Tổng hợp các Q được chú ý nhiều nhất

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi _TranHoangDuong_, 25/6/09.

 1. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Hoàn thành đại chiến
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lệnh Linh tính toán
  Khu Vực: Kinh Bắc, Lục Khẩu
  Nhiệm vụ tiếp theo: Chỉ có Cam Hưng Bá
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Lục Khẩu nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sơn động Dư Khang (Giang Đông) tọa độ 1222-2255 gần cửa vào nói chuyện Linh Thống, chiến đấu với Hồng Minh, Sơn Việt binh x5.
  3. Thắng lợi đến Nguyên Khẩu Bến lò (Thọ Xuân) đi vào bên trong nói chuyện Tôn Quyền.
  4. Đi vào bên trong qua cây cầu gặp và chiến đấu Hạ Hầu Tồn, Thiết vệ quân x5. Tiếp tục đi lên phía trên bên trái gặp và chiến đấu Hạ hầu Đức, Nha môn tướng x5. Sau đó đi sang phía trên bên phải gặp và chiến đấu Hạ Hầu Thượng, Phiến Tướng x5. Thắng lợi đi lên phía trên bên trái tọa độ 701-480 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Binh, Tào Nhu, Hạ Hầu Lâm, T.binh Vũ Lâm x3.
  5. Thắng lợi đi sang tầng 2 bên phải vào quân trướng Trại lính Hoành thành nói chuyện Tôn Quyền, chiến đấu 2 trận liên tiếp với Cam Ninh, Linh Thống (trong 1 hiệp phải kết thúc), thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
   
 2. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Lệnh Linh tính toán
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lục khẩu thất kế
  Khu vực: Kinh Bắc, Giang Hạ trại
  Nhiệm vụ tiếp theo: Hoàn thành đại chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Giang Hạ trại (map có Đội Trịch Tiêu) phía trên bên phải nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Lục Khẩu, đi đến tọa độ 1000-590 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được Quân lệnh bài.
  3. Đến Ba Du trại (Kinh Nam) tầng 2 nói chuyện Lữ Mông, đi lên phía trên gần quân trướng xảy ra đối thoại, sau đó quay lại cổng trại xảy ra đối thoại, Lữ Mông gia nhập đội ngũ.
  4. Đến thành Trường Sa nói chuyện Người Làng, sau đó đến cổng thành Lung Linh tọa độ 516-755 xảy ra đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%, dã sâm x20
   
 3. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Lục Khẩu thất kế
  ĐKNV: lv25
  Khu vực: Từ châu, trại Nhu Tu
  Nhiệm vụ tiếp theo: Lệnh Linh tính toán
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến đại trướng Nhu Tu ( tầng 2 Nai Thuần Ô) nói chuyện Chu Nhiên, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sài Tang trướng (trại Tử Song) nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
  3. Đi xuống phía dưới bên trái, tại bến thuyền nói chuyện Nhai Lương, sau đó quay lại noí chuyện Lỗ Túc, đồng ý kiếm Giang Ngạc đao Kích Bách đoạn (lv 15).
  4. Sau khi kiếm được quay lại nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý đi đến Đình Lục Khẩu (đối diện Lâm Giang đình -Kinh Bắc)
  5. Đến gần Lỗ Túc ở Đình Lục Khẩu xảy ra đối thoại, trả lời 4 câu hỏi. Sau đó đi gần ra cửa xảy ra đối thoại, và tại tọa độ 950-610 gần cầu tàu xảy ra đối thoại một lần nữa, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%

  Hai cái đao và kiếm cần tìm các bạn ra chỗ thợ rèn thành tương dương mua kiếm lv 5,10 ở đó rồi mix lại với nhau là ra

  [​IMG][​IMG]
  \
   
 4. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Thất khiếu hỗn độn
  Điều kiện nhiệm vụ : Char chuyển sinh lv 25.
  Địa điểm: tiên giới.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến khu vực Dinh Hoạch ( Tọa độ 2222, 1015) Nói chuyện với Hốt
  Đến Diệu Trì lấy Túy Tiên Tửu.
  Đến khu vực Thái Bạch ( 1242, 215) Lúc này Hốt hiện ra & nói chuyện với Hốt.
  Đến khu vực Chấn Tinh ( 262, 995) Nói chuyện với Điều.
  Đến chân núi Ninh Hư Sơn nhặt Kỳ Linh Quả.
  Đến khu vực Thái Bạch ( 1242, 215) Lúc này Hốt, Điều, Hỗn Độn hiện ra & nói chuyện với Điều và vào chiến đâu với Hốt, Điều, Bức Dực Xà 3 người, Cấp Đống Hổ 3 người. Thắng lợi Đối thoại với Điều hoàn thành nhiệm vụ
  Vật phẩm nhận được: kiếm chuyển sinh tăng thuộc tính (+20 ATK, + 1 AGI, + thuộc tính, lv 85).

  [​IMG]
   
 5. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Bái đấu duyên thọ
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sanh LV25
  Địa điểm: Bình Nguyên thành - Dự Châu.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tới Bình nguyên thành môn đối thoại với Thần Bốc, đồng ý giúp đỡ .
  2. Tới đại khách sạn Bình Nguyên đối thoại với Triệu Phụ.
  3. Trở về thành môn đối thoại với Thần Bốc đồng ý tìm Trư đề bàng Và Rượu LụcVân đến chỗ đỉnh núi Từ Vô Sơn nói chuyện với Nam Ông.
  5. Trở về Bình Nguyên thành môn đối thoại với Thần Bốc, đồng ý giúp đỡ.
  6. Đến Hư Linh Sơn đỉnh (Tiên Giới) đối thoại với Nam Đẩu Tinh Quân, vào chiến đấu với Hoang Thần, Tai Thần, Bức Dực Xà 3gười, Cấp Đống Hổ 3người.
  7. Thắng lợi là hoàn thành nhiệm vụ
  Vật phẩm thu được: quạt 85 chuyển sinh có điểm kinh nghiệm ( trí +19, mẫn +1)

  [​IMG]
   
 6. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên nhiệm vụ: Hỗn độn loạn thế
  Điều kiện nhiệm vụ :chuyển sanh LV25
  Địa điểm : lạc dương thành
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Tới Lạc Dương Thành môn nói chuyện với Thân Vệ đội trưởng (trái), đồng ý giúp đỡ .
  2.Tìm hồng mộc bổng (lạc dương đại lộ - thương nhân tạp hóa ) trở về nói chuyện với Thân Vệ Trưởng , vào chiến đấu với Kiển Tông , Ác Gia Phó 9 người (tăng viện : ác gia phó ?người ) .
  3.Thắng lợi đến chỗ Hoàng Lăng sơn động tầng 2, chỗ cuối động vào chiến đấu cùng Hỗn Độn (thủy ), Liệt Hỏa Hùng 5 người, Bức Dực Xà 4 người(tăng viện : liệt hỏa hùng ?ngừơi, bức dực xà ? người) .
  4.Thắng lợi trở về Lạc Dương đại lộ cùng Hứa Thiệu nói chuyện , là hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm thu được: kinh nghiệm nhiều (0.1), [cùng thuộc tính ]chuyển sanh LV85linh tính thương (công +25, phòng -3)

  [​IMG]
   
 7. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Lực kháng tâm ma
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Hành trình mạo Hiểm
  Địa điểm: Tiên giới, Địa thiên uy.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Địa Thiên Uy đối thoại với Thái Bạch Quân, chọn "đối vớis tôi, sự mạo hiểm ở đây vẫn chưa kết thúc", lại nói chuyện cùng Thái Bạch tinh quân, chọn "được" là vào được cảnh Nhật Nguyệt điên đảo.
  - Sau khi vào cảnh Nhật Nguỵệt điên đảo nói chuyện với Thái Bạch Quân, rồi di chuyển trong map tìm tọa độ để nhận được câu hỏi và trả lời:
  a.(1140,400)"cười nhạo nó"
  b.(650,550)"không chú ý đến nó"
  c.(830,300)"tránh xa nó"
  d.(500,820)"tránh xa nó"
  e.(150,810)"cười nhạo nó"
  f.(380,480)"tránh xa nó"
  g.(230,230)"đánh nó "
  - Chiến đấu thắng lợi lập tức chiến đấu với Phá tâm ma cuối cùng.
  - Chiến đấu thắng lợi, đến đối thoại với Thái Bạch Quân, đối thoại tiếp với Tiên Đồng (trái) để rời khỏi rời khỏi cảnh Nhật Nguỵệt điên đảo.
  - Đến Địa Thiên Uy đối thoại với Thái Bạch Quân hoàn thành nhiệm vụ.

  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm (5%), "dựa vào thuộc tính đạt được" chuyển sinh linh tính pháp quyển (LV90 + 22INT)

  Chú ý: thời hạn nhiệm vụ là 90 phút. Nếu nhiệm vụ thất bại phải làm lại từ đầu.
   
 8. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Âm mưu Mạn Đà La
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Hành trình mạo Hiểm.
  Địa điểm: Phù Nam Thành - Lĩnh Nam
  Nhiệm vụ tiếp theo: Hiệp viện Phù Nam thành
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Phù Nam Thành, trước cửa đối thoại với Mạn Đà La, sau đó và Phù Nam phú hộ đối thoại với Phạm Sư Mạn. Ra khỏi Phù Nam phú hộ̣ đối thoại đồng ý đếǹ Tây Đồ Di Thôn.
  - Đến trước cổng Tây Đồ Di Thôn đối thoại.
  - Thắng lợi tiếp tục đến trước cổng Lâm Ấp Thành đối thoại.
  - Thắng lợi tiếp tục đến Tác Mã Thạch quật đối thoại và chiến đấu. Thắng lợi đồng ý giúp đở.
  - Vào Thạch Động quật thất tìm Phạm Sư Mạn đối thoại và chiến đấu.
  - Thắng lợi, đối thoại tiếp với Phạm Sư Mạn hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều (5%), "dựa vào thuộc tính đạt được" Linh tính phiến (lv 90 +20 INT, +1 AGI dành cho chuyển sinh)


  Ghi chú
  + Khi vào thạch động sẽ tiến hành đếm lùi thời gian trong 30p.
  + Nếu thất bại phải làm lại.
   
 9. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Hiệp viện Phù Nam thành
  ĐKNV: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Âm mưu Mạn Đà La
  Địa điểm: Phù Nam thành - Lĩnh Nam.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Phù Nam Thành, trước cửa đối thoại với Phạm Tầm, sau đó vào phú hộ Phù Nam đối thoại Phạm Tầm. Ra khỏi cửa đối thoại tiếp, đồng ý đến Tây Đồ Di Thôn.
  - Đến cửa thành Phù Nam đối thoại với Uyển Ni, sẽ chiến đấu. Thắng lợi được 5 vàng.
  - Trở lại nhà Phạm Tầm đối thoại với Phạm Tầm.
  - Đến Tác Mã Thạch quật đối thoại và vào trong động.
  - Trong động đối thoại tiếp với Mạn Đà La
  - Đi về phía trên bên phải, chúng ta sẽ chiến đấu. Thắng lợi được tiếp tục vào trong. Tìm Chu Khắc Chu Khắc đối thoại và đồng ý giúp đở.
  - Tìm Mạn Đà La nói chuyện và chiến đấu. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm đạt được : 5 gold, điểm kinh nghiệm (10%), "Dựa vào thuộc tính đạt được" linh tính mẫn kiếm ( lv 90 +21 ATK, +1 AGI dành cho chuyển sinh)

  Chú ý:
  + Thời gian hoàn thành là 30 phút, vào Thạch quật động huyệt thì bắt đầu tính thờii gian
  + Sau khi chiến đấu với Phạm Sư Mạn, thời hạn sẽ tăng thêm 60 phút.
  + Nếu thất bại phải làm lại.
   
 10. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Bá Vương Than Khóc
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Hành trình mạo Hiểm
  Địa điểm: Đao sơn sơn đỉnh - Địa Ngục.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Đao Sơn sơn đỉnh đối thoại với Ngu Cơ đồng ý giúp đở, được Ngưu mỹ nhân thảo.
  - Đến Huyết Trì đối thoại và chiến đấu với Tu La Ma Vương.
  - Sau khi thắng lợi đến Tu La Hắc Ngục đối thoại và trả lời câu hỏi của Tây Sở Bá Vương (xuất hiện tại gốc trên bên phải) 3113. Trả lời xong và chiến đấu với Tây Sở Bá Vương. Chiến đấu thắng lợi đồng ý giúp đở.
  - Trên đường về sẽ gặp sự cản trở và chiến đấu tiếp 2 trận.
  - Trở về Đao Sơn sơn đỉnh đối thoại với Ngu Cơ hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm (0.5%), "dựa vào thuộc tính đạt được" chuyển sinh linh tính kích lv 90 (công +26, phòng -4)  Chú ý:
  - Sau khi lấy được Ngưu mỹ nhân thảo là bắt đầu nhiệm vụ, thời hạn 90 phút.
  - Nếu nhiệm vụ thất bại phải làm lại từ đầu.
  - Trong lụa chon với Tấy Sở Bá Vương nếu lựa chọn sai sẽ lập tức bị chuyển đến Tu La Địa Huyệt, phải đi vào trong để trả lời lại. (Câu trả lời thường liên quan đến cái chết, giết, hậu quả nghiêm trọng...)
   
 11. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên nhiệm vụ: Sĩ tiếp phục sanh
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sanh LV 25
  Địa điểm: Giang Đông , Kiến An Bộ Lạc
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Kiến An Vào phổ hộ đối thoại Đổng Phụng đồng ý giúp đỡ .
  2. Tới quan phủ Phiên Ngu (Giao Châu) đối thoại Trương Mẫn đồng ý giúp đỡ nhận được thái ất lệnh tiễn.
  3. Đến chỗ Diêm La Động (tầng 3 theo bên trái đi vào) đối thoại Sĩ Tiếp vào chiến đấu Minh Soa địa 5 người, phong 5 người .
  4.Thắng lợi vào chiên đấu Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, Minh Soa hỏa 4 người, thủy 4 người, tiếp viện :hỏa 3 người, thủy 3 người.
  5.Thắng lợi nhận được ngưng hồn lộ, trở về Phiên Ngu Thành (Giao Châu).
  6. Vào quan phủ đối thoại Văn Mân là hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm thu được: song côn LV96 chuyển sinh (công +26, mẫn +3, chức tính +2)

  [​IMG]
   
 12. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Tử Hư thần toán
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Địa điểm: Thành Đô - Ích Châu.
  Nhiệm vụ tiếp theo: xạ tiễn Phụng Sồ
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Sơn Óc (đỉnh núi Cẩm Bình) đối thoại với Tử Hư Nhân. Ra ngoài đối thoại với tiên đồng đồng ý giúp đở.
  Đến Thành Đô tìm Trư Hào bút (kế bên nhà buôn tạp hóa), giấy tạp(trước cổng nhà trọ).
  Trở về đưa cho Tiểu Đồng, vào trong tiếp tục đối thoại với Tử Hư Nhân hoàn thanh nhiệm vụ.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều.
   
 13. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Xạ tiễn Phụng Sồ
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25, học được skill xạ tiễn, hoàn thành nhiệm vụ Tử Hư thần toán
  Địa điểm: Lạt Thành - Ích Châu.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quan phủ Lạt Thành đối thoại với Trương Nhâm.
  Đến Âm Bình Sơn động (phía trong rừng Bạch Thủy) tại tọa độ 262 :1535 đối thoại và chiến đấu với Ngụy Diên.
  Đến Âm Bình Sơn động tại tọa độ 322 : 875 đối thoại và chiến đấu với Huỳnh Trung.
  Trở về quan phủ Lạt Thành đối thoại với Trương Nhâm.
  Đến Lạc Phung Ba đối thoại Trương Nhâm và chiến đấu 2 trận với quân Thục.
  Đến Tiểu Độ Bạch Thủy (phía dưới rừng Bạch Thủy) đối thoại và chiến đấu.
  Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm có được: cung 96 + thuộc tính.

  [​IMG]
   
 14. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Sinh con như Tôn Trọng Mưu
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tấn Ví Ngụy Công, học được skill bách xuyên.
  Địa điểm: Trại Hợp Phì - Từ Châu.
  NV tiếp theo: Kiến An thất tử
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Binh trướng Hợp phì Trại đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở được hộp bánh.
  Đến nhà Tuân Ức tại Thọ Xuân đối thoại với Tuân Ức.
  Trở về Binh trướng Hợp phì Trại đối thoại với Tào Tháo.
  Đến Nai Thuần Ô đối thoại với Tào Tháo, Tào Tháo trúng tên gia nhập đội ngũ.
  Trên đường về Hợp Phì Trại cho Tào Tháo trúng tên xuất chiến, gặp sự cản trở của quân Ngô nhiều lần.
  Thắng lợi đến Binh trướng Hợp phì Trại đối thoại với Tào Tháo.
  Đến đỉnh núi Thiên Trụ đối thoại với Tào Tháo, chiến đấu 2 trận.
  Trở về Binh trướng Hợp phì Trại đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm có được: cung 96 TT (random)
   
 15. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Kiến An Thất Tử
  ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Sinh con như Tôn Trọng mưu
  Địa điểm: Khổng Tước Đài - Dự Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Đổng Tước Đài trong phòng Tào Phi đối thoại Tào Phi đồn ý giúp đỡ.
  2. đến tầng cao đổng tước đài đối thoại Tào Trực.
  3. Đến phòng Tào Phi đối thoại đồng ý giúp đỡ.
  4. Đến Từ Châu tại nhà Tống Thế Lâm xảy ra đối thoại Trần Lâm giúp tìm bạch ngọc như ý (ngay gần quan phủ Từ Châu), kinh thi (khúc trạc Khủng Miếu ), trường tín cung đăng (trước cổng hoàng cung Hứa Xương) mang đến Trần Lâm ở Hứa Xương, Từ Cán ở Trần Lưu, Nguyên Vũ ở Vĩnh Xuyên.
  5. Đến tiệm trà Hứa Xương đưa bạch ngọc như ý cho Trần Lâm trả lời câu hỏi:1, 3
  6. Đến Trần Lưu đưa kinh thi cho Từ Cán trả lời câu hỏi: 2, 1
  7. Đến Vĩnh Xuyên đưa trường tín cung đăng cho Nguyên Vũ ở quán trà trả lời câu hỏi: 3, 2
  8. Trở về Đổng tước đài trong phòng Tào Phi đối thoại tào phi thì hoàn thành nv.
  Vật phẩm nhận được : exp nhiều +10 cái đề hồ đơn
   
 16. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P

  Tên Q: A lí Tập Cai năm được mùa
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25.
  Địa điểm: Nhị Châu.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Phẫn chiến Mã Lang
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến tầng 1 Sơn Động Nhị Châu tại tọa độ 1242 : 1235, Nga Tầng xuất hiện đối thoại với Nga Tầng, vào chiến đâu với A Lí Tập Cai. Thắng lợi Nga Tầng gia nhập đội ngũ.
  2.Đến A lý sơn Thần Mộc đối thoại với Mã Lăng, đối thoại tiếp với Nga Tầng.
  Về thôn Khải Đạt Cách Lan tìm lô vĩ (gần bà gọi hồn) đến giao cho Nga Tầng được khăn vãi.
  3.Mang khăn vãi trên người đến A Lí Sơn Thần đỉnh đối thoại và chiến đấu với A Lí Tập Cai.
  4.Thắng lợi trở về A lý sơn Thần Mộc đối thoại với Nga Tầng hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều + nón agi 96 +2 thuộc tính.

  .
   
 17. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Phẫn chiến Mã Lang
  ĐKVN: hoàn thành Q A lí Tập Cai năm được mùa
  Địa điểm: A Lý Sơn Thần Mộc - Nhị Châu.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến A lý sơn thần mộc nói chuyện Mã Lãng, đồng ý giúp đỡ, Mã Lãng gia nhập đội ngũ.
  2. Đến A lý tạp sơn đỉnh nói chuyện, cho Mã lãng xuất chiến rồi bước vào bậc thang.
  3. Vào trong động, nói chuyện và chiến đấu 3 lần với A lý tạp cai Phong, Thủy
  4. Thắng lợi nói chuyện với A lý tạp cai vương, iến hành chiến đấu cùng A lí tạp cai (phong )x2, A lí tạp cai (thủy )x2, A lí tạp cai (agi lung tung).
  5. Thắng lợi trở về A lý tạp sơn đỉnh, chọn "Đồng ý" là hoàn thành nhiệm vụ
  Vật phẩm nhận được:cùng chức tính nón agi 96 cs tt (+36agi - 4 def +2 tt)

  [​IMG]
   
 18. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên nhiệm vụ: Hiệp khách Dương A Như
  Điều kiện nhiệm vụ :chuyển sanh LV.25
  Địa điểm : lương châu , cư duyên trại
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Tới Trại Cư Đình trong Binh Dinh đối thoại Trình Ngân đồng ý giúp đỡ
  2.Tới Tửu Tuyền Thôn( Lương Châu ) trong bần hộ đối thoại Dương Phong đồng ý tìm kiếm Thiên tuyền tửu ( Sơn Phàn Thủ hỏa 162 - Hẻm núi Hạ Biện - Ích Châu), hoa văn ma đao thạch ( Tửu Tuyền Thôn phú hộ - nhà Mã Siêu), kiếm đủ đến chỗ địch đạo sơn động ;
  3. Tới địch đạo sơn động tầng trong cùng tọa độ 1949 : 898 tiến hành chiến đấu cùng Bác , Mãnh Bạo Trư 3 người, Nộ Hỏa Hùng 4 người.
  4.Thắng lợi là hoàn thành nhiệm vụ .
  Vật phẩm nhận được: ngẫu nhiên chuyển sanh LV96 chức tính áo agi (chức tính +2, mẫn +37, phòng -4)

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 19. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Ngũ bá mịch tân chức
  Điều kiện nhiêmj vụ: chuyển sanh LV25
  Địa điểm: địa ngục , Ích Châu.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Tại địa phủ Bình Nguyên đi hướng trên phải vào U Ám Quỷ Thành, vào địa phủ quỷ ốc đối thoại Tưởng Tiểu Đệ đồng ý giúp đỡ .
  2.Thu thập minh gian cổ mộc (120 : 430)âm hà hắc thạch (1180,250),
  3.trở về địa phủ quỷ ốc đối thoại Tương Tiểu Đệ, đồng ý tìm kiếm 1 cái tiên duyến tinh (Gấu hổ sỹ - thủy 171-chân núi Tiên Đãng - góc 2h- Ích châu).
  4.Trở về địa phủ quỷ ốc đối thoại Tưởng Tiểu Đệ, đồng ý giúp đỡ .
  5.Đến chỗ Trần Lưu phổ hộ đối thoại vợ Tương Tể .
  6. Tới rừng Thái Sơn đối thoại Tôn A , trở về trần lưu phổ hộ đối thoại vợ Tương Tể là hoàn thành nhiệm vụ .
  Vật phẩm thu được:kinh nghiệm nhiều (1%), [cùng thuộc tính ]chuyển sanh LV96 áo def (phòng +37mẫn -4 chức tính +2)

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 20. _TranHoangDuong_

  _TranHoangDuong_ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  16/10/06
  Bài viết:
  717
  Nơi ở:
  Bố ở Hải P
  Tên Q: Công chúa Khổng Tước
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25, học được skill bách xuyên.
  Địa điểm: rừng Bản Gia - Lĩnh Nam.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến rừng Bản Gia đối thoại với Khổng Tước.
  2.Đến phú Hộ Bản Gia đối thoại với Chiêu Động Hải.
  3.Đến rừng Bản Gia đối thoại tiếp với Khổng Tước.
  4.Đến phú Hộ Bản Gia đối thoại tiếp với Chiêu Động Hải. Ra ngoài đối thoại tiếp.
  5.Đến Sơn Động Nhật Nam đối thoại với Khổng Tước Vương. Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều + nón phòng vệ đẳng 96 + 2 thuộc tính.
   

Chia sẻ trang này