Poll Results: Bạn đã chơi game này rồi chứ? Cảm nhận của bạn :

Members who voted for 'Ờ, méo mó có hơn không, hơn nữa giá CD rẻ rề mà.'