Poll Results: So với 4 phiên bản còn lại, Skyrim...

Members who voted for 'Dở hơn'