Dự Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi iceteamatlanh, 26/6/09.

 1. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Đoạt bảo khí tế đàn
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: Tế tửu tụng văn (trí lực+5, lv10).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Lên chỗ tế đàn, bấm vào hộp châu báu, lập tức vào chiến đấu, thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: tìm kẻ trộm
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Gia nhập doanh trại.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: Kim diện thiết giáp (phòng+7, lv15).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Việc đầu tiên người chơi đến quán trà tìm chú Đai để đối thoại, có được tin tức của Lưu trưởng quí bị đánh cướp, đồng ý đi điều tra.
  - Đến chỗ Lưu trưởng quí kế bên khách sạn, đồng ý tìm lại số tiền mà ông ta tích lũy.
  - Tiếp đó đến ngôi nhà mà có 2 tên Khăn Vàng trước cửa, trước khi vào nhà ta phải chiến đấu với họ, đánh thắng ta mới vào được nhà của Quan Phủ.
  - Đối thoại với Hàn Trung xong vào chiến đấu, đánh thắng sẽ biết được số tiền đó bị Tôn Trọng đánh cướp.
  - Ta lại đến chỗ tỉ võ tìm Tôn Trọng đối thoại, đánh thắng ta sẽ có được Ngân phiếu.
  - Đem ngân phiếu về cho Lưu trưởng quí thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: tìm cháu của bà Lưu
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thanh nhiệm vụ Gia nhập doanh trại.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: Cờ kinh (trí lực+1, công+1)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến ngôi nhà nhỏ tìm gặp Lưu A Ma trong Cự Lộc Thành, đồng ý giúp tìm Lưu tiểu đệ.
  - Kế đó ta đến lôi đài tỉ võ tìm thấy Lưu tiểu đệ, đối thoại với anh trai đứng kế bên, vào chiến đấu.
  - Đánh thắng, Lưu tiểu đệ sẽ gia nhập đội ngũ, dẫn về cho Lưu A Ma thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: thách thức lôi đài
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Gia nhập doanh trại.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: Đường Lang Ủng (phòng+4, lv5).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến lôi đại tại đấu trường tỉ võ tìm gặp Lưu Bích đối thoại, đồng ý tỉ võ với ông ta, vào chiến đấu.
  - Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Tìm con mèo
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thanh nhiệm vụ Gia nhập doanh trại.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: Huy hiệu Thái Hội (SP lớn nhất+5).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Tại tiệm rèn kế bên ta bắt gặp Ngô tiểu muội, đồng ý giúp cô ta tìm lại con mèo.
  - Đi đến đấu trường tỉ võ tìm được con mèo vân hổ, đối thoại với nó xong, mèo gia nhập đội ngũ của bạn.
  - Ta trở về tìm Ngô tiểu muội thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Giúp ông Trịnh.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Gia nhập doanh trại.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: Mao Sơn Nhập Môn Lục (trí lực + 2).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến nhà Trịnh lão đầu gần khách sạn trong Cự Lộc Thành, đồng ý giúp lão cầu lấy nước bùa.
  - Tiếp đó ta đến đài tế đàn ở bên phải phía dưới tìm Trương Bảo đối thoại với ông ta, vào chiến đấu thắng lợi có được Nước bùa cứu thế.
  - Ta quay về tìm Trịnh lão đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Công phá Cự Thành.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: không
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Khi vào Cự Lộc Thành thì lập tức vào chiến đấu với binh Khăn Vàng 6 người.
  - Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Kỳ Châu trà điểm.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Hạt đá nát, hạt đá bông.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào đối thoại với Than Tử Thủ tại quán trà ở Diệp Thành, đồng ý giúp ông ta.
  Tìm 2 cái điểm tâm nhỏ đưa cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: linh dược rằm tháng 7
  Đknv : LV 25
  Địa điểm cự lộc - Dự Châu
  Vật phẩm nhận đc : kinh nghiệm đơn
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào thành cự lộc cạnh Ngô tiểu muội nói chuyện Vân Trung Lão đạo
  đến trác quận hàng bán trái cây..( map có nhà giãn ung) lụm thùng nước
  đến thôn lâu song.. bên phải nhà buôn tạp hóa (hứng nước, hứng đến khi nào có được Thùng nước đêm tháng 7 thì thôi )
  Trở về đối thoại hoàn thành nhiệm vụ.  -=kidkanno=-
   
 10. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Tuyệt sắc dẫn đến tai hoạ.
  ĐKNV : lv 25
  Địa điểm: Khổng Tước Đài-Dư Châu.
  Vật phẩm nhận đc: Ân Phục mê.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Phòng Uyển Tâm nói chuyện với Ân Phục, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến phòng Quách Nữ Vương đối thoại, nhận đc thư của Nguỵ Tào Trực.
  3.Trở lại phòng Ân Phục nc, rùi quay lại phòng Quách Nữ Vương.
  4.Lại trở lại phòng Ân Phục đối thoại, sau đó xuống phòng của Tào Trực, nói chuyện với Tào Trực.
  5.Quay lại phòng Ân Phục đối thoại, Ân Phục gia nhập đội ngũ.
  6.Lên tầng cao Khổng Tước Đài, xuất chiến Ân Phục, chiến đấu với Quách Nữ Vương, tham mưu x9.
  7.Chiến thắng đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ.  -=bibika9x=-
   
 11. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Cứu viện Trương Bào
  ĐKNV: lv 25.
  Điệm điểm: thành Cự Lộc-Dự châu.
  Vật phẩm nhận đc: Trương Bảo mê.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Khó khăn của Trương Lương.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Tế đàn nói chuyện với Trương Giác, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến rừng Triều ca (1170:1795) chiến đấu với Hoàng Phủ Tùng, Nghiên Hán chiến sĩ x4.
  3.Vào sơn động Triều ca chiến đấu với Nghiên Hán chiến sĩ.
  4.Đi tiếp đến 526:311 chiến đấu với Nghiên Hán chiến sĩ x3.
  5.Đi xuống dưới (932:968) đối thoại ,vào nói chuyện với Trương Bào bị hại, đưa Trương Bào chạy trốn trong vòng 10 phút, chiến đấu với Hoàng Phủ Tùng , Lư Thực, Nghiên Hán chiến sĩ x4.
  6.Chạy đến 428:472 chiến đấu với Nghiên Hán chiến sĩ x4, xong tiếp tục chiến đấu với Hoàng Phủ Tùng , Cây màu đen ( lỗi dịch thuật ~~!),Nghiên Hán chiến sĩ x6.
  7.Đi tiếp tới 1268:1111 chiến đấu với Nghiên Hán chiến sĩ x6.
  8.Chạy ra rừng Triều ca (1237:1695) chiến đấu với Hoàng Phủ Tùng , Lư Thực ,Nghiên Hán chiến sĩ x8.
  9.Tới cửa thành Cự Lộc đối thoại, Trương Bào rời bỏ đội ngũ ,vào nhà trọ nói chuyện với Trương Bào, hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Khó khăn của Trương Lương.
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Cứu viện Trương Bào.
  Địa điểm: Cự Lộc-Dự Châu.
  Vật phẩm nhận đc: Trương Lương mê.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thiên sư quy ẩn.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Nói chuyện với Trương Bảo ở nhà trọ Cự Lộc, đồng ý giúp đỡ.
  2.Tới rừng Hà Nội (347:989) đối thoại chiến đấu với Hưng Quốc quân (phải thắng trong vòng 1 hiệp), nhân đc Hưng Quốc chiến giáp, mặc vào.
  3.Chạy đến 2368:414 đối thoại, lên tầng 2 (2622:975) đối thoại đồng ý tìm 10 liệu kinh thảo (nhặt ngay trong rừng Hà Nội).
  4.Tìm đủ đưa cho Trương Lương ,đối thoại xong Trương Lương ra nhập đội ngũ.
  5.Đến 384:1116 chiến đấu với Chu Tuấn, Hưng Quốc quân x4.
  6.Xuống tầng 1 (2234:506) chiến đấu với Lư Thực, Hoàng Phủ Tùng, Hưng Quốc quân x6.
  7.Ra 315:996 đối thoại ,đồng ý tìm đồ, Trương Lương rời bỏ đội ngũ.
  8.Lên tầng 2 tới (1882:375) chiến đấu, nhặt đc Nhân công T. Quân lệnh.
  9.Về tầng 1 (2329:562) chiến đấu với Hoàng Phủ Tùng, Chu Tuấn, Hưng quốc quân x8.
  10.Trở về Cự Lộc, đấu võ đài nói chuyện với Trương Lương, hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Thiên sư quy ẩn.
  ĐKNV: hoàn thành nv Khó khăn của Trương Lương.
  Địa điểm: Cự Lộc-Dự Châu.
  Vật phẩm nhận đc: Trương Giác mê.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến tế đàn nói chuyện với Trương Giác.
  2.Tìm kiếm 10 Lửa Lưu Huỳnh (nhặt trong hang Cự Lộc) ,20 củi (Mãnh Tướng-rừng Hà Manh - không thể giao dịch).
  3.Quay lại nói chuyện với Trương Giác.
  4.Ra ngoài cửa thành chiến đấu với Lữ Thực, Hưng quốc quân x5.
  5.Tiếp tục chiến đấu với Lữ Thực, Hoàng Phủ Tùng,Hưng quốc quân x6.
  6.Chiến đấu tiếp với Lữ Thực ,Chu Tuấn ,Hoàng Phủ Tùng, Hưng quốc quân x7.
  7.Chiến thắng trở lại tế đàn nói chuyện với Trương Giác, Trương Giác gia nhập đội ngũ.
  8.Đến hẻm núi Nguyễn Hoàng ,đi đến gần Trương Giác đối thoại, Trương Giác rời bỏ đội ngũ, nói chuyện với Trương Giác hoàn thành nhiệm vụ.  -=bibika9x=-
   
 12. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Tướng quân cởi giáp
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụSơ thám Lăng Tần Hoàng
  Địa điểm: Cự Lộc - Dự Châu
  Vật phẩm nhận được: Thẻ lệnh của Tô Giác.
  Nhiệm vụ tiếp theo: tiến vào tầng 4 Lăng Tần Hoàng
  Quá trình nhiệm vụ:
  Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Sơ thám Lăng Tần Hoàng tiến hành đến hang Cự Lộc click vào miếng khoáng tại nơi Dư Độc đứng (hoặc tại toạ độ 624:175) nhận được Đại phu toái phiến, tiếp tục click vào Đại phu toái phiến lập tức nhận được nhiệm vụ Tướng Quân cở giáp.
  Trở ra Địa Nguyệt Khăn Vàng (ngoài cửa hang Cự Lộc) đối thoại với Người Đào Mộ.
  Tiếp tục đến cửa Thành Cự Lộc đối thoại với Ngô Tiểu Muội.
  Sau đó đến lôi đài đối thoại với Binh Khăn Vàng (bên phải) và đến Nhà Trọ đối thoại với Binh Khăn Vàng đầu tiên (bên trái).
  Tiếp tục đến Đại Tế Đàn đối thoại với Diệp Đại Bác.
  Trở về Địa Nguyệt Khăn Vàng đối thoại với Người Đào Mộ đồng ý tìm nón rách, thiết oản vỡ, giày chiến ráchgiáp rách (sẽ edit tên item Q lại sau).
  Đến Hang Cự Lộc tại các toạ độ khác nhau sẽ chiến đấu với Quỷ Hổ Tướng, Thiết Diện Quỷ, Hoả Âm Quỷ, Cương Hoạt Nhân lần lượt nhận được những item trên.
  Tìm xong trở về Địa Nguyệt Cự Lộc đưa cho Người Đào Mộ tiến hành Chiến đấu với Tần Vương Vong Cốt.
  Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


  Trích nguồn forum TSVN
   

Chia sẻ trang này