Không thể hiểu nổi tại sao 1 tên tướng tồi như Quan Vũ lại luôn có LEA cao hơn Trương Phi trong RTK?

Thảo luận trong 'RTK và others' bắt đầu bởi bakaboybk, 1/7/17.

 1. bakaboybk

  bakaboybk Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  18/11/09
  Bài viết:
  130
  Những hành động được ghi lại trong sách sử, chủ yếu là Tam Quốc Chí (thế kỷ thứ 3) của Trần Thọ (người cùng thời):

  Xuất thân: Tội phạm giết người bỏ trốn, kiếm ăn bằng nghề đẩy xe.

  184: Cùng Lưu Bị và Trương Phi tham gia quan quân đàn áp khởi nghĩa nông dân Khăn Vàng.

  190: Dưới cờ Tào Tháo gia nhập liên minh đánh Đổng Trác, không có chiến công gì đáng kể.

  198: Tham gia dưới trướng Tào Tháo đánh Lã Bố ở Hạ Bì, không có thành tích gì nổi bật.
  Vũ mê mẫn Đỗ Thị (mẹ Tần Lãng) là vợ của Tần Nghi Lộc (tướng cũ Lã Bố) nên yêu cầu Tào Tháo sau khi phá được Hạ Bì phải để Vũ cướp Đỗ Thị làm thiếp. Tào Tháo bắt được trước, thấy gái đẹp nên nẫng tay trên, nhận Tần Lãng làm con nuôi.

  200: Lưu Bị phản Tào, bị đánh bại. Vũ giữ thành Hạ Bì không nổi, bị bắt và đầu hàng.
  Trong lúc theo Tào Tháo đánh Viên Thiệu, Vũ đột kích bất ngờ và giết được 1 tướng của Thiệu là Nhan Lương, cắt đầu đem về.
  Trong khi cuộc chiến Tào - Viên đang diễn ra, Vũ phát hiện Lưu Bị còn sống nên âm thầm bỏ Tào Tháo chạy đi tìm Bị. Tào Tháo không cho người đuổi theo.

  208: Tào Tháo xuống phía Nam. Lưu Bị rút chạy khỏi Tân Dã, Vũ đi bằng thuyền, không tham gia gì trong trận Trường Bản, sau đó cũng chẳng có chiến công gì trong trận Xích Bích.
  Trong trận Giang Lăng, Vũ được phái đi chặn đường tiếp viện của quân Tào từ phương Bắc, nhưng 2 lần liên tiếp bị Nhạc Tiến và Lý Thông đánh lui, thất bại thảm hại.

  210-219: Trong các chiến dịch bình định Kinh Châu, xâm lăng Tây Thục và giành Hán Trung, Vũ đều ngồi chơi xơi nước ở nhà.
  Khi Lưu Bị nuốt lời nhượng đất phía nam Kinh Châu cho Đông Ngô, Vũ dẫn quân định qua sông đối đầu quân Ngô, nhưng bị Cam Ninh chặn đứng. Vũ thay mặt Lưu Bị gặp Lỗ Túc để thương lượng, đuối lý và đồng ý trả 3 quận để phe Lưu tập trung đánh Tào ở Hán Trung.

  220: Lần đầu tiên trong đời Vũ được cầm đại quân, đi vây đánh Phàn Thành ở Tương Dương. Vu Cấm dẫn quân cứu Tào Nhân, đóng trại ở gần sông không may gặp nước lũ, Vũ nhân dịp đánh hôi bắt được Vu Cấm, xử tử Bàng Đức.
  Chiến thắng này nhanh chóng bị lật ngược khi đạo quân cứu viện thứ 2 do Từ Hoảng dẫn đầu phá được vòng vây, đẩy lùi quân Thục.
  Trên đường rút lui, binh sĩ nghe tin Kinh Châu đã bị Lã Mông chiếm nên đào ngũ hết, Vũ cùng con trai cả bỏ Mạch Thành chạy trốn, bị tiểu tướng là Mã Trung chặn đường bắt sống. Cha con Vũ bị xử tử ngay sau đó.


  Những thành tích được La Quán Trung (hậu nhân 1000 năm sau) chế ra / ghi lại từ tuồng tích trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa (thế kỷ 14):
  • Kết nghĩa vườn đào với Lưu Bị và Trương Phi (tuồng tích)
  • Chém chết tướng của Đổng Trác là Hoa Hùng (trong sử ghi bị Tôn Kiên giết)
  • Cùng Trương Phi và Lưu Bị đánh lui Lã Bố (tuồng chế, không có thật)
  • Xin Tào Tháo tha mạng Trương Liêu (sử chỉ ghi việc Vũ xin Tào Tháo cho cướp vợ Tần Nghi Lộc)
  • Giao ước 3 việc trước khi hàng Tào (không được ghi ở bất kỳ sách sử nào)
  • Chém chết tướng của Viên Thiệu là Văn Sú (chém Nhan Lương là có thật, còn Văn Sú thì không)
  • Qua 5 ải chém 6 tướng (tuồng tích, có thằng ngu nào đứng giữ trên thành lại không sai lính đồng loạt bắn tên xuống cho Vũ thành nhím, mà phải cưỡi ngựa chạy xuống 1 mình để bị chém chết?)
  • Nhận Quan Bình làm con nuôi (Bình là con ruột lớn tuổi nhất của Vũ)
  • Tha Tào Tháo ở Xích Bích để trả ơn (hoàn toàn không có thật)
  • Đánh lấy thành Trường Sa, tha mạng cho Hoàng Trung (Hoàng Trung khuyên Hàn Huyền hàng Lưu Bị, Hàn Huyền đồng ý, Vũ chỉ ngồi giữ Giang Lăng, không đi đâu cả)
  • 1 đao tới hội, coi tướng Ngô như con nít (Vũ đến đàm phán vụ tranh chấp lãnh thổ với Lỗ Túc, đuối lý không cãi lại nổi nên sau này phải nhượng 3 quận cho Ngô)
  • Đánh nhau với Bàng Đức, bị bắn lén trúng tay
  • Đánh cờ trong khi bác sĩ Hoa Đà phẩu thuật "cạo xương" cánh tay (o_O)
  • Khơi dòng nước tạo nên lũ, đánh tan 7 đạo quân (lũ lụt do thiên tai, quân Thục đang bao quanh Phàn Thành, không thể có đủ người hay khả năng chuyển dòng chảy của sông)
  • Sau khi bị bắt, được giải đến chỗ Tôn Quyền, lớn tiếng chửi mắng Ngô Hầu (từ chỗ bị bắt đến kinh đô của Đông Ngô cách xa vạn dặm)
  • Hiện hồn hù chết Lã Mông (Lã Mông bị bệnh còn uống rượu mừng, đột quị nằm 1 chỗ rồi chết)
  • Đầu bị chặt bỏ trong hộp còn mở miệng trợn mắt hù Tào Tháo (lúc chặt đầu rồi bị cầm râu xách lên nên miệng mở, mắt không ai thèm vuốt cho nên không nhắm được)
  • Hiện hồn giúp con trai là Quan Hưng giết Phan Chương (Quan Hưng là quan văn, chưa bao giờ ra trận, Phan Chương 10 năm sau đó mới chết)
  • Laau
  Nói chung dù chiến công thật hay chế thì Vũ chỉ chém người là giỏi, còn các lần cầm quân (điểm LEA) đều thất bại thảm hại:
  1. Giữ Hạ Bì không nổi, đầu hàng Tào Tháo.
  2. Chặn đường tiếp tế ở Giang Lăng không được, bị Lý Thông đánh bại, sau bị Nhạc Tiến đốt hết thuyền.
  3. Đánh không thắng nổi ông già Hoàng Trung, không lấy được thành Trường Sa.
  4. Vây Tào Nhân ở Phàn Thành không làm được gì, cuối cùng bị Từ Hoảng phá, phải rút lui, mất Kinh Châu, mất mạng.
  Như vậy điểm LEA của Quan Vũ tối đa cũng chỉ khoản 70-80.
  Điểm Quan Vũ nếu dựa trên thành tích (tính cả chuyện bịa):
  LEA 75
  WAR 99
  INT 69
  GOV 50

  Trong khi đó Trương Phi tuy lúc trẻ nóng nảy, nhưng sau này những lần tự mình cầm quân đều chứng tỏ khả năng:
  • Ở Trường Bản dùng nghi binh chặn cầu, khiến quân Tào không dám đuổi.
  • Trong chiến dịch xâm lăng Tây Thục, đánh bại và bắt sống Ngiêm Nhan, thẳng tiến tới Thành Đô.
  • Trong trận Ba Tây, đánh bại Trương Hợp khiến quân Tào phải bỏ ngựa leo qua núi chạy bộ trốn về.
  • Trong trận Hán Trung, quân của Trương Phi cố tấn công nhưng bị tổn thất nặng nề, phải rút khỏi chiến dịch.
  Như vậy điểm LEA của Trương Phi phải cỡ 85-95

  Nhìn chung thì Trương Phi luôn cầm quân tham gia trong tất cả những chiến dịch thành công nhất của quân Lưu Bị, góp công lớn trong việc lập nên nhà Thục, trong khi đó Quan Vũ hoàn toàn không tham gia các chiến dịch đó. Ngược lại, thất bại của Quan Vũ gây mất Kinh Châu và làm suy yếu ngiêm trọng phe Thục, trực tiếp dẫn đến sự thất bại của Lưu Bị. Không thể hiểu nổi tại sao Quan Vũ lại luôn được điểm cao hơn Trương Phi trong các game RTK...
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/7/17
 2. Navi's.Child

  Navi's.Child Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  23/2/13
  Bài viết:
  471
  Nơi ở:
  Di Hồng Viện
  Anti Quan Vũ hả bác :8onion38:
   
 3. bakaboybk

  bakaboybk Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  18/11/09
  Bài viết:
  130
  Chỉ không hiểu nổi tại sao thôi, có quen biết gì đâu mà ghét nó chứ?
   
 4. vaan_2410

  vaan_2410 The Warrior of Light GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  14/3/04
  Bài viết:
  2,055
  Do lão La chém gió hơi quá đà nên trong các nước bị ảnh hưởng bởi văn hóa TQ như Nhật, Hàn, Việt ... thì Vũ rất nổi tiếng về lòng trung thành, vũ lực và được dân gian TQ phong võ thánh và thờ cúng.

  Cá nhân mình thì thấy riêng tam quốc đã có nhiều người đáng xưng tụng về lòng trung thành hơn nhiều , ví dụ như Cao Thuận cả đời chỉ theo 1 chủ là Lã Bố cho đến chết vẫn không đầu hàng mặc dù Thuận là người huấn luyện ra Hãm Trận Doanh và Bố đối xử với Thuận cũng chả tốt đẹp cho lắm (chỉ khi chiến đấu mới cho cầm đầu Hãm Trận Doanh). Bất cứ vì lý do gì mà Vũ đầu hàng Tào thì trên danh nghĩa Vũ cũng đã 2 lần phản chủ (1 lần phản Bị theo Tào và sau đó phản Tào theo Bị)

  Lưu Bị thì có thể nói là điển hình của chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cá nhân. Bị theo ai thì người đó sớm muộn cũng gặp nạn và Bị kế thừa một phần gia sản. Điểm lại những người Bị từng theo thì chỉ có Tào Tháo là ít thiệt hại nhất, còn lại đều dính trấu hết. Công Tôn Toản, Viên Thiệu, Đào Khiêm, Lã Bố, Lưu Biểu đều là nạn nhân của Lưu Bị. Không phải ngẫu nhiên mà Lưu Bị bách chiến bách bại nhưng vẫn có năng lực để "Sơn Đông tái khởi"

  Trương Phi được đánh giá là người "thô trung hữu tế" tức là hành xử có vẻ thô lỗ nhưng trong đó lại có tỉ mỉ cẩn thận. Trương Phi còn vẽ rất giỏi, đặc biệt là vẽ tranh mĩ nữ nên hình tượng Trương Phi được lão La mô tả có vẻ không hợp lý lắm. Trương Phi nói thật là khá thảm. Theo Lưu Bị chạy lông nhông nửa đời không thấy nhắc gì đến vợ con cả (ngày xưa lấy vợ rất sớm, Trương Phi gia đình khá giả không có lý do gì mà không có vợ con cả nên có lẽ là đều đã chết trong chiến tranh sau này yên ổn mới lấy Hạ Hầu Thị)


  Về vụ LEA thì do Vu Cấm là 1 vị tướng rất thiện chiến nên có lẽ việc Vũ đánh bại Cấm cộng thêm LEA chăng. Ngoài ra Vũ cũng được cộng thêm buff nhờ lão La nên có lẽ KOEI thuận theo dân ý nên tăng chỉ số lên. Giống như buff Gia Cát Lượng INT 100 trong khi thực sự thì Lượng giỏi về nội chính hơn và khá nhiều sự kiện liên quan đến Gia Cát là do lão La chém gió. Hình tượng Triệu Vân trong diễn nghĩa có vẻ là hợp thể của Triệu Vân và Trần Đáo chứ không chỉ riêng Vân
   
  saokodcvayka thích bài này.
 5. thienlong2217

  thienlong2217 T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  5/8/12
  Bài viết:
  512
  Cũng do nhiều người TQ thờ QV nên mà làm chỉ số thấp nó tẩy chay thì mệt.
   
 6. bakaboybk

  bakaboybk Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  18/11/09
  Bài viết:
  130
  Cái này giống mình nè :2onion18:

  Đúng rồi, Lượng hô phong hoán vũ, bấm quẻ đoán tương lai, bày thạch trận, có phép độn thổ, chế ra trâu gỗ ngựa máy, có bại não mới tin. Thuyền cỏ mượn tên (bắn tên tẩm dầu cháy thuyền bỏ mạng), xỏ mũi Lỗ Túc như trẻ con, 3 lần chọc chết Chu Du, 7 lần bắt Mạnh Hoạch, không thành kế (ngồi đàn trên thành, Ý cho lính bắn thì chết queo) cũng toàn bịa đặt.

  Vân thì khỏi nói rồi, gộp 2 làm 1, ghép Trần Đáo vào nhân vật Triệu Vân. Mấy tướng Vân đâm chết toàn bịa:
  - Khúc Nghĩa (sử chép ngạo mạn bị Viên Thiệu giết)
  - Cao Lãm (không chết ở Trường Bản, sau làm lên chức to)
  - Hạ Hầu Ân (nhân vật chế)
  - Chu Nhiên (ông này sau lên Đô Đốc, sống lâu hơn Vân 20 năm)
  - đâm chết 5 cha con tướng Ngụy (toàn nhân vật chế)
  Thậm chí nhìn Mi phu nhân nhảy xuống giếng tự vẫn cũng chế, 2 vợ Lưu Bị đều sống sót qua trận Trường Bản hết. Đến cứu Lưu Bị cũng xạo, là Trấn Đáo (trưởng đội hộ vệ của Bị) cứu.

  Ngoài ra còn tay Mã Siêu nữa chứ. Toàn bịa đặt.
  - Không phải cháu chắt Mã Viện gì cả, chỉ cùng họ Mã thôi.
  - Làm phản khiến cha và anh bị giết chứ không phải cha bị giết mới tức giận tạo phản.
  - Không đâm chết Lý Thông (Lý Thông là nghĩa sĩ nổi danh, đánh bại Quan Vũ ở Giang Lăng, năm sau bệnh chết)
  - Không đấu với Hứa Chử, ngược lại bị Hứa Chử trừng mắt nên sợ chết khiếp không dám động thủ.
  - Thua trận liên tiếp khiến vợ con bị giết, về ở nhờ Trương Lỗ rồi lại phản Lỗ, bỏ rơi vợ 2 và con 2 lại Hán Trung.
  - Chẳng đấu với Trương Phi gì cả, tự chạy sang Lưu Bị xin hàng luôn.
  - Bành Dạng uống rượu tán dóc nói lỡ mồm, Siêu chạy đi mách lẻo hại người.
  - Chết trên giường như 1 con đàn bà, chẳng làm được trò trống gì.
  - Sau này thằng em Mã Đại cũng vô dụng, còn âm mưu cùng Dương Nghi hãm hại Ngụy Diên, làm Thục mất tướng giỏi.
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/7/17
  saokodcvayka thích bài này.
 7. vaan_2410

  vaan_2410 The Warrior of Light GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  14/3/04
  Bài viết:
  2,055
  Khương Tử Nha định cơ nghiệp 800 năm cho nhà Chu, Trương Lương giúp Lưu Bang gây dựng nhà Hán 400 năm INT 100 còn nói được. GCL suy cho cùng chỉ giúp chủ phân 1/3 TQ nên INT 100 là quá đà

  Không có Gia Cát Lượng quấy rối thì có lẽ Nguỵ đã sớm thống nhất thiên hạ và TQ không bị dính loạn ngũ hồ tí nữa thì diệt tộc. Vì muốn thể hiện bản thân nên Lượng mới theo đầu Lưu Bị, nắm toàn bộ quyền lực. Lưu Bị nổi tiếng về con mắt nhìn người và chỉ thác cô cho hai người là Lý Nghiêm và GCL nên có lẽ trong mắt của Lưu Bị thì Lý Nghiêm cũng là người có tài năng lãnh đạo đất nước. Lý Nghiêm thua trong cuộc đấu tranh chính trị với GCL nên mới thất thế và chết nên có thể thấy là GCL muốn hoàn toàn điều khiển mọi thứ trong tay mình mà không tin ai cả. Nếu xét theo lịch sử TQ thì GCL có lẽ là tội nhiều hơn công vì đã ngăn cản TQ thống nhất dẫn đến cuộc chiến dai dẳng hết sạch quốc lực và nguyên khí của nguỵ thục ngô.

  Tôn Quyền cũng cực đáng suy nghĩ. Nhìn cách 4 đại đô đốc của Đông Ngô chết, hoàn cảnh chính trị lúc đó và ảnh hưởng của 4 đại đô đốc đến quyền lực của Tôn Quyền thì có thể thấy thời điểm cái chết của 4 đô đốc đều cực có lợi cho Tôn Quyền khi giúp Quyền thâu tóm quyền lực vào tay mình. Cái chết của Tôn Sách cũng rất kì lạ và có khá nhiều nghi vấn nhưng được lợi lớn nhất vẫn là Tôn Quyền. Liệu có phải đứng đằng sau tất cả đều là Tôn Quyền.

  Ngoài ra diễn nghĩa bôi bác nhất là Chu Du. Chu Du là người tuấn tú có khí chất cao quý, khoan dung, độ lượng. Chu Du phẩm hạnh tốt, biết trau dồi nhân phẩm, biết đánh trận, hiểu nghệ thuật, âm nhạc lại càng tinh thông. Có vợ đẹp lại làm quan to thì sao phải ghen tị với người khác. Một người như vậy, có thể xưng là một vị nho tướng mẫu mực lại bị lão La bôi bác thành kẻ ích kỉ nhỏ nhen đến nỗi tức chết.

  Đọc "Phẩm Tam Quốc" của Dịch Trung Thiên mới thấy nhiều điều đáng để suy ngẫm về Tam Quốc

  Trích "Phẩm Tam Quốc"

   
  Chỉnh sửa cuối: 2/7/17
  saokodcvayka thích bài này.
 8. nam_1047

  nam_1047 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  31/10/08
  Bài viết:
  104
  Game luôn làm theo thứ phổ biến nhất gần gũi với đông đảo người hâm mộ. Ở đây là Tam Quốc chí của La Quán Trung 1 trong tứ đại danh tác. Đây là tác phẩm văn học phổ biến ảnh hưởng sâu rộng khắp nơi trên thê giới.Nói đến game Tam Quốc phải nhắc đến La Quán Trung.Game chứ không phải SGK lịch sử.
  Không so sánh văn học với chính sử.Quan Vũ luôn được vinh danh ngưỡng mộ dựa theo hình ảnh chủ yếu của ông trong tác phẩm văn học.Văn học dĩ nhiên là không thể chính xác hoàn toàn và có nhiều chi tiết màu sắc giả tưởng tạo sự li kì không thể yêu cầu khô cứng như chính sử được.
  Muốn nghiên cứu chính sử của Trung Hoa cần dựa trên chính sử,không trích dẫn các tác phẩm không chính sử. không trích dẫn các tác phẩm có yếu tố cá nhân không chính thống hay có quan hệ với nhân vật đề cập tới.VD ở đây là Trần Thọ tác phẩm thời Tùy của Trần Thọ rất thiều khách quan do có mối thù với Gia Cát Lượng và Thục. Tương tự của La Quán Trung có ưu ái cho nhà Hán theo quan điểm Nho nên tập trung cho nhà Thục.Các tác phẩm của ông trích không phải chính sử,
  Đề cập đến lịch sử phải khách quan. không nên mang quan điểm cá nhân hằn học như trên.Muốn biết chính sử TQ phải biết tiếng Trung. học hiểu văn hóa con người TQ. và nền tảng Hán học uyên thâm. không nghiên cứu lịch sử qua google.Nói đến 1 nhân vật lịch sử cái gì chắc chắn hãy khẳng định cái gì là giả thuyết hay bình luận suy nghĩ thì đừng vội vàng khẳng định.Lịch sử TQ đã có nhà sử học TQ nghiên cứu, người Việt Nam ngay cả sử nước nhà còn chưa nghiên cứu rõ ràng, thì không cần dạy TQ nghiên cứu lịch sử đâu.Về nghiên cứu lịch sử họ giỏi hơn người Việt ta nhiều lắm.
   
 9. Forever_HN

  Forever_HN A ways away

  Tham gia ngày:
  25/6/06
  Bài viết:
  10,361
  Nơi ở:
  HN's heart
  Lại phong trào show off kiến thức à :2onion58: Game thôi, KOEI nó thích chém gì thì nó chém đó, như TQDN là của lão La thì lão thích chém thế nào thì lão chém thế đó, không thích thì khỏi chơi, khỏi đọc :1onion75: Game với tiểu thuyết là để cho người ta chơi giải trí, đọc thư giãn, đếu phải tài liệu học thuật hay nghiên cứu đăng báo kiếm giải Nobel :1onion75:
   
 10. hunghungday

  hunghungday Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  16/9/12
  Bài viết:
  12
  Riêng cái kiểu khinh người thì không bản thể nào là không nhắc đến. Tôi thực sự chưa bao giờ ưa Quan Vũ
   
 11. eragon47

  eragon47 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  25/7/10
  Bài viết:
  41
  1. game tên là ROMANCE of the 3 kingdoms, nên dĩ nhiên là làm theo tiểu thuyết của LQT.
  2. "lịch sử" do kẻ chiến thắng viết, nên từ sử ký cho đến TQC của Trần Thọ bao nhiêu phần là theo đúng sự thật? đơn giản nhất số liệu lsử của VN và Mỹ khác nhau ntn!

  bản thân mình cũng rất ghét qv. lý do vì mình thích GCL và muốn thục thống nhất tq (ngô đàn áp VN, nguỵ thì quá mạnh, dù thích tào tháo nhưng TMY và tào phi chả ưa nổi). qv chả làm đc gì toàn phá hoại, cả lão lb cũng thế.
  game nó phải làm cân bằng giữa các bên, bên thục tướng ít quân ít xa xôi nên nó buff cho tướng chính cũng là chuyện thường.
  qv còn là tướng đc phong hiệu nhiều nhất tq qua các triều đại (dù là phong dựa trên thực lực hay chỉ là động cơ chính trị thì vẫn là 1 nv có danh tiếng và ảnh hưởng sâu rộng)
   
 12. rôngchiêntranh

  rôngchiêntranh Dragon Quest GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  30/9/03
  Bài viết:
  1,325
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Thực ra thì game nó thích thế nào thì thế đó thôi!
  Chứ còn cuốn TQDN là cuốn tào lao thôi!Chỉ đọc giải trí,cơ mà trẻ thì không lên đọc!
  :8onion38::8onion38::8onion38:
   
 13. bell_elda

  bell_elda Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  24/7/08
  Bài viết:
  186
  Nơi ở:
  BR_VT
  Thằng Trương Phi nó chỉ tài hoa thôi chứ khả năng lãnh đạo, điều binh kiển tướng sao bằng Quan Vũ được. Theo Tam Quốc Chí thì thằng Phi nó thich sĩ tộc, kẻ sĩ, còn ghét kẻ xuất thân không tốt nghèo hèn. Hở tí là đánh đập binh lính thuộc hạ. Thằng như thế thì lead cao gì nổi.
  Quan Vũ còn được giữ Kinh Châu, còn thằng Phi nó ở đâu đâu rồi.
  Lúc Lưu Bị chỉ có Quan, Trương, Triệu thì Quan Vũ luôn là người nắm quân đội. 2 thằng kia một thằng bảo tiêu, một thằng tiên phong. Nhiêu đó đủ thấy Quan Vũ có tố chất lãnh đạo quân đội cao hơn Trương Phi rồi.

  - Liên minh phạt Đổng Trác, LB đang dưới trướng CCT thì đi đâu mà tham gia. Tào Tháo tài năng quân sự tốt như vậy còn thua liểng xiểng mấy lần mém chết.
  - LB và Viên Thuật đánh nhau thì người cầm quân với LB là QV còn giữ nhà là TP. Thủ thành lúc nào cũng đơn giản hơn n cuối cùng thằng TP lại xích mích với Tào Báo để nó phản, mở thành cho Lữ Bố vào. Đừng nói vì thằng QV là lão nhị vì 3 thằng nó ko có kết nghĩa gì cả theo Tam Quốc Chí.
  - Tào Tháo đánh Lữ Bố, LB đang là hàng tướng, mà thằng QV nó trung thành tuyệt đối với LB. LB còn ko được lãnh quân thì chỗ đâu cho thằng QV tham gia nào nhiệt.
  - Sau này tái chiếm Từ Châu, LB nó chưa ổn định thế cuộc Từ Châu thì lấy đâu ra lực mà đánh với Tào Tháo.Ít ra nó vẫn còn bảo vệ được vợ con của LB.
  - Trận Trường Bản nó là người được giao chỉ huy rút quân bảo toàn lực lượng cho LB thì bạn lại kêu nó ko làm được gì. Có thử hỏi tại sao ko phải Trương Phi chỉ huy rút quân còn QV đoạn hậu mà ngc lại.
  - Trận Xích Bích thì cả đám LB chả thằng nào làm được trò trống gì ngoài GCL đi du thuyết Tôn Quyền ko hàng.
  - Còn chặn đường gì đó thì sao bạn ko suy nghỉ Trương Phi nó giỏi thế sao nó ko được lãnh quân đi chặn đường.
  - Trường Sa là quận lớn chỉ sau Nam Dương ở Kinh Châu. Nhiêu đây đủ thấy nó quan trọng rồi. Thế tại sao QV phải đi Trường Sa còn thằng Trương Phi hình như đi Linh Lăng cái xứ khỉ ho cò gáy gì đó. Tào Tháo đánh Nam Dương chết con chết tướng thì QV tuổi tí để mà đánh được Trường Sa.
  - Trận Kinh Châu Tào Nhân, Từ Hoảng bị nó đánh phải cố thủ chờ Ngô móc, Vu Cấm phải hàng. Lã Mông móc lốp Giang Lăng còn Thượng Dung không gửi viện binh nên thua là chuyện đương nhiên. Có trách thì nó trách nó quá ngạo mạn ko nghe GCL hòa Ngô đánh Ngụy thôi.
  Còn Trần Thọ, thằng này lúc Quan Vũ chết thì không biết ông già nó ngủ còn đái dầm hay không ấy chứ. Thằng này quan nhà Thục, sau này hàng nhà Tư Mã. Thằng này viết Tam Quốc Chí cũng là góp nhặt những mẩu truyện nhỏ được truyền lưu về các nhân vật thời trước. Thêm nữa nó làm quan nhà Tư Mã thì nó phải lấy nhà Tư Mã làm đầu. Bạn có chắc là nó sẽ viết công tâm không. Đơn giản như việc nó có tình cảm với Tấn và Thục Hán, coi khinh gọi thẳng tên Tôn Quyền thì thấy công tâm của nó rồi.
  Nói luôn tướng mình thích trong Tam Quốc là Trương Liêu còn mưu sĩ mình thích là Giả Hủ để bạn khỏi nói mình thần tượng ai ai đó.
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/7/17
  Hero of chaos and DanteGVN like this.
 14. wontak

  wontak Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  1/7/08
  Bài viết:
  3,091
  Chủ đề này ở đây 5-10 năm trước chắc sôi nổi. :2onion58:
   
 15. DanteGVN

  DanteGVN Mega Man

  Tham gia ngày:
  27/4/17
  Bài viết:
  3,032
  Quan nhị tính tình điềm đạm, ít nói lun tỏa ra khiêm nhường , mãi tới khi lãnh kinh châu thì đảo thành kiêu ngạo
  Sử đọc cho vui thui , việc hôm nay qua 2,3 ng đã thành việc khác .
  Trước bên lichsuvn cũng có nhiều ông chửi GCL bất tài , ko biết có tài ko đánh với TMY toàn lấy ít đánh nhiều .
   
 16. _TVL_

  _TVL_ Space Marine Doomguy GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  6/4/08
  Bài viết:
  5,822
  Quan Vũ lead cao hơn Trương Phi thì có gì khó hiểu.
  Quan Vũ trước giờ được ca ngợi là con người tính cương trực, khinh trên nhường dưới. Đánh trận nào Lưu Bị cũng cân nhắc thằng nhị trước rồi mới đến thằng tam vì đơn giản Phi đánh có khôn mà ko có rắn, được vài ba tuần là mất kiên nhẫn loạn hết cả lên đánh đập quân sĩ hay tìm trò tiêu khiển.
  Nếu nói vô lý Vũ lại cao hơn Trương Phi thì phải nói tới INT, từ chính sử tới tiểu thuyết Trương Phi đều thể hiện là người biết dùng mưu mẹo, thậm chí hơn khối cái lũ INT 80+ Koei cho trước giờ. Nhưng vì bản tính nóng nảy thù hằn vớ vẩn, hay rượu + thêm tướng mạo được miêu tả thô lỗ mà Phi trước giờ vẫn bị gán cái mác vũ dũng vô mưu vào mồm, INT thì lúc nào cũng hàng đội xổ, xấp xỉ = cái thằng vô học chính hiệu là Lữ Bố.

  3 anh em thì Lưu Bị khôn nhất khoản giữ nhà, giữ quân nên mới là thằng anh, còn 2 thằng kia, thằng út thì chỉ nên cho đánh trận nhỏ, chứ đánh trận lớn lâu dài là dễ hỏng chuyện. Giữ nhà thì càng không, lead Phi thấp nhất là chuẩn nhất
  Chú 2 thì biết giữ quân chứ ko biết giữ nhà, đáng lẽ nên cho đi theo 24/7 như thằng Triệu Vân để có gì sai bảo thì tốt hơn là giữ Kinh Châu. Quan Vũ thời đấy được ca ngợi nhờ cái tính cương trực, rắn kẻ trên mà nhường người dưới. " Chính nhân quân tử" thời đó như thế thì nhiều vô kể, nhưng vẫn được ca ngợi vì quan điểm văn hóa. Nhưng cương trực quá thì sinh ra bảo thủ, khinh trên nhường dưới thành ra bố láo nên ngoại giao Vũ ko biết, tầm nhìn xa trông rộng Vũ ko hay thì cái Kinh Châu vỡ là đúng.

  Còn bảo Gia Cát Lượng không xứng đáng INT 100, gì chứ GCL mà ko xứng INT 100 thì chả có ai dc. Chính sử từ sau Lưu Bị có GCL thì mù mờ, nhiều công đánh trận vốn ko phải của GCL thì được nói tới, nhưng mà Gia Cát Lượng vẫn là quân sư có máu mặt duy nhất trong quân đội Lưu Bị từ trước thời Pháp Chính, Lưu Bị một mình cũng có thể tới được giai đoạn lấy Hán Trung định 3 thiên hạ, nhưng mà điều đó ko ai biết, chỉ biết quân sư bấy giờ của Bị là GCL, thì tất nhiên GCL có ảnh hưởng tới quyết định lúc bấy giờ. Chả phải vớ vẩn mà GCL được ca ngợi là người sáng lập và làm nhà Thục hưng thịnh, nếu ko phải thì đã bị bọn sử học Trung Quốc chửi vào mặt.
  Koei dựa theo TQDN, giờ cứ lược bỏ toàn bộ các công của Khổng Minh mà chính sử có nói là ko phải và ba cái vụ hô phong hoán vũ, thì lão vẫn là nhà ngoại giao, chính trị, quân sư đánh trận không chỉ ở mức "song toàn" mà phải thuộc hàng top 1 thời đấy về mọi mặt. Nên nhớ Ngụy sau khi định được Hà Bắc là nắm được 1 nửa cái Trung Quốc rồi, đã hoàn toàn ở thế "không thể thua". Khương Tử Nha với Trương Lương đội mồ sống dậy bắt tay nhau cũng khó lấy chứ đừng nói có 1 mình anh Lượng. Chưa nói tới dàn star của Ngụy cũng nhiều, chưa đến mức superstars như Thục nhưng số lượng nó đè chất lượng nếu số lượng gấp 2-3 trong khi chất lượng cũng chả cao hơn là bao
  Lần chinh phạt có cơ may lấy được đất lớn nhất là trận ra đánh với Hạ Hầu Mậu, nhưng vì Khổng Minh khôn quá mà lỡ mất cơ hội, cũng như ra đường tự nhiên thấy 1 cọc tiền để ngay ngắn ngay trước cửa nhà nào thì ai khôn cũng chần chừ tính toán chứ ko vồ vào lấy ngay cả. Khổng Minh chỉ là kẻ không ưa mạo hiểm vào cái tổ kiến lửa nên lỡ mất cơ hội nghìn năm có 1 thôi chứ ko phải lão quá ngu ko nghĩ tới.
  Mà kể cả lấy được cái Trường An mà Ngô vẫn không chịu phối hợp như từ khi lập liên minh thì cũng chả làm được gì khi chưa mất Trường An là Ngụy đã chạy ra cầu xin Tư Mã Ý quay lại. Ý vào là đất vững như bàn thạch, tối ngày chết dí trong nhà lập tường đóng đinh các kiểu kiên cố với nửa cái thiên hạ thì có nghìn thằng Lữ Bố, trăm anh Hạng Vũ thì may ra phá nổi.
  Ở tình thế đối đầu với 1 nước công 10 thủ 10, 2 nước kia thì công 4-5 thủ 9, mà 1 anh Lượng vẫn làm điêu đứng nước Ngụy thì còn đòi hỏi gì nữa
   
 17. tahnah

  tahnah C O N T R A GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  24/2/07
  Bài viết:
  1,665
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  tui chỉ ko hiểu sao war con tôn thượng hương đánh ko lại lưu bị lại cao hơn chúc dung thôi :1onion75:
  còn lại thì koei cũng dựa theo cảm tính, cũng như bác thôi, cãi kiểu gì giờ
   
 18. DoccoPhuong

  DoccoPhuong The Warrior of Light GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  31/10/04
  Bài viết:
  2,269
  Bác nào đánh hero mode map cuối, màn Khương Duy cầm quân đi đánh Trường An là hiểu cảm giác nhà Thục lúc ấy. Lúc đầu mà định cho quân đi đường khác là nó cho fail màn ấy ngay. Cầm quân 4 thành xung quanh Trường An đập nó thôi cũng phải canh lượt này nọ rồi. Nói chi lúc đó nhà Thục có mỗi cái Hán Trung để mò ra Trường An. Sau đấy từ Trường An đánh vào HongNong mới thảm, nó kéo quân 4 thành gần đấy đi def, đánh ko khéo là hết giờ thua ngay. Mặc dù đánh qua màn đó nhưng mãi đến tháng cuối cùng mới hoàn thành, đang suy nghĩ có nên đánh lại màn đó theo cách nhờ Ngô đánh Tào hộ ko nữa :))

  Nhà Thục từ lúc mất Kinh Châu là gần như hết cửa với nhà Ngụy (đánh 1 hướng với nhà Ngụy gần như là ko thể), mà nhà Ngô thì ít phối hợp nên hơi khó.
   
 19. bakaboybk

  bakaboybk Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  18/11/09
  Bài viết:
  130
  [​IMG]
  Vũ cũng chỉ là hạng tầm thường. Con mẹ thằng Tần Lãng này, khiến Vũ ngày đêm thẩm du :D
   
 20. jackietran24

  jackietran24 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/11/12
  Bài viết:
  84
  Tên của game là Romance of three kingdoms (Tức là tam quốc diễn nghĩa), thì nó phải dựa theo tiểu thuyết của La Quán Trung, chứ không phải chính sử hay bất cứ cái gì khác. Mà đã là dựa theo LQT thì dù đúng hay sai với lịch sử thì cũng phải chấp nhận thôi.
   

Chia sẻ trang này