Need for Speed: Carbon [Vietsub]

Thảo luận trong 'Speed' bắt đầu bởi nhukieu, 2/5/16.

 1. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Game đua xe đầu tiên mà mình chơi, nay mới có dịp làm phụ đề, cũng là để hoàn thành ý định đã ấp ủ từ lâu.

  Need for Speed: Carbon - (01) Intro


  Need for Speed: Carbon - (02) Downtown - Mason District


  [Main Street] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 6.2 Kms
  Laps: 2 laps

  [Lincoln Boulevard] 03:31
  Type: Sprint
  Length: 4.9 Kms
  Laps: 1 lap

  [Park Drive] 05:42
  Type: Speedtrap
  Length: 4.4 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed Carbon - (03) Downtown - Historic Chinatown


  [Silk Road] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 7.7 Kms
  Laps: 2 laps

  [Chinatown Tram] 03:44
  Type: Sprint
  Length: 8.0 Kms
  Laps: 1 lap

  [Kimei Temple] 08:59
  Type: Drift
  Length: 4.3 Kms
  Laps: 2 laps

  Need for Speed: Carbon - (04) Downtown - Old Quarter

  [Knight Street] 00:00
  Type: Checkpoint
  Length: 6.7 Kms
  Laps: 1 lap

  [Gold Valley Run] 02:27
  Type: Canyon Race
  Length: 5.4 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (05) Downtown - Billings District
  https://www.youtube.com/watch?v=g25igRc71tc
  [Mason Fountain] 00:00
  Type: Speedtrap
  Length: 5.2 Kms
  Laps: 1 lap

  [Lookout Point] 02:25
  Type: Canyon Drift
  Length: 3.6 Kms
  Laps: 1 lap

  [Mason Street] 04:25
  Type: Sprint
  Length: 7.0 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (06) Downtown - Kings Park
  https://www.youtube.com/watch?v=-1PRZXHsrHc

  [Garden Boulevard] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 7.8 Kms
  Laps: 2 laps

  [Kings Park] 03:15
  Type: Drift
  Length: 4.4 Kms
  Laps: 2 laps

  [Devil's Creek Pass] 05:15
  Type: Canyon Race
  Length: 4.1 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (07) Downtown - BOSS Race: Kenji Bushido
  https://www.youtube.com/watch?v=t-fYcvcjfNQ
  [North Road] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 9.6 Kms
  Laps: 2 laps

  [Lookout Point] 04:08
  Type: Canyon Duel
  Length: 4.0 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  [Sutherden Bell Tower] 07:40
  Type: Race Wars
  Length: 12.3 Kms
  Laps: 2 laps

  Need for Speed: Carbon - (08) Kempton - Morgan Beach
  https://www.youtube.com/watch?v=nkjkhhrD7aM
  [Beachfront] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 8.0 Kms
  Laps: 2 laps

  [Morgan Beach Offramp] 03:58
  Type: Checkpoint
  Length: 4.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [Dover and Lepus] 05:54
  Type: Sprint
  Length: 5.5 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (09) Kempton - Kempton Holdings
  https://www.youtube.com/watch?v=JVSaIZn88_0
  [Petersburg Dam] 00:00
  Type: Sprint
  Length: 5.9 Kms
  Laps: 1 lap

  [Stonewall Tunnel] 03:37
  Type: Speedtrap
  Length: 3.7 Kms

  Need for Speed: Carbon - (10) Kempton - Eskuri Plaza
  https://www.youtube.com/watch?v=DjI6IOm-fQ0
  [Eskuri Plaza] 00:00
  Type: Checkpoint
  Length: 8.9 Kms
  Laps: 1 lap

  [Knife's Edge] 03:10
  Type: Canyon Drift
  Length: 3.8 Kms
  Laps: 1 lap

  [Eskuri Way] 05:08
  Type: Speedtrap
  Length: 5.8 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (11) Kempton - Newport Industrial Park
  https://www.youtube.com/watch?v=7tnB6Rz-lJU
  [Newport Trainyard] 00:00
  Type: Speedtrap
  Length: 7.1 Kms
  Laps: 1 lap

  [Mission Street] 02:46
  Type: Sprint
  Length: 5.6 Kms
  Laps: 1 lap

  [Devil's Creek Pass] 04:56
  Type: Canyon Drift
  Length: 3.7 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (12) Kempton - The Projects
  https://www.youtube.com/watch?v=ZlN7sp5zWgw
  [Dover Street] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 11.2 Kms
  Laps: 2 laps

  [Waterfront Road] 03:31
  Type: Sprint
  Length: 4.4 Kms
  Laps: 1 lap

  [Foundry Road] 05:14
  Type: Speedtrap
  Length: 4.4 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (13) Kempton - BOSS Race: Angie - 21st Street
  https://youtu.be/QiWKEn-Jx9o
  [Kempton Docks] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 11.0 Kms
  Laps: 2 laps

  [Copper Ridge] 04:00
  Type: Canyon Duel
  Length: 3.8 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  [Steyne Aqueduct] 07:57
  Type: Race Wars
  Length: 15.2 Kms
  Laps: 2 laps

  Need for Speed: Carbon - (14) Fortuna - Fortuna Heights
  https://www.youtube.com/watch?v=enE4ZUO7LsE
  [Agostini Avenue] 00:00
  Type: Sprint
  Length: 7.1 Kms
  Laps: 1 lap

  [Condo Row] 03:14
  Type: Circuit
  Length: 8.2 Kms
  Laps: 2 laps

  [Hills Borough Parkaway] 06:10
  Type: Checkpoint
  Length: 12.7 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (15) Fortuna - South Fortuna
  https://youtu.be/6CNkNqrORao
  [Ocean View] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 11.1 Kms
  Laps: 2 laps

  [York Road] 04:09
  Type: Sprint
  Length: 6.1 Kms
  Laps: 1 lap

  [Rabinowitz Drive] 06:30
  Type: Checkpoint
  Length: 8.4 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (16) Fortuna - Ocean View
  https://www.youtube.com/watch?v=O4AL9wCpUuo
  [Verona Tunnel] 00:00
  Type: Sprint
  Length: 5.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [Million Dollar Drive] 02:37
  Type: Speedtrap
  Length: 7.4 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (17) Fortuna - Hills Borough
  https://www.youtube.com/watch?v=v37AzgVyYLA
  [Lofty Heights Downhill] 00:00
  Type: Canyon Race
  Length: 5.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [North Belleza] 02:23
  Type: Sprint
  Length: 6.0 Kms
  Laps: 1 lap

  [Lofty Heights Downhill] 04:38
  Type: Canyon Drift
  Length: 4.7 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (18) Fortuna - Palmont University
  https://www.youtube.com/watch?v=kxnhvYFXncY
  [City Courthouse] 00:00
  Type: Drift
  Length: 4.8 Kms
  Laps: 2 laps

  [University Way] 01:57
  Type: Circuit
  Length: 7.4 kms
  Laps: 2 laps

  [University Avenue] 05:12
  Type: Checkpoint
  Length: 7.6 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (19) Fortuna - BOSS Race: Wolf - TFK
  https://www.youtube.com/watch?v=M79UAVeqUDE
  [Skyline Avenue] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 8.5 Kms
  Laps: 2 laps

  [Gold Valley Run] 02:57
  Type: Canyon Duel
  Length: 5.1 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  [Library Square] 09:53
  Type: Race Wars
  Length: 23.5 Kms
  Laps: 2 laps

  Need for Speed: Carbon - (20) Silverton - Neon Mile
  https://www.youtube.com/watch?v=XRMDQuC-oSw
  [The Neon Mile] 00:00
  Type: Checkpoint
  Length: 8.2 Kms
  Laps: 1 lap

  [Olympic Boulevard] 04:10
  Type: Speedtrap
  Length: 6.1 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (21) Silverton - Diamond Hills
  https://www.youtube.com/watch?v=LJpo6R5ZMWM
  [Starlight Street] 00:00
  Type: Sprint
  Length: 6.8 Kms
  Laps: 1 lap

  [Savannah Street] 02:41
  Type: Circuit
  Length: 10.6 Kms
  Laps: 2 laps

  [Deadfall Junction] 06:34
  Type: Sprint
  Length: 7.2 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (22) Silverton - Infinity Park
  https://www.youtube.com/watch?v=X-GyGCEEBKI
  [Gray Street] 00:00
  Type: Checkpoint
  Length: 6.9 Kms
  Laps: 1 lap

  [Eagle Drive] 02:40
  Type: Sprint
  Length: 5.7 Kms
  Laps: 1 lap

  [Journeyman's Bane] 04:49
  Type: Canyon Duel
  Length: 5.3 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  Need for Speed: Carbon - (23) Silverton - Shady Pine
  https://www.youtube.com/watch?v=cWTQmCUnZwk
  [Paradise Hotel] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 10.3 Kms
  Laps: 2 laps

  [Spade Street] 03:36
  Type: Sprint
  Length: 5.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [Bowen Avenue] 05:29
  Type: Speedtrap
  Length: 5.6 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (24) Silverton - Silverton Refinery
  https://www.youtube.com/watch?v=r0JMyCAlk68
  [Journeyman's Bane] 00:00
  Type: Drift
  Length: 4.7 Kms
  Laps: 1 lap

  [Brooks Sreet] 02:24
  Type: Circuit
  Length: 11.7 Kms
  Laps: 2 laps

  [Desperation Ridge] 06:20
  Type: Canyon Duel
  Length: 7.2 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  Need for Speed: Carbon - (25) Silverton - Starlight Strip
  https://www.youtube.com/watch?v=IUmJQpz4nl4
  [Troy] 00:00
  Type: Checkpoint
  Length: 7.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [Silverton Way] 02:36
  Type: Sprint
  Length: 6.9 Kms
  Laps: 1 lap

  [North Broadway] 05:07
  Type: Circuit
  Length: 7 Kms
  Laps: 2 laps

  Need for Speed: Carbon - (26) Silverton - Canmor Downs [Vietsub]
  https://www.youtube.com/watch?v=OFTCJn05bSc
  [Canmor Road] 00:00
  Type: Speedtrap
  Length: 6.5 Kms
  Laps: 1 lap

  [Blackwell Road] 02:34
  Type: Checkpoint
  Length: 9.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [Deadfall Junction] 06:09
  Type: Canyon Duel
  Length: 7.1 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  Need for Speed: Carbon - (27-End) Silverton - FINAL BOSS: Darius - Stacked Deck [Vietsub]

  [Desperation Rigde] 00:00
  Type: Canyon Sprint
  Length: 7.4 Kms
  Laps: 1 lap

  [Unknown] 02:37
  Type: Sprint
  Length: Unknown
  Laps: 1 lap

  [Unknown] 06:22
  Type: Circuit
  Length: Unknown
  Laps: 2 laps

  [Eternity Pass] 10:04
  Type: Canyon Duel
  Length: 5.0 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  Do cũng không phải dân rành về xe nên kiểu gì cũng sẽ có vài chỗ mình sẽ dịch sai, không đúng ý, mong mọi người thông cảm.
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/6/16
 2. Opposing Force

  Opposing Force Dân binh mắt toét

  Tham gia ngày:
  12/10/15
  Bài viết:
  76
  Nơi ở:
  The Sun
  Không liên quan tới chủ đề nhưng chủ thớt cho mình hỏi chút
  Bác là Đồng Như Kiều, hồi 2007 việt hóa PES 6 đúng không nhỉ ? :-t
   
 3. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  đúng rồi bạn :6cool_smile:

  Need for Speed: Carbon - (02) Downtown - Mason District  [Main Street] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 6.2 Kms
  Laps: 2 laps

  [Lincoln Boulevard] 03:31
  Type: Sprint
  Length: 4.9 Kms
  Laps: 1 lap

  [Park Drive] 05:42
  Type: Speedtrap
  Length: 4.4 Kms
  Laps: 1 lap
   
 4. kaiba_seto2004

  kaiba_seto2004 Race ... Race ... Revolution

  Tham gia ngày:
  11/12/04
  Bài viết:
  4,441
  Nơi ở:
  Rockport City
  Bạn dịch vậy là ổn rồi.
  Nhưng bạn nên chơi bản NFS 2015 (bản mới nhất), vì bản này khá nhiều lời thoại cắt cảnh. Sẽ có nhiều clip hơn.
   
 5. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed Carbon - (03) Downtown - Historic Chinatown


  [Silk Road] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 7.7 Kms
  Laps: 2 laps

  [Chinatown Tram] 03:44
  Type: Sprint
  Length: 8.0 Kms
  Laps: 1 lap

  [Kimei Temple] 08:59
  Type: Drift
  Length: 4.3 Kms
  Laps: 2 laps
   
 6. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (04) Downtown - Old Quarter

  [Knight Street] 00:00
  Type: Checkpoint
  Length: 6.7 Kms
  Laps: 1 lap

  [Gold Valley Run] 02:27
  Type: Canyon Race
  Length: 5.4 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (05) Downtown - Billings District

  [Mason Fountain] 00:00
  Type: Speedtrap
  Length: 5.2 Kms
  Laps: 1 lap

  [Lookout Point] 02:25
  Type: Canyon Drift
  Length: 3.6 Kms
  Laps: 1 lap

  [Mason Street] 04:25
  Type: Sprint
  Length: 7.0 Kms
  Laps: 1 lap
   
 7. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (06) Downtown - Kings Park


  [Garden Boulevard] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 7.8 Kms
  Laps: 2 laps

  [Kings Park] 03:15
  Type: Drift
  Length: 4.4 Kms
  Laps: 2 laps

  [Devil's Creek Pass] 05:15
  Type: Canyon Race
  Length: 4.1 Kms
  Laps: 1 lap
   
 8. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (07) Downtown - BOSS Race: Kenji Bushido

  [North Road] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 9.6 Kms
  Laps: 2 laps

  [Lookout Point] 04:08
  Type: Canyon Duel
  Length: 4.0 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  [Sutherden Bell Tower] 07:40
  Type: Race Wars
  Length: 12.3 Kms
  Laps: 2 laps
   
 9. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (08) Kempton - Morgan Beach

  [Beachfront] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 8.0 Kms
  Laps: 2 laps

  [Morgan Beach Offramp] 03:58
  Type: Checkpoint
  Length: 4.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [Dover and Lepus] 05:54
  Type: Sprint
  Length: 5.5 Kms
  Laps: 1 lap
   
 10. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (09) Kempton - Kempton Holdings

  [Petersburg Dam] 00:00
  Type: Sprint
  Length: 5.9 Kms
  Laps: 1 lap

  [Stonewall Tunnel] 03:37
  Type: Speedtrap
  Length: 3.7 Kms
   
 11. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (10) Kempton - Eskuri Plaza

  [Eskuri Plaza] 00:00
  Type: Checkpoint
  Length: 8.9 Kms
  Laps: 1 lap

  [Knife's Edge] 03:10
  Type: Canyon Drift
  Length: 3.8 Kms
  Laps: 1 lap

  [Eskuri Way] 05:08
  Type: Speedtrap
  Length: 5.8 Kms
  Laps: 1 lap
   
 12. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (11) Kempton - Newport Industrial Park

  [Newport Trainyard] 00:00
  Type: Speedtrap
  Length: 7.1 Kms
  Laps: 1 lap

  [Mission Street] 02:46
  Type: Sprint
  Length: 5.6 Kms
  Laps: 1 lap

  [Devil's Creek Pass] 04:56
  Type: Canyon Drift
  Length: 3.7 Kms
  Laps: 1 lap
   
 13. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (12) Kempton - The Projects

  [Dover Street] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 11.2 Kms
  Laps: 2 laps

  [Waterfront Road] 03:31
  Type: Sprint
  Length: 4.4 Kms
  Laps: 1 lap

  [Foundry Road] 05:14
  Type: Speedtrap
  Length: 4.4 Kms
  Laps: 1 lap
   
 14. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (13) Kempton - BOSS Race: Angie - 21st Street

  [Kempton Docks] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 11.0 Kms
  Laps: 2 laps

  [Copper Ridge] 04:00
  Type: Canyon Duel
  Length: 3.8 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  [Steyne Aqueduct] 07:57
  Type: Race Wars
  Length: 15.2 Kms
  Laps: 2 laps
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/5/16
 15. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (14) Fortuna - Fortuna Heights

  [Agostini Avenue] 00:00
  Type: Sprint
  Length: 7.1 Kms
  Laps: 1 lap

  [Condo Row] 03:14
  Type: Circuit
  Length: 8.2 Kms
  Laps: 2 laps

  [Hills Borough Parkaway] 06:10
  Type: Checkpoint
  Length: 12.7 Kms
  Laps: 1 lap
   
 16. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (15) Fortuna - South Fortuna

  [Ocean View] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 11.1 Kms
  Laps: 2 laps

  [York Road] 04:09
  Type: Sprint
  Length: 6.1 Kms
  Laps: 1 lap

  [Rabinowitz Drive] 06:30
  Type: Checkpoint
  Length: 8.4 Kms
  Laps: 1 lap
   
 17. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (16) Fortuna - Ocean View

  [Verona Tunnel] 00:00
  Type: Sprint
  Length: 5.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [Million Dollar Drive] 02:37
  Type: Speedtrap
  Length: 7.4 Kms
  Laps: 1 lap

  Need for Speed: Carbon - (17) Fortuna - Hills Borough

  [Lofty Heights Downhill] 00:00
  Type: Canyon Race
  Length: 5.3 Kms
  Laps: 1 lap

  [North Belleza] 02:23
  Type: Sprint
  Length: 6.0 Kms
  Laps: 1 lap

  [Lofty Heights Downhill] 04:38
  Type: Canyon Drift
  Length: 4.7 Kms
  Laps: 1 lap
   
 18. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (18) Fortuna - Palmont University

  [City Courthouse] 00:00
  Type: Drift
  Length: 4.8 Kms
  Laps: 2 laps

  [University Way] 01:57
  Type: Circuit
  Length: 7.4 kms
  Laps: 2 laps

  [University Avenue] 05:12
  Type: Checkpoint
  Length: 7.6 Kms
  Laps: 1 lap
   
 19. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (19) Fortuna - BOSS Race: Wolf - TFK

  [Skyline Avenue] 00:00
  Type: Circuit
  Length: 8.5 Kms
  Laps: 2 laps

  [Gold Valley Run] 02:57
  Type: Canyon Duel
  Length: 5.1 Kms
  Laps: 1 lap with 2 passes

  [Library Square] 09:53
  Type: Race Wars
  Length: 23.5 Kms
  Laps: 2 laps
   
 20. nhukieu

  nhukieu Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  13/2/07
  Bài viết:
  765
  Nơi ở:
  HCM
  Need for Speed: Carbon - (20) Silverton - Neon Mile

  [The Neon Mile] 00:00
  Type: Checkpoint
  Length: 8.2 Kms
  Laps: 1 lap

  [Olympic Boulevard] 04:10
  Type: Speedtrap
  Length: 6.1 Kms
  Laps: 1 lap
   

Chia sẻ trang này