Truebot & linh tinh[Cấm chat nhảm]

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi micral, 13/12/05.

?

Có nên lập 1 subbox bot discussion không ?

Poll closed 24/1/06.
 1. Đồng ý , 1 topic sao bàn hết được !

  88.5%
 2. Thôi không cần , 1 topic là quá đủ !

  11.5%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. .::Magic::.

  .::Magic::. Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  26/11/05
  Bài viết:
  13
  Cái lỗi này mình cũng gặp giống như bạn, xài 5 acc truebot thì 1 trong số đó sẽ dis khi găp. BtQ. À mà tiện thể cho em hỏi làm sao để chỉnh tốc độ đi ra đi vào o? HCDT , chủ pt em chay. chậm rề à, các pro có thể giúp em ,please
   
 2. mangcut89

  mangcut89 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  3/12/05
  Bài viết:
  3
  cho tui cai Skill ID de ban hoa? tien coi
  help me
   
 3. $KiemSiDaTinh$

  $KiemSiDaTinh$ Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  31/10/05
  Bài viết:
  130
  Nơi ở:
  Nha Trang
  Find Script tim` dong` ts.delay hoặc ts.Delay hoặc cdelay sữa lại trong ngoặc thành số thấp hơn là nó sẽ warp nhanh hơn
   
 4. mangcut89

  mangcut89 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  3/12/05
  Bài viết:
  3
  co ai cho tui cai Skill ID de ban hoa tien duoc ko
   
 5. Jetnn007

  Jetnn007 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  Trại Giam TS
  Skill hỏa tiễn là 12003
  Mã:
   Skill hỏa tiễn là 12003                                                                  Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 Skill hỏa tiễn là 12003 
   
 6. zmeomiZ

  zmeomiZ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  23/9/05
  Bài viết:
  759
  Nơi ở:
  TPHCM
  add Scrip vào TrueBot thế nào vậy mọi người,sao minh chon File->Open Scrip,chọn Scrip rồi Login,mà sao Scrip nó ko hoạt động j` hết vậy,ai bít chỉ giùm cái
   
 7. thanhtv

  thanhtv Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  29/7/04
  Bài viết:
  40
   
 8. thanhtv

  thanhtv Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  29/7/04
  Bài viết:
  40
  Mình log bằng truebot - đánh nhanh quá Qsư hồi SP không kịp, đánh một hồi thì hết SP.
  ts.delay() phải chỉnh giá trị bao nhiêu để kéo dài thời gian vừa đủ để hồi SP.
  Xin cám ơn.
   
 9. Click_B*

  Click_B* Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  20/8/04
  Bài viết:
  151
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  var state = ""
  var ghost_count = 0;
  var die_count = 0;
  var DisconnectFlag = 0.3;
  var battle_count = 0;
  var HealingFlag = 0.5;
  var atkmode = 0
  var SetHPMAX1 = (ts.Character.MAXHP=400);
  var SetHPMAX2 = (ts.CurrentPartner.MAXHP = 350);
  var SetSPMAX1 = (ts.Character.MAXSP=99);
  var SetSPMAX2 = (ts.CurrentPartner.MAXSP = 59);

  var pt_count=1;

  function MyAttack(){
  m = findMonster()
  var n = MonsterAlive()

  if( n >= 1 ){
  if (ts.Character.SP > 14 ){
  sk = 12003;
  }
  else{
  sk = 10000;
  }
  }
  else{
  sk = 10000;
  }


  ts.SendAttack(
  ts.Character.Row
  , ts.Character.Col
  , m.Row
  , m.Col
  , sk
  )
  ts.Character.MAXHP = SetHPMAX1 ;
  ts.Character.MAXSP = SetSPMAX1 ;
  }

  function MyPartnerAttack(){
  m = findMonster()

  sk = SkillID("Attack");

  ts.SendAttack(
  ts.CurrentPartner.Row
  , ts.CurrentPartner.Col
  , m.Row
  , m.Col
  , sk
  )
  ts.CurrentPartner.MAXHP = SetHPMAX2 ;
  ts.CurrentPartner.MAXSP = SetSPMAX2 ;

  }
  function ViewState(){
  debug("************************************",0xFF0000)
  debug(" Battle Count : " + battle_count ,0xFF0000)
  debug(" Dead Count : " + die_count ,0xFF0000)
  debug(" Ghost Count : " + ts.Character.Ghost ,0xFF0000)
  debug(" Warrior's FAI : " + ts.CurrentPartner.CharName +" : " + ts.CurrentPartner.fai,0xFF0000)
  debug("************************************",0xFF0000)
  }

  function SaveWarrior(){
  if(ts.CurrentPartner.HP< ((0.20) * ts.CurrentPartner.MAXHP)){
  ts.Disconect();
  debug(" SAVE THE FAI DISCONNECT NOW! : ",0x0000FF);
  }
  }

  function onNPCAppear( npcmapid , x , y ){
  //debug("Appear::"+npcmapid+ " "+x+","+y,0)
  //ts.Walk(x,y)
  //if(npcmapid == 6){
  ts.ClickOnNPC(npcmapid)
  // debug("Click-"+npcmapid,0)
  ts.ClickOnNPC(npcmapid)
  // debug("Click-"+npcmapid,0)
  // }
  }
  function RemoveGhost(){
  ErasingGhost = true
  ts.ClickOnNPC(21)
  }
  function NpcDialogMenu(DialogId){
  debug("Menu "+DialogId,0x0000FF)
  ts.SelectChoice(1);
  debug("Í͡úººº ÊÙéâÇéÂÂ! "+DialogId,0x0000FF)
  ts.SendEnd();
  }
  function NpcDialog(DialogId){
  // debug("Dialog "+DialogId,0x0000FF)
  ts.SendEnd();
  }
  function NpcHiddenDialog(){
  debug("NpcHiddenDialog ",0x0000FF)
  // ts.SendEnd()
  }
  function onAnswerWrong(q,a){
  //ts.ClickOnNPC(21)
  //RemoveGhost()
  }

  function FinishAnswerFuckGod(){
  if(ghost_count>=3){
  ts.Disconect();
  }
  if(state=="autowarp"){
  ts.delay(3000)
  WarpLink( 12063 ,2 , 12301 ,1)
  }
  }


  function CheckDisconnect(){
  if(ts.Character.HP <= 0){
  die_count++
  }
  if(die_count>3){
  ts.Disconect();
  }
  }


  function InitBot(){
  state= "logon"
  debug("True script. (walk cave)" , 0x00FF00 )

  if (ts.Character.mapid==12301) { WarpLink( 12063 ,2 , 12301 ,1); }
  }
  function WaitAcceptParty(playerid){

  if(playerid == 941106
  || playerid == 942232
  || playerid == 941237
  || playerid == 1571014
  ){
  ts.AcceptParty(playerid);
  }
  }


  function AcceptedParty(playerid){
  if(playerid == 941106
  || playerid == 942232
  || playerid == 941237
  || playerid == 1571014
  ){

  pt_count++;
  ts.sena(941106)
  if (pt_count==5) Start();
  }
  }
  function PartyStop( playerid ){
  if(playerid == 941106
  || playerid == 942232
  || playerid == 941237
  || playerid == 1571014
  ){
  ts.Disconect();
  }
  }
  function onPlayerWalk( uid , x , y ){
  if(uid==689844 && x ==562 && y ==315 ){
  }
  }

  var wp_x = new Array(502,562,442)
  var wp_y = new Array(295,355,395)
  var w_index = 0
  function onWalk(x,y){
  }

  var onwrapok1 = false
  var onwrapok2 = false
  var onwrapok3 = false
  function BattleStarted(){
  battle_count++;
  }
  function BattleStoped(){
  /* Just safty first. for Warrior not leave you call function SaveWarrior() every end battle. */
  SaveWarrior();
  CheckDisconnect();
  ViewState()
  }


  function OnTimer(){
  }

  function warpFinish(){
  if(state=="autowarp"){
  if(ts.Character.mapid == 12301){
  ts.delay(3000)
  WarpLink( 12063 ,2 , 12301 ,1)
  }else if(ts.Character.mapid==12063){
  ts.Walk(562,315)
  WarpLink( 12063 ,2 , 12301 ,1)
  }
  }
  }
  function OnPrivateMsg(PlayerName , Msg){
  }


  function Start(){
  state="autowarp"

  WarpLink( 12063 ,2 , 12301 ,1)
  }
  function Stop(){
  state=""
  }
  InitBot()
  -------------------------------------------
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<đây là scrip của chủ pt


  var state = ""
  var ghost_count = 0;
  var die_count = 0;
  var DisconnectFlag = 0.3;
  var battle_count = 0;
  var SetHPMAX1 = (ts.Character.MAXHP=400);
  var SetHPMAX2 = (ts.CurrentPartner.MAXHP = 300);
  var SetSPMAX1 = (ts.Character.MAXSP=99);
  var SetSPMAX2 = (ts.CurrentPartner.MAXSP = 59);
  var turn_count=0;

  function MyAttack(){
  m = findMonster()
  var n = MonsterAlive()

  if( n >= 1 ){
  if (ts.Character.SP > 14 ){
  sk = 10000;
  }
  else{
  sk = 10000;
  }
  }
  else{
  sk = 10000;
  }


  ts.SendAttack(
  ts.Character.Row
  , ts.Character.Col
  , m.Row
  , m.Col
  , sk
  )
  ts.Character.MAXHP = SetHPMAX1 ;
  ts.Character.MAXSP = SetSPMAX1 ;
  }
  function MyPartnerAttack(){
  m = findMonster()

  sk = SkillID("Attack");

  ts.SendAttack(
  ts.CurrentPartner.Row
  , ts.CurrentPartner.Col
  , m.Row
  , m.Col
  , sk
  )
  ts.CurrentPartner.MAXHP = SetHPMAX2 ;
  ts.CurrentPartner.MAXSP = SetSPMAX2 ;


  }
  function BattleStarted(){
  battle_count++;
  turn_count=0;
  }
  function BattleStoped(){
  CheckDisconnect();
  ts.ClickOnNPC(1)
  debug("************************************",0xFF0000)
  debug(" Battle Count : " + battle_count ,0xFF0000)
  debug(" Dead Count : " + die_count ,0xFF0000)
  debug(" Ghost Count : " + ghost_count ,0xFF0000)
  debug(" Warrior's FAI : " + ts.CurrentPartner.CharName +" : " + ts.CurrentPartner.fai,0xFF0000)
  debug("************************************",0xFF0000)
  }

  function onNPCAppear( npcmapid , x , y ){
  //debug(npcmapid,0);
  if(npcmapid == 1 ||npcmapid == 2 || npcmapid == 3 || npcmapid == 4 || npcmapid == 5 || npcmapid == 6){ /// Change to your npcid do you want to click it.
  ts.ClickOnNPC(npcmapid);
  ts.ClickOnNPC(npcmapid);
  }
  }

  function onEvilGod(){
  ghost_count++
  debug("E V I L G O D."+"["+ghost_count+"]",0x0000FF)

  }
  function onLuckyGod(){
  debug("LUCKY G O D.",0xFF0000)
  }
  function OnTimer(){
  ts.RequestParty(689844);
  }
  function FinishAnswerFuckGod(){
  if(ghost_count>=3){
  ts.Disconect();
  }
  }

  function CheckDisconnect(){
  if(ts.Character.HP <= 0){
  die_count++
  }
  if(die_count>10){
  ts.Disconect();
  }
  }
  function Start(){
  // no remove this function
  }
  function Stop(){
  // no remove this function
  }

  function InitBot(){

  if (ts.Character.mapid==12301) { WarpLink( 12063 ,2 , 12301 ,1); cdelay(3); }
  Timer.Enabled=true;

  }

  function RequestPartyAcceptedFrom(uid) {
  if (uid==946408) Timer.Enabled=false;
  }

  function PartyStop( playerid ){
  if(playerid == 946408
  || playerid == 941106
  || playerid == 942232
  || playerid == 1571014
  ){
  ts.Disconect();
  }
  }


  InitBot()
  -----------------
  đây là scrip của mem nhưng cho hỏi tại sao chỉ đánh khoảng một tiếng là nó dis,và khi log vào thì nó ko có auto party :(.một phần nửa là khi chủ pt dis nó ko ra ngoài mà chui vào trong HC ko dem ra ngoai cửa được xin MC va MGangel check và sửa giùm :((
   
 10. kalomax

  kalomax Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  27/12/04
  Bài viết:
  85
  Mã:
  function NpcDialogMenu(DialogId){ 
  debug("Menu "+DialogId,0x0000FF) 
  if (DialogId==1) { 
  ts.SelectChoice(1); 
  } else ts.SendEnd();
  } 
  
  function NpcDialog(DialogId){ 
  debug("Dialog "+DialogId,0x0000FF) 
  if (DialogId==10152) ts.ClickOnNPC(3);
  else ts.SendEnd();
  } 

  Micral cho hỏi như vầy sao muh bot Đốc Du Ác vẫn chưa được vậy ? Nó click NPC xong cái nó đứng ngó luôn muh hem chịu wánh :whew:
   
 11. MrSmith

  MrSmith Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  27/10/05
  Bài viết:
  93
  Nơi ở:
  biên hòa
  mấy pa chỉ kiểu này có trời mới hiểu
  sao ko chụp mấy tấm hình cho anh em dễ coi
  em dơn cai true bot về rôi
  ma chả biết làm sao cả
  sao cái mà bac MC va MG đưa lêm
  giống pascan waf vay
   
 12. micral

  micral Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  352
  Mã:
  function NpcDialogMenu(DialogId){ 
  debug("Menu "+DialogId,0x0000FF) 
  if (DialogId==1) {
  ts.SelectChoice(1); 
  ts.SendEnd(); 
  } else {
  ts.SendEnd();
  }
  } 
  
  function NpcDialog(DialogId){ 
  debug("Dialog "+DialogId,0x0000FF) 
  if (DialogId==10152) {
    ts.SendEnd();
  } else if (DialogId==10150) {
    ts.SendEnd();
    ts.ClickOnNPC();
  }
  }
   
 13. Click_B*

  Click_B* Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  20/8/04
  Bài viết:
  151
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  MC giúp em check va sửa cái scirp của em lại giùm đi :((.post ở trang trước đó.ko hiểu sao nó ko tự động pt .mà chỉ khoản 1h la dis sạch.chủ pt dis ra vào lại toàn đứng trong hoàng cung
   
 14. micral

  micral Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  352
  trong script của em đâu có chỗ nào xin pt đâu nên nó ko auto pt là phải rùi. Trong InitBot() của mem thêm ts.RequestParty(id_cua_chupt) vào thử xem.
   
 15. ZzVo-DanhzZ

  ZzVo-DanhzZ Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  9/8/05
  Bài viết:
  46
  Nơi ở:
  NhaTrang
  ai có truebot Ts Phi ko, cho tui với !!!
   
 16. zmeomiZ

  zmeomiZ Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  23/9/05
  Bài viết:
  759
  Nơi ở:
  TPHCM
  ai chỉ mình cách add scrip với,sao ko ai chỉ vậy,ai bit chỉ giùm cái,ai bit chỉ giùm cái,ai bit chỉ giùm cái,ai bit chỉ giùm cái
   
 17. ahnsongjonk3

  ahnsongjonk3 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  27/10/05
  Bài viết:
  165
  Yêu cầu Micral chỉ anh em thiết lập 1 cái File Filter để khi nào bị lỗi anh em có thể tụ làm đc chứ mỗi lần bị lỗi lại làm phiền , mong có hình ảnh minh họa để sinh động và dễ hiếu vì đa số anh em đều mù tịt về khoản WPE này mong Micral quan tâm vấn đề này và có một bài huớng dẫn hoàn chỉnh thiết lập file Filter mới mỗi khi sẻver Update .Thanh!
   
 18. quachdaigia

  quachdaigia Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  16/5/04
  Bài viết:
  10
  Anh Micral oi, anh có thể hứong dẫn cho tỉ mỉ về cách dùng WPE tìm id của npc dựoc ko và cách dùng xor de doi hec sang dex dùm em nha
   
 19. Rico

  Rico Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  10/4/03
  Bài viết:
  369
  Nơi ở:
  Liverpool city
  Nói chung có thể là MC muốn mọi người tự tìm hiểu,ai tìm hiểu được nhiều thì tốt,chắc vậy. Còn hướng dẫn cụ thể thì e hèm,bác MC vào đây làm vài lời cho mọi người rõ hơn đi.:D :D
   
 20. Hitokiri8879

  Hitokiri8879 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  16/12/05
  Bài viết:
  24
  File name: WPEXP.zip
  File size: 382kb
  File type: application/x-zip-compressed
  Scan result: Virus "Trojan Horse" found.
  The file attached to this message was infected with a virus that we were unable to clean. You can not upload this attachment.

  cái này là cái j` vậy ....
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này