Poll Results: Long Trung quyết sách thất bại là do:

Members who voted for '3. nguyên nhân khác'