Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi My Wish

 1. dogbaby
  dogbaby
  hay ko? choi nhu thế nào?
  20/12/15
 2. My Wish
  My Wish
  mới thấy, chưa thử. Dẹp cái vega đi, đang download metal war
  20/12/15
 3. dogbaby
  dogbaby
  ko biết có dạng nào giống mónter hunter ko?
  20/12/15
 4. My Wish
  My Wish
  xe bắn súng. Xóa rồi. Monster Hunter tàu mà?
  20/12/15
 5. dogbaby
  dogbaby
  í ta hỏi game dạng đó đó
  20/12/15
 6. My Wish
  My Wish
  ko biết nữa.
  Trên steam lại thấy có cái dungeon defender II, User reviews: Very Positive nên đang down
  21/12/15
 7. dogbaby
  dogbaby
  dạo nì mi sao rồi rảnh hok? DS together ko?
  10/1/16