File đính kèm dùng cho game

Thảo luận trong 'Sub' bắt đầu bởi witfox, 1/10/19.

 1. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 01
   

  Các file đính kèm:

  • A01.jpg
   A01.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • A02.jpg
   A02.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • A03.jpg
   A03.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • A04.jpg
   A04.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • A05.jpg
   A05.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • A06.jpg
   A06.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • A07.jpg
   A07.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • A08.jpg
   A08.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • A09.jpg
   A09.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • A10.jpg
   A10.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
 2. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 02
   

  Các file đính kèm:

  • A11.jpg
   A11.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • A12.jpg
   A12.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • A13.jpg
   A13.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • B01.jpg
   B01.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • B02.jpg
   B02.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • B03.jpg
   B03.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • B04.jpg
   B04.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • B05.jpg
   B05.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • B06.jpg
   B06.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • B07.jpg
   B07.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
 3. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 03
   

  Các file đính kèm:

  • B08.jpg
   B08.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • B09.jpg
   B09.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • B10.jpg
   B10.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • B11.jpg
   B11.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • B12.jpg
   B12.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • B13.jpg
   B13.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • Balkan.jpg
   Balkan.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • C01.jpg
   C01.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • C02.jpg
   C02.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • C03.jpg
   C03.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
 4. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 04
   

  Các file đính kèm:

  • C04.jpg
   C04.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • C05.jpg
   C05.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • C06.jpg
   C06.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • C07.jpg
   C07.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • C08.jpg
   C08.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • C09.jpg
   C09.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • C10.jpg
   C10.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • C11.jpg
   C11.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • C12.jpg
   C12.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • C13.jpg
   C13.jpg
   Kích thước:
   2.2 KB
   Đọc:
   0
 5. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 05
   

  Các file đính kèm:

  • D01.jpg
   D01.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • D02.jpg
   D02.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • D03.jpg
   D03.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • D04.jpg
   D04.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • D05.jpg
   D05.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • D06.jpg
   D06.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • D07.jpg
   D07.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • D08.jpg
   D08.jpg
   Kích thước:
   1.5 KB
   Đọc:
   0
  • D09.jpg
   D09.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • D10.jpg
   D10.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
 6. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 06
   

  Các file đính kèm:

  • D11.jpg
   D11.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • D12.jpg
   D12.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • D13.jpg
   D13.jpg
   Kích thước:
   2.2 KB
   Đọc:
   0
  • E01.jpg
   E01.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • E02.jpg
   E02.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • E03.jpg
   E03.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • E04.jpg
   E04.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • E05.jpg
   E05.jpg
   Kích thước:
   1.5 KB
   Đọc:
   0
  • E06.jpg
   E06.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • E07.jpg
   E07.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
 7. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 07
   

  Các file đính kèm:

  • E08.jpg
   E08.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • E09.jpg
   E09.jpg
   Kích thước:
   1.4 KB
   Đọc:
   0
  • E10.jpg
   E10.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • E11.jpg
   E11.jpg
   Kích thước:
   1.5 KB
   Đọc:
   0
  • E12.jpg
   E12.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • E13.jpg
   E13.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • F01.jpg
   F01.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • F02.jpg
   F02.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • F03.jpg
   F03.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • F04.jpg
   F04.jpg
   Kích thước:
   1.4 KB
   Đọc:
   0
 8. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 08
   

  Các file đính kèm:

  • F05.jpg
   F05.jpg
   Kích thước:
   1.3 KB
   Đọc:
   0
  • F06.jpg
   F06.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • F07.jpg
   F07.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • F08.jpg
   F08.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • F09.jpg
   F09.jpg
   Kích thước:
   1.5 KB
   Đọc:
   0
  • F10.jpg
   F10.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • F11.jpg
   F11.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • F12.jpg
   F12.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • F13.jpg
   F13.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • G01.jpg
   G01.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
 9. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 09
   

  Các file đính kèm:

  • G02.jpg
   G02.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • G03.jpg
   G03.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • G04.jpg
   G04.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • G05.jpg
   G05.jpg
   Kích thước:
   1.6 KB
   Đọc:
   0
  • G06.jpg
   G06.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • G07.jpg
   G07.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • G08.jpg
   G08.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • G09.jpg
   G09.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • G10.jpg
   G10.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • G11.jpg
   G11.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
 10. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 10
   

  Các file đính kèm:

  • G12.jpg
   G12.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • H01.jpg
   H01.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • H02.jpg
   H02.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • H03.jpg
   H03.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • H04.jpg
   H04.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • H05.jpg
   H05.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • H06.jpg
   H06.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • H07.jpg
   H07.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • H08.jpg
   H08.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • H09.jpg
   H09.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
 11. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 11
   

  Các file đính kèm:

  • H10.jpg
   H10.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • H11.jpg
   H11.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • H12.jpg
   H12.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • I01.jpg
   I01.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • I02.jpg
   I02.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • I03.jpg
   I03.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • I04.jpg
   I04.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • I05.jpg
   I05.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • I06.jpg
   I06.jpg
   Kích thước:
   2.2 KB
   Đọc:
   0
  • I07.jpg
   I07.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
 12. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 12
   

  Các file đính kèm:

  • I08.jpg
   I08.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • I09.jpg
   I09.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • I10.jpg
   I10.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • I11.jpg
   I11.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • I12.jpg
   I12.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • J01.jpg
   J01.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • J02.jpg
   J02.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • J03.jpg
   J03.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • J04.jpg
   J04.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • J05.jpg
   J05.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
 13. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 13
   

  Các file đính kèm:

  • J06.jpg
   J06.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • J07.jpg
   J07.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • J08.jpg
   J08.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • J09.jpg
   J09.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • J10.jpg
   J10.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • J11.jpg
   J11.jpg
   Kích thước:
   2.2 KB
   Đọc:
   0
  • J12.jpg
   J12.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • K01.jpg
   K01.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • K02.jpg
   K02.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
  • K03.jpg
   K03.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
 14. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 14
   

  Các file đính kèm:

  • K04.jpg
   K04.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • K05.jpg
   K05.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • K06.jpg
   K06.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • K07.jpg
   K07.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   0
  • K08.jpg
   K08.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • K09.jpg
   K09.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   0
  • K10.jpg
   K10.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   0
  • K11.jpg
   K11.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   0
  • K12.jpg
   K12.jpg
   Kích thước:
   2.2 KB
   Đọc:
   0
  • L01.jpg
   L01.jpg
   Kích thước:
   1.7 KB
   Đọc:
   0
 15. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 15
   

  Các file đính kèm:

  • L02.jpg
   L02.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   1
  • L03.jpg
   L03.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   1
  • L04.jpg
   L04.jpg
   Kích thước:
   1.8 KB
   Đọc:
   1
  • L05.jpg
   L05.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   1
  • L06.jpg
   L06.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   1
  • L07.jpg
   L07.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   1
  • L08.jpg
   L08.jpg
   Kích thước:
   2 KB
   Đọc:
   1
  • L09.jpg
   L09.jpg
   Kích thước:
   1.9 KB
   Đọc:
   1
  • L10.jpg
   L10.jpg
   Kích thước:
   2.1 KB
   Đọc:
   1
  • L11.jpg
   L11.jpg
   Kích thước:
   2.2 KB
   Đọc:
   1
 16. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Character 16
   

  Các file đính kèm:

 17. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Battlefield 01
   

  Các file đính kèm:

 18. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Battlefield 02
   

  Các file đính kèm:

 19. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Battlefield 03
   

  Các file đính kèm:

 20. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Battlefield 04
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này