Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ::Yuna::

 1. Darth_Vader
  Darth_Vader
  4 ngày nữa làm sao ?
  14/10/17
 2. ::Yuna::
  ::Yuna::
  Ngày 18/10 đó ;;)
  14/10/17
 3. Darth_Vader
  Darth_Vader
  Là ngày j.
  14/10/17
 4. ::Yuna::
  ::Yuna::
  bạn bè vô tâm thế hả :-<
  14/10/17
 5. Darth_Vader
  Darth_Vader
  Nói xem nào.
  14/10/17
 6. ::Yuna::
  ::Yuna::
  sinh nhat tui do ;;).
  14/10/17
 7. Darth_Vader
  Darth_Vader
  Có về ko ?
  15/10/17