Poll Results: Bạn đã chơi game này rồi chứ? Cảm nhận của bạn :

Members who voted for 'Tiếc tiền mua CD (sao chép lậu) quá !'