2x10
  đợi khi nào có điểm xin bgia mua gear mới xem sao, h máy cũng hỏng cmnr
  4/7/15
 4. denny_2x10
  denny_2x10
  fb của ông là cc gì ây nhỉ
  4/7/15
 5. awm
  awm
  Phú Ngô :3
  /phu.ngo.165
  4/7/15
 6. awm
  awm
  add cái origin ấy :v chơi BF3 :v
  4/7/15
 7. denny_2x10
  denny_2x10
  add me back u lil cunt
  4/7/15
 8. awm
  awm
  mi tên gì :v
  6/7/15
 9. awm
  awm
  Ducchymnho1 hả :v
  6/7/15
 10. denny_2x10
  denny_2x10
  fb cơ mà :facepalm:
  6/7/15
 11. awm
  awm
  ai nhớ :'(
  6/7/15
 12. denny_2x10
  denny_2x10
  nói chung tôi sent rì quét rồi đó mi thích làm gì thì làm
  6/7/15
 13. awm
  awm
  ah ngon cơm rồi
  6/7/15
 14. awm
  awm
  thế giờ lão tính chơi game gì :v
  7/7/15
 15. denny_2x10
  denny_2x10
  me no gear, me no play game, me now use laptop :T
  7/7/15
 16. denny_2x10
  denny_2x10
  why u no ask i at fb?
  7/7/15