Poll Results: Bạn muốn gì ở mod VN ?

Members who voted for 'Giảm độ khó'