Poll Results: Qua 20 Ver, bạn thích điều gì nhất ở thread SNSD GVN ?

Members who voted for 'Quen thêm được nhiều người bạn mới, có thể chia sẻ những điều thầm kín chưa bao giờ dám nói ra'