Đánh giá-giới thiệu: Character DW4-DW4XL

Thảo luận trong 'Kho lưu trữ hướng dẫn, kinh nghiệm' bắt đầu bởi Sun Shang Xiang, 5/1/04.

 1. squallt

  squallt Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  30/8/04
  Bài viết:
  168
  QUAN VŨ_GUAN YU

  [​IMG]

  Trong DW
  chiều cao: 207 cm
  Tuổi : 30

  Đôi nét về tiểu sử
  Quan Vũ tên chữ là Trương Sinh(Thọ Trường) sau đổi là Vân Trường.
  _Có tất cả 4 người con:
  Con nuôi là Quan Bình,3 con đẻ lần lượt là:Quan Hưng,...chưa rõ...Quan Sách.
  _Là người làng Giải Lương,Tỉnh Hà Đông.Mình cao chín thước (những 3 mét cơ đấy,có chúa và ông La Quán Trung mới tin nổi),râu dài 2 thước,mặt đỏ như gấc,môi như tô son,mắt phượng mày tằm,oai phong lẫm liệt.
  _Khi nạn giặc khăn vàng nổi lên khắp nước,Quan Vũ đã xuất hiện như một chiến thần.Cũng vào dịp này,Quan vũ kết nghĩa huynh đệ vườn đào với Lưu BịTrương Phi.
  _Nói đến Quan Vũ,người ta không chỉ biết ông là một chiến thần_một vị đại tướng có thể dễ dàng "lấy đầu đại tướng trong đám vạn quân địch" mà Quan Vũ còn nổi tiếng vì tấm làng trung nghĩa son sắt của ông.
  _Điển hình về lòng trung nghĩa phải kể đến đoạn Quan Vũ thất thế rơi vào tay quân Tào:
  Khi thất trận,bị vây khốn trên núi,trong tình cảnh 3 anh em lạc nhau,chị dâu bị giam hãm trong thành,Quan Vũ đã thề chiến đấu đến cùng.Chỉ đến khi Trương Liêu lên núi khuyên giải Quan Vũ mới chịu nhượng bộ tạm thời đi theo quân Tào với 3 đièu giao kết trước như sau:
  1/"Ta đã cùng hoàng thũcin thề cùng nhau giúp nhà Hán,nay ta chỉ hàng vua nhà Hán,không hàng Tào Tháo."
  2/"Hai chị dâu ta phải được cấp dưỡng theo bổng lộc của hoàng thúc,nhất thiết người ngoài không ai được tới cửa."
  3/"Hễ ta nhge thấy hoang thúc ở đâu,không kể trăm dặm ngàn dặm,lập tức cáo từ rồi đi theo."
  _Từ khi Quan Vũ đến Hứa Xương được Tào Tháo đãi rất hậu.Ba ngày một tiệc nhỏ,năm ngày mọt tiệc lớn,lại đua 10 người con gái đệp để hầu hạ.Quan Vũ đều đưa tất cả vào nhà trong để hầu hạ hai chị.Cứ 3 ngày 1 lần đứng ngoài cửa chắp tay kính cẩn hỏi thăm sức khoẻ hai chị.
  _Một hôm thấy Quan Vũ mặc chiếc áo bào bằng gấm xanh đã cũ bạc,Tháo truyền ngay lệnh đo người Quan Vũ rồi may tặng một chiếc chiến bào bằng gắm thực quý để tặng.Quan Vũ kính cẩn nhận lấy rồi mặc vào trong,rồi lại mặc áo cũ phủ ra ngoài.
  Tháo cười nói rằng:"_Vân Trường hà tiện quá"
  Quan Vũ đáp "_bẩm không phải là hà tiện.Áo cũ là của Lưu hoàng thúc cho,tôi mặc ở ngoài để lúc nào cũng như trông thấy anh,đâu dám vì cái áo mới thừa tướng ban cho mà đã quên cái cũ của anh tôi đã cho từ trước nên phải mặc áo cũ ra ngoài là thế."
  Thao khen:"_Thực là người trung nghĩa",rồi sau đó lại đem ngựa Xích Thố lấy được của Lã Bố từ trước cho Quan Vũ.
  _Một lần Tháo đãn Quan Công vào yết kiến vua nhà Hán,vua nhìn thấy dưới cằm Quan Vũ có đeo một túi gấm mới phán hỏi mở ra xem thì thấy râu dài quá bụng.Vua phán rằng:"_Thực là ông tốt râu" và phong cho làm Thiên Tướng Quân_Hán Thọ Đình Hầu.Từ đó ai cũng gọi Quan Vũ là Ông Tốt Râu( Mỹ Nhiệm Công).

  Chính nhờ dịp ân tình này mà khi Tào Tháo thất trận ở Xích Bích,đem tàn quân chạy qua hẻm Hoa Dung đã được Quan Vũ cảm ân tình cũ tha chết cho mặc dù trước đó đã viết tờ cam kết với Gia Cát Lượng.
  _Vừa khi nghe tin Lưu Bị ở bên Viên Thiệu Quan Vũ liền treo ấn gói vàng từ giã Tào Tháo,vượt ngàn dặm xa hộ tống 2 chị.Trên đường đi Quan Vũ đã vượt năm ải chém sáu tướng Tào,làm cho oai danh càng thêm hiển hách,ghi vào lịch sử một trận chiến vẻ vang đời đời.
  Về sau có thơ khen:
  "Treo ấn phong vàng giã tướng Tào,
  Tìm anh dấn bước dạ xôn xao....
  Xông pha ngìn dặm bon chân ngựa,
  Xung đột năm quan múa lưỡi đao.
  Trời đất chứa chan lòng tiết nghĩa,
  Núi non lừng lẫy tiếng anh hào.
  Một mình chém tướng ai đương nổi?
  Đề vịnh xưa nay kể xiết bao!"

  _Sau khi gặp anh,Quan Vũ hết lòng lao động đường phố trợ,cùng anh vượt qua bao nhiêu gian nan lập lên nhà Thục.Khi Lưu Bị lên ngôi Hán Trung Vương,rồi lên ngôi Hoàng đế nước Thục phong Quan Vũ là Thiên Tướng Quân,đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng Quân ( bao gồm Quan Vũ,Trương Phi,Triệu Vân,Mã Siêu,Hoàng Trung)
  _Tháng 10 năm Kiến An thứ 24 (219),bị cháu là Lưu Phong (con nuôi của Lưu Bị) hãm hại,bị trúng kế của Lục TốnLã Mông,Quan Vũ đã thất thủ ở Kinh Châu và cuối cùng bị Lã Mông bắt sống ở Mạch Thành giải về Đông Ngô cùng con nuôi là Quan Bình.Sau đó bị Tôn Quyền chém đầu đem dâng Tào Tháo.Bấy giờ là mùa đông,Quan Vũ hưởng thọ 58 tuổi.
  Người sau có thơ rằng:
  "Anh hùng còn nhớ Giải Lương xưa,
  Lẫm liệt Quan Công tiếng đến giờ.
  Huynh đệ một ngày tình nghĩa nặng,
  Đế vương muôn kiếp khói hương thờ.
  Gương trung vằng vặc soi bốn bể,
  Khí nghĩa ầm ầm ,nổi gió mưa,
  Đền miếu đến nay đâu chả có,
  Trải bao ngày tháng vẫn trơ trơ...."

  _Quan Vũ mất rồi vẫn còn hiển thánh giết chết Lã Mông,phù hộ cho con trai là Quan Hưng.Về sau thường hiển thánh ở núi Ngọc Toàn cứu hộ dân ở đấy.Dân came ân đức,lập đền miếu trên đỉnh núi,bốn mùa tế bái.  [​IMG]

  Về các chiêu thúc của Quan Vũ

  1 vuông + /\ : không có gì đáng nói
  2 vuông + /\ : chém liên tiếp 7 cú vào đối phương là cho đối phương bị sao và sau đó chơi tiếp chiêu này thì đai luôn.
  3 vuông + /\ : xoay thương đao 180 độ rất mạnh có diện trúng rất lớn.
  4 vuông + /\ : không có gì đáng nói
  5 vuông + /\ : có tầm trúng rất rộng, chiêu này dùng để giết lính là hết xảy ngoải ra chiêu còn làm cho tướng đối phương khi bị trúng thì văn tứ. tung.

  *Tuyệt chiêu : cầm thương đao quay nhiều vòng 360 độ có tầm trúng rất là rộng và xa nhưng sát thương chỉ ở mức trung bình.(trích Yuna_fan)

  Về các Item kèm theo:
  _Máu dài .
  _Tăng công.
  _Tăng thủ.
  _Tuỳ chọn..
  _Ngựa: Xích Thố.

  Về khí của Quan Vũ:
  [​IMG] [​IMG]
  ______Guan Yu_____________________Cresents Blade_____

  [​IMG] [​IMG]
  ______Moon Blade___________________Blue Dragon______

  [​IMG] [​IMG]
  ______Blue Moon Dragon______________Divine Dragon____

  Về tên tiếng Việt của vũ khí:
  LV10 Blue moon dragon:Thanh Long Uyển Nguyệt Đao.(squallt)
  LV11 Divine Dragon :Chưa tìm được tên thích hợp.

  Về cách unlock vũ khí:
  LV10:Att 57
  _DW4:
  Stage: Battle Of Fan Castle. Khi quân tiếp viện của quân Ngô đến, hãy tìm và đánh bại ngay 3 tướng Ngô là: Zhou Tai, Lu Xun và Lu Meng. Thông báo vũ khí lên level 10 sẽ xuất hiện.
  _DW4XL:
  Đạt được 150 KOs trước khi cỗ xe vượt qua con kênh(Cỗ xe sẽ di chuyển nếu bạn đóng tất cả các cửa thành bằng việc đáng vào cái cồng bên cạnh cổng).

  LV11: Att 60
  -Yêu cầu: Đánh bại Yu Jin,Yue Jin,Li Dian và đạt được 200 KOs.
  -Mới vào trận bạn giết lính và nhớ để ý tới cỗ xe ngựa không cho lính tới gần nó,khi Yu Jin xuất hiện xông ra xiết nó ngay.
  -Đánh vào hai cái cồng cạnh cổng thành để đóng cổng lại.Cỗ xe bắt đầu di chuyển khi tất cả các cổng thành đã đóng.Bạn vừa giết lính vừa theo bảo vệ chiếc xe.
  -Yue Jin xuất hiện.Chờ cho địch mở được cổng thành thì bạn xông ra giết Yue Jin.Giết xong chạy vào thành và đóng cổng lại.Cỗ xe tiếp tục di chuyển tới con kênh nước thì bị phục binh.Bạn giết đám phục binh này.
  -Li Dian xuất hiện.Chờ cho địch mở cổng thành thì xông ra giết Li Dian.
  -Đi theo chiếc xe và giết lính cho đạt được 200 KOs.
  -Khi chiếc xe qua cái cầu mé trên bên trái thì có thông báo level 11.
  -Theo cỗ xe tới điểm thoát để hoàn tất trận đánh.

  Các món item kèm theo vk 11 của Quan Công là:
  Tăng máu : 17
  Tốc độ :17
  Tăng Bắn cung : 13
  Công trên ngựa: 20
  (trích Lu_feng_xian)

  [​IMG]


  Một số đánh giá về Quan Vũ:
  (Đang thu thập,sẽ port sau)  [​IMG]
   
 2. lufucaosu

  lufucaosu Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  19/2/04
  Bài viết:
  837
  Nơi ở:
  gamevn.com

  To: squallt
  về Lưu Bị và Quan vũ đã có thành viên viết rồi, trước khi bác viết bài hãy xem lại đã có ai viết chưa
  Nhưng phải công nhận bài của bác rất đầy đủ, và có công sức sưu tầm, có hình ảnh minh hoạ,
  thôi thì cứ để đó vậy, xoá đi cũng phí, sau này xong rồi thì tính tiếp, bác rút kinh nghiệm nhé
   
 3. Kee Joo

  Kee Joo Ngọc Diện Lang Quân

  Tham gia ngày:
  11/4/04
  Bài viết:
  893
  Nơi ở:
  Đồi Phù Thủy
  Ôi không topic này chỉ cấm 1 thành viên viết 2 bài 1 nhân vật thồi chứ nhiều thành viên 1 nhân vật sẽ ko sao cả
  khi hoàn thành sẽ vote bài hay nhất để giữ lại squalt làm rất tốt nhưng nhớ upload hình ảnh ko link hình die hết sẽ xấu quắc cho xem nhớ upload hình nha
   
 4. mắt quỷ kyo

  mắt quỷ kyo Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  27/11/03
  Bài viết:
  3,416
  Nơi ở:
  Raccon City
  Oa tuyệt quá nhỉ hoan nghênh Squallt quá chừng luôn.bác Lufu này hồi bữa tớ nhờ bác del 2 bài kia vì nó dỡ hơn 2 bài trước chỉ nói qua loa chứ không làm cẩn thận như mấy you kia nên tớ mới nhờ bác del còn Squallt làm quá kỹ quá ntuyệt thì del làm chi chứ phải không???? Squallt ơi you lấy ảnh ở đâu vậy chỉ cho tớ với
  đừng del bài này nhe ít bữa tớ sẽ edit thành bài đánh giá nhân vật đó sắp lấy được Lv11 của pang Tong rồi
   
 5. Dragon of South

  Dragon of South Red, Pokémon champion GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  2/9/04
  Bài viết:
  7,105
  Nơi ở:
  Hội Dzườn Đào
 6. squallt

  squallt Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  30/8/04
  Bài viết:
  168
  Cám ơn các bác rất nhiều vì đã hoan nghênh bài viết của tui.
  Vậy xin phép mod cho tui được tiếp tục viết bài nha,rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn.
  Cám ơn nhiều.
  Squallt
   
 7. mắt quỷ kyo

  mắt quỷ kyo Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  27/11/03
  Bài viết:
  3,416
  Nơi ở:
  Raccon City
  Chà chắc là bác Lufu xoá mất hết mấy bài kia rồi...đã nói là để tớ Edit mà chả chịu....
  To Dragon Of South tớ là người ưa hoà bình chả ham đánh đá chiến đấu với ai hết nên không có chuyện chiến với cậu vì một nhân vật game nào đó....
  Hôm nay giới thiệu đến anh em một nhân vật nữa của quân Wu đó là
  Xiao Qiao = Tiểu kiều tớ có rất ít tư liệu về cô bé này chỉ biết khi cô ta lấy Zhou Yu thì hãy còn rất trẻ (chả lẽ vì vậy mà Koei lại làm hình ảnh của Xiao Qiao giống như con nít ranh kìa ??) Xiao Qiao rất được lòng Zhou Yu và anh chàng cũng thương cô nàng vô cùng...trong lần qua Ngô.Khổng Minh dùng đủ cách để thăm dò và đã khích Chu Du bằng cách bảo Chu Du dâng 2 kiều cho Tào Tháo thì sẽ tránh hoạ chiến tranh và dĩ nhiên là Chu Du tức mình đâu chịu nhường...thế là chiến tranh...(đúng với câu nói hồng nhan hoạ thuỷ mà)
  Y Phục...quần ngắn áo sơ mi dài !!!! cả 6 bộ đều giống như nhau chả thấy có gì khác chỉ khác cái nơ sau lưng à...=> thiếu đầu tư cho nhân vật này hơi thất vọng xíu
  Về Weapon thì tiểu kiều thuộc vào Top quí hiếm vì trong DW chỉ có 4 người sử dụng quạt thôi các Weapon từ Lv1 -> Lv9 đều đánh bình thường sẽ lên đến Lv10 và Lv11 cần Unlock
  Unlock Lv10 đi ở chế độ Hard (tạm lấy bên DWXL vì bên DW4 tớ mò không ra)
  Bạn sẽ phải giết bắt đầu từ Xiahou Dun rồi tiếp theo là Dian Wei,XuZhu,Cao Ren....sau đó chờ đến lúc Xiahou Yuan xuất hiện thì Da Qiao cũng xuất hiện cho 2 chị em gặp mặt nhau rồi tán chết Cao Cao ngay là có à
  Unlock Weapon Lv11Expert
  Mới vào bạn sẽ phải Kill Cao Cao đến 4 lần..tức là cứ đứng ở mái nhà chờ nó xuất hiện thì tán nó chết đến 4 lần rồi lại lần lượt giết Xiahou Dun,Dian Wei,Xuzhu và Cao Ren đánh lính cho đến lúc Xiahou Yuan xuất hiện..chạy lên kill ngay Xiahou Dun rồi đạt 100 KOs là có ngay một cặp quạt mới..^_^
  Nhận xét về cách đánh của Xiao Qiao
  +đánh bình thường (6[]): khá tốt đánh lính rất good nhưng tội cái là tầm đánh ngắn ngủn nên đánh theo kiểu "One with One" vẫn tốt hơn
  +1[] 1/\ :không tốt như bao người
  +2[] 4/\:rất là good đánh nahỷ tưng tưng như là gắn lò xo dưới chân vậy nhìn vui vui sao đâu á
  +3[]1/\:phóng quạt về 2 phía:trước và sau....trái và phải chừa lại cho người ta nện
  +4[] 2/\: như bao người...như bao người....hất lên đập
  +5[] 3/\: khá tốt nhưng mà dễ hụt khó điều khiển...vì thế nên lựa chọn lúc mà sử dụng...tốt nhất là chọn lúc đánh sát vách á...khỏi sợ vuột
  +Đánh trên ngựa :tuy không mạnh mẽ lắm nhưng cũng khá đặc biệt nên nói cho vui....quăng quạt qua bên trái...quăng qua bên phải....6 lần là xong....nhấn /\ thì phóng 2 cái quạt về phía sau
  +Musou Actack: y chang như chiêu 5[] 1/\ nhưng mè nó lại nhảy lên và lộn...siêu dễ hụt hơn nên cũng cần đánh áp sát........túm lại Xiao Qiao thích hợp đánh "pặc co" theo kiểu dân giang hồ thường nói (^_^)
  lời kết cho Xiao Qiao---> Con nít võ công cao cường đánh lộn siêu cấp.... :D :D
   
 8. squallt

  squallt Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  30/8/04
  Bài viết:
  168
  SUNJIAN_TÔN KIÊN(155_192)

  [​IMG]


  Trong DW:
  Tuổi : 38
  Cao : 182 cm

  Đôi nét về tiểu sử

  _Tôn Kiên tên tự là Văn Đài,quê ở đất Phú Xuân,Ngô Quận(ngày nay thuộc Phú Dương,tỉnh Triết Giang bên Trung Quốc).Ông còn được gọi là Phá Lỗ tướng quân,vốn dòng dõi của vị tướng nước Ngô nổi tiếng là Tôn Võ,người viết "Binh Pháp Tôn Tử".

  _Cha Tôn Kiên vốn là một nhà buôn.Tôn Kiên có hai vợ vốn là hai chị em nhà họ Ngô;người vợ cả thường gọi là Ngô Thái Phu Nhân sinh cho Kiên bốn người con trai:Tôn Sách,Tôn Quyền,Tôn Dực,Tôn Khuông;người vợ thứ thường gọi là Ngô Quốc Thái sinh được một trai một gái,con trai là Tôn Lang,con gái là Tôn Nhân.Ngoài ra,Tôn Kiên còn nhận một người họ Du làm con nuôi,tên là Tôn Thiều;ông cũng có một người em trai tên là Tôn Tĩnh.

  _Năm mười bảy tuổi,Tôn Kiên theo cha tới sông Tiền Đường,thấy có một đám cướp độ hơn mười người vừa mới cướp thuyền của một khách buôn,đang chia của trên bờ,ông liền nói với cha:"Con xin bắt lũ giặc này!".Nói rồi Kiên nhảy lên bờ múa đao hò hét,lại lấy tay chỉ đông chỉ tây làm như đang chỉ huy quân bốn mặt kéo đến.Lũ cướp thấy vậy tưởng là có quan quân nên bỏ hết của cải chạy chốn,Tôn Kiên thừa thế đuổi theo giết được một đứa.Vì vậy ông nổi tiếng,được triều đình cho làm chức hiệu úy .

  _Sau có người tên là Hứa Xương làm phản ở Cối Kê,tự xưng là Dương Minh Hoàng Đế,tập hợp thủ hạ có đến vài vạn.Tôn Kiên cùng quan quân phá được giặc,giết được tên cầm đầu.Quan thứ sử ở đó là Tang Mân dâng biểu tâu công, Tôn Kiên liền được bổ làm thừa ở Diêm Độc,sau đó lại làm thừa ở Hu Di,Hạ Phì.

  _Khi cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra (năm 184 sau Công nguyên),Tôn Kiên tụ tập trai tráng được hơn một nghìn năm trăm người kéo đi tiếp ứng cho quân đội triều đình.Ông gia nhập vào cánh quân của quan Trung lang tướng là Chu Tuấn cùng với ba anh em Lưu,Quan,Trương vây đánh dư đảng Khăn Vàng là bọn Triệu Hoằng,Hàn Trung,Tôn Trọng ở Uyển thành.
  Trong trận đánh đó,Tôn Kiên tự mình xông lên mặt thành trước tiên,vung đao chém liền một lúc chết hai mươi tên giặc.Triệu Hoằng tay cầm giáo dài,xốc ngựa tới,Tôn Kiên từ trên mặt thành nhảy xuống,cướp được cây giáo,đâm chết Triệu Hoằng rồi lại xông vào giết giặc.Quân Triều đình thừa thế xông vào,lấy ngay được Uyển thành.Chu Tuấn dâng biểu tâu công,Tôn Kiên được bổ làm Tư Mã.

  _Lúc bấy giờ vua Linh Đế nhà Hán tin dùng bọn hoạn quan,triều đình hỗn độn,phải trái đảo điên.Cho nên,giặc Khăn Vàng vừa dứt thì ở Trường Sa có người tên Khu Tỉnh;ở Ngư Dương có bọn Trương Cử,Trương Thuần nổi lên.
  Quan Gián Nghị Đại Phu là Lưu Đào,quan Tư Đồ là Trần Đam khuyên can vua,liền bị bọn hoạn quan hãm hại.Sau đó chúng lại giả thánh chỉ phong Tôn Kiên làm thứ sử Trường Sa,sai đem quân đi đánh Khu Tỉnh.Chưa đầy một tháng,Tôn Kiên đã dẹp yên phiến loạn và được phong là Ô Trình Hầu.

  _Sau đó,lấy cớ cứu giá,Đổng Trác đem hai mươi vạn quân Tây Lương vào Lạc Dương,hắn phế Hiến Đế,lập Trần Lưu Vương,làm nhiều điều tàn ác .

  _Hưởng ứng lời kêu gọi đánh Đổng Trác của Tào Tháo,Tôn Kiên với tư cách là Ô Trình Hầu thái thú Trường Sa đã đem binh tướng đến hội quân tham gia vào liên minh này.Ông được giao nhiệm vụ đánh cửa ải Dĩ Thuỷ,nơi thượng tướng của Đổng Trác là Hoa Hùng trấn giữ.Đánh trận đầu giết được phó tướng của Hoa Hùng là Hồ Chẩn.Nhưng vì Viên Thuật nghe lời gièm pha không cấp lương cho Tôn Kiên nên bị Hoa Hùng đang đêm thừa cơ đánh úp,Tôn Kiên bị thiệt hại nặng,tướng Kiên là Tổ Mậu bị Hoa Hùng giết nên ông buộc phải tạm thời rút lui khỏi cửa ải.

  _Sau khi Quan Vũ chém chết Hoa Hùng,quân liên minh tiến đánh Hổ Lao Quan,Đổng Trác sai Lã Bố ra đó trấn thủ.Lã Bố liên tiếp đánh bại tướng của liên minh nhưng ba anh em Lưu,Quan,Trương đánh bại Lã Bố trong một trận đánh nổi tiếng,Đổng Trác bí thế,hắn liền nghe lời mưu sĩ Lý Nho phá bỏ Lạc Dương tan hoang rồi kéo hết quân dân về Trường An.Tướng giữ ải Dĩ Thủy lúc đó là Triệu Xầm thấy Trác bỏ chạy liền dâng ngay cửa ải cho Tôn Kiên.

  _Tôn Kiên kéo quân vào Lạc Dương trước nhất.Một đêm thấy ánh hào quang phát ra từ miệng một cái giếng trong thành,Tôn Kiên sai quân xuống xem thì thấy một cái xác người đàn bà ăn vận theo lối cung đình,và một cái bọc có chứa ngọc tỷ truyền quốc.Tôn Kiên giấu các chư hầu chuyện này và hôm sau đến gặp minh chủ của liên minh là Viên Thiệu,cáo bệnh xin về.
  Viên Thiệu vốn đã biết Tôn Kiên bắt được ngọc tỷ,nên đòi xem,Tôn Kiên thề rằng :"Nếu tôi bắt được ngọc tỷ mà giấu đi thì xin chết dưới mũi tên hòn đạn!".Các chư hầu can ngăn nhưng Viên Thiệu không nghe,ngay hôm đó Tôn Kiên kéo quân khỏi Lạc Dương.Các chư hầu cũng giải tán.Viên Thiệu giận Tôn Kiên,liền viết thư cho thứ sử Kinh Châu là Lưu Biểu sai chẹn đường Tôn Kiên.

  _Tôn Kiên dẫn quân về đến địa hạt Kinh Châu,Lưu Biểu dẫn quân ra đánh đòi ngọc tỷ.Trận này Kiên bị vây suýt chết nhưng được bọn Trình Phổ,Hàn Đương,Hoàng Cái cứu thoát về được Trường Sa.

  Sau đó Viên Thuật ở Hoài Nam thiếu lương,hỏi vay Lưu Biểu.Biểu không cho,nên Thuật viết thư cho Tôn Kiên xui Kiên cất quân đánh Lưu Biểu.Tôn Kiên giận chuyện chẹn đường khi trước,nên đem quân sang đánh Lưu Biểu báo thù,con cả Tôn Kiên là Tôn Sách cũng xin đi theo.
  Lưu Biểu hay tin liền sai Hoàng Tổ chặn đánh,Tổ phục cung thủ trên bờ bắn tên ra như mưa,Tôn Kiên sai quân sĩ nằm xuống và cứ chèo thuyền qua lại,thúc trống ầm ĩ.Hoàng Tổ bắn ròng rã hết sạch cả tên,Tôn Kiên liền sai quân rút tên cắm trên mạn thuyền ra bắn lại,Hoàng Tổ phải bỏ chạy.Tôn Kiên thừa thế tiến quân vây thành Tương Dương của Lưu Biểu rất gấp.Lưu Biểu dùng mưu của Khoái Lương,sai Lã Công phá vòng vây cầu cứu Viên Thiệu.Khi Lã Công ra được thành rồi,liền theo kế định trước phục cung thủ trong rừng và quân ném đá trên núi.Lúc bấy giờ đang đêm,Tôn Kiên nghe có tiếng hò reo,không kịp gọi các tướng,chỉ dẫn vài chục tên lính đuổi theo vào ngay chỗ mai phục.Đất đá,cung tên phóng như mưa,Tôn Kiên bị một hòn đá to trúng vào đầu chết,khi ấy Kiên mới có ba mươi bảy tuổi.

  Tôn Kiên chết rồi,quân trong thành ùa ra,hai bên hỗn chiến,Hoàng Tổ bị Hoàng Cái bắt sống,các tướng hộ vệ Tôn Sách chạy về Giang Đông.
  Tôn Sách lên kế nghiệp,sai người đem Hoàng Tổ đổi lấy xác và an táng cha ở gò Khúc A.
  Về sau Tôn Sách chết,giao cơ nghiệp lại cho em là Tôn Quyền.Khi Quyền lên ngôi,đặt tên thụy cho Tôn Kiên là Võ Liệt Hoàng Đế.(trích Guo Jia)


  [​IMG]


  Về các chiêu thức của Tôn Kiên:
  -VT :Hất tung đối thủ lên cao như nhiều nhân vật khác.
  -VVT :Chém liên hoàn.
  -VVVT :Sau hàng loạt phát chém liên hoàn kết thúc bằng một cú đâm "hồi mã thương" hoàn hảo.
  -VVVVT :Kết thúc bằng chiêu thức hất đối thủ lên cao,đồng thời nhẩy lên bồi thêm vài cú chém nữa.
  -VVVVVT:Kết thúc bằng một nhát kiếm khí xẻ dọc không gian đầy uy lực.

  Về các món Item kèm theo:
  _Máu dài.
  _Tăng công.
  _Tăng thủ.
  _tuỳ chọn...

  Về vũ khí của Tôn Kiên:
  [​IMG] [​IMG]
  _____Sunjian________________________Tiger Sword______

  [​IMG] [​IMG]
  _____Tiger Claw______________________Long Tiger________

  [​IMG] [​IMG]
  _____Savage Tiger____________________King of Wu________

  [/b]Về tên tiếng Việt của vũ khí:[/b]

  [/b]Về cách unlock vũ khí:[/b]
  LV10:
  _DW4:
  Stage: The Imperial Seal. Đánh bại Li Jue, Zhang Liao, Diao Chan, Lu Bu và Dong Zhuo. Thông báo về vũ khí sẽ xuất hiện(trích Lu_feng_xian)
  DW4XL:
  Hoàn thành việc giết Hua Xiong,Hu Xin và Lu Bu dưới 5 phút.
  LV11
  *Làm theo thứ tự sau:
  -Giết Hua Xiong.
  -Giết Hu Zhen.
  -Giết Lu Bu.
  -Hoàn thành 3 yêu cầu trên trước khi vào thành.
  -Tới gặp Dong Zhuo trước khi thành Chang Sa thất thủ thì có thông báo level 11.
  (trích Guo Jia)


  [​IMG]  Một số ý kiến về Tôn Kiên:
  (Đang thu thập,sẽ port sau)

  [​IMG]
   
 9. squallt

  squallt Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  30/8/04
  Bài viết:
  168
  TRIỆU VÂN_ZHAO YUN (168-229)

  [​IMG]


  Trong DW:
  Tuổi : 24
  Chiều cao :185 cm


  Đôi nét về tiểu sử :

  Triệu Vân tự là Tử Long (Zi Long_Little Dragon), là người Châu Định, xứ Thường Sơn. Triệu Vân được mô tả là "tướng ấy mình cao tám thước, mày rậm, mắt to, mặt rộng, má bầu, uy phong lẫm liệt". Triệu Vân xuất hiện ở hồi thứ 7 của Tam Quốc Chí :

  Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn
  Tôn Kiên qua sông đả Lưu Biểu


  Triệu Vân là người thuộc địa hạt của Viên Thiệu, nhưng bỏ sang làm tướng của Công Tôn Toản, giúp Công Tôn Toản đánh Viên Thiệu. Sau khi Công Tôn Toản chết, Triệu Vân không theo Viên Thiệu mà về với Lưu Bị. Làm tướng dưới trướng của Lưu Bị, Triệu Vân đã nhiều lần cứu Lưu Bị thoát chết. Ngoài ra Triệu Vân còn có công phá trận của Tào Nhân trong trận Phàn Thành, dụ quân của Hạ Hầu Đôn trong trận Bắc Vọng Pha, phục kích bọn Tào Nhân-Tào Hồng khi Gia Cát Lượng đốt Tân Dã, cùng với Quan Vũ-Trương Phi. Nhưng chiến công hào hùng nhất của Triệu Vân là một mình một ngựa xông pha giữa trăm vạn tướng Tào để bảo vệ A Đẩu, con của Lưu Bị ở trận Tràng Bản-Đương Dương. Triệu Vân vượt muôn vòng vây, chém hơn năm mươi tướng Tào, cướp được thanh bảo kiếm "Thanh Công" của Tào Tháo. Đó là kỳ tích đến Quan Vũ-Trương Phi cũng chưa làm được. Người đời sau có thơ rằng :

  "Máu đỏ chan hào áo giáp hồng,
  Đương Dương xưa kẻ dám tranh hùng.
  Liều mình cứu chúa xông trăm trận,
  Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long ."


  _Sau trận Xích Bích, Triệu Vân cùng Quan Vũ-Trương Phi theo kế của Gia Cát Lượng phục kích tàn binh Tào Tháo, cướp được khá nhiều khí giới. Khi Lưu Bị đánh bốn quận Võ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Triệu Vân đã bắt sống Hình Đạo Vinh, giết chết hắn khi hắn được thả nhưng cùng Lưu Hiền, con Lưu Độ, thái thú Võ Lăng đến cướp trại Gia Cát Lượng, đồng thời cũng bắt sống Lưu Hiền. Triệu Vân lĩnh mệng đánh Quế Dương, giết hai tướng Trần Ứng, Pháo Long giả hàng, dùng kế đoạt Quế Dương, bắt sông thái thú Quế Dương là Triệu Phạm.
  _Giang tả cầu hôn, Triệu Vân theo kế của Gia Cát Lượng, bảo vệ được Lưu Bị an toàn cùng với Tôn phu nhân-Tôn Thượng Hương về lại Kinh Châu. Lưu Bị đánh Thục, Tôn Quyền cho người sang Kinh Châu đón em gái là Tôn Phu Nhan-Tôn Thượng Hương về, đồng thời định bắt luôn A Đẩu để ép Lưu Bị trả Kinh Châu. Triệu Vân phát hiện kịp, đuổi theo thuyền Đông Ngô, giằng lại được A Đẩu.
  _ Sau khi Bàng Thống chết, Gia Cát Lượng cùng Triệu Vân đi đường thuỷ đánh Tây Thục. Triệu Vân cứu Trương Phi mắc mưu Trương Nhiệm, bắt sông Ngô Ý, sau chém hai tướng Thục là Lưu Tuấn, Mã Hán. Khi quân Tào Tháo đánh lấy Hán Trung, Triệu Vân cứu được Hoàng Trung, Trương Ngực, dùng kế đánh lui quan Tào, giữ vững Hán Thuỷ.
  _Khi Lưu Bi lên ngôi Hán Trung Vương, Triệu Vân được phong làm Hổ Oai Tướng Quân, thuộc trong Ngũ Hổ Tướng của nước Thục.
  _ Sau khi Tào Phi cướp ngôi vua Hán là Hiến Đế, Lưu BỊ lên ngôi Hán Hoàng Đế, rồi đem quân đánh Đông Ngô để trả thù cho hai em là Quan Vũ-Trương Phi bị người Ngô giết hại. Nhưng vì mắc mưu Lục Tốn nên bại trận ở Hào Đình, may nhờ Triệu Vân chặn hậu đánh quân Lục Tốn nên mới thoát được về Bạch Đế Thành. Sau khi Lưu Bị chết, Tào Phi chia quân Nguỵ làm năm đạo tiến công nước Thục. Triệu Vân giữ ải Dương Bình, cự nhau với Tào Chân, buộc Tào Chân phải thoái lui, giữ vững yên bình cho Thục quốc.
  _Nam Man tạo phản, Triệu Vân cùng Gia Cát Lượng và các tướng khác lên đường bình định. Triệu Vân đánh trại A Hội Nam, giết A Hoàn Tam kết, phục kích đánh Mạnh Hoạch, dùng mưu Gia Cát Lượng bắt sống Chúc Dung là vợ của Mạnh Hoạch, chuẩn bị đồ dẫn hoả để thiêu quân Ô Qua, góp công lớn vào việc bình định phương Nam.
  _Gia Cát Lượng đánh Nguỵ lần thứ nhất, Triệu Vân không chịu già, xin làm tiên phong cùng với Đặng Chi, một mình giết Hàn Anh, Hàn Quỳnh, Hàn Kỳ, Hàn Đức, bắt sống Hàn Giao.Có thơ khen rằng:

  "Một người,một ngựa,một cây thương,
  Tuổi bẩy mươi rồi sức vẫn cường.
  Bốn tướng một tay khua sạch nhẵn,
  Anh hùng nào khác trận Đương Dương.


  _Tuy nhiên vì khinh địch, Triệu Vân bị Hà Hậu Mậu dùng quân nhiều bủa vây, suýt mất mạng, nhờ có Trương Bào, Quan Hưng tới cứu nên mới thoát chết. Sau theo kế Gia Cát Lượng đánh thành Thiên Thuỷ, nhưng lại bị Khương Duy phát hiện ra mật kế. Triệu Vân đánh nhau với Khương Duy một trận, phục tài Khương Duy lắm. Sau vì Mã Tốc làm sai kế Gia Cát Lượng, nên phải rút lui về Thục Quốc. Trên đường đi, Triệu Vân đi sau chặn hậu để ngăn quân Nguỵ
  _Tuy nhiên Triệu Vân lại qua đời trước khi Gia Cát Lượng lần nữa xuất quân ra Kỳ Sơn phạt Nguỵ, tức là lần ra Kỳ Sơn lần thứ hai. Triệu Vân qua đời là một tổn thất lớn với nhà Thục-Hậu Hán.
  *Khổng Minh khi nghe tin Triệu Vân mất khóc ngất đi than rằng:"Tử Long mất đi,nước nhà đã tổn mất một cột cái,ta thì gãy mất cánh tay rồi,trời hỡi trời..."
  *Hậu Chủ (Liu chan_con trai Lưu Bị) nghe tin khóc ầm lên rằng:"Trẫm từ khi còn nhỏ ,không có Tử Long thì chết ở trong đám loạn quân đã lâu rồi...",rồi giáng chiếu truy tặng Triệu Vân làm đại tướng quân,Thuận Đình Hầu,sai rước linh cữu mai táng tại mé đông núi Cẩm Bình ở Thành Đô,lập ra miếu đường,bốn mùa tế bái...
  (trích Tam Quốc Diễn Nghĩa)
  Hai con của Triệu Vân là Triệu Thống và Triệu Quảng cũng được phong chức, tuy nhiên về sau không thấy nói gì thêm.
  _Người sau có thơ khen rằng:
  "Thường Sơn một Hổ tướng,
  Trí dũng sánh Quan Trương.
  Công thành sông Hán Thuỷ,
  Tiếng nổi trận Đương Dương.
  Đôi phen lao động đường phố ấu chúa,
  Một bụng báo tiền vương.
  Sử sách ghi trung liệt,
  hìn thu toả khói hương."
  . (trích Dragon of south)

  [​IMG]


  Về các chiêu thức của Triệu Vân:

  _Tam giác : Một chiêu thức vô cùng dũng mãnh và đầy uy lực.Khi Triệu Vân thi triển chiêu thức này,mũi thương sẽ sáng lên,Triệu Vân sẽ nhún người rồi phi tới đối thủ với thế công thần tốc kết thúc bằng một cú lật thương có thể hất tung đối thủ.
  _VVT :Chiêu thức liên hoàn này cho ta thấy uy lực của thương pháp họ Triệu không chỉ thể hiện ở mũi thương mà còn ở sự mềm dẻo của cán thương.Một loạt các đòn hất lên,chém xuống liên tục với sự lay động liên tục của mũi thương và kết thúc bằng một cú quét "hoành tảo thiên quân" có thể hất văng nhiều đối thủ.
  _VVVT :Có thể nói đây là một đòn tấn công toàn diện với cú quét thương xoay người 360 độ.Đòn thế này càng cho thấy uy lực của Triệu Vân khi bị vây giữa đám đông quân địch.
  _VVVVT :Sau một loạt đòn liên hoàn là cú lật thương hất tung đối thủ lên cao rồi sau đó Triệu Vân tung mình lên không bồi thêm vài cú nữa đầy uy lực.
  _VVVVVT :Tuyệt chiêu này sau 5 cú chém liên tiếp được kết thúc bằng một loạt đòn đâm liên hoàn vào đối thủ,cuối cùng là một đòn quét thương tầm thấp làm văng đối thủ.Có thể nói đây là tuyệt chiêu hoàn hảo nhất kết hợp toàn bộ tinh tuý trong thương pháp của Triệu Vân.

  [​IMG]


  Về vũ khí của Triệu Vân:
  [​IMG] [​IMG]
  ______Triệu Vân_____________________Bronze Spear_____

  [​IMG] [​IMG]
  ______Great Spear___________________Dragon Spear_____

  [​IMG] [​IMG]
  ______Fiece Dragon__________________Raging Dragon_____

  Về tên tiếng Việt của vũ khí:

  LV10:
  LV11:

  Về cách unlock vũ khí :

  LV10
  _DW4:
  Stage: Battle Of Bo Wan Po. Mở đầu trận đấu, hãy dụ Xia Hou Dun vào chỗ quân ta phục kích. Chờ xuất hiện đoạn demo cảnh quân Thục nổi lửa thì quay lại đánh bại Xia Hou Dun. Sau đó, dụ Han Hao tới chỗ Guan Ping phục kích (con đường bên trái của cây cầu hướng bên trên của bản đồ). Sau khi dẫn Han Hạo tới đó thì đánh bại hắn. Tiếp theo, dẫn Yu Jin tới cây cầu hướng bên trên của bản đồ, đến chỗ Guan Yu phục kích. Sau khi Guan Yu xuất hiện, hãy đánh bại Yu Jin. Việc còn lại là để cho Zhu Ge Liang và Cao Cao gặp nhau. Bạn có thể cưỡi ngựa đẩy Zhu Ge Liang vào thành gặp Cao Cao. Nếu ông ta không chịu vào thì tìm cách dụ Cao Cao ra gặp ông ta. Khi đó, sẽ xuất hiện đoạn demo cảnh 2 người gặp nhau. Sau đoạn demo này sẽ có thông báo vũ khí lên level 10.(trích lu_feng_xian)
  _DW4XL:Giết Cao Ren,Xu Huang,Cheng Yu,Xu Zhu và Xiahou Yuan dưới 5 phút.

  LV11-Mới đầu sẽ có một số thông báo chỉ những nơi có những cái thùng có thể chứa Liu Shan.
  -Đi tới những nơi đó,và vừa cưỡi ngựa vừa đập thùng cho đến khi có thông báo tìm được Liu Chan(để được vũ khí thì bạn phải có được thông báo này trong vòng 2 phút).
  -Giết Xu Huang và Cao Ren để mở cổng thành.
  -Giết tất cả các tướng địch(bao gồm cả phó tướng).
  -Trong vòng 13 phút bạn phải hạ được 200 tên địch.
  -Thông báo có lev 11 khi bạn kết thúc trận đánh.(khi cả Liu Bei và Zhao Yun tới được mé dưới bên phải cầu Chang Ban,và lúc này phải trước thời điểm 13:30).
  *Nên có con ngựa Shadow hỗ trợ!!!
  (trích Gou jia)

  Một số ý kiến về Triệu Vân:
  (Đang thu thập,sẽ port sau)

  [​IMG](cái này giống chữ ký của gã Lufu ghê ha...)


  Trong bài viết này tui đã tận dụng một số bài viết trước của các bạn và có thêm bổ sung chỉnh sửa.Mong các bạn thông cảm và ủng hộ.
  Cám ơn nhiều.
  Squallt.
   
 10. mắt quỷ kyo

  mắt quỷ kyo Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  27/11/03
  Bài viết:
  3,416
  Nơi ở:
  Raccon City
  Lâu rùi không viết bài cho topic này xem chừng nó bị lãng quên rồi nhỉ..tuy rằng sắp có DW5 rồi nhưng cũng phải làm cho xong cái này chứ
  Zhang Liao = Trương Liêu.Một chiến tướng dưới quyền Lữ Bố,sau khi Lữ Bố làm phản và bị Lưu Bị cùng Tào Tháo tấn công Trương Liêu nhận lệnh đi đánh Quan Vũ và Trương Phi,bị Quan Vũ mắng là ngốc Trương Liêu xấu hổ rút quân về.Khi Lữ Bố bại trận Trương Liêu cũng bị bắt và được Quan Vũ bảo lãnh nên thoát chết và được Tào Tháo thu nhận.Từ lúc dưới trướng Tào Tháo,Trương Liêu lập nhiều công trạng hiển hách,cứu được Tào Tháo trong trận Xích Bích,bày mưu cô lập Quan Vũ,chiêu hàng Quan Vũ,tung hoành nơi bến Tiêu Diêu.....Sau này ông trúng bẫy của Khổng Minh và thiệt mạng
  Các loại áo giáp của Zhang Liao rất giống nhau chỉ khác áo choàng và cái nón....nói chung không gì đẹp lắm
  Weapon của Zhang Liao giống Guan Yu về hình dáng nhưng cách đánh của Zhang Liao thuộc loại best Guan Yu không thể theo kịp
  Unlock Weapon Lv10 chơi Musou Mode LuBu chọn Zhang Liao :D
  Chọn tales trước màn battle Hulao Gate đánh bại Liu Bei,Cao cao,Sun Jian rồi hạ tướng qua màn.Đến trận Battle of Hulao Gate hãy đánh lính chờ cho đến lúc Hulao bị phóng hoả thì chạy ra ngoài thành đón đường đánh bại Liu Bei,Cao cao,Sun jian và tiếp theo là thông báo có weapon
  bUnlock Weapon Lv11
  Yêu cầu là bạn giữ thành đến khi Zhou Tai xuất hiện.Hãy trang bị các món Item sau
  +Ngọc gì thì tuỳ trừ ngọc sét
  +ngựa
  +Tiger Armulet
  +tăng thủ
  +Elixir
  +Power Run
  +Wind Croll
  thế là đủ 5 ô Item.Bây giờ sáp lá cà đi cứ giết hết 50 quân địch thì Morale quân ta lại tăng,Morale tăng càng cao thì càng khó bại trận.Thấy tướng xuất hiện thì cứ hạ.. cứ thế hạ đến ZHou Tai xuất trận hạ luôn anh ta để qua màn là xong.Lưu ý không được để mấy thằng Defend Captain(mấy thằng canh cổng thành đó) của mình chết đó
  Cách đánh
  +/\:Xoay cây rồi lao đến chém khá đẹp mắt
  +[] [] [] [] [] []:Tuyệt vời chém rất đã best lắm nha tướng địch có thể bị xơi đến 2/4 life đó
  +[] /\:chém và hất lên--> bình thường
  +[] [] /\/\/\...:những cú chém với tầm rộng 160 độ sẽ rất hiệu quả khi đối phó với đám đông
  +[] [] [] /\:chém 3 cú và thêm một cú quét vòng tròn lại thêm một chiêu hữu dụng
  +[] [] [] [] /\/\:Đưa lên trời rồi bao vèo xuống đất
  +[] [] [] [] [] /\:Một bụp là lính lác trong vòng 2 bước chân sẽ bay tít lên trời..tuyệt vời lại thêm một chiêu chơi với đám đông nhỉ
  +Musou thì lại thuộc hàng nhiều Life cực mạnh rất khá và tiện cho việc luyện tập lúc còn yếu
  So sánh với Guan Yu thì Guan Yu không có một vé nào bằng luôn Guan Yu đánh chậm nè...Musou lại kém nè trong khi Zhang Liao thì tốt về mọi mặt.Thử nghiệm tốt nhất là cứ chọn Legend của Zhang Fei sau đó chọn từng thằng mà đánh thử với Item hỗ trợ là chỉ có duy nhất Elixir thôi..Zhang Liao thì thắng dễ dàng còn Guan Yu thì tớ chưa thử nhớ cấp Hard nhe
   
 11. Hero 2005

  Hero 2005 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  238
  Nơi ở:
  bên lề phố núi
  Tui cũng xin nói đôi điều về Sun Quan
  Tôn Quyền là con trai của Tôn Kiên,một vị võ tướng,là em trai của Tôn Sách và là anh trai của Tôn Thượng Hương.
  Khi 3 thế lực Lưu Bị,Tào Tháo,Tôn Quyền hình thành thì Tôn Quyền kết thân với Lưu Bị dánh bại Tào Tháo ở Xích Bích .
  Tôn Quyền là vua của nhà Ngô,còn Lưu Bị là vua nhà Thục Hán.Khi hai bên ở thế đối mặt nhau thì Lưu Bị luôn là người thắng thế và chiếm khá nhiều thnh trì của Tôn Quyền.
  Vì nghe theo kế hoạch điên rồ của Chu Du là muốn gả em gái là Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị để kết hòa hai nước với nhau nhưng thực chất là muốn lấy lại thành trì vừa bị Lưu Bị chiếm nên Tôn Quyền mời Lưu Bị sang để nói chuyện hứa gả em gái của mình cho Huyền Đức nhằm giữ chân Lưu Bị để đòi đổi thành nhưng bị Gia Cát Lượng đoán được ý đồ nên rốt cuộc đành phải gả em cho Lưu Bị.
  Năm 219 Tôn Quyền chém đầu Quan Vũ dâng Tào Tháo sau đó đánh bại Lưu Bị tại Hào Đình làm Lưu Bị ốm mà chết.
  Sau khi Tôn Quyền mất, Tôn Hạo lên nối ngôi và để cho nhà Ngô rơi vào tay
  Tư Mã Viêm và nhà Ngô bi diệt năm 280.
  Về cách đánh của Tôn Quyền thì cũng giống như của Lưu Bị nhưng không thể nào sánh với Lưu Bị
  - vt:bình thường
  - vvt:làm cho đối thủ ngất xỉu
  - vvvt:làm đối thủ văng tứ tán
  - vvvvt:như bao người khác
  - vvvvvt:làm đối thủ mất máu nhiều nhưng tầm đánh ko rộng
  Về item:Tôn Quyền có tới 5 ô item lận
  - máu dài
  - tăng sức đánh
  - wp dài thêm
  - way of mousou
  - master mousou
  - ngọc băng hoặc lửa
  - xích thố hoặc shadow
  Cách unlock wp:
  - wp 10 DW4XL:-Giết Yue Jin dưới 2 phút 30 giây kể từ khi trận đánh bắt đầu.
  -Giết Li Dian dưới 2 phút 30 giây kể từ khi hắn xuất hiện.
  *Li Dian sẽ xuất hiện khi bạn tới gần cầu Tiểu Sư(Xiao Shi).
  -wp 11 DW4XL < expert>:-Giết Yue Jin và Li Dian.
  -Đánh bại Zhang Liao 3 lần.
  -Đạt được 500 KOs.
  -Cướp ngựa của Zhang Liao để nhảy qua cầu.
  -Thông báo có lev 11 khi bạn tới chỗ thoát.
  Còn wp 10 DW4 tui sẽ post lên sau
   
 12. Hero 2005

  Hero 2005 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  238
  Nơi ở:
  bên lề phố núi
  Xin lỗi bà con một tí nhé,có ai đã đi theo hướng dẫn mà lấy đc đồ 11 của Tôn Kiên ko vậy,tui đi mấy lần rùi mà lấy chẳng đc là sao vậy,chẳng lẽ hướng dẫn sai sao chứ
   
 13. Hero 2005

  Hero 2005 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  238
  Nơi ở:
  bên lề phố núi
  Tui xin tiếp tục nói những gì tui biết về Tôn Quyền:
  Có ai biết vì sao Tôn Quyền lại gả em gái của mình cho Lưu bị ko nhỉ,theo những gì mà tui đọc đc thì chỉ vì muốn lấy lại Đông Kinh(hay gì đó,quên mất tên rùi)mà ra cả.
  Sự viêc nó là thế này:
  - Sau khi bị Lưu Bị chiếm mất thành,Chu Du chưa biết phải lấy lại kinh thành như thế nào thì một hôm Chu Du sang thăm Huyền Đức thì thấy Lưu Bị đang ngồi khóc thì Chu Du mới hỏi sự việc thì đc biết vợ của Lưu Bị mới mất,ngay lập tức trong đầu Chu Du nảy ra ý định lấy lại thành trì từ tay Huyền Đức.
  Chu du liền đem sự việc này nói với Tôn Quyền,và bảo răng hãy dụ Lưu Bị đến và nói rằng muốn gả em gái của mình để kết tình giao hảo và sau đó trở mặt đem Lưu Bị ra để đổi thành.Tôn Quyền nghe xong rất bằng lòng và cho tiến hành ngay.
  Chu Du tưởng rằng mọi sự việc đều diễn biến theo ý của ông ta,nào ngờ mọi việc của ông ta đều bị Khổng Minh đoán ra và bảo Lưu Bị cứ việc đi đến Đông Ngô và bảo Tử Long đi theo hộ tống cho Huyền Đức và đưa cho Tử Long 3 cái túi và bảo khi nào đến nơi mới đc mở.Tử Long vâng lời quân sư,sau khi dưa Lưu Bị đến Đông Ngô,Triệu Vân để Huyền Đức một mình đi vào trong,còn mình thì sai Quân lính ra chợ rêu rao rằng Tôn Quyền sắp gả em cho Huyền Đức và mọi việc lọt vào tai của mẹ Tôn Quyền,Bà ta cho gọi Tôn Quyền vào tra hỏi và chửi mắng thậm tệ vì dám làm điều gian dối và cho gọi Lưu Bị vào để xem mặt nếu đc thì gả.Và mọi việc diễn biến theo đúng kế hoạch của Gia Cát Lượng và thế là Tôn Quyền đành gả em cho Huyền Đức.
  Sau việc đó Tôn Quyền đã mắng Chu Du vì cái kế hoạch điên rồ của ông ta.
  Đó là một trong những cái dại của Tôn Quyền.
   
 14. Dragon of South

  Dragon of South Red, Pokémon champion GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  2/9/04
  Bài viết:
  7,105
  Nơi ở:
  Hội Dzườn Đào
  @Mắt quỷ Kyo : Tào Phi đánh Ngô, do không phòng bị và chủ quan nên bị đánh bại. Trương Liêu hộ vệ Tào Phi, bị tên bắn vào lưng nên chết-->bẫy nào của Khổng Minh?
  @Hero 2005 : không phải là Đông Kinh mà là Kinh Châu. Còn cái vụ Tôn Quyền gả em cho Lưu Bị thì ở đây hầu như ai cũng biết, không cần phải "hỏi" :))!
   
 15. Dogmeat

  Dogmeat C O N T R A

  Tham gia ngày:
  14/7/04
  Bài viết:
  1,596
  Theo những cái mà Dogmeat đọc được thì câu chuyện như thế này ( nguồn gốc ko rõ ràng lắm, sorry :devil: )
  Tôn Nhân là con gái của Tôn Kiên, con vợ lẽ. Thực ra, Tôn Nhân là một người đàn bà rất xấu xí, nhưng lại tài giỏi về yêu thuật vô cùng, đàn ông con trai đứng ngoài nhìn vào, chỉ thấy một nàng cực kì trẻ đẹp. Người trong vùng ai cũng biết tiếng, không chàng trai nào dám... ho he. Cứ ở vậy mãi đến năm 30 tuổi thì ra "sắc lệnh" cho Tôn Quyền là phải kiếm chồng cho mình. Quyền lo lắng lắm, ko biết làm sao thì Chu Du tinh ý, liền sắp sẵn mưu mẹo, định làm kế " 1 mũi tên bắn 2 con chim" ( vừa gỡ cho Quyền mối lo trên đầu, vừa ngải kiếm lại được Kinh Châu).

  Lưu Bị khi gặp nàng này, nhờ có Khổng Minh biết trước, yểm bùa đầy người, đêm động phòng, nàng giở đủ chiêu ra mà Bị vẫn trơ trơ, chỉ giả vờ sợ sệt đống binh khí. Một hồi lâu sau, nàng tâm phục khẩu phục, liền đổi ý và theo Lưu Bị đến tận cùng. Sau vụ này, tuy Tôn Quyền ko chiếm lại được Kinh Châu, nhưng vì gả được "quả bom tấn" trong nhà đi, nên mới bớt giận mà tha cho Chu Du. Phần Du thì hậm hực lắm, bị hỏng mất hình ảnh đẹp trong mắt Quyền, nên 5 lần 7 lượt dùng mưu toan chiếm Kinh Châu, rốt cuộc chuốc lấy cái chết tức tưởi :p

  Phần về sau, nhớ Giang Đông, Tôn Nhân muốn về thăm nhà, nhưng sợ bị Quyền tra hỏi, nên định bắt cóc thằng hâm Lưu Thiện về làm con tin cho Tôn Quyền. Nhưng lại do tay Khổng Minh sắp sếp, cử Triệu Vân ra làm chân... hộ đê, chặn thuyền cướp lấy Lưu Thiện quay về. Tôn Nhân sau khi về Giang Đông, bị Quyền mắng mỏ, rồi liền sau đó Lưu Bị chết, hết nốt đường về nước Thục, chán nản bỏ ra ngoài sông mà lao đầu xuống... bát phở tự vẫn=))....

  Trích www.truyenviahe.com.vn


  =)) =)) =)) =))
   
 16. Cloud_182

  Cloud_182 T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  18/9/05
  Bài viết:
  628
  Nơi ở:
  Shu Kingdom
  Muốn lấy vũ khí 11 Tôn Kiên phải giết 3 thành tướng trong đó có LU BU.Dọn dẹp hết thì đến gặp Đổng Trác.Phải làm nhanh mới được.Vũ khí này tôi chơi nhiều lần lắm mới được.Với mấy cái vũ khí 11 này cứ chơi 2 người là lấy dược. 1 người chơi Lữ Bố.1 người chơi con cần lấy vũ khí.Để cho Lữ Bố làm nhiệm vụ còn máy kia ngồi chơi là lấy được.Với cách này tôi đã lấy hết vũ khí 11.
   
 17. Cloud_182

  Cloud_182 T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  18/9/05
  Bài viết:
  628
  Nơi ở:
  Shu Kingdom
  Trong trò này tôi khoái nhất là Cam ninh , Chu Thái.2 tên này là dũng tướng của Đông Ngô.Tuyệt chiêu của Chu Thái chỉ cần chơi 1 lần là đủ giết đối thủ,còn Cam Ninh có chiêu ủi rất hay.
   
 18. Cloud_182

  Cloud_182 T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  18/9/05
  Bài viết:
  628
  Nơi ở:
  Shu Kingdom
  Sau đây tôi giới thiệu về Chu Thái (Zhou Tai).Cách lấy vũ khi10 ,11 trong DW4:XL(bản củ làm mất rồi.
  *Cấp 10.Tên:Dusk.Attack:+56
  Tiêu diệt 2 Guard Troop Captain phía trên bản đồ.Gặp Sun Quan.Thực hiên dưới 3 phút.
  *Cấp 11.Attact:60.Quên tên rồi
  Các item gắn sẵn trong màn:
  Drangon Amulet(lv14)
  wing bốot(lv13)
  Hỏned Helmet(lv18)
  Elixir(Lv20)
  Cứu Sun Quan dưới 1:30
  Cứu 4 tướng sun Quan,đạt 250 KO
  Tiêu diệt Liu You,Taishi Ci
  (Nếu chỉ cứu 3 tướng thì bạn phải đạt được 500 Ko
   
 19. Jukanius

  Jukanius Đào Viên Tiểu Họa Gia GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  22/1/05
  Bài viết:
  4,499
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Lolz , giới thiệu ít quá , sao ko có tiểu sử , sơ lược , hình dáng .... Còn bản VK 10 thì lên Gamefaqs thì có liền , dịch qua rồi đưa về
   
 20. Cloud_182

  Cloud_182 T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  18/9/05
  Bài viết:
  628
  Nơi ở:
  Shu Kingdom
  Tiểu sử hả??Tôi đọc truyện lâu rồi nên cũng quên chút chút.Chỉ nhớ là Chu Thái đã từng cứu Tôn Quyền nên bị chém mấy nhát trên người.Từ đó Tôn Quyền rất coi trọng Chu Thái.Chu Thái là người đã giết SaMaKha(người đã giết Cam Ning và Lăng Thống)
   

Chia sẻ trang này