Poll Results: Bạn thích 3DS màu nào nhất?

Members who voted for 'Vàng nhũ'