Nhật ký phiêu lưu

Thảo luận trong 'Emblem Saga Text Game' bắt đầu bởi witfox, 19/6/08.

 1. Lolda

  Lolda Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  16/1/11
  Bài viết:
  184
  NHẬT KÝ PHIÊU LƯU CỦA MUSHI
  14-02-2011: Rừng Rotten => Thủ đô Silean => Thành Gram => Bến cảng Solar
  15-02-2011: Solar -> Isla -> Senne -> Death
  16-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  17-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  18-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  19-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  20-02-2011: Ở lại Senne đánh hải tặc
  21-02-2011: Senne => Cảng Death
  22-02-2011: Ở lại Death đánh hải tặc
  23-02-2011: Ở lại Death đánh hải tặc
  24-02-2011: Death => Rotten => Thủ đô Silean => Thành Gram
  25-02-2011: Thành Gram => Cảng Solar => Vierge => Làng Torus
  27-02-2011: Torus => Núi Rock
  28-02-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  01-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  02-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  03-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  04-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  05-03-2011: Ở lại núi Rock bắt cướp
  06-03-2011: Núi Rock => Làng Torus => Thành Vierge => Cảng Solar
  07-03-2011: Cảng Solar => Mage => Thủ đô Marl => Oaks
  08-03-2011: Oaks => Brado => Selba => Thalia
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/3/11
 2. tonlamba

  tonlamba Comic Sans MS>╬ GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/08
  Bài viết:
  3,094
  Nơi ở:
  gram
  Mã:
  [code]13/2/2011: Gram->Solar->Vierge
  14/2/2011: Vierge->torus->Rock
  15/2/2011: Rock->Torus->Vierge
  16/2/2011:Vierge->Solar->Gram
  17/2/2011: Gram->Rotten->Gram
  18/2/2011: Gram->Solar->Vierge                    .
  19/2/2011: Vierge->Torus->Vierge
  20/2/2011: Vierge->Torus->Vierge
  24/2/2011: Vierge->Solar->Vierge
  25/2/2011: Vierge->Solar->Gram
  26/2/2011:Gram->Rotten->Death
  27/2/2011: Death->Rotten->Gram
  28/2/2011: Gram->Solar->Isla (-500g)
  [B]Đã edit phí di chuyển tháng 2 [COLOR=Blue]edit xong[/COLOR][/B]
  Mã:
  1/3/2011: Isla-> Đất chết          .
  2/3/2011: đất chết->Căn cứ Isla-> làng mage(-500g)
  3/3/2011: Làng Mage->Marl->Thành Marik
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17905040"]Nhận ngựa thành Marik[/URL]
  4/3/2011: Thành Marik->Marl->Oaks Town->Brado City 
  5/3/2011: Brado ->Thalia->Silk->Đền fire
  6/3/2011: Đền Fire->Silk->Thalia->Brado
  7/3/2011: Brado ->Selba->Galgolat                    .
  8/3/2011: Galgolat->Thalia->Galgolat
  9/3/2011:Galgolat -> Thalia -> Brado -> Riguria
  10/3/2011: Riguria-> Hang bóng tối
  11/3/2011: hang bóng tối
  12/3/2011: hang bóng tối-> thành riguria-> Làng Ultimate
  13/3/2011: Làng Ultimate
  14/3/2011: Làng Ultimate
  15/3/2011: Làng Ultimate-> Riguria-> Baldo -> Thalia
  16/3/2011: Thalia -> Thành Gargolat -> Thalia-> Brado
  17/3/2011:Baldo ->Riguria-> Làng Ultimate->Lâu đài ma
  18/3/2011: Lâu đài ma-> Ultimate->Lâu đài ma->Rừng linh tinh
  19/3/2011: Rừng linh tinh->lâu đài ma-> Ultimate-> Riguria
  20/3/2011: Riguria-> Baldo -> Thalia->Baldo
  21/3/2011: Baldo -> Riguria-> Ultimate -> Lâu đài ma
  22/3/2011: Lâu đài ma->Ultimate-> Riguria-> Baldo
  23/3/2011: Baldo -> Selba -> Golgolat ->Balt
  24/3/2011: Balt -> Treasure-> Oaks -> Treasure
  25/3/2011: Treasure -> Oaks -> Baldo -> Selba
  26/3/2011: Selba -> Golgolat -> Selba
  27/3/2011: Selba-> Baldo -> Thalia -> Baldo
  28/3/2009: baldo
  29/3/2009: baldo -> Selba-> Balt -> Samuselia
  30/3/2011: Samuselia 
  31/3/2011: Samuselia-> Harufa-> Lazelia-> Barbarosa
  [B]Đã edit phí di chuyển tháng 3 [COLOR=Blue]edit xong[/COLOR][/B]
  Mã:
  1/4/2011: Barbarosa
  2/4/2011: barbarosa-> Lazelia->Harufa -> Lazelia
  3/4/2011: lazelia
  4/4/2011: Lazelia -> Harufa -> Samuselia -> Balt
  5/4/2011: Balt -> Treasure -> Selba -> Brado
  6/4/2011: Brado -> Riguria > Ultimate -> Riguria
  7/4/2011: Riguria -> Brado -> Oaks -> Marl
  8/4/2011: Marl ->Treasure -> Balt -> Samuselia
  9/4/2011: Samuselia -> Balt -> Galgolat -> Thalia
  10/4/2011: Thalia -> Galgoat -> Balt
  11/4/2011: Balt-> Galgolat-> Thalia -> Silk
  12/4/2011: Silk -> Thalia -> Galgolat -> Balt
  13/4/2011: Balt -> Galgolat-> Thalia -> Brado
  14/4/2011: Brado -> Thalia-> Silk
  15/4/2011: Silk
  16/4/2011: Silk-> Thalia -> Brado -> Riguria
  17/4/2011: Riguria -> Brado -> Selba
  18/4/2011: Selba -> Brado -> Thalia
  19/4/2011: Thalia
  20/4/2011: Thalia -> Brado -> Oaks -> Marl
  21/4/2011: marl -> mage -> Isla -> Đất chết
  [B]Phí di chuyển tháng 4 [COLOR="Blue"]edit xong[/COLOR][/B]
  [/code]
  4/5/2011: đất chết-> Isla-> Solar-> Vierge (-500g)
  8/5/2011: Vierge -> Torus -> Rock -> Torus
  9/5/2011: Torus-> Rock->Torus
  10/5:2011: Torus -> Rock-> Torus
  11/5/2011: Torus -> Rock-> Torus
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/5/11
 3. didung1

  didung1 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  13/9/09
  Bài viết:
  104
  Mã:
  17/3/2011: Barbarosa>Lazelia>Barbarosa
  18/3/2011: Barbarosa>Lazelia>Harufa
  19/3/2011: Thành Harufa>Samuselia>Thành Balt
  20/3/2011: Thành Balt>Gargolat>Silk
  21/3/2011: Làng Silk>Đền Fire>Silk
  22/3/2011: Silk>Thành Gargolat>Balt
  23/3/2011: Thành Balt>Gargolat>Silk
  24/3/2011: Silk>Thành Gargolat>Balt
  25/3/2011: Balt>Samuselia>Harufa
  26/3/2011: Ở lai Harufa
  27/3/2011: Ở lai Harufa
  28/3/2011: Harufa>Samuselia>Balt
  29/3/2011: Balt>Gargolat>Làng Silk
  30/3/2011: Silk>Thành Gargolat>Balt
  31/3/2011: Balt>Samuselia>Harufa
  [B]Đã edit phí di chuyển tháng 3 [COLOR=Blue]edit xong[/COLOR][/B]
  1/4/2011: Harufa>lazelia>Barbarosa
  2/4/2011: Barbarosa>Lazelia>Granada
  3/4/2011: Granada>Vịnh Granada>Tam giác quỷ
  4/4/2011: Tam giác quỷ>Isla>Vùng đất chết
  5/4/2011: Vùng đất chết>Isla>Vịnh Senne(-500G)
  6/4/2011
  Vịnh Senne>Làng Mages
  7/4/2011:Mages>Vịnh Senne(-500G)>Isla
  8/4/2011:Ở lại Isla
  9/4/2011:Ở lại Isla
  10/4/2011:Isla>Vịnh Senne(-500G)>Mages
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/4/11
 4. phuan111

  phuan111 Dragon Quest GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  1/10/08
  Bài viết:
  1,207
  19/5/2010:Tại cảng Solar
  20/5/2010:tới nhà Jack.Vẫn đứng im tại cảng Solar
  21/5/2010:Tiếp tục làm quest Jack ( vì không đúng quy định)
   

Chia sẻ trang này