Poll Results: Server Interlude Mid rate custom dành cho người Việt ?

Members who voted for 'Có thể tôi sẽ tham gia (50/50)'