Hội Mercenary lục địa Forsena

Thảo luận trong 'Sub' bắt đầu bởi witfox, 26/3/09.

 1. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Thành viên xứ New Almekia
  Glauze
  [​IMG][​IMG]
  Class: Knight LV15 Expert
  HP:575/575----STR:80----------ATK:230
  MP:143/143----INT:61----------DEF:125
  RuneP:222-----AGI:72----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None

  Halley
  [​IMG][​IMG]
  Class: Valkyrie LV21 *
  HP:603/603----STR:88----------ATK:278
  MP:221/221----INT:71----------DEF:130
  RuneP:292-----AGI:95----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:5-7---Item: Brionac +16ATK
  Monsters: None

  Alsace
  [​IMG][​IMG]
  Class: Fighter LV1
  HP:422/422----STR:63----------ATK:194
  MP:107/107----INT:55----------DEF:115
  RuneP:155-----AGI:64----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:7-9---Item: None
  Monsters: None


  Thành viên xứ Norgard
  Mã:
  [COLOR="BlackRed"]Morholt[/COLOR][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER]
  [B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/NorgardMorholtEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/MageClassesDruid.jpg[/IMG]
  Class: Druid LV16 [COLOR="Red"]Expert[/COLOR]
  HP:420/420----STR:51----------ATK:156
  MP:379/379----INT:80----------DEF:100
  RuneP:205-----AGI:69----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="Red"]Luintail[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/NorgardLuintailEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/MaleClassesBerserker.jpg[/IMG]
  Class: Berserker LV17 [COLOR="Red"]Expert[/COLOR]
  HP:684/684----STR:88----------ATK:252
  MP:105/105----INT:60----------DEF:115
  RuneP:225-----AGI:66----------Mov:4-6
  RuneA:3-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None


  Thành viên xứ Leonia
  Mã:
  [COLOR="DimGray"]Baleen[/COLOR][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER]
  [B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/LeoniaBaleenEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/ScoutClassesScout.jpg[/IMG]
  Class: Scout LV1
  HP:385/385----STR:57----------ATK:180
  MP:120/120----INT:49----------DEF:105
  RuneP:187-----AGI:66----------Mov:4-6
  RuneA:3-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="DimGray"]Galonwand[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/LeoniaGalonwandEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/MaleClassesBarbarian.jpg[/IMG]
  Class: Barbarian LV2
  HP:484/484----STR:66----------ATK:204
  MP:81/81------INT:54----------DEF:100
  RuneP:157-----AGI:55----------Mov:4-6
  RuneA:3-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="Gray"]George[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/LeoniaGeorgeEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/PriestClassesPriest.jpg[/IMG]
  Class: Priest LV8 [COLOR="Red"]Expert[/COLOR]
  HP:438/438----STR:59----------ATK:177
  MP:215/215----INT:68----------DEF:100
  RuneP:177-----AGI:56----------Mov:4-6
  RuneA:3-------Rune rate:3-5---Item: None
  Monsters: None


  Thành viên xứ Caerleon
  Mã:
  [COLOR="Blue"]Millia[/COLOR][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER]
  [B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/CaerleonMilliaEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/EnchantressClassesEnchantress.jpg[/IMG]
  Class: Enchantress LV5 ****
  HP:392/392----STR:45----------ATK:142
  MP:383/383----INT:70----------DEF:90
  RuneP:194-----AGI:64----------Mov:4-6
  RuneA:5-------Rune rate:6-8---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="DimGray"]Eloute[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/CaerleonElouteEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/MaleClassesFighter.jpg[/IMG]
  Class: Fighter LV9 [COLOR="Red"]Expert[/COLOR]
  HP:513/513----STR:72----------ATK:209
  MP:121/121----INT:79----------DEF:115
  RuneP:208-----AGI:64----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="Gray"]Gush[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/CaerleonGushEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/PriestClassesMonk.jpg[/IMG]
  Class: Monk LV11 *
  HP:474/474----STR:68----------ATK:206
  MP:262/262----INT:67----------DEF:115
  RuneP:167-----AGI:71----------Mov:4-7
  RuneA:3-------Rune rate:3-5---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="Gray"]Lecarra[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/CaerleonLecarraEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/EnchantressClassesMystic.jpg[/IMG]
  Class: Mystic LV16 [COLOR="Red"]Expert[/COLOR]
  HP:418/418----STR:49----------ATK:163
  MP:494/494----INT:82----------DEF:100
  RuneP:217-----AGI:73----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None


  Thành viên xứ Esgares
  Thành viên mật
  Mã:
  [COLOR="Blue"]Aldis[/COLOR][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER]
  [B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/QuestAldisEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/ClericClassesLector.jpg[/IMG]
  Class: Lector LV10
  HP:447/447----STR:61----------ATK:187
  MP:297/297----INT:68----------DEF:110
  RuneP:301-----AGI:67----------Mov:4-6
  RuneA:3-------Rune rate:6-8---Item: None
  Monsters: Puro
  
  [COLOR="DarkRed"]Helrato[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/QuestHelratoEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/MaleClassesBlackKnight.jpg[/IMG]
  Class: BlackKnight LV20
  HP:661/661----STR:93----------ATK:[COLOR="Red"]283[/COLOR]
  MP:136/136----INT:56----------DEF:130
  RuneP:190-----AGI:79----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:3-5---Item: Tyrhung +14ATK +5%HIT *3Black Orb*
  Monsters: Skuld, Hati
  
  [COLOR="DarkGreen"]Kazan[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/QuestKazanEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/RangerClassesShadow.jpg[/IMG]
  Class: Shadow LV15 [COLOR="Red"]Expert[/COLOR]
  HP:614/614----STR:79----------ATK:228
  MP:114/114----INT:57----------DEF:115
  RuneP:179-----AGI:91----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:3-5---Item: None
  Monsters: Blackie, Gan
  
  [COLOR="Gray"]Shutleis[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/QuestSchutleisEvent.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/MaleClassesKnight.jpg[/IMG]
  Class: Knight LV12 **
  HP:536/536----STR:77----------ATK:225
  MP:133/133----INT:59----------DEF:125
  RuneP:171-----AGI:71----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None
  

  Thành viên tự do
  Mã:
  [COLOR="Blue"]Cortina[/COLOR][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER][/B][/CENTER]
  [B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][B]
  [CENTER][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/QuestCortina.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/EnchantressClassesEnchantress.jpg[/IMG]
  Class: Enchantress LV1
  HP:294/294----STR:42----------ATK:138
  MP:355/355----INT:61----------DEF:90
  RuneP:199-----AGI:68----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="Gray"]Clarence[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/QuestClarence.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/MaleClassesKnight.jpg[/IMG]
  Class: Knight LV10
  HP:535/535----STR:76----------ATK:224
  MP:136/136----INT:55----------DEF:125
  RuneP:195-----AGI:66----------Mov:4-6
  RuneA:3-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="DimGray"]Hyude[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/QuestHyude.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/RangerClassesRanger.jpg[/IMG]
  Class: Ranger LV4 ***
  HP:500/500----STR:64----------ATK:191
  MP:103/103----INT:50----------DEF:105
  RuneP:202-----AGI:69----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:5-7---Item: None
  Monsters: None
  
  [COLOR="Gray"]Sheluna[/COLOR]
  [IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanFaces/QuestSheluna.png[/IMG][IMG]http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/BrigandineGEHumanClasses/ClericClassesCleric.jpg[/IMG]
  Class: Cleric LV3 **
  HP:372/372----STR:54----------ATK:224
  MP:265/265----INT:61----------DEF:125
  RuneP:178-----AGI:64----------Mov:4-6
  RuneA:4-------Rune rate:6-8---Item: None
  Monsters: None
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/9/19

Chia sẻ trang này