Các công trình trong Heroes 3(dành cho lính mới)

Thảo luận trong 'Thư viện' bắt đầu bởi RichterRosenheim, 30/9/04.

 1. RichterRosenheim

  RichterRosenheim Đề hạt

  Tham gia ngày:
  10/9/04
  Bài viết:
  441
  Nơi ở:
  Hà Nội
  10.Library:
  [​IMG]
  Công trình này sẽ giúp cho Mage Guild của thành Tower có thêm một phép ở mỗi level,rất quan trọng vì phép level 6 chỉ có 1.
  Giá:1500 vàng,5 gỗ,5 đá,5 mercury,5 crystal,5 gem,5 sunfur
  Yêu cầu:Mage Guild level 1
  11.Lookout Tower:
  [​IMG]
  Khi xây xong Lookout Tower sẽ mở ra 1 diện tích có bán kính khoảng 20 bước đi quanh thành.
  Giá:1000 vàng,5 gỗ
  Yêu cầu:Fort
  12.Resource Silo:
  [​IMG]
  Cung cấp cho bạn 1 gem/ngày.
  Giá:5000 vàng,5 đá
  Yêu cầu:Market Place
  13.Scuptor's Wing:
  [​IMG]
  Tăng số lượng Gargoyle có thể xây mỗi tuần thêm 4.
  Giá:1000 vàng
  Yêu cầu:Parapet
  14.Wall of Knowleage:
  [​IMG]
  Tăng chỉ số Knowleage(chỉ số liên quan đến Spell point) thêm 1 cho mỗi anh hùng vào thăm thành.
  Giá:1000 vàng,5 gỗ
  Yêu cầu:Mage Guild level 1
  15.Sky Ship:
  [​IMG]
  Là công trình đặc biệt của thành Tower,nó cộng 15 cho chỉ số Knowleage của anh hùng phòng thủ chống cuộc công thành.Ngoài ra nó còn mở toàn bộ bản đồ cho ngườì chiếm được,nhưng không loại bỏ được tác dụng của Cover of Darkness.
   
 2. RichterRosenheim

  RichterRosenheim Đề hạt

  Tham gia ngày:
  10/9/04
  Bài viết:
  441
  Nơi ở:
  Hà Nội
  VIII.Các công trình của thành Fortress:
  1.Gnoll Hut:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Gnoll.
  Giá:400 vàng,10 gỗ
  Yêu cầu:Fort

  Upg.Gnoll Hut:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Gnoll Marauder và cho phép nâng cấp Gnoll thành Gnoll Marauder.
  Giá:1000 vàng,10 gỗ
  Yêu cầu:Tavern,Gnoll Hut
  2.Lizard Den:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Lizardman.
  Giá:1000 vàng,5 gỗ
  Yêu cầu:Gnoll Hut

  Upg.Lizard Den:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Lizard Warrior và cho phép nâng cấp Lizardman thành Lizard Warrior.
  Giá:1000 vàng,5 gỗ
  Yêu cầu:Lizard Den
  3.Serpent Fly Hive:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Serpent Fly.
  Giá:1000 vàng,5 gỗ,2 mercury,2 sunfur
  Yêu cầu:Gnoll Hut

  Upg.Serpent Fly Hive:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Dragon Fly và cho phép nâng cấp Serpent Fly thành Dragon Fly.
  Giá:1000 vàng,2 mercury,2 sunfur
  Yêu cầu:Serpent Fly Hive
  4.Basilisk Pit:
  [​IMG]
  Là nơi tạo ra Basilisk.
  Giá:2000 vàng,5 gỗ,10 đá
  Yêu cầu:Serpent Fly Hive

  Upg.Basilisk Pit:
  [​IMG]
  Là nơi tạo ra Greater Basilisk và cho phép nâng cấp Basilisk thành Greater Basilisk.
  Giá:2000 vàng,5 gỗ,5 đá
  Yêu cầu:Basilisk Pit
   
 3. RichterRosenheim

  RichterRosenheim Đề hạt

  Tham gia ngày:
  10/9/04
  Bài viết:
  441
  Nơi ở:
  Hà Nội
  5.Gorgon Lair:
  [​IMG]
  Là nơi tạo ra Gorgon.
  Giá:2500 vàng,10 gỗ,10 đá,5 mercury,5 sunfur
  Yêu cầu:Lizard Den,Serpent Fly Hive

  Upg.Gorgon Lair:
  [​IMG]
  Là nơi tạo ra Mighty Gorgon và cho phép nâng cấp Gorgon thành Mighty Gorgon.
  Giá:2000 vàng,5 gỗ,5 đá
  Yêu cầu:Gorgon Lair
  6.Wyvern Nest:
  [​IMG]
  Là nơi tạo ra Wyvern.
  Giá:3500 vàng,15 gỗ
  Yêu cầu:Lizard Den

  Upg.Wyvern Nest:
  [​IMG]
  Là nơi tạo ra Wyvern Monarch và cho phép nâng cấp Wyvern thành Wyvern Monarch.
  Giá:3000 vàng,10 gỗ,10 mercury
  Yêu cầu:Wyvern Nest
  7.Hydra Pond:
  [​IMG]
  Là nơi tạo ra Hydra.
  Giá:10000 vàng,10 gỗ,10 đá,10 sunfur
  Yêu cầu:Basilisk Pit,Wyvern Nest

  Upg.Hydra Pond:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Chaos Hydra và cho phép nâng cấp Hydra thành Chaos Hydra.
  Giá:15000 vàng,10 gỗ,10 đá,20 sunfur
  Yêu cầu:Hydra Pond
  *Các công trình riêng của Fortress:
  8.Blacksmith:
  [​IMG]
  Cung cấp cho quân đội First Aid Tent.
  Giá:1000 vàng,5 gỗ
  Yêu cầu:Village Hall
  9.Glyph of Fear:
  [​IMG]
  Tăng Defense skill của anh hùng phòng thủ trong thành lên 2 khi bị tấn công.
  Giá:1000 vàng
  Yêu cầu:Fort
   
 4. RichterRosenheim

  RichterRosenheim Đề hạt

  Tham gia ngày:
  10/9/04
  Bài viết:
  441
  Nơi ở:
  Hà Nội
  10.Blood Obelisk:
  [​IMG]
  Tăng Attack skill của anh hùng phòng thủ trong thành lên 2 khi bị tấn công.
  Giá:1000 vàng
  Yêu cầu:Glyph of Fear
  11.Cages of Warlord:
  [​IMG]
  Tăng Defense skill của anh hùng vào thăm thành lên 1(1 lần).
  Giá:1000 vàng
  Yêu cầu:Town Hall,Glyph of Fear
  12.Captain's Quarter:
  [​IMG]
  Tăng só Gnoll xây được mỗi tuần lên 6.
  Giá:1000 vàng
  Yêu cầu:Gnoll Hut
  13.Resource Silo:
  [​IMG]
  Cung cấp cho bạn 1 gỗ và 1 đá/ngày
  Giá:5000 vàng,5 đá
  Yêu cầu:Market Place
  14.Shipyard:
  [​IMG]
  Nơi tạo tàu trong thành Fortress.
  Giá:2000 vàng,20 gỗ
  Yêu cầu:Village Hall
  15.Carnivous Plant:
  [​IMG]
  Là công trình đặc biệt của thành Fortress,tăng Attack và Defense skill của anh hùng trong thành khi bị tấn công lên 10.
   
 5. RichterRosenheim

  RichterRosenheim Đề hạt

  Tham gia ngày:
  10/9/04
  Bài viết:
  441
  Nơi ở:
  Hà Nội
  IX.Các công trình của thành Conflux:
  1.Magic Lantern:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Pixie.
  Giá:300 vàng,5 gỗ,5 đá
  Yêu cầu:Fort

  Upg.Magic Lantern:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Sprite và cho phép nâng cấp Pixie thành Sprite.
  Giá:1000 vàng
  Yêu cầu:Magic Lantern
  2.Altar of Air:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Air Elemental.
  Giá:1500 vàng,5 đá
  Yêu cầu:Magic Lantern,Mage Guild level 1

  Upg.Altar of Air:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Storm Elemental,cho phép nâng cấp Air Elemental thành Storm Elemental.
  Giá:1500 vàng,2 mercury,2 gem
  Yêu cầu:Altar of Air
  3.Altar of Water:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Water Elemental.
  Giá:1500 vàng,5 đá
  Yêu cầu: Magic Lantern,Mage Guild level 1

  Upg.Altar of Water:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Ice Elemental va cho phép nâng cấp Water Elemental thành Ice Elemental.
  Giá:2000 vàng,5 đá,5 mercury
  Yêu cầu:Altar of Water
  4.Altar of Fire:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Fire Elemental.
  Giá:2000 vàng,5 gỗ,5 đá
  Yêu cầu:Altar of Air

  Upg.Altar of Fire:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Energy Elemental và cho phép nâng cấp Fire Elemental thành Energy Elemental.
  Giá:2000 vàng.5 đá,5 mercury
  Yêu cầu:Altar of Fire, Upg.Altar of Air
   
 6. RichterRosenheim

  RichterRosenheim Đề hạt

  Tham gia ngày:
  10/9/04
  Bài viết:
  441
  Nơi ở:
  Hà Nội
  5.Altar of Earth:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Earth Elemental.
  Giá:2000 vàng,5 gỗ,5 đá
  Yêu cầu:Altar of Water

  Upg.Altar of Earth:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Magma Elemental và cho phép nâng cấp Earth Elemental thành Magma Elemental.
  Giá:1000 vàng,5 sunfur
  Yêu cầu:Altar of Earth
  6.Altar of Thought:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Psychic Elemental.
  Giá:3000 vàng,5 gỗ,5 đá,2 mercury,2 crystal,2 gem,2 sunfur
  Yêu cầu:Altar of Fire,Altar of Earth

  Upg.Altar of Thought:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Magic Elemental và cho phép nâng cấp Psychic Elemental thành Magic Elemental.
  Giá:3000 vàng,3 mercury,3 crystal,3 gem,3 sunfur
  Yêu cầu:Altar of Thought,Mage Guild level 2
  7.Pyre:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Fire Bird.
  Giá:10000 vàng,10 gỗ,10 đá,10 mercury
  Yêu cầu:Altar of Thought

  Upg.Pyre:
  [​IMG]
  Là nơi tạo Phoenix và cho phép nâng cấp Fire Bird thành Phoenix.
  Giá:15000 vàng,10 gỗ,10 đá,20 mercury
  Yêu cầu:Pyre
  *Các công trình riêng của Conflux:
  8.Blacksmith:
  [​IMG]
  Cung cấp cho quân đội Ballísta.
  Giá:1000 vàng,5 gỗ
  Yêu cầu:Village Hall
  9.Resource Silo:
  [​IMG]
  Cung cấp cho bạn 1 mercury/ngày.
  Giá:5000 vàng,5 đá
  Yêu cầu:Market Place
   
 7. RichterRosenheim

  RichterRosenheim Đề hạt

  Tham gia ngày:
  10/9/04
  Bài viết:
  441
  Nơi ở:
  Hà Nội
  10.Artifact Merchant:
  [​IMG]
  Là nơi trao đổi các loại khoáng sản lấy các Artifact và ngược lại.
  Giá:10000 vàng
  Yêu cầu:Market Place
  11.Garden of Life:
  [​IMG]
  Tăng số Pixie xây được mỗi tuần thêm 10.
  Giá:1000 vàng
  Yêu cầu:Garden of Life
  12.Magic University:
  [​IMG]
  Là nơi cho phép anh hùng học các skill Air Magic,Earth Magic,Fire Magic,Water Magic với cái giá 2000 vàng cho mỗi skill.
  Giá:5000 vàng,10 gỗ,10 đá
  Yêu cầu:Mage Guild level 1
  13.Aurora Borealias:
  [​IMG]
  Là công trình đặc biệt của Conflux và cho Mage Guild của thành này có tất cả các phép(trong đó có cả Titan's Lightning Bolt).
   

Chia sẻ trang này