Football.Manager.2010-RELOADED

Thảo luận trong 'Football Manager' bắt đầu bởi Jason Hold, 29/10/09.

 1. Jason Hold

  Jason Hold Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn GVN Veteran Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  20/5/05
  Bài viết:
  24,769
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
  Football.Manager.2010-RELOADED

  [​IMG]

  Scene Rars:
  Mã:
  http://rapidshare.com/files/299214588/reloaded.nfo
  http://rapidshare.com/files/299214881/rld-fm10.r00
  http://rapidshare.com/files/299214937/rld-fm10.r01
  http://rapidshare.com/files/299214897/rld-fm10.r02
  http://rapidshare.com/files/299214941/rld-fm10.r03
  http://rapidshare.com/files/299215168/rld-fm10.r04
  http://rapidshare.com/files/299215209/rld-fm10.r05
  http://rapidshare.com/files/299215175/rld-fm10.r06
  http://rapidshare.com/files/299215214/rld-fm10.r07
  http://rapidshare.com/files/299215224/rld-fm10.r08
  http://rapidshare.com/files/299215229/rld-fm10.r09
  http://rapidshare.com/files/299215231/rld-fm10.r10
  http://rapidshare.com/files/299215234/rld-fm10.r11
  http://rapidshare.com/files/299215225/rld-fm10.r12
  http://rapidshare.com/files/299215232/rld-fm10.r13
  http://rapidshare.com/files/299215429/rld-fm10.r14
  http://rapidshare.com/files/299215555/rld-fm10.r15
  http://rapidshare.com/files/299215561/rld-fm10.r16
  http://rapidshare.com/files/299215542/rld-fm10.r17
  http://rapidshare.com/files/299215507/rld-fm10.r18
  http://rapidshare.com/files/299215559/rld-fm10.r19
  http://rapidshare.com/files/299215504/rld-fm10.r20
  http://rapidshare.com/files/299215553/rld-fm10.r21
  http://rapidshare.com/files/299215520/rld-fm10.r22
  http://rapidshare.com/files/299215552/rld-fm10.r23
  http://rapidshare.com/files/299215738/rld-fm10.r24
  http://rapidshare.com/files/299215801/rld-fm10.r25
  http://rapidshare.com/files/299215804/rld-fm10.r26
  http://rapidshare.com/files/299215872/rld-fm10.r27
  http://rapidshare.com/files/299215881/rld-fm10.r28
  http://rapidshare.com/files/299215896/rld-fm10.r29
  http://rapidshare.com/files/299215884/rld-fm10.r30
  http://rapidshare.com/files/299215887/rld-fm10.r31
  http://rapidshare.com/files/299215878/rld-fm10.r32
  http://rapidshare.com/files/299215904/rld-fm10.r33
  http://rapidshare.com/files/299216071/rld-fm10.r34
  http://rapidshare.com/files/299216144/rld-fm10.r35
  http://rapidshare.com/files/299216137/rld-fm10.r36
  http://rapidshare.com/files/299216158/rld-fm10.r37
  http://rapidshare.com/files/299216202/rld-fm10.r38
  http://rapidshare.com/files/299216157/rld-fm10.r39
  http://rapidshare.com/files/299216180/rld-fm10.r40
  http://rapidshare.com/files/299216153/rld-fm10.r41
  http://rapidshare.com/files/299216156/rld-fm10.r42
  http://rapidshare.com/files/299216183/rld-fm10.r43
  http://rapidshare.com/files/299214932/rld-fm10.r44
  http://rapidshare.com/files/299214886/rld-fm10.r45
  http://rapidshare.com/files/299214889/rld-fm10.r46
  http://rapidshare.com/files/299214924/rld-fm10.r47
  http://rapidshare.com/files/299214891/rld-fm10.r48
  http://rapidshare.com/files/299214606/rld-fm10.r49
  http://rapidshare.com/files/299214933/rld-fm10.rar
  http://rapidshare.com/files/299214589/rld-fm10.sfv
  
  ---------------------------------
  
  http://www.megaupload.com/?d=X42NM40W
  http://www.megaupload.com/?d=EFTI9CK0
  http://www.megaupload.com/?d=09VILZWS
  http://www.megaupload.com/?d=7BYBIKID
  http://www.megaupload.com/?d=PLZTXVE8
  http://www.megaupload.com/?d=FKK03Q9O
  http://www.megaupload.com/?d=FHIK71EF
  http://www.megaupload.com/?d=Y4JGQTTE
  http://www.megaupload.com/?d=7RAMU8D0
  http://www.megaupload.com/?d=JTIRWXR2
  http://www.megaupload.com/?d=KC4UPMRN
  http://www.megaupload.com/?d=ODAC5TXI
  http://www.megaupload.com/?d=Q9W38YXJ
  http://www.megaupload.com/?d=FT4XAA10
  http://www.megaupload.com/?d=UPFGRIP5
  http://www.megaupload.com/?d=H8ICDTG0
  http://www.megaupload.com/?d=NHIWXRBF
  http://www.megaupload.com/?d=23MR8BEJ
  http://www.megaupload.com/?d=AETVEYP3
  http://www.megaupload.com/?d=2WFXDA6I
  http://www.megaupload.com/?d=LSU6QWWT
  http://www.megaupload.com/?d=GE4UVYMA
  http://www.megaupload.com/?d=7GIE77A0
  http://www.megaupload.com/?d=AVJDJRQ0
  http://www.megaupload.com/?d=AW6Y84IU
  http://www.megaupload.com/?d=IKQGCBJM
  http://www.megaupload.com/?d=FF28DK2L
  http://www.megaupload.com/?d=Z3VF2MR6
  http://www.megaupload.com/?d=543SANUU
  http://www.megaupload.com/?d=5K1QKQIB
  http://www.megaupload.com/?d=OGVA94VA
  http://www.megaupload.com/?d=AGHUCQM4
  http://www.megaupload.com/?d=PIT77QFT
  http://www.megaupload.com/?d=EO2BQYF9
  http://www.megaupload.com/?d=L8N0W3PR
  http://www.megaupload.com/?d=2PP7TDO7
  http://www.megaupload.com/?d=S99DILQE
  http://www.megaupload.com/?d=SQCZRKAX
  http://www.megaupload.com/?d=ONB5HIIC
  http://www.megaupload.com/?d=DOVYOO5C
  http://www.megaupload.com/?d=XZP53CMA
  http://www.megaupload.com/?d=O02H5SDR
  http://www.megaupload.com/?d=Y5SK8J6W
  http://www.megaupload.com/?d=KSDGLN4U
  http://www.megaupload.com/?d=TZ09TCG3
  http://www.megaupload.com/?d=00J5Z695
  http://www.megaupload.com/?d=G7NPGIET
  http://www.megaupload.com/?d=DFDQ01LW
  http://www.megaupload.com/?d=QDBOXH2J
  Please download part 48 from rapid.Removed.
  http://www.megaupload.com/?d=AYCR5WF2
  http://www.megaupload.com/?d=6FBTV5IL
  http://www.megaupload.com/?d=7G5T4AI4
  
  -------------------------------------------
  
  http://netload.in/dateilO76zV5Ynu/rld-fm10.r32.htm
  http://netload.in/dateiTN1DnKTLOw/rld-fm10.r31.htm
  http://netload.in/dateiQMFvHrKc1J/rld-fm10.r30.htm
  http://netload.in/dateiZusxYwbR09/rld-fm10.r29.htm
  http://netload.in/datei3XmxSifPbn/rld-fm10.r28.htm
  http://netload.in/datei53lcpdkodA/rld-fm10.r27.htm
  http://netload.in/datei7n6e63yELQ/rld-fm10.r26.htm
  http://netload.in/dateiYy510BD6hN/rld-fm10.r25.htm
  http://netload.in/dateiCWswKS6mvF/rld-fm10.r24.htm
  http://netload.in/dateiB6e7W5JNSS/rld-fm10.r23.htm
  http://netload.in/dateiFfPdgSSDDK/rld-fm10.r22.htm
  http://netload.in/dateiHwNRSX3ayg/rld-fm10.r21.htm
  http://netload.in/dateiPYVKungwtS/rld-fm10.r20.htm
  http://netload.in/dateizwlkPhPjuX/rld-fm10.r19.htm
  http://netload.in/dateir8YdkbxsKl/rld-fm10.r18.htm
  http://netload.in/dateiaucmBxtBgu/rld-fm10.r17.htm
  http://netload.in/dateikkRVVXygIf/rld-fm10.r16.htm
  http://netload.in/dateirzNCDcMeTj/rld-fm10.r15.htm
  http://netload.in/dateidVFQyu96ps/rld-fm10.r14.htm
  http://netload.in/dateiifWd3nVtJc/rld-fm10.r13.htm
  http://netload.in/dateiNJ4Jnxp6Nb/rld-fm10.r12.htm
  http://netload.in/datei96sSaynbW9/rld-fm10.r11.htm
  http://netload.in/dateitIxeb4kd4A/rld-fm10.r10.htm
  http://netload.in/dateiTOHWduzGBO/rld-fm10.r09.htm
  http://netload.in/datei6y8E16UDkV/rld-fm10.r08.htm
  http://netload.in/dateiSuCNxuQZ1C/rld-fm10.r07.htm
  http://netload.in/dateiZzY1AmU7Nj/rld-fm10.r06.htm
  http://netload.in/dateiRp2mmYHOuZ/rld-fm10.r05.htm
  http://netload.in/datei03pbDjG0Z5/rld-fm10.r04.htm
  http://netload.in/dateiZcBdnL5kNX/rld-fm10.r03.htm
  http://netload.in/dateiRoOoJ56jIU/rld-fm10.r02.htm
  http://netload.in/dateiWaAa6KqErS/rld-fm10.r01.htm
  http://netload.in/dateiEIjvB7DAvm/rld-fm10.r00.htm
  http://netload.in/datei1gDVgAGxai/rld-fm10.rar.htm
  http://netload.in/dateiMaG6IJyeyB/rld-fm10.r48.htm
  http://netload.in/dateiFV2dU9SmE3/reloaded.nfo.htm
  http://netload.in/dateiELmAUPlAzh/rld-fm10.sfv.htm
  http://netload.in/datei8YpIdjdRF2/rld-fm10.r47.htm
  http://netload.in/dateiKv3IQpSfmL/rld-fm10.r49.htm
  http://netload.in/dateiAlmnc5J1fK/rld-fm10.r46.htm
  http://netload.in/dateitas9gWWb7n/rld-fm10.r45.htm
  http://netload.in/dateiJDh1NCCSQm/rld-fm10.r44.htm
  http://netload.in/dateifLoZAl2sEN/rld-fm10.r43.htm
  http://netload.in/dateiJe6HpZOrIO/rld-fm10.r42.htm
  http://netload.in/datei8YduSQp5eN/rld-fm10.r41.htm
  http://netload.in/dateijUukQDtdMS/rld-fm10.r38.htm
  http://netload.in/dateizxFBweCqTY/rld-fm10.r40.htm
  http://netload.in/dateip4KxkZ7uo5/rld-fm10.r39.htm
  http://netload.in/dateic7FPFIXMbg/rld-fm10.r37.htm
  http://netload.in/dateiM759xneDJN/rld-fm10.r33.htm
  http://netload.in/dateisAgz68CRW1/rld-fm10.r35.htm
  http://netload.in/dateiOrlohYCZKd/rld-fm10.r34.htm
  http://netload.in/dateiGMQmbh8wjB/rld-fm10.r36.htm
  
  
  200 Mb Parts
  Rapidshare - Megaupload - Storage - Hotfile - Netload - ShareBase - Filefactory:

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/299222689/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/299222721/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/299222724/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/299222692/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/299223446/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/299223455/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/299222647/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/299222680/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/299222708/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/299222642/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/299222583/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/299222748/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part12.rar
  
  ---------------------------
  
  http://www.megaupload.com/?d=NRRMLVT5
  http://www.megaupload.com/?d=P70PV4L2
  http://www.megaupload.com/?d=XBF9YHSH
  http://www.megaupload.com/?d=27Z5JFPX
  http://www.megaupload.com/?d=3TNQQYVZ
  http://www.megaupload.com/?d=HG9V6BEE
  http://www.megaupload.com/?d=NFKM5WA3
  http://www.megaupload.com/?d=BN7MAXJ8
  http://www.megaupload.com/?d=G5CORNMP
  http://www.megaupload.com/?d=PFUFOQNA
  http://www.megaupload.com/?d=H4FW53L4
  http://www.megaupload.com/?d=M39A6A2J
  
  ---------------------------
  http://storage.to/files?cd=LFEzsD2RQJjtBFP9
  
  or
  
  http://www.storage.to/get/78q2O1zV/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part01.rar
  http://www.storage.to/get/JFDX39SI/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part02.rar
  http://www.storage.to/get/1Ltm8uPn/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part03.rar
  http://www.storage.to/get/G9irJ5F9/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part04.rar
  http://www.storage.to/get/F7Y6kEY7/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part04.rar
  http://www.storage.to/get/aJkJTv6d/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part05.rar
  http://www.storage.to/get/uFqqWzRu/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part06.rar
  http://www.storage.to/get/nJfZCcsa/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part07.rar
  http://www.storage.to/get/K2oovsNM/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part08.rar
  http://www.storage.to/get/uBoPDGdL/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part09.rar
  http://www.storage.to/get/Dv7HhPJz/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part10.rar
  http://www.storage.to/get/FP1wcyTB/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part11.rar
  http://www.storage.to/get/zbPuU5VW/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part12.rar
  
  -----------------------------------------------
  http://sharebase.to/1,y272RWTk9t.html
  http://sharebase.to/1,PyGMYckm4t.html
  http://sharebase.to/1,ePhfsuD1Du.html
  http://sharebase.to/1,Df89xSwAIs.html
  http://sharebase.to/1,fkSwtSjzct.html
  http://sharebase.to/1,DVy1IsQkWT.html
  http://sharebase.to/1,WtBD1xLpkr.html
  http://sharebase.to/1,WbzDahc6pM.html
  http://sharebase.to/1,UZSRgZhnnu.html
  http://sharebase.to/1,4AgfmQDF9T.html
  http://sharebase.to/1,gKPhSD02zX.html
  http://sharebase.to/1,TH6j0L1qZh.html
  
  --------------------------------------------------
  http://netfolder.in/82nWPZv/Football.Manager.2010-RELOADED
  
  or
  
  http://www.filefactory.com/file/a07g48c/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part04_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g43g/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part01_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g452/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part02_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g441/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part03_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g478/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part05_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g51a/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part06_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g516/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part07_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g52a/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part08_rar
  http://www.filefactory.com/file/a2dg9hf/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part09_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g522/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part10_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g6bc/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part11_rar
  http://www.filefactory.com/file/a07g6bh/n/rld-fm10_GameUploader_Tolga19076_part12_rar
  
  ---------------------------------------
  
  http://netload.in/dateiQkDeO5slj3/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part04.rar.htm
  http://netload.in/dateihpdijI03qS/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part03.rar.htm
  http://netload.in/dateiT89nV7ZmIw/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part02.rar.htm
  http://netload.in/dateiM6mEimiWLB/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part01.rar.htm
  http://netload.in/dateirkzFYEOw87/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part12.rar.htm
  http://netload.in/dateijUD4Aco5LV/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part11.rar.htm
  http://netload.in/dateifrVk9xiqdY/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part10.rar.htm
  http://netload.in/dateiaOxsnEL9of/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part09.rar.htm
  http://netload.in/dateilLSwfa9cUK/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part08.rar.htm
  http://netload.in/dateiImqCBVRj4U/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part07.rar.htm
  http://netload.in/dateiGZBkag7txh/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part06.rar.htm
  http://netload.in/dateiH0qb1UixAb/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.part05.rar.htm
  
  
  Mã:
  http://hotfile.com/list/152460/7424dae
  400 Mb Parts
  Mã:
  http://www.storage.to/get/9KAV1Fxk/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part1.rar
  http://www.storage.to/get/UrlvRMkv/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part2.rar
  http://www.storage.to/get/iVL9afmS/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part3.rar
  http://www.storage.to/get/8Mrzj7On/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part4.rar
  http://www.storage.to/get/6MC6slOJ/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part5.rar
  http://www.storage.to/get/fBDKVask/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part6.rar
  http://www.storage.to/get/PmMUYqlg/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part7.rar
  
  -----------------------------------
  http://hotfile.com/list/152460/7424dae
  
  or
  
  http://hotfile.com/dl/16040902/570d58a/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part1.rar.html
  http://hotfile.com/dl/16040907/6412745/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part2.rar.html
  http://hotfile.com/dl/16042340/1181d40/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part2.rar.html
  http://hotfile.com/dl/16039838/c476c82/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part3.rar.html
  http://hotfile.com/dl/16039841/067cc05/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part4.rar.html
  http://hotfile.com/dl/16039839/57908eb/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part5.rar.html
  http://hotfile.com/dl/16039836/0c92276/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part6.rar.html
  http://hotfile.com/dl/16040896/c0785e4/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part7.rar.html
  
  ----------------------------------
  
  http://netload.in/dateihoop1gcv4f/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part6.rar.htm
  http://netload.in/dateiUxxzD3pH3M/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part1.rar.htm
  http://netload.in/datei7moh6Z8vsT/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part7.rar.htm
  http://netload.in/dateii7XD9Ys0wW/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part5.rar.htm
  http://netload.in/dateitBYxEJHE0G/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part2.rar.htm
  http://netload.in/dateitVFF5zCqt7/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part4.rar.htm
  http://netload.in/dateiceboDHcWtF/rld-fm10.GameUploader.Tolga19076.400mb.part3.rar.htm
  
  Rar Pass:
  Mã:
  gameuploader
  anh em chiến nào :>

  bổ sung link mega1280
  Mã:
  http://mega.1280.com/folder/GLJOTCDKQZ/
  Hướng dẫn Set up FM10 của bác FM5

  [spoil]Cuối cùng FM10 cũng out dù o chính thức, FM5 tôi xin mạo muội làm cái hướng dẫn set up

  Đâu tiên, máy bạn nên có:
  1. JRE hay java runtime environment (không có cũng được vì game đã tự config nhưng có cho chắc) Link
  2. Thứ 2 là bộ directX mới nhất Link
  3. Một sòft tạo ổ đĩa ảo Link

  Nhớ offline trước khi cài đặt game, cài xong mới được online

  Bước 1: load file iso vô ổ đĩa ảo
  [​IMG]

  Bước 2: chạy file set up, có 2 cách
  Cách 1:
  [​IMG]
  Các 2:
  [​IMG]

  Bước 3: bắt đầu set up

  [​IMG]

  Bước 4: chọn ngôn ngữ set up

  [​IMG]

  Bước 5: chọn next

  [​IMG]

  Bước 6: chọn accept

  [​IMG]

  Bước 7: chọn advance

  [​IMG]

  Bước 8: Chọn nơi set up

  [​IMG]

  Bước 9: chọn No
  [​IMG]
  Bước 10: chọn No
  [​IMG]

  Bước 11: chon install

  [​IMG]

  Bước 12:Bắt đầu set up....

  [​IMG]

  Bước 13: chọn finish

  [​IMG]

  Bước 14: chơi game, nhớ là phải để file iso trong ổ đĩa ảo khi chơi

  [​IMG][/spoil]
   
 2. dảkmagelf

  dảkmagelf Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  20/8/05
  Bài viết:
  69
 3. GeforceFX5900

  GeforceFX5900 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  7/7/04
  Bài viết:
  165
  Nơi ở:
  TPHCM
  Xin đóng góp link direct cho anh em luôn, 1file .iso duy nhất, 2.31 GB, max speed với VNPT, enjoy!
  Mã:
  http://fs20.www.ex.ua/get/459719/rld-fm10.iso
  Pass:
  Mã:
  www.indirtr.tk
  [​IMG]

  PS: cái free host ex.ua này cũng đã thiệt, khá nhiều game ở trển.

   
 4. GeforceFX5900

  GeforceFX5900 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  7/7/04
  Bài viết:
  165
  Nơi ở:
  TPHCM
  Đã update Fm2010 lên version mới nhất là 10.1. Xác nhận là tương thích tốt với save game cũ, kể cả bản demo, mình mở game demo Chelsea chơi từ tuần trước chạy được bình thường.

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 5. v_gamesvn

  v_gamesvn The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  28/1/04
  Bài viết:
  2,006
  Nơi ở:
  Biên Hòa city
  Bản này có bản Crack NoCD ko ta, cứ phải cài dĩa ảo chơi chán wa :(
   
 6. mokuensu

  mokuensu Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  8/4/05
  Bài viết:
  863
  crack thì phải từ từ... thx mấy bác up lên...:D chờ cái này mỏi cổ roài...:D
   
 7. HLV tài năng

  HLV tài năng Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  24/1/05
  Bài viết:
  348
  Ai dậy chữa mềnh fake name cái, hiz!
   
 8. newTH

  newTH Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  18/1/07
  Bài viết:
  136
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ai up hộ cái file rld-fm10.r36 lên mediafire cho mình cái.Mấy link trên đầu đều die hết rồi.Thanks
   
 9. alex123456789

  alex123456789 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/8/06
  Bài viết:
  9
  link MF bi loi part 9 roi ban oi
   
 10. dảkmagelf

  dảkmagelf Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  20/8/05
  Bài viết:
  69
  đây bạn,sửa fake Đức+japanb-)
  mà "chữa mềnh" fake name la gì vậy:-"
  .
  ___________Auto Merge________________

  .
  hướng dẫn đây http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=15060
   
 11. fireboy

  fireboy Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  11/6/04
  Bài viết:
  211
  Nơi ở:
  Hạ Long city
 12. ocean11

  ocean11 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  12/9/05
  Bài viết:
  82
 13. ocean11

  ocean11 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  12/9/05
  Bài viết:
  82
 14. legendary_dragon

  legendary_dragon Ngụy GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  6/7/05
  Bài viết:
  4,832
  Nơi ở:
  Đồng Hới
  mie, mình còn chưa down đã có patch 8-}
   
 15. Nhim_gepah

  Nhim_gepah Persian Prince

  Tham gia ngày:
  20/9/09
  Bài viết:
  3,651
  Nơi ở:
  Emirates
  đang kéo bằng torrent . hi vọng làg mai sẽ có game chơi . :D . mong chờ lâu lắm rồi . nhưng chỉ sợ card on chơi k đc . :(

  p/S: hình như hồi fm09 vừa ra game là ra ngay bản patch thì phải . fm10 chỉ kế thừa và phát huy thôi :))
   
 16. gacon71017

  gacon71017 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  4/5/07
  Bài viết:
  90
  Mấy anh làm ơn giúp em với, sao cái FM10 của em mỗi lần save lại đòi cd, mà em bỏ đĩa vô nó cũng ko nhận. Em đang chơi version 10.1 có crack down từ gamecopyworld.
   
 17. dảkmagelf

  dảkmagelf Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  20/8/05
  Bài viết:
  69
  crack 1.0 đó chưa hoàn chỉnh ban ơi (khi save nó đòi đĩa:(()
  tốt nhất bạn nên dùng phần mềm demon tool hoặc UltraISO(nên dùng cái này) để tạo 1 file footballmanager.iso(để kô cần sài đĩab-)) từ đĩa của bạn vào máy mà chơi :-"
   
 18. gacon71017

  gacon71017 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  4/5/07
  Bài viết:
  90
  Thanks darkmagelf, mấy vụ dùng đĩa ảo em noob lắm nhưng thử coi, chứ save bị đòi cd hoài chán wa'
   
 19. gacon71017

  gacon71017 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  4/5/07
  Bài viết:
  90
  Ko phải em cố tình spam đâu, nhưng mấy anh chỉ giúp em mấy vụ tạo file iso để chơi đc ko, em ko bít làm :(, em dùng ultraiso để tạo file iso từ đĩa fm rồi mount nó luôn nhưng vẫn ko có kết quả.
   
 20. hungmom

  hungmom The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  25/4/05
  Bài viết:
  2,041
  Nơi ở:
  http://www.fm-vn.com
  Có đĩa fm rồi thì cứ cắm vào CD mà chơi chứ cần gì ổ ảo ...
  Ổ thật rồi không dùng lại thích đồ ảo à :-o
   

Chia sẻ trang này