1. Xin lỗi mọi người, do hệ thống bị xung đột email diễn đàn nên có một số tài khoản bị hạn chế đăng bài, những ai bị lỗi email xin liên hệ 2 nơi dưới đây để nhờ hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản:
  Facebook GameVN
  Discord GameVN
  Hoặc http://gamevn.com/discord hoặc discord.gg/gamevn
  Update: Đã fix xong lỗi email bounced, những ai bị trục trặc hãy thử update lại email, nếu vẫn bị xin phiền vào FB và discord ở đường link trên để được hỗ trợ.
  Dismiss Notice

Nhật ký phiêu lưu

Thảo luận trong 'Emblem Saga Text Game' bắt đầu bởi witfox, 19/6/08.

 1. Lolda

  Lolda Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  16/1/11
  Bài viết:
  184
  NHẬT KÝ PHIÊU LƯU CỦA MUSHI
  14-02-2011: Rừng Rotten => Thủ đô Silean => Thành Gram => Bến cảng Solar
  15-02-2011: Solar -> Isla -> Senne -> Death
  16-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  17-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  18-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  19-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  20-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  21-02-2011: Senne => Cảng Death
  22-02-2011: Ở lại Death đánh hải tặc
  23-02-2011: Ở lại Death đánh hải tặc
  24-02-2011: Death => Rotten => Thủ đô Silean => Thành Gram
  25-02-2011: Thành Gram => Cảng Solar => Vierge => Làng Torus
  27-02-2011: Torus => Núi Rock
  28-02-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  01-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  02-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  03-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  04-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  05-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  06-03-2011: Núi Rock => Làng Torus => Thành Vierge => Cảng Solar
  07-03-2011: Cảng Solar => Mage => Thủ đô Marl => Oaks
  08-03-2011: Oaks => Brado => Selba => Thalia
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/3/11
 2. tonlamba

  tonlamba Comic Sans MS>╬ GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/08
  Bài viết:
  2,965
  Nơi ở:
  gram
  Mã:
  [code]13/2/2011: Gram->Solar->Vierge
  14/2/2011: Vierge->torus->Rock
  15/2/2011: Rock->Torus->Vierge
  16/2/2011:Vierge->Solar->Gram
  17/2/2011: Gram->Rotten->Gram
  18/2/2011: Gram->Solar->Vierge                    .
  19/2/2011: Vierge->Torus->Vierge
  20/2/2011: Vierge->Torus->Vierge
  24/2/2011: Vierge->Solar->Vierge
  25/2/2011: Vierge->Solar->Gram
  26/2/2011:Gram->Rotten->Death
  27/2/2011: Death->Rotten->Gram
  28/2/2011: Gram->Solar->Isla (-500g)
  [B]Đã edit phí di chuyển tháng 2 [COLOR=Blue]edit xong[/COLOR][/B]
  Mã:
  1/3/2011: Isla-> Đất chết          .
  2/3/2011: đất chết->Căn cứ Isla-> làng mage(-500g)
  3/3/2011: Làng Mage->Marl->Thành Marik
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17905040"]Nhận ngựa thành Marik[/URL]
  4/3/2011: Thành Marik->Marl->Oaks Town->Brado City 
  5/3/2011: Brado ->Thalia->Silk->Đền fire
  6/3/2011: Đền Fire->Silk->Thalia->Brado
  7/3/2011: Brado ->Selba->Galgolat                    .
  8/3/2011: Galgolat->Thalia->Galgolat
  9/3/2011:Galgolat -> Thalia -> Brado -> Riguria
  10/3/2011: Riguria-> Hang bóng tối
  11/3/2011: hang bóng tối
  12/3/2011: hang bóng tối-> thành riguria-> Làng Ultimate
  13/3/2011: Làng Ultimate
  14/3/2011: Làng Ultimate
  15/3/2011: Làng Ultimate-> Riguria-> Baldo -> Thalia
  16/3/2011: Thalia -> Thành Gargolat -> Thalia-> Brado
  17/3/2011:Baldo ->Riguria-> Làng Ultimate->Lâu đài ma
  18/3/2011: Lâu đài ma-> Ultimate->Lâu đài ma->Rừng linh tinh
  19/3/2011: Rừng linh tinh->lâu đài ma-> Ultimate-> Riguria
  20/3/2011: Riguria-> Baldo -> Thalia->Baldo
  21/3/2011: Baldo -> Riguria-> Ultimate -> Lâu đài ma
  22/3/2011: Lâu đài ma->Ultimate-> Riguria-> Baldo
  23/3/2011: Baldo -> Selba -> Golgolat ->Balt
  24/3/2011: Balt -> Treasure-> Oaks -> Treasure
  25/3/2011: Treasure -> Oaks -> Baldo -> Selba
  26/3/2011: Selba -> Golgolat -> Selba
  27/3/2011: Selba-> Baldo -> Thalia -> Baldo
  28/3/2009: baldo
  29/3/2009: baldo -> Selba-> Balt -> Samuselia
  30/3/2011: Samuselia 
  31/3/2011: Samuselia-> Harufa-> Lazelia-> Barbarosa
  [B]Đã edit phí di chuyển tháng 3 [COLOR=Blue]edit xong[/COLOR][/B]
  Mã:
  1/4/2011: Barbarosa
  2/4/2011: barbarosa-> Lazelia->Harufa -> Lazelia
  3/4/2011: lazelia
  4/4/2011: Lazelia -> Harufa -> Samuselia -> Balt
  5/4/2011: Balt -> Treasure -> Selba -> Brado
  6/4/2011: Brado -> Riguria > Ultimate -> Riguria
  7/4/2011: Riguria -> Brado -> Oaks -> Marl
  8/4/2011: Marl ->Treasure -> Balt -> Samuselia
  9/4/2011: Samuselia -> Balt -> Galgolat -> Thalia
  10/4/2011: Thalia -> Galgoat -> Balt
  11/4/2011: Balt-> Galgolat-> Thalia -> Silk
  12/4/2011: Silk -> Thalia -> Galgolat -> Balt
  13/4/2011: Balt -> Galgolat-> Thalia -> Brado
  14/4/2011: Brado -> Thalia-> Silk
  15/4/2011: Silk
  16/4/2011: Silk-> Thalia -> Brado -> Riguria
  17/4/2011: Riguria -> Brado -> Selba
  18/4/2011: Selba -> Brado -> Thalia
  19/4/2011: Thalia
  20/4/2011: Thalia -> Brado -> Oaks -> Marl
  21/4/2011: marl -> mage -> Isla -> Đất chết
  [B]Phí di chuyển tháng 4 [COLOR="Blue"]edit xong[/COLOR][/B]
  [/code]
  4/5/2011: đất chết-> Isla-> Solar-> Vierge (-500g)
  8/5/2011: Vierge -> Torus -> Rock -> Torus
  9/5/2011: Torus-> Rock->Torus
  10/5:2011: Torus -> Rock-> Torus
  11/5/2011: Torus -> Rock-> Torus
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/5/11
 3. didung1

  didung1 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  13/9/09
  Bài viết:
  104
  Mã:
  17/3/2011: Barbarosa>Lazelia>Barbarosa
  18/3/2011: Barbarosa>Lazelia>Harufa
  19/3/2011: Thành Harufa>Samuselia>Thành Balt
  20/3/2011: Thành Balt>Gargolat>Silk
  21/3/2011: Làng Silk>Đền Fire>Silk
  22/3/2011: Silk>Thành Gargolat>Balt
  23/3/2011: Thành Balt>Gargolat>Silk
  24/3/2011: Silk>Thành Gargolat>Balt
  25/3/2011: Balt>Samuselia>Harufa
  26/3/2011: Ở lai Harufa
  27/3/2011: Ở lai Harufa
  28/3/2011: Harufa>Samuselia>Balt
  29/3/2011: Balt>Gargolat>Làng Silk
  30/3/2011: Silk>Thành Gargolat>Balt
  31/3/2011: Balt>Samuselia>Harufa
  [B]Đã edit phí di chuyển tháng 3 [COLOR=Blue]edit xong[/COLOR][/B]
  1/4/2011: Harufa>lazelia>Barbarosa
  2/4/2011: Barbarosa>Lazelia>Granada
  3/4/2011: Granada>Vịnh Granada>Tam giác quỷ
  4/4/2011: Tam giác quỷ>Isla>Vùng đất chết
  5/4/2011: Vùng đất chết>Isla>Vịnh Senne(-500G)
  6/4/2011
  Vịnh Senne>Làng Mages
  7/4/2011:Mages>Vịnh Senne(-500G)>Isla
  8/4/2011:Ở lại Isla
  9/4/2011:Ở lại Isla
  10/4/2011:Isla>Vịnh Senne(-500G)>Mages
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/4/11
 4. phuan111

  phuan111 Dragon Quest GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  1/10/08
  Bài viết:
  1,207
  19/5/2010:Tại cảng Solar
  20/5/2010:tới nhà Jack.Vẫn đứng im tại cảng Solar
  21/5/2010:Tiếp tục làm quest Jack ( vì không đúng quy định)
   

Chia sẻ trang này