[Audition] Thống kê trong khi nhảy của các NPC từ 200~4000 DEN.

Thảo luận trong 'Audition' bắt đầu bởi kingofgame981, 30/5/07.

 1. kingofgame981

  kingofgame981 idle talk GVN Veteran Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  9/10/05
  Bài viết:
  4,562
  Nơi ở:
  play
  Nguồn từ diễn đàn au.vtc.vn.

  CHẾ ĐỘ CHOREOGRAPHY.  Boss #1(Hooni)
  Cần DEN: 200
  % Perfect: 21
  % Great: 35
  % Cool: 29
  % Bad: 15
  % Thanh Perfect chiếm trước: 51
  Nhạc: Digital Soul(102bpm)

  Boss #2(Jayna)
  Cần DEN: 250
  % Perfect: 22
  % Great: 35
  % Cool: 28
  % Bad: 15
  % Thanh Perfect chiếm trước: 51
  Nhạc: Digital Soul(102bpm)

  Boss #3(Reno)
  Cần DEN: 300
  % Perfect: 23
  % Great: 35
  % Cool: 28
  % Bad: 14
  % Thanh Perfect chiếm trước: 51
  Nhạc: B Soul Funk(104bpm)

  Boss #4(Yooni)
  Cần DEN: 350
  % Perfect: 24
  % Great: 34
  % Cool: 28
  % Bad: 14
  % Thanh Perfect chiếm trước: 51
  Nhạc: B Soul Funk(104bpm)

  Boss #5(Elize)
  Cần DEN: 400
  % Perfect: 25
  % Great: 34
  % Cool: 27
  % Bad: 14
  % Thanh Perfect chiếm trước: 51
  Nhạc: B Soul Funk(104bpm)

  Boss #6(Jean)
  Cần DEN: 450
  % Perfect: 26
  % Great: 34
  % Cool: 27
  % Bad: 13
  % Thanh Perfect chiếm trước: 52
  Nhạc: Canon Groove(105bpm)

  Boss #7(Casanova)
  Cần DEN: 500
  % Perfect: 27
  % Great: 33
  % Cool: 27
  % Bad: 13
  % Thanh Perfect chiếm trước: 52
  Nhạc: Canon Groove(105bpm)

  Boss #8(Reona)
  Cần DEN: 550
  % Perfect: 28
  % Great: 32
  % Cool: 27
  % Bad: 13
  % Thanh Perfect chiếm trước: 52
  Nhạc: Canon Groove(105bpm)

  Boss #9(Sally)
  Cần DEN: 600
  % Perfect: 26
  % Great: 30
  % Cool: 30
  % Bad: 14
  % Thanh Perfect chiếm trước: 53
  Nhạc: Sweetie(115bpm)

  Boss #10(Roobins)
  Cần DEN: 650
  % Perfect: 26
  % Great: 26
  % Cool: 30
  % Bad: 14
  % Thanh Perfect chiếm trước: 53
  Nhạc: Sweetie(115bpm)

  Boss #11(Ryn)
  Cần DEN: 700
  % Perfect: 26
  % Great: 30
  % Cool: 30
  % Bad: 14
  % Thanh Perfect chiếm trước: 53
  Nhạc: Sweetie(115bpm)

  Boss #12(May)
  Cần DEN: 750
  % Perfect: 27
  % Great: 33
  % Cool: 28
  % Bad: 12
  % Thanh Perfect chiếm trước: 53
  Nhạc: Chinese Lady(118bpm)

  Boss #13(Rita)
  Cần DEN: 780
  % Perfect: 28
  % Great: 33
  % Cool: 27
  % Bad: 12
  % Thanh Perfect chiếm trước: 53
  Nhạc: Chinese Lady(118bpm)

  Boss #14(Skyroll)
  Cần DEN: 800
  % Perfect: 29
  % Great: 33
  % Cool: 27
  % Bad: 11
  % Thanh Perfect chiếm trước: 53
  Nhạc: Chinese Lady(118bpm)

  Boss #15(Pinky)
  Cần DEN: 850
  % Perfect: 30
  % Great: 33
  % Cool: 26
  % Bad: 11
  % Thanh Perfect chiếm trước: 53
  Nhạc: Chinese Lady(118bpm)

  Boss #16(Jong Won)
  Cần DEN: 900
  % Perfect: 32
  % Great: 34
  % Cool: 24
  % Bad: 10
  % Thanh Perfect chiếm trước: 54
  Nhạc: Swan Lake(118bpm)

  Boss #17(Moa)
  Cần DEN: 950
  % Perfect: 34
  % Great: 32
  % Cool: 24
  % Bad: 10
  % Thanh Perfect chiếm trước: 54
  Nhạc: Swan Lake(118bpm)

  Boss #18(Pinapple Guy)
  Cần DEN: 1000
  % Perfect: 36
  % Great: 30
  % Cool: 24
  % Bad: 10
  % Thanh Perfect chiếm trước: 54
  Nhạc: Swan Lake(118bpm)

  Boss #19(Terris)
  Cần DEN: 1025
  % Perfect: 38
  % Great: 28
  % Cool: 24
  % Bad: 10
  % Thanh Perfect chiếm trước: 54
  Nhạc: Swan Lake(118bpm)

  Boss #20(Mellina)
  Cần DEN: 1050
  % Perfect: 38
  % Great: 31
  % Cool: 22
  % Bad: 09
  % Thanh Perfect chiếm trước: 55
  Nhạc: Beat City(120bpm)

  Boss #21(Lupin)
  Cần DEN: 1100
  % Perfect: 39
  % Great: 32
  % Cool: 21
  % Bad: 08
  % Thanh Perfect chiếm trước: 55
  Nhạc: Beat City(120bpm)

  Boss #22(Chowon)
  Cần DEN: 1150
  % Perfect: 40
  % Great: 33
  % Cool: 20
  % Bad: 07
  % Thanh Perfect chiếm trước: 55
  Nhạc: Beat City(120bpm)

  CHẾ ĐỘ ADVANCED (Xen lẫn 4k và 8k).


  Boss #23(Scotch)
  Cần DEN: 1200
  % Perfect: 29
  % Great: 25
  % Cool: 27
  % Bad: 19
  % Thanh Perfect chiếm trước: 56
  Nhạc: Swan Lake(118bpm)

  Boss #24(Cowboy Katie)
  Cần DEN: 1250
  % Perfect: 30
  % Great: 25
  % Cool: 26
  % Bad: 19
  % Thanh Perfect chiếm trước: 56
  Nhạc: Swan Lake(118bpm)

  Boss #25(Redspin)
  Cần DEN: 1300
  % Perfect: 31
  % Great: 25
  % Cool: 25
  % Bad: 19
  % Thanh Perfect chiếm trước: 56
  Nhạc: Swan Lake(118bpm)

  Boss #26(Sandia)
  Cần DEN: 1325
  % Perfect: 32
  % Great: 25
  % Cool: 24
  % Bad: 19
  % Thanh Perfect chiếm trước: 56
  Nhạc: Swan Lake(118bpm)

  Boss #27(Alice)
  Cần DEN: 1350
  % Perfect: 31
  % Great: 27
  % Cool: 23
  % Bad: 19
  % Thanh Perfect chiếm trước: 57
  Nhạc: Beat City(120bpm)

  Boss #28(Duran)
  Cần DEN: 1400
  % Perfect: 31
  % Great: 28
  % Cool: 23
  % Bad: 18
  % Thanh Perfect chiếm trước: 57
  Nhạc: Beat City(120bpm)

  Boss #29(Moohyugi)
  Cần DEN: 1600
  % Perfect: 31
  % Great: 28
  % Cool: 24
  % Bad: 17
  % Thanh Perfect chiếm trước: 57
  Nhạc: Beat City(120bpm)

  Boss #30(Cutebean)
  Cần DEN: 1700
  % Perfect: 32
  % Great: 29
  % Cool: 23
  % Bad: 16
  % Thanh Perfect chiếm trước: 58
  Nhạc: Beautiful(122bpm)

  Boss #31(Cyoori)
  Cần DEN: 1800
  % Perfect: 32
  % Great: 30
  % Cool: 22
  % Bad: 16
  % Thanh Perfect chiếm trước: 58
  Nhạc: Beautiful(122bpm)

  Boss #32(Yuno)
  Cần DEN: 1900
  % Perfect: 32
  % Great: 31
  % Cool: 21
  % Bad: 16
  % Thanh Perfect chiếm trước: 58
  Nhạc: Beautiful(122bpm)

  Boss #33(Dorothy)
  Cần DEN: 2000
  % Perfect: 32
  % Great: 32
  % Cool: 21
  % Bad: 15
  % Thanh Perfect chiếm trước: 59
  Nhạc: Elec Bossa(123bpm)

  Boss #34(Kaul)
  Cần DEN: 2050
  % Perfect: ?
  % Great: ?
  % Cool: ?
  % Bad: ?
  % Thanh Perfect chiếm trước: 59
  Nhạc: Canon Groove(105bpm)

  Boss #35(Hwa Rang)
  Cần DEN: 2100
  % Perfect: 32
  % Great: 33
  % Cool: 20
  % Bad: 15
  % Thanh Perfect chiếm trước: 59
  Nhạc: Elec Bossa(123bpm)

  Boss #36(Marine Cops)
  Cần DEN: 2200
  % Perfect: 33
  % Great: 33
  % Cool: 20
  % Bad: 14
  % Thanh Perfect chiếm trước: 59
  Nhạc: Elec Bossa(123bpm)

  Boss #37(Dunkins)
  Cần DEN: 2300
  % Perfect: 33
  % Great: 34
  % Cool: 19
  % Bad: 14
  % Thanh Perfect chiếm trước: 60
  Nhạc: Disco World(124bpm)

  Boss #38(Dong Soo)
  Cần DEN: 2400
  % Perfect: 34
  % Great: 34
  % Cool: 19
  % Bad: 13
  % Thanh Perfect chiếm trước: 60
  Nhạc: Disco World(124bpm)

  Boss #39(Lukia)
  Cần DEN: 2500
  % Perfect: 34
  % Great: 35
  % Cool: 18
  % Bad: 13
  % Thanh Perfect chiếm trước: 60
  Nhạc: Disco World(124bpm)

  Boss #40(Dump)
  Cần DEN: 2600
  % Perfect: 35
  % Great: 36
  % Cool: 17
  % Bad: 12
  % Thanh Perfect chiếm trước: 61
  Nhạc: Roller Coast(125bpm)

  Boss #41(Ji Woo)
  Cần DEN: 2700
  % Perfect: 35
  % Great: 37
  % Cool: 16
  % Bad: 12
  % Thanh Perfect chiếm trước: 61
  Nhạc: Roller Coast(125bpm)

  Boss #42(Violet)
  Cần DEN: 2750
  % Perfect: 36
  % Great: 37
  % Cool: 16
  % Bad: 11
  % Thanh Perfect chiếm trước: 61
  Nhạc: Roller Coast(125bpm)

  Boss #43(Tinghowa)
  Cần DEN: 2800
  % Perfect: 36
  % Great: 38
  % Cool: 15
  % Bad: 11
  % Thanh Perfect chiếm trước: 61
  Nhạc: Roller Coast(125bpm)

  Boss #44(Reika)
  Cần DEN: 2900
  % Perfect: 37
  % Great: 38
  % Cool: 14
  % Bad: 11
  % Thanh Perfect chiếm trước: 62
  Nhạc: Night(128bpm)

  Boss #45(Coolio)
  Cần DEN: 3000
  % Perfect: 37
  % Great: 39
  % Cool: 14
  % Bad: 10
  % Thanh Perfect chiếm trước: 62
  Nhạc: Night(128bpm)

  Boss #46(Policewoman)
  Cần DEN: 3100
  % Perfect: 37
  % Great: 39
  % Cool: 14
  % Bad: 10
  % Thanh Perfect chiếm trước: 62
  Nhạc: Funky Town(130bpm)

  Boss #47(Mini)
  Cần DEN: 3200
  % Perfect: 39
  % Great: 39
  % Cool: 12
  % Bad: 10
  % Thanh Perfect chiếm trước: 63
  Nhạc: Funky Town(130bpm)

  Boss #48(Rachael)
  Cần DEN: 3300
  % Perfect: 39
  % Great: 40
  % Cool: 12
  % Bad: 09
  % Thanh Perfect chiếm trước: 63
  Nhạc: Blackout House(130bpm)

  Boss #49(Little June)
  Cần DEN: 3400
  % Perfect: 40
  % Great: 40
  % Cool: 11
  % Bad: 09
  % Thanh Perfect chiếm trước: 63
  Nhạc: Blackout House(130bpm)

  Boss #50(Sena)
  Cần DEN: 3500
  % Perfect: 41
  % Great: 41
  % Cool: 10
  % Bad: 08
  % Thanh Perfect chiếm trước: 64
  Nhạc: Dance Flower(130bpm)

  Boss #51(Junebay)
  Cần DEN: 3600
  % Perfect: 41
  % Great: 41
  % Cool: 10
  % Bad: 08
  % Thanh Perfect chiếm trước: 64
  Nhạc: Dance Flower(130bpm)

  Boss #52(Ally)
  Cần DEN: 3700
  % Perfect: 41
  % Great: 42
  % Cool: 10
  % Bad: 07
  % Thanh Perfect chiếm trước: 64
  Nhạc: In the Groove(130bpm)

  Boss #53(Narisa)
  Cần DEN: 3800
  % Perfect: 42
  % Great: 42
  % Cool: 09
  % Bad: 07
  % Thanh Perfect chiếm trước: 64
  Nhạc: In the Groove(130bpm)

  Boss #54(Jong Yoon)
  Cần DEN: 3900
  % Perfect: 43
  % Great: 43
  % Cool: 08
  % Bad: 06
  % Thanh Perfect chiếm trước: 65
  Nhạc: Destiny(132bpm)

  Boss #55(Redboom)
  Cần DEN: 3950
  % Perfect: 44
  % Great: 44
  % Cool: 07
  % Bad: 05
  % Thanh Perfect chiếm trước: 65
  Nhạc: Digital Soul(102bpm)

  Boss #56(Natalie)
  Cần DEN: 4000
  % Perfect: 44
  % Great: 44
  % Cool: 07
  % Bad: 05
  Thanh Perfect chiếm trước: 65
  Nhạc: Destiny(132bpm)
   

Chia sẻ trang này