Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Shooter_CD

 1. Kira_h2c
  Kira_h2c
  Ca đó có giữ nhiệt hông hén
  4/11/18
 2. Shooter_CD
  Shooter_CD
  Có nhé, giữ lạnh 12h, giữ nóng 6h
  4/11/18
 3. Kira_h2c
  Kira_h2c
  Vậy chừa cái batman nha. Ck hay COD thế đồng dâm
  4/11/18
 4. Shooter_CD
  Shooter_CD
  Ck đê, cod nó thu thêm phí của con hàng à
  4/11/18
 5. Kira_h2c
  Kira_h2c
  Quăng stk vào vùng kín đi
  4/11/18