[Hướng dẫn] Thực hiện các bước nhảy đẹp (Skill) trong Audition.

Thảo luận trong 'Audition' bắt đầu bởi ToraiKnight, 18/11/06.

 1. ToraiKnight

  ToraiKnight Fire in the hole! GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  18/11/04
  Bài viết:
  2,501
  Nơi ở:
  GameVN
  _Do tình trạng lập topic hỏi về các skill 8k, 4k khá nhiều nên mình lập 1 topic hướng dẫn về "Skill".
  _Chú ý: Sau khi có topic này thì mem nào lập topic hỏi về skill thì sẽ bị ăn thẻ #>:)
  Nguồn: forum VTC và gamethu
  _Sau đây là các skill free Style 8k:
  FreeStyle 8 Key
  Breakdance -
  232323392
  671164796
  746997643
  777736684
  121478417
  261469933
  111623227
  772388297
  971622329
  219262377
  111963824
  379829632  Quay vòng dướt đất
  948116916
  968168911
  994769487
  118423147
  697183836

  Nhảy trên không
  742141189
  638796796
  487212773
  667843397
  961676483
  337446273
  869723439  Đi về phía sau
  948813833
  167669123
  677418873
  233438697
  968431187
  479672873

  (Bấm 4 phi'm trước, rồi bấm theo các phím tiếp theo)
  LV6
  1746 9622 4734 9841 7267 4633
  LV7
  1662 6121 6679 4943 2833 4867 4487 8496
  4861 4899 6374
  LV8
  6227 1387 2798 2671 4196 9169
  8672 3743 3868 7323 7914 8977
  9776 4479 2897
  Hôn gió: 34416912

  Động tác Air-Flare
  Phím cần bấm : 111623227
  Động tác Flare nửa vòng kết hợp Hand-Stand
  Phím cần bấm : 232323392


  Động tác Baby-Fly
  Phím cần bấm : 261469933  Động tác Flare tầm cao (hơi nghiêng)
  Phím cần bấm :746997643


  Động tác Medium-Flare
  Phím cần bấm : 777736684

  Động tác Flare-1990s
  Phím cần bấm : 219262377
  Động tác Hand-Stand
  Phím cần bấm : 379829632


  Động tác Stand-Fly-Stand
  Phím cần bấm : 487212773

  Động tác nhào lộn trên không
  Phím cần bấm : 742141189


  Động tác Flare tay gập
  Cách thực hiện : 971622329

  Động tác quay đứng bằng 2 tay
  Phím cần bấm : 69718383
  Động tác Air-chair
  Phím cần bấm : 869723439


  Động tác đảo chân
  Phím cần bấm : 948116916  Động tác đảo chân kết hợp Hand-Stand
  Phím cần bấm : 968168911


  Động tác xoay người trên mặt đất
  Phím cần bấm : 994769487

  Động tác Air-Flare tay gập
  Phím cần bấm : 13879428 (cấp độ : Lv8)  Động tác Air-Chair sơ cấp
  Phím cần bấm : 62271947 (Cấp độ : Lv8)


  Động tác Heaven Kick kết hợp Dragon-Stand
  Phím cần bấm : 638796796  <không tên>
  Phím cần bấm : 667843397


  Nike-kick chữ "V"
  Phím cần bấm : 861976483

  Động tác HeadSpin
  Phím cần bấm : 222246448  Kỹ năng combo : Flare - xoắn 1990s - hollowback
  Phím cần bấm : 674149214


  (không tên)
  Phím cần bấm : 284624868  Nike-kick
  Phím cần bấm : 884646664  động tác Air-Flare kết hợp xoắn 1990s
  Phím cần bấm : 671164796

  Động tác bật Hand-stand
  Phím cần bấm :111963824


  Động tác bật Hollow-back
  Phím cần bấm :118423147
  Động tác bật Air-chair (cơ bản)
  Phím cần bấm :772388297


  Động tác Flare xoay chiều
  Phím cần bấm :886428468  Động tác lướt gió
  Phím cần bấm :968431187

  lvl 6 : 192224
  lvl 7 : 4981436 & 1614322
  lvl 8 : 81848133 & 62271947
  lvl 9 : 232323392 , 777736684  Típ :

  246316
  423414
  424147
  474649
  622871
  669881
  681232
  724366
  862989
  867269
  4236271
  4673788
  6349294
  6689714
  7494928
  8772966
  16364361
  17874287
  27819218
  28328793
  46161718
  67872723
  87717686
  88121172
  89831647
  233728741
  436189233
  796768121
  868713367
  979478263
  5 Huabu
  167669123
  479672873
  677418873
  948813833
  968431187

  Dead infantry (that is lying on the ground)
  1614322
  4981436
  23982921
  81848133
  96983498

  Belt around the steps (and the following dance steps back some not very clear distinction, but included the entire)
  324436
  1986168
  2322231 (vacated)
  4674493
  6273836
  8422937
  8887989
  8892293
  9267823
  14889923
  19219824
  19874461
  27942697
  27271182
  32974281
  32673892
  33426293
  36898187
  38472763
  42396943
  44314763
  47841992
  62377348
  63414833
  66997876
  69991282
  72371866
  73643494
  76184112
  76214774
  76216167
  77876267
  82471291
  89211964
  91964689
  92261149
  94143289
  94263873
  94726899
  96447376
  96641167
  97674746
  161643976
  219949434
  268771181
  273841433
  317416267 (squatting)
  337446273
  386277736
  474679417
  484379943
  663392734
  694719643
  724197346
  728119827
  744348331
  769172768
  786214313
  832967231
  892627737
  894616779
  896987899
  941484311
  949869918
  976417168
  993889641

  Some earth moves
  291686
  724638
  896883
  4698376
  6887677
  7929664
  29126871
  47671483
  72338326
  83267376
  89788279
  91634346
  91649924
  96213364
  98213342
  182796736
  387329223
  441719876
  476176233

  Some squat movements (and death-can be connected)
  2816923
  4981436
  6719286
  7242963
  8867613
  12366949
  27618934
  31214212
  36234138
  44312183
  74418794
  94697366
  94924819
  237339482
  237912188
  273327283
  283334394
  379418869
  393234814
  422143971
  883976929
  891943267
  918978368

  Some dance moves back
  184816
  268738
  291686
  411688
  426639
  612487
  629223
  649438
  674836
  689944
  748122
  1816412
  2894721
  3148221
  3267968
  3368414
  3432388
  3792446
  6417821
  6437821 (less one, not mistakenly hit)
  6794612
  7766966
  8413784
  8688133
  8768767
  8869293
  8892293
  9414788
  12383823
  12389881
  19666499
  43134386
  48831819
  49831814
  67439289
  67872723
  68142793
  73236946
  77366362
  83328972
  83823341
  87296473
  93226981
  189819416
  347239621
  389383272
  461397869
  712896118
  911692647
  928439794

  Some movements of large, more progress is the movement (also a good introduction to the I)
  3892472
  6366691 (slide)
  6469231 (horizontal kick)
  6926413 (elevator)
  7287362 (join the palms in greeting, or cool)
  8349634
  16967968 (and hot Lane Dengtui almost)
  32673892
  34416912 (provocative moves)
  37273444
  48323721 (squat jump movements)
  64839293
  72134861 (Lut legs)
  167669123
  227137948
  337446273
  271841114
  389463316
  468111112
  487212773
  487949363
  638796796
  667843397
  786899163
  869723439
  949869918 (Run Perspective)
  961976483
  968431187

  Some combination of methods (collate)
  6812127 6164796 (head forward)
  4981436 1614322 8867613 (death by the combination)
  23982921 81848133 (die-mix 2)
  237912188 237339482 (squatting portfolio)
  891943267 918978368 (squatting mix 2)
  487949363 271841114 (situ go Portfolio)
  674836 689944 817862 887878 217644 (hands cite movements)
  4887181 344968 6169863 8198364 (keep to the left of Doushou)
  832474 6437821 (short-Vice movements)
  744348331 998696378 389463316 (a beautiful combination of power)
  69633618 13834768 71678483 32974281 (the same as traffic lights command)

  General pattern of death infantry (not previously used, plus a point mechanical and head movements)
  2612127
  6164796
  681232
  4981436
  1614322
  8867613
  2816923
  7242963
  6719286
  724638
  6887677
  4698376
  After L8,L9
  23982921
  81848133
  891943267
  918978368
  237912188
  237339482
  31214212
  227137948
  96983498
  94697366
  44312183
  36234138
  389463316
  L8,L9, can then (there are more given to the steps that can be directly to the above)
  667843397
  487212773
  961976483
  638796796
  869723439
  968431187
  167669123
  677418873
  948813833
  479672873
  468111112
  487949363
  271841114

  Dead-free model
  878346
  947284
  264389
  243746
  681232
  724638

  4981436
  1614322
  8867613
  2816923
  7242963
  6719286
  6887677
  4698376

  16364361
  28328793
  23982921
  81848133
  31214212
  96983498
  94697366
  44312183
  36234138
  64839293

  744348331
  273327283
  389463316
  667843397
  487212773
  961976483
  638796796
  869723439
  968431187
  167669123
  677418873
  948813833
  479672873

  HF L6-L8 of mechanical movements is relatively good power is the space-step and prance in a row, handstand ~~~
  HF 8Key space steps
  L6 128966 194448 438843 286167 687661
  L7 6889992 3912684 6794612 3249148 6174694 8963696
  98,769 94697366 31214212 96983498 99849636 19666499 97674746 12389881
  Extension 167669123 677418873 968431187 948813833 479672873 667843397 487212773 961976483
   
 2. ToraiKnight

  ToraiKnight Fire in the hole! GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  18/11/04
  Bài viết:
  2,501
  Nơi ở:
  GameVN
  Các động tác và hình ảnh ( Copy form Almasy - Forum game thủ ) :

  Đây là những kiểu nhảy có chọn lọc và có hình ảnh minh họa kèm theo, rất tiện cho các bạn lựa chọn cho mình một bài nhảy có chủ ý
  Đầu tiên là những kiểu nhảy 8 phím, để thực hiện được điều này, bạn phải ở server tự do hoặc chuyên nghiệp và cấp độ bước nhảy phải đạt Lv9. Có 2 kiểu nhảy để bạn có thể đạt được những bước nhảy này là nhảy tự donhảy bình thường
  Nhảy tự do : Bạn phải nhảy cho đến khi đạt tới cấp độ bước nhảy là lv 9 (9 phím trong 1 nhịp nhảy) mới có thể nhảy được những kiểu này . Trong quá trình nhảy, nếu bạn bị miss thì cấp độ của bước nhảy sẽ bị giảm xuống (trả về lv7 hoặc lv6) và bạn phải nhảy lại cho đến khi đạt lv 9

  Nhảy bình thường : Bạn phải nhảy từng bước để nâng cấp độ bước nhảy lên . Chỉ có thể thực hiện được khi bước nhảy đạt cấp độ FreeStyle2
  Thứ tự cấp độ của bước nhảy :
  Lv1-Lv2-Lv3-Lv4-Lv5-Lv6-Lv7-FreeStyle-Lv8-Lv9-FreeStyle2
  Trong quá trình nhảy, nếu bạn bị miss sẽ có thể bị trả về Lv1, Lv5, Lv7
  ----------------------------
  Sau khi đã hiểu được cách nhảy lv 9 của kiểu nhảy 8k, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện cách bước nhảy (kèm ảnh minh hoạ)
  Lưu ý, đây là ảnh Gif nên các bạn chờ thêm vài giây để load ảnh

  Động tác Air-Flare
  Phím cần bấm : 111623227
  [​IMG]
  Động tác Flare nửa vòng kết hợp Hand-Stand
  Phím cần bấm : 232323392
  [​IMG]
  Động tác Baby-Fly
  Phím cần bấm :
  261469933
  [​IMG]
  Động tác Flare tầm cao (hơi nghiêng)
  Phím cần bấm :746997643
  [​IMG]
  Động tác Medium-Flare
  Phím cần bấm : 777736684
  [​IMG]
  Động tác Flare-1990s
  Phím cần bấm : 219262377
  [​IMG]
  Động tác Hand-Stand
  Phím cần bấm :
  379829632
  [​IMG]
  Động tác Stand-Fly-Stand
  Phím cần bấm :
  487212773
  [​IMG]

  Động tác nhào lộn trên không
  Phím cần bấm :
  742141189
  [​IMG]
  Động tác Flare tay gập
  Cách thực hiện :
  971622329
  [​IMG]

  Động tác quay đứng bằng 2 tay
  Phím cần bấm : 69718383
  [​IMG]

  Động tác Air-chair
  Phím cần bấm :
  869723439
  [​IMG]
  Động tác đảo chân
  Phím cần bấm :
  948116916
  [​IMG]
  Động tác đảo chân kết hợp Hand-Stand
  Phím cần bấm :
  968168911
  [​IMG]
  Động tác xoay người trên mặt đất
  Phím cần bấm :
  994769487
  [​IMG]
   
 3. ToraiKnight

  ToraiKnight Fire in the hole! GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  18/11/04
  Bài viết:
  2,501
  Nơi ở:
  GameVN
  Tiếp :
  Động tác Air-Flare tay gập
  Phím cần bấm : 13879428 (cấp độ : Lv8)
  [​IMG]
  Động tác Air-Chair sơ cấp
  Phím cần bấm : 62271947 (Cấp độ : Lv8)
  [​IMG]
  Động tác Heaven Kick kết hợp Dragon-Stand
  Phím cần bấm : 638796796
  [​IMG]
  <không tên>
  Phím cần bấm : 667843397
  [​IMG]
  Nike-kick chữ "V"
  Phím cần bấm : 861976483
  [​IMG]

  Động tác HeadSpin
  Phím cần bấm :
  222246448
  [​IMG]
  Kỹ năng combo : Flare - xoắn 1990s - hollowback
  Phím cần bấm :
  674149214
  [​IMG]
  (không tên)
  Phím cần bấm :
  284624868
  [​IMG]
  Nike-kick
  Phím cần bấm :
  884646664
  [​IMG]

  động tác Air-Flare kết hợp xoắn 1990s
  Phím cần bấm : 671164796
  [​IMG]
  Động tác bật Hand-stand
  Phím cần bấm :
  111963824
  [​IMG]
  Động tác bật Hollow-back
  Phím cần bấm :
  118423147
  [​IMG]
  Động tác bật Air-chair (cơ bản)
  Phím cần bấm :
  772388297
  [​IMG]
  Động tác Flare xoay chiều
  Phím cần bấm :
  886428468
  [​IMG]
  Động tác lướt gió
  Phím cần bấm :
  968431187
  [​IMG]
   
 4. ToraiKnight

  ToraiKnight Fire in the hole! GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  18/11/04
  Bài viết:
  2,501
  Nơi ở:
  GameVN
  Trước khi post tiếp thì sorry vì đã del các bài viết của mọi ng`.
  Sau đây là các skill 4k :
  Động tác bật cầu vồng (4k)

  Cách thực hiện :
  462828426
  [​IMG]


  Động tác xoay footwork (4k)

  Cách thực hiện :
  628284646
  [​IMG]


  Cách thực hiện : 684482682
  [​IMG]

  Airflare kết thúc hand stand (4k)
  Cách thực hiện :
  868648682
  [​IMG]

  Động tác Air-baby (4k)
  cách thực hiện :
  246426426
  [​IMG]
  Động tác Tornado (4k)
  cách thực hiện :
  468268422
  [​IMG]  Động tác Hollow back tay gập (4k)
  cách thực hiện :
  486242682
  [​IMG]  Động tác "KE" (4k)
  cách thực hiện :
  668826264

  [​IMG]


  Break Air Move
  Cách thực hiện :
  668824862
  [​IMG]


  Dragon-kick (or Heaven-kick)
  Cách thực hiện :
  868648624
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này