Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Okazaki Tomoya

 1. Vouu3
  Vouu3
  yes bạn ei
  25/3/20
 2. Vouu3
  Vouu3
  đccm main alec bây giờ khổ với ablion quá huhu
  25/3/20
 3. Okazaki Tomoya
  Okazaki Tomoya
  Server gì mà khổ con đó. mình main alec đây bữa vẫn đc GM mà
  25/3/20
 4. Vouu3
  Vouu3
  em nó mới ăn học lên +10, refi +12 grand +4. Acc newbie 2 tháng 2 tháng huhu
  25/3/20
 5. Okazaki Tomoya
  Okazaki Tomoya
  Vl... alec phải 15 mà giờ phải thêm con vero 15 nữa mới là gì và này nọ được :))
  25/3/20
  Vouu3 thích bài này.
 6. Vouu3
  Vouu3
  :)))) má con vero comp roll 3 lần bảo hiểm, muốn chết tài nguyên với nó luôn
  25/3/20