Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Frederic Chopin

 1. giahuypro1
  giahuypro1
  vãi thanh niên nhạc viện mất tích mấy chục năm
  10/8/20
 2. Frederic Chopin
  Frederic Chopin
  Ở đà nẵng 5 năm rồi đó éo thấy mặt chú mô hết =)) đang tránh dịch đây =()
  10/8/20
 3. giahuypro1
  giahuypro1
  11/8/20
  Frederic Chopin thích bài này.
 4. Frederic Chopin
  Frederic Chopin
  Sao a vào link đó báo k tìm thấy ...:))
  22/8/20
 5. giahuypro1
  giahuypro1
  22/8/20
  Frederic Chopin thích bài này.
 6. Frederic Chopin
  Frederic Chopin
  À rồi done :)))
  22/8/20