Kinh Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi iceteamatlanh, 26/6/09.

 1. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Chó thần trộm mặt trời.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Nam, Thôn Quế Dương.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: khăn.Kh.Đằng (phong + 2, phòng – 3, nhanh nhẹn + 24, lv. 80), khăn phong hà (hỏa + 2, phòng – 3, nhanh nhẹn + 24, lv. 80).
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam Thôn Quế Dương đối thoại với Dì Trần, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Bào Gia Trang đối thoại với Bào Lão Gia, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đến Đào Hoa Nguyên đối thoại với Cổ Tiều Phu, đối thoại tiếp với Nhị Lang Thần vào chiến đấu với Nhị Lang Thần, Hao Thiên Khuyển.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Mã thị Ngũ Thường.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Nam, ngôi nhà tranh Y Đạo.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam Y Đạo trong ngôi nhà tranh đối thoại với Mã Lương, trả lời câu hỏi của ông ta:
  thịt dê sấy khô (trong nhà); 2. cải không tâm; 3. gỗ lê.
  Trả lời xong, ông ta sẽ kêu bạn tìm 3 thứ ấy cho ông ta.
  Tìm xong đối thoại với Mã Lương, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đến Kinh Môn Sơn Bộ Lạc đối thoại với Sa Ma Kha thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Quế Dương Trừ hại.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Nam, Thôn Quế Dương.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: lông vũ trong suốt (? + 2), cự lực thuốc 30 viên.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam Thôn Quế Dương trong căn nhà nghèo đối thoại với Lý Lão Đầu, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Rừng Lai Dương tầng 2 đối thoại với Dã Sơn Hầu, vào chiến đấu với Bao Long, Dã Sơn Hầu 6 người.
  Thắng lợi trở về tìm Lý Lão Đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: tế trung thần.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Kinh Nam, Thành Lung Linh.
  Vật phẩm có được: thịt giò heo 30 cái, bánh nếp
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam con đường lớn Lung Linh đối thoại với Trương Thôn Trưởng, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm Giao Thảo (chân núi Mạo Hoàng), Bản Chu (trong nhà Đại Đầu), rượu hồng hạc (khách sạn) mỗi thứ một cái đưa cho ông ta.
  Giao xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: lên núi tiên núi Thuấn.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Nam, Mạo Hoàng Sơn.
  Vật phẩm có được: lên được Tiên Giới
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam Mậu Hoàng Sơn Tùng Mộc đối thoại với Tiên Nhân.
  Giúp tìm địa thủy hỏa phong 4 loại linh châu đưa cho ông ta, ông ta sẽ đưa bạn lên Tiên Giới.
   
 6. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Thống thất Quan Vũ
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm: Mạch Thành, Kinh Châu.
  Vật phẩm có được: Quan Vũ Mê (không thể giao dịch).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Yến nhân Trương Dực Đức
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Mạch Thành (Kinh Bắc) đối thoại đồng ý giúp đỡ (Mạch Thành ở hướng Tây Bắc của Rừng Mạch Thành).
  - Trở ra rừng Mạch Thành đối thoại và chiến đấu với Giang Đông thuỷ sư x10 (Skill Băng Kiếm, Băng Phong, Băng Thương) - 4 trận.
  - Thắng lợi tiếp tục đối thoại và chiến đấu với Lục Tích, Giang Đông thuỷ sư x9.
  - Tiếp tục đối thoại và chiến đấu với Đinh Phụng, Giang Đông thuỷ sư x9 .
  - Chiến đấu thắng lợi, trở về Mạch Thành đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  - Trở ra rừng Mạch Thành, qua hướng Đông Bắc, đối thoại đấu với Chu Nhiên, Giang Đông thuỷ sư x9.
  - Vào trong, đối thoại và chiến đấu với Phan Chương, Giang Đông thuỷ sư x9.
  - Chiến đấu thắng lợi, lên góc trên bên trái (phía Tây Bắc) đối thoại.
  - Đến Hoàng Cung Thành Đô (Ích Châu) đối thoại với Lưu Bị hoàn thành nhiệm vụ.


  -=bambilove=-
   
 7. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Xuất sứ bất lợi.
  ĐKNV: hoàn thành Q Đại chiến Khiêu Đình Hưng binh, điểm doanh trận bên Thục 5000.
  Địa điểm: Thuỷ Kính trang - Kinh Bắc.
  Vật phẩm nhận đc:
  +chọn 1: đổi Nhẫn đầu hổ lấy Hổ bao nhất kích(+50def +4aji + bạo kích).
  +chọn 2: 0.3% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Xuất sứ ngũ hoát
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Thuỷ Kính trang nc với Khiêu Đình trưởng, chọn gia nhập bên Thục, bạn sẽ được chuyển đến map chiến trường để làm Q.
  2.Vào binh trướng Bạch Đế nc với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
  3.Lên Thanh Thành sơn (trong cùng map chiến trường), nc với Lý Ý.
  4.Về binh trướng Bạch Đế nc với Lưu Bị, đồng ý tìm 41 tuyên chỉ đất Thục (đánh sơn tặc Bạch Đế).
  5.Tìm đủ quay lại nói chuyện với Lưu Bị.
  6.Ra ngoài trướng đối thoại.
  7.Quay lại trướng hoàn thành nhiệm vụ.


  -=bibika9x=-
   
 8. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Nguy Cơ Của Vườn Đào
  Địa điểm : Kinh Nam , Đào Hoa Nguyên
  Đknv : Hoàn thành nhiệm vụ Báo ân của Đỗ Lỗ Ni
  Vật Phẩm nhận được: tuỳ trường hợp nhận được : trừng tứu vũ mao (?+9),Hi tinh vũ mao (?+10) nguyệt đậu vũ mao (?+11)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc đồng ý giúp đỡ
  2. Đến Trại Võ Lăng (450,850) gặp đối thoại vào chiến đấu với người làm dữ x4
  3. Chiến đấu thắng lợi hậu đi tiếp (1050,800) gặp đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x6
  4. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp (550,450) gặp đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x6
  5. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp vào võ lăng trại 2 xảy ra đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x8
  6. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp (650,550) xảy ra đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x8
  7. Chiến đấu thắng lợi đối thoại với Người Làng ( đỗ lỗ ni ) . Về đào hoa nguyên thôn đối thoại với A Quốc vào chiến đấu với tiểu túc tử , tuệ tuệ, hầu đại ma, cam khởi tiến hàng chiến đấu

  Trường Hợp 1 :
  8. Chiến đấu thắng lợi lập tức hoàn thành nhiệm vụ .
  Phần thưởng nhận được
  Tuỳ trường hợp nhận được : siểm quang vũ mao (?+6), huyễn ảnh vũ mao (?+7) .

  Trường Hợp 2 :
  8. Thua trận ( bị đánh chết , không được chạy ) , đối thoại tiếp , đồng ý tìm Lưu Sư Phó , Nghệ Lão Gia và Hoàng Tiểu Ca
  9. Đến thành môn trường sa đối thoại với Dương Phong , đến bao gia trang đối thoại với Nhị Lão Gia đến Mã Hoàng Tuý Mộ Nguyệt đối thoại với Huỳnh Tiểu Ca
  10. Quay về Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc lập tức hoàn thành nhiệm vụ.  -=zBoyz=-
   

Chia sẻ trang này