Poll Results: Bạn đã chơi game này rồi chứ? Cảm nhận của bạn :

Members who voted for 'Cảm ơn cậu bé thép. Tôi và cậu cùng sở thích game này đó !'