1. Xin lỗi mọi người, do hệ thống bị xung đột email diễn đàn nên có một số tài khoản bị hạn chế đăng bài, những ai bị lỗi email xin liên hệ 2 nơi dưới đây để nhờ hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản:
  Facebook GameVN
  Discord GameVN
  Hoặc http://gamevn.com/discord hoặc discord.gg/gamevn
  Update: Đã fix xong lỗi email bounced, những ai bị trục trặc hãy thử update lại email, nếu vẫn bị xin phiền vào FB và discord ở đường link trên để được hỗ trợ.
  Dismiss Notice

Lỗi đang loading thì tự văng, không liên quan vcredist_x86 hay directx9

Thảo luận trong 'Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D' bắt đầu bởi Kiếm Thế, 2/8/13.

 1. Kiếm Thế

  Kiếm Thế Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  18/9/08
  Bài viết:
  440
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Tớ dùng win7 32 bit, đang chơi ngon thoát ra vào lại thị chạy launcher xong đến loading UI là văng. Có bác nào kinh nghiệm xem giúp với:
  Mã:
  20130802-094811<DEBUG:00000C50>: KGLOG_CHECK_ERROR(nRetCode) at line 42 in KJX3ClientReporter::Init
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [Editor Strings] to global script environment ...
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [String Functions] to global script environment ...
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [PlayerHelper Functions] to global script environment ...
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [MathHelper Functions] to global script environment ...
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [NpcHelper Functions] to global script environment ...
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [Misc Functions] to global script environment ...
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [SCENE_CUSTOM_VALUE_NAME] to global script environment ...
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [KOREA_VERSION] to global script environment ...
  20130802-094815<DEBUG:00000C50>: Append [TongQuest functiuons] to global script environment ...
  20130802-094817<ERROR:00000C50>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/ACT_ÃÅÅÉÈëÇÖ/skill/Î嶾_ÉúËÀ¹Æ¸´»îÍæ¼Ò´¦Àí.lua
  20130802-094817<ERROR:00000C50>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/Ñ°±¦ÏµÍ³/include/HoroSystem.lua
  20130802-094817<ERROR:00000C50>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/¿Æ¾Ù¿¼ÊÔ/include/CivilServiceExamination.ls
  20130802-094817<ERROR:00000C50>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/ÖÐÇï½Ú»î¶¯/skill/Íæ¼ÒËÀÍö¸´»î½Å±¾.lua
  20130802-094817<ERROR:00000C50>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/½ÚÈÕÆßϦ/include/СÔ¾ÈÈ˽ű¾.lua
  20130802-094839<DEBUG:00000C50>: KGLOG_COM_PROCESS_ERROR(0x80004005) at line 194 in KG3DRenderFlowSystemHolder::LoadDLLFromConfig
  20130802-094839<DEBUG:00000C50>: KGLOG_CHECK_ERROR(m_lpRenderFlowSystem) at line 953 in KG3DEngineManager::Init
  20130802-094839<DEBUG:00000C50>: KGLOG_PROCESS_ERROR(pIniFile) at line 206 in KLua::LoadScriptFromFileList
  20130802-094842<DEBUG:00000C50>: KGLOG_PROCESS_ERROR(m_hModuleIPPCodec) at line 1192 in KG3DEngineManager::InitIPPVideo
  20130802-094842<DEBUG:00000C50>: KGLOG_PROCESS_ERROR(nRetCode) at line 1228 in KG3DEngineManager::GetVideoDll
  20130802-094842<DEBUG:00000C50>: KGLOG_PROCESS_ERROR(nRetCode) at line 54 in UI::KWndMovie::Init
  20130802-094842<ERROR:00000C50>: Errorcode::126
  The specified module could not be found.
  !
  20130802-094842<DEBUG:00000C50>: KGLOG_PROCESS_ERROR(m_hInteraction && "load JX3InteractionD.dll failed!") at line 146 in KSO3UI::Init
  20130802-094842<DEBUG:00000C50>: KGLOG_PROCESS_ERROR(nRetCode) at line 1058 in KSO3Client::InitUI
  20130802-094842<DEBUG:00000C50>: KGLOG_PROCESS_ERROR(nRetCode) at line 395 in KSO3Client::OnInit
  20130802-094842<DEBUG:00000C50>: [LUA] Global strt size: 63200/65536
  20130802-094842<ERROR:00000C50>: [JX3 Client] Init game failed
  20130802-094843<DEBUG:00000C50>: KGLOG_PROCESS_ERROR(nRetCode) at line 68 in KGWin32App::Init
  
  Đây là log bình thường:
  Mã:
  20130730-221016<DEBUG:00001068>: KGLOG_CHECK_ERROR(nRetCode) at line 42 in KJX3ClientReporter::Init
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [Editor Strings] to global script environment ...
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [String Functions] to global script environment ...
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [PlayerHelper Functions] to global script environment ...
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [MathHelper Functions] to global script environment ...
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [NpcHelper Functions] to global script environment ...
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [Misc Functions] to global script environment ...
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [SCENE_CUSTOM_VALUE_NAME] to global script environment ...
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [KOREA_VERSION] to global script environment ...
  20130730-221024<DEBUG:00001068>: Append [TongQuest functiuons] to global script environment ...
  20130730-221027<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/ACT_ÃÅÅÉÈëÇÖ/skill/Î嶾_ÉúËÀ¹Æ¸´»îÍæ¼Ò´¦Àí.lua
  20130730-221027<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/Ñ°±¦ÏµÍ³/include/HoroSystem.lua
  20130730-221027<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/¿Æ¾Ù¿¼ÊÔ/include/CivilServiceExamination.ls
  20130730-221028<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/ÖÐÇï½Ú»î¶¯/skill/Íæ¼ÒËÀÍö¸´»î½Å±¾.lua
  20130730-221028<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/½ÚÈÕÆßϦ/include/СÔ¾ÈÈ˽ű¾.lua
  20130730-221030<ERROR:00001068>: GetInteger(2, Frame129) failed !
  20130730-221050<DEBUG:00001068>: KGLOG_COM_PROCESS_ERROR(0x80004005) at line 194 in KG3DRenderFlowSystemHolder::LoadDLLFromConfig
  20130730-221050<DEBUG:00001068>: KGLOG_CHECK_ERROR(m_lpRenderFlowSystem) at line 953 in KG3DEngineManager::Init
  20130730-221050<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(pIniFile) at line 206 in KLua::LoadScriptFromFileList
  20130730-221054<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(prlScene) at line 1752 in RLCmdMgr::UpdateRemoteCharacterVisible
  20130730-221054<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(nRetCode) at line 579 in RLCmdMgr::OnShowNpc
  20130730-221054<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(prlScene) at line 1752 in RLCmdMgr::UpdateRemoteCharacterVisible
  20130730-221054<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(nRetCode) at line 547 in RLCmdMgr::OnShowPlayer
  20130730-221056<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/item/¾ÅÌ졤ÐþÓñ.lua
  20130730-221056<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/item/¾ÅÌ졤ÐþÓñ.lua
  20130730-221056<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/item/¾ÅÌ졤ÐþÓñ.lua
  20130730-221056<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/item/¾ÅÌ졤ÐþÓñ.lua
  20130730-221056<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/item/¾ÅÌ졤ÐþÓñ.lua
  20130730-221056<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/ÊÀ½çͨÓÃ/include/×Ü¿ØÍ•Îļþ.lh
  20130730-221057<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/ѱÑøϵͳ/skill/Âí¾Ô²¶×½´¦Àí.lua
  20130730-221057<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/¼¯ÈºË¢Âí/skill/¼¯ÈºË¢ÂíµÄÂíÆ¥²¶×½.lua
  20130730-221057<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/°ï»áÔ¼Õ½/include/DataManager.lua
  20130730-221057<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/ACT_ÃÅÅÉÈëÇÖ/skill/ÆßÐã_˦¸Ë¼¼ÄÜ.lua
  20130730-221057<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/ACT_ÃÅÅÉÈëÇÖ/skill/ÆßÐã_Êո˼¼ÄÜ.lua
  20130730-221057<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/´óÌƼàÓü/item/Сʯ×Ó.lua
  20130730-221057<ERROR:00001068>: [Lua] Failed to load script: scripts/Map/°ï»áÔ¼Õ½/include/DataManager.lua
  20130730-221057<DEBUG:00001068>: UI Login Error open ui/Scheme/Case/RegionList.ini failed!
  20130730-221057<ERROR:00001068>: KGUI lua call failed [\ui\config\default\loginserverlist.lua:260: attempt to index a nil value]
  stack traceback:
  	[C]: ?
  	\ui\config\default\loginserverlist.lua:260: in function 'UpdateScrollInfo'
  	\ui\config\default\loginserverlist.lua:926: in function 'UpdateRegionList'
  	\ui\config\default\loginserverlist.lua:27: in function <\ui\config\default\loginserverlist.lua:17>
  	[C]: in function 'OpenWindow'
  	\ui\script\uishell.lua:26: in function 'LoadLoginUI'
  	\ui\script\uishell.lua:207: in function <\ui\script\uishell.lua:147>
  20130730-221057<ERROR:00001068>: KGUI KScriptMgr::Call lua_pcall failed!
  20130730-221059<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(pFile) at line 217 in KSRScene::LoadFromFile
  20130730-221101<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(pFile) at line 75 in KG3DAnimationPreLoader::PreLoadani
  20130730-221101<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(pFile) at line 232 in KG3DAnimationTagDataContainerTable::PreLoadTani
  20130730-221101<DEBUG:00001068>: KGLOG_PROCESS_ERROR(pFile) at line 148 in KG3DAnimationPreLoader::PreLoadSFX
  20130730-221105<DEBUG:00001040>: KGLOG_PROCESS_ERROR(cszAddress[0]) at line 182 in KG_HttpClient::RequestGet
  20130730-221105<DEBUG:00001040>: Failed to download ``, Error Code 0.
  20130730-221105<DEBUG:00001040>: Response status code : 0
  20130730-221105<DEBUG:00001044>: KGLOG_PROCESS_ERROR(cszAddress[0]) at line 182 in KG_HttpClient::RequestGet
  20130730-221105<DEBUG:00001044>: Failed to download ``, Error Code 0.
  20130730-221105<DEBUG:00001044>: Response status code : 0
  20130730-221105<DEBUG:00000940>: KGLOG_PROCESS_ERROR(cszAddress[0]) at line 182 in KG_HttpClient::RequestGet
  20130730-221105<DEBUG:00000940>: Failed to download ``, Error Code 0.
  20130730-221105<DEBUG:00000940>: Response status code : 0
  20130730-221110<DEBUG:000011D8>: KGLOG_PROCESS_ERROR(cszAddress[0]) at line 182 in KG_HttpClient::RequestGet
  20130730-221110<DEBUG:000011D8>: Failed to download ``, Error Code 0.
  20130730-221110<DEBUG:000011D8>: Response status code : 0
  20130730-221113<DEBUG:0000111C>: KGLOG_PROCESS_ERROR(m_hHttpRequest) at line 216 in KG_HttpClient::RequestGet
  20130730-221113<DEBUG:0000111C>: Failed to download `http://serverlist.3d.volam.zing.vn/info.php?UserName=hqtung2&type=2`, Error Code 12007.
  20130730-221113<DEBUG:0000111C>: Response status code : 0
  20130730-221117<DEBUG:0000122C>: KGLOG_PROCESS_ERROR(cszAddress[0]) at line 182 in KG_HttpClient::RequestGet
  20130730-221117<DEBUG:0000122C>: Failed to download ``, Error Code 0.
  20130730-221117<DEBUG:0000122C>: Response status code : 0
  
  Thanks!
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/8/13
 2. ducanh6988

  ducanh6988 (Bị) Đút Đít trong im lặng GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  22/2/07
  Bài viết:
  5,906
  Nơi ở:
  TP HCM
  Bạn có để chế độ FullScreen (từ giao diện autoupdate) ko? Nếu có thì thử vào Thiết Lập tắt nó đi trước khi vào game xem :1cool_byebye:
   
 3. Kiếm Thế

  Kiếm Thế Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  18/9/08
  Bài viết:
  440
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Thử hết cách rồi, còn một cách ngỡ vô vọng thì lại ăn: Copy y nguyên từ thằng khác về :))
  Giờ chơi được rồi nhưng mất tiếng, vào game setting thì cột nào cũng max nhưng không nghe được gì.
   

Chia sẻ trang này