Truebot & linh tinh[Cấm chat nhảm]

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi micral, 13/12/05.

?

Có nên lập 1 subbox bot discussion không ?

Poll closed 24/1/06.
 1. Đồng ý , 1 topic sao bàn hết được !

  88.5%
 2. Thôi không cần , 1 topic là quá đủ !

  11.5%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Jetnn007

  Jetnn007 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  Trại Giam TS
  [Ối giời Ko bao giờ Die kìa , mày thu phí 1 tháng 60k/tháng thì ko Die thì là cái quái gì
   
 2. Juhnwei_dia

  Juhnwei_dia Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  13/7/05
  Bài viết:
  104
  Chắc chắn ông này là người quảng cáo của cha tác giả Xcab Sunarto đây. Sắp thu phí rồi, dùng làm gì, đã tốn tiền game mà giờ tốn tiền cho Bot nữa. Các pác tập dùng Truebot, và tìm hiểu Scrip đi. Truebot cũng ko quá khó sử dụng.
  Nhân tiện cám ơn các pác đã hướng dẫn truebot, Thx :hug: :hug:
   
 3. hunter20001

  hunter20001 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  19/10/05
  Bài viết:
  72
  hehe,dân viêt nam làm như giàu lắm vậy,giờ ai chơi cũng phải tốn tiền net+tiền card thì còn tiền đâu để nạp vào xcab chứ:D
   
 4. meohen1990

  meohen1990 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  30/6/05
  Bài viết:
  46
  em login dc roi
  nhung ma ko vao ologin thi lam sao cay dc lv
  cac anh chi em nhe
   
 5. spartan2004

  spartan2004 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  25/6/05
  Bài viết:
  43

  đầu hàng em này rồi, em cày địa 80 hay treo máy đi cho nhanh, chưa hiểu TB là gì thì đừng xài em ạ. TB là 1 tool thay thế alogin, khi log vô bằng TB nó tự độ làm tất cả theo script như đi lại, đánh monster, tu trúc, tu hành, ... Muốn acc cua mình làm gì thì script nó ra. Các botter dùng nó để làm acc của mình đánh ở HCDT và các nơi khác --> nó đánh có exp, lên lvl thế thôi.
   
 6. Jetnn007

  Jetnn007 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  Trại Giam TS
  Không hiểu là TrueBot có thể Bot NPC ko nhỉ , micral cho 1 ví dụ về Bot NPC được ko ???
   
 7. hunter20001

  hunter20001 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  19/10/05
  Bài viết:
  72
  khỏi nói là truebot phải bot được NPC rồi
  vd đây là script giản dung

   
 8. bemattroi

  bemattroi Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  15/11/05
  Bài viết:
  53
  micral oi vo duoc roi` nhung lam sao viet scrip cho no hieu la` se bot o hoang cung diep thanh.
  Anh dua cu the cai ten ha`m files can sua va VD minh hoa nhe
   
 9. $KiemSiDaTinh$

  $KiemSiDaTinh$ Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  31/10/05
  Bài viết:
  130
  Nơi ở:
  Nha Trang
  function NpcDialogMenu(DialogId){
  debug("Menu "+DialogId,0x0000FF)
  if (DialogId==5) {
  ts.SelectChoice(1);
  } else ts.SendEnd();
  ts.SendEnd();
  }

  function NpcDialog(DialogId){
  debug("Dialog "+DialogId,0x0000FF)

  if (DialogId==15657) ts.ClickOnNPC(npcID);
  else ts.SendEnd();

  }
  ==>việc đầu tiên là tìm NPC ID như bác mc đã nói xong dùng TB click vào NPC đó nó sẽ debug ra Menu ID và Dialog ID sau đó bác sữa lại vào cái trên là có thể bot NPC rồi :D
   
 10. Jetnn007

  Jetnn007 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  Trại Giam TS
  Thanks bác mình có thể lấy NPCID = Xcab được ko nhỉ ????
  Làm theo cách của micral thì nó ra số to quá => sai :D
   
 11. hunter20001

  hunter20001 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  19/10/05
  Bài viết:
  72
  Theo cách của bác micral cũng ko có xai, khi mà bạn bấm vào con npc thì nó hiện ra cái packet 8 file, chọn copy cai packet thứ 7 đứng kế cuối đó ,rồi convert nó vào file XOR xong vào calucator dịch từ hex sang dec hay dec sang hex
  soure của file XOR đây
  PHP:
  <HTML
  <
  HEAD
  <
  META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"
  <
  TITLE></TITLE
  </
  HEAD
  <
  BODY
  <
  input id=Text1 style="width:400" ><br
  <
  input type=button value=convert onclick="convert()"
  <
  div id="Text2"></div
  </
  BODY
  <
  SCRIPT LANGUAGE=vbscript
  Sub convert() 
  UCase(Replace(Text1.value" """)) 
  "" 
  dstr "" 
  chstr "" 
  For 1 To Len(sStep 2 
  Left(s2
  Mid(s3
  decodePackage(a2h(h)) 
  hx Hex(h
  if 
  16 then 
  " " "0" hx 
  else 
  " " hx 
  end 
  if 
  Next 
  Text2
  .InnerText Text2.InnerText vbNewLine 
  End Sub 
  Function decodePackage(value
  Dim mask 
  mask 
  = &HAD 
  decodePackage 
  value Xor mask 
  End 
  Function 
  Public Function 
  a2h(alpha
  hextemplate "0123456789ABCDEF" 
  If Len(alpha) = 2 Then 
  ahindex 
  InStr(1hextemplateLeft(alpha1)) - 
  alindex 
  InStr(1hextemplateRight(alpha1)) - 
  a2h 
  = (ahindex * (16 1)) + (alindex * (16 0)) 
  ElseIf 
  Len(alpha) = 4 Then 
  ahindex 
  InStr(1hextemplateMid(alpha11)) - 
  alindex 
  InStr(1hextemplateMid(alpha21)) - 
  al 
  = (ahindex * (16 1)) + (alindex * (16 0)) 
  ahindex InStr(1hextemplateMid(alpha31)) - 
  alindex 
  InStr(1hextemplateMid(alpha41)) - 
  ah 
  = (ahindex * (16 1)) + (alindex * (16 0)) 
  a2h = (ah * (4)) + al 

  End 
  If 
  End Function 
  </
  SCRIPT
  </
  HTML>
  Copy từ tscafe forum
   
 12. Jetnn007

  Jetnn007 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  Trại Giam TS
  Em lục được cái này trong Folder Xcab, cũng ko tồi chứ nhỉ :D
  NPC ID :
  Mã:
  10001=Trß½ng Giác
  10002=Trß½ng BØu
  10003=Trß½ng Lß½ng
  10004=Tŕnh Vi­n Trí
  10005=Đ£ng M§u
  10006=Trß½ng.M.Thành
  10007=Mă.N.Nghîa
  10008=Quách ĐƠi
  10009=Cao Th¡ng
  10010=Bùi.N.Thi®u
  10011=Bo Tài
  10012=Tôn Tr÷ng
  10013=Trß½ng HÖ
  10014=Hà Nghi
  10015=Tri®u Hoành
  10016=Hàn Trung
  10017=Quän H₫i
  10018=Tri®u.H.Cß½ng
  10019=Hà HÖ
  10020=Lßu Bích
  10021=T× Ḥa
  10022=Thi Mă Cß
  10023=Tr¥n BƠi
  10024=VƠn Tïnh
  10025=Mă Tß½ng
  10026=Tri®u Chï
  10027=Hoàng Thi®u
  10028=Hà MƠn
  10029=Đ² Vi­n
  10030=Cung Đô
  10031=Bành Thoát
  10032=Ngô Bá
  10033=Bù KÖ
  10034=ĐƠi.Ph.Tß¾ng
  10035=Ti¬u.Ph.Tß¾ng
  10036=Lính Khån Vàng
  10037=Binh ĐƠo Ma
  10038=Binh Khån Vàng
  10039=NamHoa LăoTiên
  10040=Tiêu Vơ Sî
  10041=Lính Phøc Kích
  10042=V® Binh K.Vàng
  10043=Du H°n Th¯t
  10044=Tª QuÖ Th¯t
  10045=Binh Du Kích
  10046=Binh Dao Lë
  10047=Dân Binh
  10048=еi Chiªn Ŕu
  10049=Binh Dao Ng¡n
  10050=Tr߶ng.Th.Binh
  10051=Binh Lao Dài
  10052=Binh Dao L¾n
  10053=Thánh Binh
  10054=Binh Trß•ng
  10055=Binh Tinh Giáp
  10056=Binh Dao Mi
  10057=Binh Kiªm S¡t
  10058=Träm.Ph.Quang 
  10059=Binh Giáp N£ng
  10060=Binh Giáp Nh©
  10061=Tß¾ng Xoa Kích
  10062=Binh Phi Kích
  10063=T£c.Tr.Kích
  10064=BinhThß½ngS¡t
  10065=Vơ Sî Ma
  10066=Biêu Vơ Sî
  10067=Giäi Vơ Sî
  10068=Chính Vơ Sî
  10069=Vơ V® Sî
  10070=Tà Vơ Sî
  10071=H.Thiên Vơ Sî
  10072=Th.B́nh Vơ Sî
  10073=Th.Công Vơ Sî
  10074=Tr.Vơ Sî Ma
  10075=Diêm Chính
  10076=Tô Mă
  10077=Quách ThƠch
  10078=Châu Tri«u 
  10079=Khß Tinh
  10080=Vß½ng е
  10081=Lính Cô H°n
  10082=Lính Ma Dæ
  10083=Ph¥n Næ T£c
  10084=Thanh Di®n T£c
  10085=Trß•ng Lính Ma
  10086=Tª Rß₫u Tào
  10087=Tª Rß₫u H¥u 
  10088=Tª Rß₫u Thi
  10089=Tª Rß₫u V®
  10090=Tª Rß₫u Sß
  10091=Sß Bói
  10092=Yêu Thu§t Sî
  10093=Yêu Thu§t Sß
  10094=H¥u Bói
  10095=ĐƠi Yêu Sß
  10096=Phong Thª
  10097=T× Phøng
  10098=Dß Đµc
  10099=BƠch Hi¬u
  10100=Giai C¯
  10101=D߶ng Chu
  10102=Tàn Binh
  10103=Lư ĐƠi Møc
  10104=Tä Tß₫ng Bát
  10105=Lßu ThƠch
  10106=La Th¸
  10107=Lôi Công
  10108=Ngû Løc
  10109=ĐƠi H°ng
  10110=Khån Vàng
  10111=Binh Kh.Vàng
  10112=V® Sî Kh.Vàng
  10113=Thu§tSî.KhVàng
  10114=HuÏnh ĐƠi Sî
  10115=Tß¾ng Kh.Vàng
  10116=Ch.Sî Kh.Vàng
  10117=Hăn Фu Binh
  10118=KiênBinh KVàng
  10119=HuÏnh ĐƠi Binh
  10120=Thiên Thánh Sî
  10121=QuÖ V® Binh
  10122=H± B́nh Dß½ng
  10123=QuÖ Sß
  10124=Linh Ma Tím
  10125=Binh Lang
  10126=Lính Lang
  10127=Binh Lang Nha
  10128=Lang Sß
  10129=Quân Lang Nha
  10130=TØ Sî
  10131=Sî C¦m TØ
  10132=Sî Bóng TØ
  10133=Linh Sî
  10134=Binh Linh Nha
  10135=Binh Nµ Giáp
  10136=Binh BƠo Giáp
  10137=LangTh¯tTrß•ng
  10138=Sß Nµ Giáp
  10139=Quân Mănh H±
  10140=Ma Vơ Sî
  10141=Dă Vơ Quân
  10142=Binh Sî Dă H±
  10143=Dă H± Quân
  10144=Dă Vơ Thi
  10145=иa Sß Quân
  10146=Thüy Sß Quân
  10147=Phù Thüy LØa
  10148=Phong Sß Quân
  10149=Quân Rß₫u Tª
  10150=Vơ Dûng Sî
  10151=Man Næ Vơ Lång
  10152=Man.B.Vơ Lång
  10153=Vơ V® Sß
  10154=Vơ V® Tß¾ng
  10155=Thiên Công V®
  10156=Thiên.Ph.Tß¾ng
  10157=Thiên.T.Tß¾ng
  10158=Løc Pháp Sß
  10159=H¡c Pháp Sß
  10160=Ti¬u.Ch.Tß¾ng
  10161=Ngßu Giác
  10162=BƠch Chim
  10163=Tôn Khanh
  10164=Vß½ng Đang
  10165=Quân Thái B́nh
  10166=ĐƠi.Ph.Tß¾ng
  10167=Đ.Cß½ng Tß¾ng
  10168=ĐƠi Vơ Tß¾ng
  10169=Đ.Thành Tß¾ng
  10170=Đ.Châu Tß¾ng
  10171=Tri®u T×
  10172=Kh± Nhu 
  10173=Thanh Châu Sî
  10174=Quân ThanhChâu
  10175=Binh ThanhChâu
  10176=Trß•ng.Th.Châu
  10177=Lính Ma Dao
  10178=Lính Ma Thß½ng
  10179=Lính Ma Kiªm
  10180=Giang T£c
  10181=Lính Kích Ng¡n
  10182=Lính Dao L¾n
  10183=H÷ Trúc
  10184=Khiªt.Th.Quân
  10185=TØ Thân Quân
  10186=H°ng Thân Quân
  10187=Løc Thân Quân
  10188=Dân Đói
  10189=Binh H¡t S½n 
  10190=B.Thß½ngH¡tS½n
  10191=Tr.Binh H¡tS½n
  10192=Ma Sß H¡t S½n
  10193=Đ² Trß•ng
  10194=Đào Thång
  10195=Vơ Sî.Kh.Vàng
  10196=Đao Sî.Kh.Vàng
  10197=H± Sî.Kh.Vàng
  10198=Quư Khån Vàng
  10199=Lính H¡t S½n
  10200=Quân H¡t S½n
  10201=H.S½n Chiªn Sî
  10202=H¡t S½n Vơ Sî
  10203=H¡tS½n GiápBin
  10204=H¡t S½n QuÖLín
  10205=Binh Kh.Vàng
  10206=GiápBinh KVàng
  10207=S½nBinh KhVàng
  10208=Dûng Sî KhVàng
  10209=Quân Sß KhVàng
  10210=Фu Sî Kh.Vàng
  10211=Quân Sî KhVàng
  10212=BinhSói KhVàng
  10213=LănhđƠo KhVàng
  10214=Ng߶i Đào Mµ
  10215=Đai Phong
  10216=Lß½ng.Tr.Ninh
  10217=Ḥanh Thß½ng
  10218=Trß½ng Bác
  10219=Løc Lß½ng
  10220=Lai ĐƠt
  10221=Trß½ng Tu
  10222=Quan HƠo
  10223=Trß½ng Hi¬u
  10224=Binh Khån Vàng
  10225=Binh Khån Vàng
  10226=Binh Khån Vàng
  10227=LínhTr߶ngKích
  10228=TL²Chßa RaTr§n
  10229=ĐƠi Vơ Quan
  10230=ĐƠi Vơ Quan
  10231=ĐƠi Vơ Quan
  10232=ĐƠi Vơ Quan
  10233=ĐƠi Vơ Quan
  10234=ĐƠi Vơ Quan
  11001=Dß C¤m
  11002=Kh±ng Dung
  11003=Vån Thính
  11004=Mao Gi¾i
  11005=Ngßu Kim
  11006=Lßu Hoa
  11007=Vß½ng Song
  11008=Thi Mă Chiêu
  11009=Thi Mă Sß
  11010=Tß Mă Ư
  11011=Thân Th¦m
  11012=Thân Nghi
  11013=Chu Linh
  11014=Læ H±
  11015=Læ T߶ng
  11016=Lư Đi¬n
  11017=Thân Bï
  11018=Đi¬n Vi
  11019=Lßu Nhiên
  11020=HƠ H¥u Tôn
  11021=HƠ H¥u Huyên
  11022=HƠ H¥u Lâm
  11023=HƠ H¥u ĐÑc
  11024=T× Quang
  11025=T× Cam
  11026=CØu Ho£c
  11027=Xích Chiêu
  11028=HƠ H¥u Thß₫ng
  11029=Cao LƠm
  11030=Læ Khoáng
  11031=Trß½ng H₫p
  11032=Trß½ng V®
  11033=HƠ H¥u Ân
  11034=Trß½ng Liêu
  11035=Trß½ng Tú
  11036=Tào Nhân
  11037=Tào Phi
  11038=Tào Nhu
  11039=Tào NgƠn
  11040=Tào H°ng
  11041=Tào Chân
  11042=Tào Thu¥n
  11043=Tào Báo
  11044=Tào Trñc
  11045=Tào Tß½ng
  11046=Tào Hùng
  11047=Tào Tháo
  11048=HÑa Du
  11049=Tào Th¯ng
  11050=HÑa Chu
  11051=Täo Chï
  11052=Quách Chu¦n
  11053=Quách Gia
  11054=Tr¥n Giai
  11055=Tr¥n Lâm
  11056=Tr¥n Đång
  11057=Tr¥n Qu¥n
  11058=Tr¥n Ki«u
  11059=Pḥ Cang
  11060=Tŕnh L§p
  11061=HƠ H¥u Bác
  11062=Lư Tiªn
  11063=Dß½ng Tu
  11064=Giä Løc
  11065=Giä Hü
  11066=CØu Du
  11067=Măn Süng
  11068=Thái Dß½ng
  11069=Lßu ĐƠi
  11070=T¥n KÏ
  11071=LƠc Tiªn
  11072=Tàng Bá
  11073=Tß•ng Cang
  11074=Ân Phøc
  11075=Chung Tiªn
  11076=Chung Di«u
  11077=Bàng ĐÑc
  11078=A MƠn
  11079=Quan Ngøy
  11080=Tß Mă Lang
  11081=Tu¤n Di­n
  11082=HÑa иnh
  11083=Lư Thông
  11084=Tiªt Đ®
  11085=Hàn HƠo
  11086=Tào An Dân
  11087=Thi Hoan
  11088=Lµ Chiêu
  11089=Cß V®
  11090=Vß½ng Trung
  11091=бng Chiêu
  11092=Trß½ng Ph¤n
  11093=Khí Chí Tài
  11094=Tào Thi®u
  11095=Lư Cang
  11096=Lư Chïnh
  11097=C§n Doăn
  11098=Nhâm Tu¤n
  11099=Phùng Giai
  11100=Giä Tín
  11101=Đi«n Dñ
  11102=Tiên Du Phø
  11103=Lß½ng T§p
  11104=Diêm Nhu
  11105=Thôi Diêm
  11106=Vß½ng Diêm 
  11107=Kh±ng Tú
  11108=Hàn Phúc
  11109=Mănh Thän
  11110=Vß½ng Trñc
  11111=HƠ H¥u Lan
  11112=Phùng L­ 
  11113=Mă Diên
  11114=Trß½ng Dî
  11115=Lư Phù
  11116=Khiên Chiêu
  11117=Tr.TØ Khiêm
  11118=Cao Nhu
  11119=Vß½ng Xán
  11120=Tr.Xuân Hoa
  11121=Lßu Phóng
  11122=Vß½ng Tùng
  11123=Quách Næ Vß½ng
  11124=Chuân Du đƠo
  11125=Yªn Minh
  11126=Chung T¤n
  11127=Chung Thân
  11128=Hà H¥u Ki®t
  11129=Lßu Phøc
  11130=Khang kÏ
  11131=TƠ KÏ
  11132=T¯ng Hào
  11133=Tôn TØ Tài
  11134=Lư Tø
  11135=Lư C½
  11136=Trß½ng HÖ
  11137=Lâu Quª
  11138=Đ² Ky
  11139=Tri®u Nghiêm
  11140=ĐƠi Vơ Quan
  11141=ĐƠi Vơ Quan
  11142=ĐƠi Vơ Quan
  11143=ĐƠi Vơ Quan
  11144=ĐƠi Vơ Quan
  12001=Gia Cát Lß₫ng
  12002=Vß½ng B́nh
  12003=Vß½ng B±
  12004=Y T¸ch
  12005=Hß¾ng Bàng
  12006=Ngô Ban
  12007=Ngô Lan
  12008=Ngô Ư
  12009=Lư Nghiêm
  12010=Sa Ma Kha
  12011=Châu Sáng
  12012=Pháp Chính
  12013=Khß½ng Vî
  12014=Tôn Cang
  12015=Mă Lß½ng
  12016=Liêu Hóa
  12017=Mă Siêu
  12018=Mă Løy
  12019=Trß½ng Bao
  12020=Trß½ng Phi
  12021=Phí Vî
  12022=Ḥang Trung
  12023=Quách Du
  12024=Dß½ng Nhi
  12025=бng U¦n
  12026=Lôi Đ°ng
  12027=Tri®u Vân
  12028=Mă đƠi
  12029=Lßu Ba
  12030=H° Ban
  12031=Lßu Phong
  12032=Tri®u Lôi 
  12033=Lßu B¸
  12034=Lßu Thuy«n
  12035=Đ£ng Chi
  12036=Cüng Chí
  12037=Ma Xiêu
  12038=Ma Phß½ng
  12039=Giăn Dung
  12040=Ngøy Nhiên
  12041=Bàng Th¯ng
  12042=Quan B́nh
  12043=Quan Vû
  12044=Quan Xß¾c
  12045=Quan Hßng
  12046=Nghiêm Nhan
  12047=M© Lßu B¸
  12048=Cam Cô Nß½ng
  12049=Phu Nhân Cam
  12050=M© Tri®u Vân
  12051=Ti¬u Gia Cát
  12052=Thanh Lôi
  12053=Ma Phu Nhân
  12054=Thi Mă Chinh
  12055=Ho¡c Tu¤n 
  12056=Tr¥n Đáo
  12057=Tr¥n Ch¤n
  12058=Gia Cát Quân
  12059=H.Nguy®t Anh
  12060=Hß¾ng Lang
  12061=Tô Phi
  12062=Đ² Ph±
  12063=Lß½ng ĐƠi
  12064=H.Th×a Ngän
  12065=Hß¾ng Thông
  12066=Quan Ngân B́nh
  12067=HƠ H¥u Lâm
  12068=T× Lăo Ph.Nhân
  12069=Liêu L§p
  12070=Bác H÷c Nhân
  12071=Phùng T§p
  12072=Trß½ng Nam
  12073=Thích Ph±
  12074=Phan Đ¯c
  12075=Vß½ng Sî
  12076=Đ£ng Phß½ng
  12077=Hân Quan
  12078=Ph± Khang
  12079=Lßu „p
  12080=Tß•ng Uy¬n
  12081=HuÏnh Tø
  12082=Lôi Trøc
  12083=Tinh Phu
  12084=Änh Đ° 
  12085=Đ½n Phúc
  12086=Gia Các Vân
  12087=ĐƠi Vơ Quan
  12088=ĐƠi Vơ Quan
  12089=ĐƠi Vơ Quan
  12090=ĐƠi Vơ Quan
  12091=ĐƠi Vơ Quan
  12092=ĐƠi Vơ Quan
  12093=ĐƠi Vơ Quan
  12094=ĐƠi Vơ Quan
  13001=Đinh Phøng
  13002=Thái Thi T×
  13003=Cam Ninh
  13004=Chu Tr¸
  13005=Læ Mông
  13006=Læ PhƠm
  13007=Bµ Mă
  13008=Châu Thái
  13009=Chu Du
  13010=Linh Th¯ng
  13011=Tôn H¢ng
  13012=Tôn Kiên
  13013=Tôn Dñc
  13014=Tôn Sách
  13015=Tôn Du
  13016=Tôn Quy«n
  13017=T× Th¸nh
  13018=Trß½ng Chiêu
  13019=Trß½ng Nhung
  13020=Tr¥n Vơ
  13021=Løc Tín
  13022=Løc Tích
  13023=Tŕnh Bïnh
  13024=Tŕnh Ph±
  13025=Hoàng Khai
  13026=Dß Phan
  13027=Phan Chß½ng
  13028=Tß•ng Khåm
  13029=Gia Cát C¥n
  13030=L² Túc
  13031=Tiªt Chung
  13032=Hàn Đang
  13033=Nghiêm Tu¤n
  13034=Quan TrƠch
  13035=C¯ Dung
  13036=ĐƠi Ki«u
  13037=Ti¬u Ki«u
  13038=Tôn.Th.Hß½ng
  13039=T± M§u
  13040=Phän H°ng Lan
  13041=Tß½ng Binh
  13042=Đà Thü
  13043=Tr.Phàm Binh
  13044=Gi.Đông Binh
  13045=Tr߶ng.T.Binh
  13046=Linh Tháo
  13047=бng TrƠc
  13048=HƠ T«
  13049=Tôn Ph¤n
  13050=Tôn Phø
  13051=Ngô Cänh
  13052=T× Bi
  13053=Tôn T¸nh
  13054=Hàn An
  13055=Châu Chß½ng
  13056=Tôn Hà
  13057=Lư Thu§t
  13058=T¥n Tùng
  13059=Tr¥n Đoan
  13060=Ṭan Nhu
  13061=Ngô Qu¯c Thái
  13062=Chu Nhiên
  13063=Chu H¢ng
  13064=Tr¥n BØu
  13065=Nai Lß½ng
  13066=Ngô Ph¤n
  13067=Đinh Phan
  13068=Trß½ng D¸
  13069=Tr¥n C¥n
  13070=Tŕnh Tß
  13071=Phùng T¡c
  13072=Trß½ng Ôn
  13073=LƠc Th¯ng
  13074=Ngô Xán
  13075=T× Ki«u
  13076=T× Tµ
  13077=Lßu C½
  13078=Ngh¸ Lăm
  13079=Đ¾i Viên 
  13080=Biên Hùng
  13081=Tô Cao
  13082=Phù ¿ng
  13083=T× Th¸
  13084=Ki«u Qu¯c Lăo
  13085=Læ ĐƠi
  13086=T¯ng Khiêm
  13087=Giä Ḥa 
  13088=Trß½ng Th×a
  13089=Châu Tu¤n
  13090=Châu Tài 
  13091=Châu KÖ 
  13092=ĐƠi Vơ Quan
  13093=ĐƠi Vơ Quan
  13094=ĐƠi Vơ Quan
  13095=ĐƠi Vơ Quan
  13096=ĐƠi Vơ Quan
  13097=ĐƠi Vơ Quan
  14001=C.Tôn Khuyªn
  14002=Vån X¦u
  14003=Đi«n Phong
  14004=Phùng Phß½ng
  14005=HƠ M§u
  14006=Chu Tiªn
  14007=бng Vi®t
  14008=Phß½ng Duy®t
  14009=Læ B¯
  14010=Ngßu Phø
  14011=H° Phong
  14012=T¯ng Hiªn
  14013=Phan Phøng
  14014=Lư Túc
  14015=Lư Thôi
  14016=Lư Bi®t
  14017=Lư Dß
  14018=Lư Xiêm
  14019=Ngû T§p
  14020=Trß½ng Long
  14021=Tæ Thø
  14022=Lư Ân
  14023=Lßu Læ
  14024=KÖ Linh
  14025=H° Trân
  14026=CØu Chính
  14027=Cao ThƠc
  14028=T× Vinh
  14029=Dß½ng иnh
  14030=Viên Thi®u
  14031=Viên Thu§t
  14032=Viên Hy
  14033=Viên Đàm
  14034=Đ÷an Uy
  14035=HƠ Døc
  14036=Ngô Khang
  14037=Đi«n Cänh
  14038=Trß½ng Chß½ng
  14039=Lư H¡t
  14040=H° Xích Nhi
  14041=T¥n Nghi
  14042=Tr¥n V®
  14043=Trß½ng Bao
  14044=Cung Cänh
  14045=Trß½ng Tª
  14046=Lßu T߶ng
  14047=Du Thi®p
  14048=T¯ng Quä
  14049=Di«n Giai
  14050=Vß½ng Khang
  14051=Quách KÖ
  14052=Quách Đ°
  14053=Tr¥n KÖ
  14054=Tr¥n Cung
  14055=Kh±ng Hæu
  14056=Tr¥n Lan
  14057=Đào Khiêm
  14058=Tä Linh
  14059=Lßu Ngai
  14060=Vß½ng Xß½ng
  14061=Hoa Hùng
  14062=Ḥang T±
  14063=Dß½ng Phøng
  14064=бng Hoàng
  14065=Lư Mông
  14066=бng Trác
  14067=бng Vån
  14068=Vß½ng Phß½ng
  14069=Lôi BƠo
  14070=Bàng V¸êt
  14071=Lßu Bi¬u
  14072=Lßu Nhiên
  14073=Vơ An Qu¯c
  14074=Tri®u S¥m
  14075=Thôi Dûng
  14076=Hàn Phúc
  14077=Ki«u Mao
  14078=Tr߶ng Nô
  14079=Th¦m Ph¯i
  14080=Phan Th¥u
  14081=Trß½ng Dß½ng
  14082=Mµc Thu§n
  14083=Thái D¤p
  14084=Thái Mao
  14085=HƠ Chiêu
  14086=Bào Tín
  14087=Bào Trung
  14088=Hoàng BØu L®
  14089=HoàngBØu.K.Th÷
  14090=Hàn Xiêm
  14091=Nhan Lß½ng
  14092=Ngøy Tøc
  14093=Tô Song
  14094=Quách Huân
  14095=Lßu V®
  14096=CØu Söi
  14097=Trß½ngThªB́nh
  14098=Châu T¸nh
  14099=Tào CØu
  14100=V® Chi
  14101=Thái Vån C½
  14102=Chu C¯ng
  14103=Tri®u Khiêm
  14104=HÑa Thi®u
  14105=T¯ng Nhân
  14106=T¯ng Dûng
  14107=T¥n Cát
  14108=T× Miêu
  14109=Quách D¸ch
  14110=Gia Đinh Ác
  14111=Tß₫ng Nghîa C×
  14112=Đ¯c Du Ác
  14113=Vß½ng ¿ng
  14114=Mă Phu
  14115=Hà M§u
  14116=Vß½ng Ma
  14117=T× Tha
  14118=Công Tôn Vi®t
  14119=Thu¥n.Nh.QuÏnh
  14120=Trß½ng CØ
  14121=Trß½ng Thu¥n
  14122=Trß½ng Huân
  14123=Lßu.Ng.Kh•i
  14124=Ki«u Phø
  14125=Hoàng BØu Tung
  14126=Gi.Dang ĐƠiĐƠo
  14127=еc Hành ĐƠo
  14128=Dâm T£c
  14129=Hß•ng Mă
  14130=Thâm Thüy T£c
  14131=S½n T£c
  14132=Phi T£c
  14133=C߶ng ĐƠo
  14134=Tên Ån Trµm
  14135=Hoàng Hà ĐƠo
  14136=Ph.Lai Häi T£c
  14137=Ti¬u Häi T£c
  14138=Häi T£c Nh¸ Ca
  14139=Häi T£c ĐƠi Ca
  14140=Häi T£c
  14141=Trùm Häi T£c
  14142=Trß•ng Häi T£c
  14143=ĐƠi Häi T£c
  14144=Tuy.Ng.Tiªn
  14145=Häi T£c Vß½ng
  14146=Häi T£c Vơ Sî
  14147=Læ Uy Hoàng
  14148=Tiên T× Vô S½n
  14149=Hàn Cñ TØ
  14150=Lư Vînh
  14151=Lô Trñc
  14152=Thôi Ngh¸
  14153=Ti¬u Th¡ng
  14154=иch đƠi bác
  14155=H° Ng÷c
  14156=Chúc Tư
  14157=Đinh Nguyên
  14158=ĐƠi S½n T£c
  14159=S½n ĐƠi Vß½ng
  14160=Vß½ng Môn
  14161=Man Tµc
  14162=Ng߶i M÷i
  14163=Hà Ng¦u
  14164=T¯ng D¸ch
  14165=Vß½ng Hoành
  14166=Vß½ng Thß½ng
  14167=H° Mçu Ban
  14168=Tŕnh C¥u
  14169=Tri®u Nga
  14170=MƠnh Công Uy
  14171=Tr¸nh Huy«n
  14172=Ki«u Huy«n
  14173=Âm Tu¥n
  14174=Ngô Tu
  14175=Tri®u Dung
  14176=Công Tôn е
  14177=Công Tôn Khang
  14178=Công Tôn Tøc
  14179=Trß½ng Nam
  14180=Tân B́nh
  14181=Tiêu Xúc
  14182=Nghiêm Cß½ng
  14183=Cao Thu§n
  14184=Viên Thß₫ng
  14185=Cao Cang
  14186=MƠch Nghîa
  14187=Phùng KÖ
  14188=Đ£ng Thång
  14189=Công Tôn PhƠm
  14190=Tß¾ng TrøThiên
  14191=Dß Th¸ Cân
  14192=Ḥang Long
  14193=Dß½ng Phøng
  14194=Uông Siêu
  14195=Vß½ng Qu¯c
  14196=Trß½ng yªn
  14197=иch Bï
  14198=Ân CØ
  14199=ĐƠo Mă T£c
  14200=Điêu Thuy«n
  14201=Lßu Trß•ng Quư
  14202=Tr¸nh ĐƠi bác
  14203=Quän Th¯ng
  14204=Vß½ng Thông
  14205=S¥m Bích
  14206=TrùmTß¾ngCß¾p
  14207=Bàng An
  14208=Lßu Tu¤n
  14209=Man Di
  14210=Man Sî
  14211=Quái †n Sî
  14212=Mă T£c Vß½ng
  14213=H° Phï
  14214=Næ S½n T£c
  14215=Hi®pSîTrë
  14216=Vß½ng Ḥanh
  14217=CØu Khâm
  14218=Hà Tiªn
  14219=Hà Miêu
  14220=Trß½ng MƠo
  14221=Trß½ng Siêu
  14222=Dß½ng Chung
  14223=Châu Th§n
  14224=Bào H°ng
  14225=Tä T×
  14226=Vß½ng Chính
  14227=Chung BØu
  14228=T£cHoàngHàA
  14229=T£cHoàngHàB
  14230=Cao Phan
  14231=Du Côn Đ¥u Hëm
  14232=Du Côn
  14233=Quách T±
  14234=Công Tôn еc
  14235=Ti¬u ĐƠo
  14236=Lang Trung
  14237=Tô Đi«n
  14238=Chu Hán
  14239=Bành H±
  14240=Quän Th×a
  14241=Lư Đi«u
  14242=Tùng Ti«n
  14243=Vß½ng Doanh
  14244=Qu§n Đô Úy
  14245=Y Khäi
  14246=Giang T£c Thü
  14247=Tæ Hµc
  14248=Binh Kim Giáp
  14249=Âu Lñc Cß
  14250=Dân Mµc Tµc
  14251=Mµc Tµc Trß•ng
  14252=T× Phúc
  14253=Âm Khuê
  14254=Cung Bác Ng÷c
  14255=Lư Vån H¥u
  14256=Mă Thång
  14257=Hàn Tøc
  14258=Biên Chß½ng
  14259=ĐƠi Phu
  14260=ĐƠi Phu
  14261=ĐƠi Phu
  14262=ĐƠi Phu
  14263=Gia Cát Huy«n
  14264=Chu HƠo
  14265=Chu HƠo
  14266=Quän Ninh
  14267=Đ½n Kinh
  14268=PhƠm Phß½ng
  14269=Thôi Cñ Nghi®p
  14270=Ch.Nam ¦n sî
  14271=Tæ Tông
  14272=MƠnh ĐƠi
  14273=Tß•ng KÏ
  14274=Hàn Mănh
  14275=Læ Công
  14276=Bàng Lß½ng
  14277=Lßu Dß
  14278=Ngû Phú
  14279=Dß½ng Biêu
  14280=H° Tài
  14281=Lư LƠc
  14282=бng Th×a
  14283=Læ B¯
  14284=Læ B¯
  14285=Læ B¯
  14286=Đi«n Âu Ngh¸
  14287=Løc Khang
  14288=Løc Tu¤n
  14289=Lßu Süng
  14290=LƠc Tu¤n
  14291=Lßu Chính
  14292=Biên Nhß₫ng
  14293=Læ Do
  14294=HÑa Đäm
  14295=¿ng Thi®u
  14296=H° Cß Nhi
  14297=Lôi Tñ
  14298=Trß½ng Tiên
  14299=Lßu Dñc
  14300=Chiêm Chi
  14301=Mao Huy
  14302=T× H¤p
  14303=HÑa KÖ
  14304=Vß½ng giai
  14305=Viên Hoan
  14306=Quách Cung
  14307=KÖ Nghi
  14308=Tiªt Lan
  14309=Lư Phong
  14310=Ngô Tß
  14311=Cao Nhă
  14312=H¥u Giai
  14313=Thành Liêm
  14314=H¥u Thành
  14315=T× Tuyên
  14316=Đai Cang
  14317=Lßu Hà
  14318=Tri®u Cam
  14319=Lư Châu
  14320=Xích Minh
  14321=Tào Tính
  14322=T¥n Nghi Lµc
  14323=Tôn Khang
  14324=Tôn Quan
  14325=Ngô Đôn
  14326=Y L­
  14327=Xß½ng Hy
  14328=Hàn Nhân
  14329=Viên Tr¸
  14330=Tr¸nh Thái
  14331=Lư Nghi®p
  14332=Hà Dß₫c
  14333=Tß Tr÷ng ºng
  14334=Dß½ng Ḥanh
  14335=Diêm Tß₫ng
  14336=Lư Phong
  14337=Lß½ng Cang
  14338=LƠc Tñu
  14339=T¥n Dñc
  14340=Xích Kư
  14341=Tr¸nh BØu
  14342=HÑa Cang
  14343=Trß½ng Đa
  14344=Hu® C×
  14345=Tôn Hß½ng
  14346=Lßu Giai
  14347=Lßu Uy
  14348=Ki«u Sanh
  14349=Lßu Huân
  14350=Kim Thß₫ng
  14351=Viên Nhân
  14352=Viên Di®u
  14353=Ḥang KÏ
  14354=T± Lang
  14355=Tr¥n Tín
  14356=Tr¥n Møc
  14357=VƠn Di­n
  14358=Tiêu KÖ
  14359=Lßu Di«u
  14360=Tiªt L­
  14361=Cha Dung
  14362=Trß½ng Anh
  14363=Tr¥n Ḥanh
  14364=Nhß Ma
  14365=Phan Nång
  14366=Nghiêm.B.H±
  14367=Nghiêm Dß
  14368=Ḥang Long La
  14369=Châu Bµc
  14370=Châu Đà
  14371=Ti«n Đ°ng
  14372=Vß½ng Thành
  14373=Vß½ng Lang
  14374=Châu Triªt
  14375=Châu NgƠn
  14376=Châu Ng¦u
  14377=Læ Hi®p
  14378=T¥n Sói
  14379=Thß½ng Thång
  14380=Trß½ng Nhă
  14381=Chiêm C߶ng
  14382=Hà Hùng
  14383=Đi«n Th÷
  14384=Công Tôn Cung
  14385=Lß½ng M§u
  14386=Li­u Ngh¸
  14387=Dß½ng Nghi
  14388=Dß½ng X¦u
  14389=Tiªt H°ng
  14390=Miêu Thß₫ng
  14391=Vß½ng TØ Phøc
  14392=Ngô ThƠc
  14393=ThƠc T¤n
  14394=Ḥang XƠ
  14395=Lßu H±
  14396=Hàn Hy
  14397=Lßu Bàn
  14398=Tr¥n Sanh
  14399=Trß½ng H±
  14400=Đ£ng tª
  14401=Trß½ng ThƠc
  14402=Hoa Âm
  14403=бng Chi
  14404=HÑa Cung
  14405=Ḥang Uy¬n
  14406=Dß Phu La
  14407=L¥u Ban
  14408=Ô Nhiên
  14409=Yêu QuÖ Vß½ng
  14410=Ninja еng иa
  14411=Ninja.Ph.Bång
  14412=Ninja Lß¾t Höa
  14413=Ninja.T.Phong
  14414=H.QuÖ Chäo
  14415=Lam QuÖ Chäo
  14416=H°ng QuÖ Chäo
  14417=Løc QuÖ Chäo
  14418=Bïnh Nguyên
  14419=Công Tôn Mô
  14420=Trß½ng Tän
  14421=khách HÑa Cung
  14422=khách HÑa Cung
  14423=khách HÑa Cung
  14424=H°ng Minh
  14425=H°ng Tiªn
  14426=Uy¬n Du
  14427=Ngô Mi­n
  14428=Ngô Ngû
  14429=Hoa Đang
  14430=Châu Lâm
  14431=Chu Thß₫ng
  14432=Ngô TØ Lan
  14433=Tr°ng T¤p
  14434=Vß½ng Uy
  14435=Đa Mô
  14436=Di Di
  14437=QuÖ Bí Vàng
  14438=Ti Nô Mçu Ly
  14439=Di Chi
  14440=Tiªt Mô H°
  14441=Bïnh Cß H°
  14442=Bác C¯
  14443=BƠch KÏ
  14444=Y Di Mô
  14445=Vß½ng Li®t
  14446=QuÖ Chäo
  14447=Th¦m Vinh
  14448=Hàn Hoành
  14449=Quách Vi®n
  14450=Nghiêm Kính
  14451=Hàn PhƠm
  14452=Lß½ng KÏ
  14453=Xuân Khanh
  14454=Tri®u еc
  14455=Ho¡c Nô
  14456=Chúc Áo
  14457=V® C¯
  14458=PhƠm Tiên
  14459=Trß½ng Thành
  14460=Trß½ng Diêm
  14461=Cù Cung 
  14462=Giang Cung
  14463=Trß½ng Xích
  14464=Th¦m Thành
  14465=Lßu KÏ
  14466=Lßu Tông
  14467=Hàn Cao
  14468=Trß½ng Doăn
  14469=Thái Trung
  14470=Thái Ḥa
  14471=Thái Huân
  14472=Thái phu nhân
  14473=Tô Phi
  14474=Tr¥n Tñu
  14475=Đ£ng Long
  14476=Phó T¯n
  14477=T¯ng Trung
  14478=Đ£ng Nghîa
  14479=Lßu Tiên
  14480=Tr¥n Bµc
  14481=Kim KÏ
  14482=Mao Cam
  14483=T± S½n
  14484=Nan Lâu
  14485=Tô Bµc Diên
  14486=Ph± Phú Lß
  14487=Tä Hi«n Vß½ng
  14488=Ph± T¸nh
  14489=Thôi Châu B́nh
  14490=ThƠch.QuNguyên
  14491=Tr¥n Tôn
  14492=Trß½ng Vơ
  14493=Phan Lâm
  14494=Phí SƠn
  14495=Vßu еt
  14496=Bùi Ti«m
  14497=Y Gia
  14498=Trß½ng Hùng
  14499=Trß½ng Ti­n
  14500=Trß½ng Thi
  14501=Tô ĐƠi
  14502=B¯i Vû
  14503=Các B́nh 
  14504=Hô Trø Tuy«n
  14505=KhÑ Ti
  14506=Tri®u Thß½ng
  14507=Lßu Phu Nhân
  14508=Lßu е
  14509=Lßu Hi«n
  14510=H́nh ĐƠo Vinh
  14511=Tri®u PhƠm
  14512=Tr¥n ºng
  14513=Bào Long
  14514=Kim Tuy«n
  14515=Hàn Huy«n
  14516=Dß½ng Linh
  14517=Mai Thành
  14518=ĐƠi Vơ Quan
  14519=ĐƠi Vơ Quan
  14520=ĐƠi Vơ Quan
  14521=ĐƠi Vơ Quan
  15001=Ngô Ph±
  15002=Ti¬u NgƠc
  15003=Trß½ng ĐƠi Ca
  15004=Lßu Quä Phø
  15007=Lư Lăo Đ¥u
  15008=Khúc Lăo Ma Ma
  15009=BƠch Lăo Nhân
  15010=Tà Lăo Đ¥u
  15011=Tôn Nh¸
  15012=con bác Vß½ng
  15013=ti¬u thôn cô
  15014=Mă cô nß½ng
  15015=Chú Tr¥n
  15016=Bác Vß½ng
  15017=A Ma
  15018=Ti¬u CØu TØ
  15019=Ngô ĐƠi Ma
  15020=Đi«n.V.NgoƠi
  15021=HƠng Lăo Bác
  15022=Ngû Lăo Đ¥u
  15023=Bà Lăo Tr¸nh
  15024=A H±
  15025=Vß½ng ĐƠi Ma
  15026=ĐƠi Ngßu
  15027=Kim Vô LƠi
  15028=Lư Lang
  15029=Hß½ng Hß½ng
  15030=Ti¬u Lßu Manh
  15031=Bác L±
  15032=Ti¬u Túc TØ
  15033=Ông Lăo Tr¥n
  15034=Hàn ĐƠi Th¦m
  15035=ĐƠi Mao
  15036=Bà Lăo MƠnh
  15037=Chú Đi«n
  15038=Ti¬u MÛ
  15039=Pác Lang
  15040=Lßu B́nh
  15041=PhƠm Tiên Sinh
  15042=Ti¬u Đ²
  15043=H¥u ĐƠi Ma
  15044=A Vinh
  15045=Lăo NhƠc Sß
  15046=M© Thái Th¸ T×
  15047=Ngô Ti¬u Muµi
  15048=Phan A
  15049=B¡c Tinh Quân
  15050=Nam Tinh Quân
  15051=L÷an Dân
  15052=Đinh Cát
  15053=Thôn Dân Ác Dæ
  15054=A Toàn
  15055=Duy Duy
  15056=NƠn Dân
  15057=Lăo H÷c CÑu
  15058=Anh B́nh
  15059=Bác Tr¥n
  15060=Chú Đai
  15061=Tô Thß½ng
  15062=Ngô Ti¬u Muµi
  15063=MƠc ĐƠi Ca
  15064=Nghiêm Quä Phø
  15065=Tào Lăo Bác
  15066=Lư Ma Ma
  15067=Tr¸nh Lăo Đ¥u
  15068=C± Ti«u Phu
  15069=Quách Sanh
  15070=A Đào
  15071=Lßu Cô Nß½ng
  15072=Lßu A Ma
  15073=Lßu Ti¬u Đ®
  15074=Cao ĐƠi Ma
  15075=Long Cô Cô
  15076=Tri®u Lăo Bác
  15077=Vß½ng lăo đ¥u
  15078=Bà Lăo Th¦m
  15079=A Long
  15080=Ngßu ĐƠi Ma
  15081=ĐƠi Ng¯c
  15082=Tång Ti¬u Ca
  15083=Kh±ng Phß½ng
  15084=Duyên Duyên
  15085=Lßu Manh
  15086=Di®p ĐƠi Bác
  15087=Tiên Đ°ng
  15088=Hoa Đà
  15089=Hoàng ĐƠi Th¦m
  15090=Đ¥u To
  15091=Trß½ng Lăo Lăo
  15092=Chú Cüng
  15093=Ti¬u Anh
  15094=H± Cang Đ߶ng
  15095=Đ² B́nh
  15096=T« Tiên Sinh
  15097=Ti¬u Lßu
  15098=Má Tr¥n
  15099=A Thông
  15100=Ti¬u Ninh
  15101=A Chí
  15102=V® ĐƠi Ca
  15103=Thß½ng Binh
  15104=Khuâng Vác
  15105=Ti¬u Diêu
  15106=Tú Tú
  15107=C½ Cô Nß½ng
  15108=Cô Nhû Phân 
  15109=Ch¸ Th¦m
  15110=Trß½ng Ma Ma
  15111=Đoán M®nh Tiên
  15112=Chü LôiĐàiNg¥m
  15113=Lư Phø
  15114=Hoàng Sß Phø
  15115=Ông Ti«n
  15116=ĐƠi Nhân
  15117=T±ng Tiêu Đ¥u
  15118=Tiªp Tân
  15119=Tiêu Sß
  15120=Than TØ Thü
  15121=Đ߶ng Lăo Bác
  15122=Bà Lăo VƠn
  15123=еc Cß Lăo Bác
  15124=Ông Lăo Hà
  15125=Bác Li­u
  15126=Lăo Cß Lßu
  15127=Khuyªt Tuyên
  15128=Phøc Cô Nß½ng
  15129=Quä Phø B́nh
  15130=Ti¬u H°ng
  15131=Ông Th₫ Lăo
  15132=Næ NhƠc Sß
  15133=D́ Tr¥n
  15134=Bác A Thông
  15135=Ti¬u Đao
  15136=Khai Khoáng
  15137=H°ngThß½ngNhân
  15138=Vân Du ĐƠo Sî
  15139=TØ Ti¬u Binh
  15140=Dân Thô BƠo
  15141=Ti¬u Hoa Tinh
  15142=T£c Hang еng
  15143=Tà Thôn Dân
  15144=Thuy«n Ḥa
  15145=Næ T£c
  15146=Mao Ḥan C½
  15147=Tây S½n Binh
  15148=TâyS½n ĐƠoNhân
  15149=Næ Khoáng T£c
  15150=ĐƠoKhoáng Ca
  15151=ĐƠoKhoáng Lînh
  15152=Binh B°ng B°ng
  15153=B°ngLaiTTrß•ng
  15154=Lang Đ¥u Đ®
  15155=Lang Đ¥u Ca
  15156=Ng߶i ĐƠo Mµ
  15157=Luy®n Xác Nhân
  15158=Bà G÷i H°n
  15159=VƠn cô nß½ng
  15160=S½nTrƠiPhuNhân
  15161=Ng߶i H¥u 
  15162=LôiĐàiTruy«nSß
  15163=Chü Lôi Đài
  15164=Đinh Ngß Phu
  15165=Häi ĐƠi Ca
  15166=Tiên Nhân
  15167=Cô D®t Väi
  15168=NhàBuôn QuáiLƠ
  15169=Sái Hoa Đà
  15170=Lăo Ti«u Phu
  15171=Höa ĐÑc Quân
  15172=Ti Di Hô
  15173=Y Chi Mă
  15174=Nan Thång Mi
  15175=Ngßu L₫i
  15176=Di Mă Thång
  15177=Nô Giai Đ«
  15178=Løc Vû
  15179=бng Phøng
  15180=Ki«u Ti¬u Muµi
  15181=Ḥan Ḥan
  15182=Phøng Nhi
  15183=Linh Linh
  15184=Ti¬u Thi
  15185=A Tŕnh
  15186=Tr.Thôn Trß•ng
  15187=Ông Lăo Løc
  15188=A Nghîa
  15189=Anh Tu
  15190=Lai Ti«u Phu
  15191=T× Lăo Đ¥u
  15192=ĐƠi Tùng
  15193=Tu® Tu®
  15194=HƠo Nam
  15195=D́ Gi£t Đ°
  15196=Tång Ti¬u Đ®
  15197=Chu Ti¬u Muµi
  15198=Læ quư phø
  15199=Ngh® Nhi
  15200=Th₫ mµc HÑa
  15201=ĐƠi Hùng
  15202=Bµi Bµi
  15203=Ti¬u M¦n
  15204=Âu h÷c sî
  15205=ĐÑa Con Hoang
  15206=Phù Dung
  15207=TƠ Thiªu Gia
  15208=Châu Ngß Phu
  15209=Ti¬u Hoa
  15210=Ti¬u Song
  15211=Ngô Li®p Hµ
  15212=Ng߶i M÷i Lô
  15213=Châu Hiªu Liêm
  15214=Châu Mçu
  15215=ĐƠo Sî Ác
  15216=Vß½ng ĐƠi Th¦m
  15217=Na Ly
  15218=Tâu Mă H¥u
  15219=L² Tß
  15220=Lan Lan
  15221=Th± Kh¯ Lư
  15222=Bång Bång
  15223=Ng.B¡t Nghêu
  15224=Khùy Nß½ng
  15225=Hi®p Nh¸ Ca
  15226=Chü LoƠnФuĐài
  15227=Châu Th¸
  15228=Truy«nT¯ngSß
  15229=Chü Vơ Đài
  15230=Ti¬u H±
  15231=Nguy®t Lăo
  15232=Hoa Đ°ng
  15233=Chiêu Đăi
  15234=Ng.Công ChÑng
  15235=H° Hoa
  15236=Quan иnh
  15237=PhöngChÑcNß½ng
  15238=Hoa Đ°ng
  15239=Thiên HƠc
  15240=Ti¬u Tuyªt
  15241=Diêm B¡c Quân
  15242=Diêm Nam Quân
  15243=Chü Đoàn P
  15244=Chüđài Kchiªn
  15245=HuÏnh Ti¬u Nh¸
  15246=Thß Đ°ng
  15247=Kim Phu Nhân
  15248=Ti¬u Thu¥n Ca
  15249=Thß Nh¸ Gia
  15250=Ông chü H¥u 
  15251=Chú Kha
  15252=Møc nh¸ ca
  15253=Lß½ng ĐƠi Lang
  15254=Lß½ng Nh¸ Lang
  15255=Lß½ng Tam Lang
  15256=Hùynh Ti¬u Ca
  15257=A Qu¯c
  15258=Ti¬u Løc Чu
  15259=Dân Buôn Bán
  15260=TØu Th¯t
  15261=TØu Th¯t
  15262=Nhi Lăo Gia 
  15263=Thanh Vân
  15264=Tú Nhi
  15265=Hß½ng Nhi
  15266=Løc LƠc
  15267=Cô Công Tôn
  15268=Thi®u phu nhân
  15269=H́nh phu nhân 
  15270=H°ng Anh
  15271=Ti¬u L₫i TØ
  15272=Ti¬u Đào TØ
  15273=Bác Bánh Trßng
  15274=Ng߶i làm dæ
  15275=NVthølưtr§nđ¤u
  15276=Ng߶iMäiNgh®
  15277=Lµ CƠt
  15278=Dûng Sî  Châu
  15279=Bào Lăo Gia
  15280=VGTruy«nT¯ngSß
  15281=Truy«n T¯ng Sß
  15282=B¡c Hà
  15283=ChüLôi Đài
  15284=Dân Làng 
  15285=Dân Làng 
  15286=Dân Làng 
  15287=Dân Làng 
  16001=Ti¬u Nh¸
  16002=Chü Ti®m Thu¯c
  16003=Chü Ḷ Rèn
  16004=Chü Ti«n Trang
  16005=NhàBuôn TƠpHóa
  16006=Chü Quán Trà
  16007=Chü Ti®m Thu¯c
  16008=Chü Ti®m Thu¯c
  16009=Chü Ḷ Rèn
  16010=Chü Ḷ Rèn
  16011=Chü Ti«n Trang
  16012=Chü Ti«n Trang
  16013=NhàBuôn TƠpHóa
  16014=NhàBuôn TƠpHóa
  16015=Ti¬u Nh¸
  16016=Ti¬u Nh¸
  16017=Ng.Bán Hoa Quä
  16018=Chü Khách SƠn
  16019=NhàBuôn Xe Цy
  16020=NhàBuôn Xe Цy
  16021=Chü Giáp Phøc
  16022=Thß½ng Nhân A
  16023=Ti«n Trang 
  16024=Thß½ngnhân BDY
  16025=Ng߶iбiThߕng
  16026=NhàBuôn ViênTØ
  16027=Ng߶iбiThߕng
  16028=NhàBuôn D¤u „n
  16029=NhàBuôn D¤u „n
  16030=Chü Ṣng BƠc
  16031=Thß½ng Nhân
  16032=Thß½ng Nhân
  16033=Thß½ng Nhân
  16034=Thß½ng Nhân
  16035=Thß½ng Nhân
  16036=Thß½ng Nhân
  16037=Thß½ng Nhân
  17001=Quân Áo Giáp
  17002=Lính
  17003=Hµ V®
  17004=V® Sî
  17005=V® Binh
  17006=Dung Binh
  17007=Ti¬u Lính
  17008=Sî Lính
  17009=Lính trß•ng
  17010=Thü Thành Binh
  17011=Binh
  17012=Ti¬u Binh
  17013=Sî Binh
  17014=Tráng Sî Binh
  17015=Thiªt.Gi.Quân
  17016=H± Náo Quân
  17017=Phi Hùng Quân
  17018=Ngñ Lâm Quân
  17019=ThânV®ĐTrß•ng
  17020=Dâu Châu Binh
  17021=Trác Qu§n Binh
  17022=Đào Binh
  17023=Đào Binh
  17024=Ô H¢ng T.Binh
  17025=Ô H¢ng T.Lính
  17026=Dâu Châu quân
  17027=Báo quân sî
  17028=ThƠch H± binh
  17029=Vân Báo Næ
  17030=C¦m tØ quân
  17031=H¡t Hùng.D.Sî
  17032=Chu Nha.D.Sî
  17033=Báo Quân V®
  17034=Báo Quân Quan
  17035=Báo Vơ Sî
  17036=H± V® Binh
  17037=H± Quân V®
  17038=H± Quân Trß•ng
  17039=H± Vơ Sî
  17040=H± Dûng Sî
  17041=Hùng Quân V®
  17042=Hùng.Q.Trß•ng
  17043=Môn HƠ Đ¯c
  17044=Tß¾ng Bµ Khúc 
  17045=B¡c Quân Hi®u
  17046=Tinh Binh
  17047=D¸ch Châu Binh
  17048=Tinh Du® Binh
  17049=Vơ Du® Binh
  17050=Phong Du® Binh
  17051=C߶ng Binh
  17052=Mănh Binh
  17053=C߶ng Đao Binh
  17054=Thíêt V® Quân
  17055=Thiªt V®Trß•ng
  17056=Hß½ng Dûng
  17057=Đ°ng Giáp Binh
  17058=Nh¤t Giai Binh
  17059=Thiªt Giáp Bin
  17060=PhongTr§n Binh
  17061=Mănh Giáp Sî
  17062=C߶ng Giáp Sî
  17063=Diêm Giáp Sî
  17064=Tinh Nhu® Binh
  17065=Фu HƠm Sî
  17066=TâyLĐao Binh
  17067=TâyLThuçn Binh
  17068=TâyLThân Binh
  17069=TâyLTinh Binh
  17070=ÔH¢ng Đao Binh
  17071=Ô H¢ng.D.Sî
  17072=Qu.Thanh D¸ch
  17073=Ô H¢ng Ch.Sî
  17074=QuânL¥uThuy«n
  17075=H¡t Giáp Sî
  17076=Mông Xong Quân
  17077=Xích Giáp Sî
  17078=Lâm t£c
  17079=Hµ Lâm Li®t Sî
  17080=TØ Vơ Sî
  17081=H¡t Vơ sî
  17082=Lam Vơ Sî
  17083=Løc Vơ Sî
  17084=Kinh Sß Binh
  17085=Phong Thüy Sß
  17086=Huy«n Vơ Binh
  17087=Ki®n Vơ Binh
  17088=Di®u Vơ Binh
  17089=Ch¤n Vơ Binh
  17090=Uy Vơ Binh
  17091=Hùng Vơ Binh
  17092=Li®t Vơ Binh
  17093=Dß½ng Vơ Binh
  17094=Ph¤n Vơ Binh
  17095=Tr¤n Vi­n Binh
  17096=Th¥n Vơ Binh
  17097=Tinh Vơ Binh
  17098=иnh Vi­n Binh
  17099=T¸nh Vơ Binh
  17100=Thiên Vơ Binh
  17101=Quang Vơ Binh
  17102=Huy«n Vơ Quân
  17103=Ki®n Vơ Quân
  17104=Di®u Vơ Quân
  17105=Ch¤n Vơ Quân
  17106=Uy Vơ Quân
  17107=Li®t Vơ Quân
  17108=Hùng Vơ Quân
  17109=Dß½ng Vơ Quân
  17110=PhongPhàm Binh
  17111=Höa.Th.Binh
  17112=Chiªn.Th.Binh
  17113=Diêm Vơ Quân
  17114=иnh Vi­n Quân
  17115=T¸nh Vơ Quân
  17116=Thiên Vơ Quân
  17117=Quang Vơ Quân
  17118=еc Tß¾ng
  17119=Sß Nha
  17120=Khúc Nha Næ
  17121=Thiên.H.Sß
  17122=Thi L® Binh
  17123=Duy®t.Ch.Binh
  17124=Quan.Tr.Binh
  17125=Uy Vi­n Quân
  17126=Phø Vi­n Binh
  17127=ĐƠo Đ°ng
  17128=HoaS½n ĐƠoNhân
  17129=Bút Đao Tß¾ng
  17130=Vơ Sß
  17131=Binh Lao S¡t
  17132=T¸nh Vi­n Binh
  17133=B¯ L²
  17134=Tß₫ng Thanh
  17135=Phá Đao Binh
  17136=Vơ Binh
  17137=Nô L®
  17138=Quy«nGiápSî
  17139=Hàn Thuçn Binh
  17140=NgânThuçnBinh
  17141=Tr.Tr₫ Quân
  17142=Bàng Giáp Sî
  17143=Quét Đao Binh
  17144=Thü Kích Binh
  17145=Tr.Phø Quân
  17146=Sß Giáp Sî
  17147=Binh Kích Móc
  17148=Binh Kích Gai
  17149=Tr.Tham Quân
  17150=Mµc Giáp Sî
  17151=Tr.Đao Binh
  17152=H.Kiªm Binh
  17153=Tr.Hµ Quân
  17154=еi ĐƠi Đao
  17155=Dúc Li®t sî
  17156=Khß H± Binh
  17157=Tu La Quân
  17158=Ngßu Huy«n TØ
  17159=Tr߶ng V® Quân
  17160=Huy«n S½n TØ
  17161=ĐƠo Linh TØ
  17162=S½n.Tr.Cß Sî
  17163=S½n TrƠi Vß½ng
  17164=S½n V® Sî
  17165=S½n Næ
  17166=Lăo †n Sî
  17167=Kinh.Th.Binh
  17168=Đông Häi T£c
  17169=Tr.Giang ĐƠo
  17170=ĐƠi Häi ĐƠo
  17171=Lß½ngGiangT£c
  17172=Giang H° Phï
  17173=Lan Hà Bá
  17174=ĐƠo Tân T£c
  17175=Xß¾ng Häi ĐƠo
  17176=H¡t Phàm T£c
  17177=B¡c Häi Binh
  17178=Đông Qu§n Binh
  17179=HƠ Ti Binh
  17180=Nhß Đài Binh
  17181=Th÷ Xuân Binh
  17182=Lô Giang Binh
  17183=Tr¥n Lßu Binh
  17184=HÑaXß½ngBinh
  17185=Uy¬nThànhBinh
  17186=LƠcDß½ngBinh
  17187=Tr߶ng An Binh
  17188=Tây Lß½ng Binh
  17189=B¡c иa Binh
  17190=C¤m V® Binh
  17191=DâuChâuTrß•ng
  17192=D¸chChâuTrß•ng
  17193=Th.Châu Trß•ng
  17194=T× Châu Trß•ng
  17195=Duy®tCh.Trß•ng
  17196=Thi Nô Trß•ng
  17197=Quan.Tr.Trß•ng
  17198=Häi Nô
  17199=Thâm Häi T£c
  17200=Häi T£c Dao
  17201=Häi T£c.Th.Thü
  17202=Tß¾ng Häi T£c
  17203=ĐƠi Ca Häi ĐƠo
  17204=Häi ĐƠo Vß½ng
  17205=Phi Hùng Binh
  17206=Phi Hùng Vơ Sî
  17207=PhiHùngTQuân
  17208=еi Áo Đen
  17209=PhiHùngQuânSî
  17210=PhiHùngQTrß•ng
  17211=Ng.M÷i S½n Lâm
  17212=ĐƠi Th± Phï
  17213=KÛ Sß
  17214=Quân Sß
  17215=Mßu Sß
  17216=Mßu Sß
  17217=Sách Sß
  17218=Sách Sß
  17219=Phiªn Tß¾ng
  17220=Phiªn Tß¾ng
  17221=Phiªn Tß¾ng
  17222=ĐƠi MƠc Binh
  17223=ĐƠi MƠc Quân
  17224=ĐƠi MƠc Lính
  17225=Nha Môn Tß¾ng
  17226=Løc Lâm S½nT£c
  17227=Mµ Binh Trß•ng
  17228=D.Châu Trß•ng
  17229=Kiªn.Ng.Binh
  17230=Ngô Qu§n Binh
  17231=S½n Vi®t Binh
  17232=Vi®t Næ Nhi
  17233=BƠch Phàm T£c
  17234=Løc H± Chäo
  17235=H°ng Phàm T£c
  17236=H¡t Giao Long
  17237=TØ Phàm T£c
  17238=Thanh NgƠc Nha
  17239=ĐÑc Vß½ng Binh
  17240=Dûng TØ Sî
  17241=Bà Tri®u QuÖ
  17242=Tuy®t TrƠch Ma
  17243=Phù Di®p Binh
  17244=H.C߶ng Nhân
  17245=еi ĐÑc Vß½ng
  17246=Quân Thiªt T£c
  17247=Hoàng Phàm T£c
  17248=Xích Xà Lân
  17249=Hµi Khi Binh
  17250=Tra Thøc Binh
  17251=S½n Vi®t Sî
  17252=Phi Næ Lính
  17253=Thß₫ngDao Binh
  17254=Tham Mßu
  17255=Tr߶ng SØ
  17256=Quân Sß
  17257=Tham Quân
  17258=Hµ Quân
  17259=Giám Quân
  17260=Tuyên Quân
  17261=Đi¬n Quân
  17262=Th¯t Bác
  17263=Phiªn Tß¾ng
  17264=T́ Tß¾ng
  17265=Đô Úy
  17266=Bµ Túc
  17267=Binh Tào
  17268=Huy®n Úy
  17269=Hi®u Úy
  17270=Vi®t S½n Lan
  17271=Dă H¥u Quân
  17272=Phan S½n Næ
  17273=Huân QuÖ Mao
  17274=Vi®t Tráng Sî
  17275=HùngTµc Trß•ng
  17276=Vi®t C× Sóai
  17277=Báo Vân Næ
  17278=Liêu Đông Quân
  17279=Th.B́nh Binh
  17280=Ô H¢ng Binh
  17281=Liêu Tuyªt Sî
  17282=B¡cThß½ngBinh
  17283=Liêu Giáp Quân
  17284=Tinh Kích Binh
  17285=Phu Dß Man
  17286=Quán Nô Sî
  17287=„p Lâu Man
  17288=Tiêu Nô Binh
  17289=c Tæ Man
  17290=Tuy®t Nô Lính
  17291=Ng߶i Sån G¤u
  17292=Ng߶i Sån C÷p
  17293=Tuyªt Tµc Nam
  17294=Tuyªt Tµc næ
  17295=Binh Da Sói
  17296=Giác Nha Næ
  17297=Binh Móng Sói
  17298=Huyªt Dûng Sî
  17299=Cß Xà Mao
  17300=BƠch Sói H¥u
  17301=Báo C½
  17302=Sß Hao Sî
  17303=H° Nam
  17304=еi Mao Næ
  17305=BinhLangVß½ng
  17306=Đ½n Dß TØ Sî
  17307=Tß¾ng Sói Xám
  17308=Ô H¢ng Næ
  17309=Vi®t Lính
  17310=Vi®t Sî
  17311=Di Châu Binh
  17312=BinhĐaoMăHàn
  17313=Thß½ngBinhMHàn
  17314=Vơ Sî Mă Hàn 
  17315=Tß¾ng Mă Hàn
  17316=Đao Phü Thü
  17317=Đao Phü Thü
  17318=Binh Thu§n Nô
  17319=Binh Quª Lâu
  17320=Binh S¤u Dân
  17321=Binh Nhß₫c Dân
  17322=B®nh Thôn Phu 
  17323=Binh Tân Dân
  17324=Binh Ti¬u Dân
  17325=Lăo Lư Trß•ng
  17326=Th.Lâu †n Sî
  17327=Thü Tiªt †n Sî
  17328=Lăo Nông Phu
  17329=Trang Gia Hán
  17330=Binh.Gi.lång
  17331=Binh Nam Qu§n
  17332=T¦u Hà Thü
  17333=Du Đ́nh thü
  17334=Lính Ḱnh Châu
  17335=Giäng vơ quân
  17336=Binh Giác Man 
  17337=Binh Tôn Man
  17338=Dung Binh
  17339=Phi Næ Tôn Tµc
  17340=Tr.Quân Hi®u
  17341=Tôn Biêu Hán
  17342=ThiªtKích Quân
  17343=еi Tiên Phong
  17344=Binh DiêuTß½ng
  17345=†n Đà Thü
  17346=еi Tr¸ch Tiêu
  17347=Thång Phàm Thü
  17348=Binh KÏ Hi®u
  17349=Thüy Sß Trß•ng
  17350=Quân Ti«n Bµ
  17351=Phøc Binh
  17352=Túc V® Binh
  17353=H± Bàn Binh
  17354=Vû Lâm Sß
  17355=Quân Ngñ Doanh
  17356=Binh Sói Nu¯t
  17357=H± Tiêu Vơ Sî
  17358=D¸ch Đao Binh
  17359=Mănh Träo Sî
  17360=Li®t Trăm Sî
  17361=Long V®
  17362=Phi Tß¾ng
  17363=Cñ B¢ng Фu Sî
  17364=Kinh Châu Binh
  17365=Th.Dß½ng Binh 
  17366=Tu¥n Giang SØ
  17367=Khoái.Th.Binh
  17368=Hà Thß½ng Binh
  17369=Quan Ti¬u Hi®u
  17370=Quân Hà Đông
  17371=Lính Tu¥n La
  17372=Viêm Vơ Sî
  17373=Khäi Giáp Binh
  17374=Đ¯n Đi«n Binh 
  17375=Lam Vơ Sî
  17376=Phän Đao Thü
  17377=Tr¤n Quân Hi®u
  17378=Vû S½n Næ
  17379=Dă Nhân
  17380=LínhBiênPḥng
  17381=ChüBiênPḥng
  17382=Binh Hung Nô
  17383=Thß½ngBinhHN
  17384=Khiªt Dûng Sî 
  17385=Khiªt Trán Sî
  17386=ĐaoBinhHungNô
  17387=ThüKíchHungNô
  17388=LínhTr.Thành
  17389=Tr.Thành V®
  17390=Lính B́nh Châu
  17391=Sî B́nh Châu
  17392=Chu X¤p Binh
  17393=Đ̣an C§n V®
  17394=Quân S• Duy®t
  17395=BinhThiªtTr§n
  17396=ThüySßKinhS•
  17397=Giám Фu Sî
  17398=QuânThiªtĐôn
  17399=Binh Đ£c Tr§n
  17400=Vơ Sî GiápCÑng
  17401=H¡c Báo V®
  17402=Quân Đ¥u Bªp
  17403=BinhTr߶ngSa 
  17404=Ninh Viên Binh
  17405=еi Đ£c Kích
  17406=Tr¤n Nam Binh
  17407=Đ°ng Tùy Quân
  17408=Chu Đôn Binh
  17409=Ti¬u Úy
  17410=Nam Dûng Sî
  17411=Khoai Đao Thü 
  17412=S• H± Sî
  17413=Mă Đao Thü
  17414=Linh Lång Binh
  17415=Tß½ng Hß½ng V®
  17416=Tu¥n Hăng Viên
  17417=Ti¬uThuy«nBinh
  17418=Q.Phän Giang
  17419=Cñ Giam Binh
  17420=Binh Vơ Lång
  17421=TrƠiTr§nThß½ng
  17422=Hßng Hán Quân
  17423=Ti¬u Hi®u TrƠi
  17424=Tr߶ngKíchThü
  17425= ĐƠo Binh
  17426=Man Vơ Dă
  17427=C߶ng Đôn Quân
  17428=Thüy Binh
  17429=Man Cu°ng Ma
  17430=Man Cu°ng Ma
  17431=Binh sî 
  17432=Binh sî 
  17433=Binh sî 
  18001=Tu¤n Mă
  18002=Ô Duy Mă
  18003=Ḥang Biêu Mă
  18004=Thanh Tông Mă
  18005=BƠch Mă
  18006=Ô H¢ng BƠch Mă
  18007=Xích Thü mă
  18008=Giang Đông Câu
  18009=ĐƠi Uy¬n mă
  18010=Đích Lô mă
  18011=Tuy®t Bóng mă
  18012=Chäo.H.PhiĐi®n
  18013=HƠnHuyªt BØuMă
  18014=Ngña Tr.Nguyên
  18015=Ngña Hung Nô
  19001=Hoàng Đª
  19002=Ti¬u Thái Giám
  19003=Th¥n Quan
  19004=Tr߽ng Nh߶ng
  19005=Tri®u Trung
  19006=HƠ Quân
  19007=Quách Th¡ng
  19008=H¥u Lăm
  19009=Trúc ThƠc
  19010=Tŕnh Khoáng
  19011=ĐoƠn Quư
  19012=Cao V÷ng
  19013=Tào Tiªt
  19014=Hàn Ly
  19015=T¯ng Đi¬n
  19016=Tôn Chß½ng
  19017=Tä Phong
  19018=Lính Ngøc
  19019=Lính Ngøc
  19020=Lính Ngøc
  19021=Lính Ngøc
  19022=Thái Giám
  19023=SîTiªt Tr.Đ́nh
  19024=Trß½ng Bí
  19025=Phong Quan
  19026=Quan Đ¯c Chiªn
  19027=Quan H§u T¯ng
  19028=QuanTu¥nThành
  19029=Ng߶i Quän Kho
  20001=Thùng Báu V§t
  20002=VàngBƠc Đá Quư
  21001=Xe Đ¥u Đá
  21002=Liên Cung
  22001=Quä Đông Quái
  22002=BaDoYau
  22003=BaDoYau
  22004=BaDoYau
  22005=BaDoYau
  22006=Bánh Bao TrÑng
  22007=Bánh Bao Th¸t
  22008=Vua Bánh Bao
  22009=Cäi Cao L®
  22010=Thüy Tinh Quái
  22011=KhoángCh́Quái
  22012=Ng߶i R½m
  22013=Bá Vß½ng Sâm
  22014=Dă S½n Sâm
  22015=ĐƠi Nhân Sâm
  22016=Bao Cäi Vàng
  22017=Bao Th¸t L¾n
  22018=Vua Cäi Cao L®
  22019=Bó R½m
  22020=Dă Nhân Sâm
  22021=Nhân Sâm
  22022=Bánh TrÑng
  22023=Vua Bánh TrÑng
  22024=Bánh Trung Thu
  22025=Bánh Чu Xanh
  22026=Cäi Cao L®
  22027=Bao Siêu HƠng
  22028=Ba Чu Yêu
  22029=BaDoYauTúiĐeo
  22030=ÁcMaBaDoYau
  22031=ÁcMaTi¬uЧuYêu
  22032=ThƠch Thäi 
  22033=ThuÖ Linh
  22034=Phi Viêm
  22035=Th±i tuyªt
  22036=Tâm Tâm
  22037=Mă Sâm
  22038=Mă Sâm Vß½ng
  22039=CácPh±SáiYêu
  22040=Ng߶i Gôm
  22041=HùynhKimBDY
  23001=CØa Đá C½ Quan
  24001=Bäng Đ߶ng
  24002=Bän thông báo
  24003=bän công b¯
  24004=bäng xªp hƠng
  24005=cây c¯i
  24006=Khoáng MƠch
  24007=Trúc T߶ng
  24008=Bän Công B¯
  24009=Bän Công B¯
  25001=Khoáng.N.ThƠch
  25002=Khoáng Vàng
  25003=Thüy Tinh Đö
  25004=Thüy Tinh Tím
  25005=Khoáng BƠc
  25006=Khoáng Đ°ng
  25007=Khoáng S¡t
  25008=Khoáng Ch́
  25009=Khoáng.N.ThƠch
  25010=Khoáng Vàng
  25011=Thüy Tinh Đö
  25012=Thüy Tinh Tím
  25013=Khoáng BƠc
  25014=Khoáng Đ°ng
  25015=Khoáng S¡t
  25016=Khoáng Ch́
  25017=Khoáng.N.ThƠch
  25018=Khoáng Vàng
  25019=Thüy Tinh Đö
  25020=Thüy Tinh Tím
  25021=Khoáng BƠc
  25022=Khoáng Đ°ng
  25023=Khoáng S¡t
  25024=Khoáng Ch́
  25025=Khoáng.N.ThƠch
  25026=Khoáng Vàng
  25027=Thüy Tinh Đö
  25028=Thüy Tinh Tím
  25029=Khoáng BƠc
  25030=Khoáng Đ°ng
  25031=Khoáng S¡t
  25032=Khoáng Ch́
  25033=Khoáng.N.ThƠch
  25034=Khoáng Vàng
  25035=Thüy Tinh Đö
  25036=Thüy Tinh Tím
  25037=Khoáng BƠc
  25038=Khoáng Đ°ng
  25039=Khoáng S¡t
  25040=Khoáng Ch́
  25041=Khoáng.N.ThƠch
  25042=Khoáng Vàng
  25043=Thüy Tinh Đö
  25044=Thüy Tinh Tím
  25045=Khoáng BƠc
  25046=Khoáng Đ°ng
  25047=Khoáng S¡t
  25048=Khoáng Ch́
  25049=Khoáng.N.ThƠch
  25050=Khoáng Vàng
  25051=Thüy Tinh Đö
  25052=Thüy Tinh Tím
  25053=Khoáng BƠc
  25054=Khoáng Đ°ng
  25055=Khoáng S¡t
  25056=Khoáng Ch́
  25057=Khoáng.N.ThƠch
  25058=Khoáng Vàng
  25059=Thüy Tinh Đö
  25060=Thüy Tinh Tím
  25061=Khoáng BƠc
  25062=Khoáng Đ°ng
  25063=Khoáng S¡t
  25064=Khoáng Ch́
  25065=Khoáng Đá
  25066=Khoáng Đá
  25067=Khoáng Đá
  25068=Khoáng Đá
  25069=Khoáng Đá
  25070=Khoáng Đá
  25071=Khoáng Đá
  25072=Khoáng Đá
  25073=Khoáng Đá
  25074=Khoáng Ch́
  25075=Khoáng S¡t
  25076=Khoáng Đ°ng
  25077=Khoáng BƠc
  25078=Khoáng.N.ThƠch
  25079=Thüy Tinh Đö
  25080=Thüy Tinh Tím
  25081=Khoáng Vàng
  25082=Khoáng Đá
  25083=Khoáng Ch́
  25084=Khoáng S¡t
  25085=Khoáng Đ°ng
  25086=Khoáng BƠc
  25087=Khoáng.N.ThƠch
  25088=Thüy Tinh Đö
  25089=Thüy Tinh Tím
  25090=Khoáng Vàng
  25091=Khoáng Đá
  25092=Khoáng Ch́
  25093=Khoáng S¡t
  25094=Khoáng Đ°ng
  25095=Khoáng BƠc
  25096=Khoáng.N.ThƠch
  25097=Thüy Tinh Đö
  25098=Thüy Tinh Tím
  25099=Khoáng Vàng
  25100=Khoáng Đá
  25101=Khoáng Ch́
  25102=Khoáng S¡t
  25103=Khoáng Đ°ng
  25104=Khoáng BƠc
  25105=Khoáng.N.ThƠch
  25106=Thüy Tinh Đö
  25107=Thüy Tinh Tím
  25108=Khoáng Vàng
  25109=Khoáng Đá
  25110=Khoáng Ch́
  25111=Khoáng S¡t
  25112=Khoáng Đ°ng
  25113=Khoáng BƠc
  25114=Khoáng.N.ThƠch
  25115=Thüy Tinh Đö
  25116=Thüy Tinh Tím
  25117=Khoáng Vàng
  25118=Khoáng Đá
  25119=Khoáng Ch́
  25120=Khoáng S¡t
  25121=Khoáng Đ°ng
  25122=Khoáng BƠc
  25123=Khoáng.N.ThƠch
  25124=Thüy Tinh Đö
  25125=Thüy Tinh tím
  25126=Khoáng Vàng
  25127=Khoáng Đá
  25128=Khoáng Ch́
  25129=Khoáng S¡t
  25130=Khoáng Đ°ng
  25131=Khoáng BƠc
  25132=Khoáng.N.ThƠch
  25133=Thüy Tinh Đö
  25134=Thüy Tinh Tím
  25135=Khoáng Vàng
  25136=Khoáng Đá
  25137=Khoáng Ch́
  25138=Khoáng S¡t
  25139=Khoáng Đ°ng
  25140=Khoáng BƠc
  25141=Khoáng.N.ThƠch
  25142=Thüy Tinh Đö
  25143=Thüy Tinh Tím
  25144=Khoáng Vàng
  25145=Khoáng Đá
  25146=Khoáng Ch́
  25147=Khoáng S¡t
  25148=Khoáng Đ°ng
  25149=Khoáng BƠc
  25150=Khoáng.N.ThƠch
  25151=Thüy Tinh Đö
  25152=Thüy Tinh Tím
  25153=Khoáng Vàng
  25154=Khoáng Đá
  25155=Khoáng Ch́
  25156=Khoáng S¡t
  25157=Khoáng Đ°ng
  25158=Khoáng BƠc
  25159=Khoáng.N.ThƠch
  25160=Thüy Tinh Đö
  25161=Thüy Tinh Tím
  25162=Khoáng Vàng
  26001=Tàu Chiªn
  27001=Ng÷c Đª
  27002=TháiThß₫ngQuân
  27003=Thái BƠch Quân
  27004=Nh¸ Lang Th¥n
  27005=HaoThiênKhuy¬n
  27006=Na Tra
  27007=ChÑc Næ
  27008=Th¥n Tài
  27009=Quy Tiên
  27010=Linh Quy
  27011=Tiên Næ
  27012=Ti¬u Tiên Đ°ng
  27013=иa ThiênTß¾ng
  27014=Thüy.Th.Tß¾ng
  27015=Höa ThiênTß¾ng
  27016=Phong.Th.Tß¾ng
  27017=иa Thiên Binh
  27018=Thüy ThiênBinh
  27019=Höa Thiên Binh
  27020=Phong.Th.Binh
  27021=Thiên Binh
  27022=Thiên Binh
  27023=Thiên Binh
  28001=Dă S½n H¥u
  28002=Mănh H±
  28003=G¤u Trßng
  28004=HƠc Tr¡ng
  28005=Con Ó
  28006=R¡n
  28007=Mèo Vân H±
  28008=Mèo Thái Cñc
  28009=R¡n еc
  28010=Thanh Trúc Thi
  28011=R¡n H± Mang
  28012=R¡n Đen
  28013=Bông Mai Rùa
  28014=G¤u Xám
  28015=G¤u Чu Đö
  28016=G¤u Чu Xanh
  28017=Ó Đö
  28018=Ó Tr¡ng
  28019=Xß½ng ¿ng
  28020=¿ng Vß½ng
  28021=Mèo.Th.Nguy®t
  28022=Mèo Cua Lua
  28023=R¡n Chú еc
  28024=G¤u Khái Mă
  28025=C÷p Liêu Đông
  28026=Mèo Tuyªt
  28027=ĐƠi Bàng L¾n
  28028=R¡n H± Фt
  28029=Ban Ban
  28030=R¡n TØ Đµc
  28031=H¡c Xà Vß½ng
  28032=ThanhLongQuái
  28033=Xà Vß½ng
  28034=S½n H¥u Vß½ng
  29001=T߶ng Thành
  29002=Hàng Rào G²
  29003=T߶ng G²
  30001=L¥u Cung Tên
  30002=Xe Lß½ng Thñc
  30003=L¥u Cung Tên
  30004=XƠThü Xe Lß½ng
  31001=t± chim
  31002=t± chim
  31003=t± chim 
  31004=t± chim
  31005=t± chim
  31006=t± chim
  32001=Vô H́nh
  32002=Bóng Bi¬n
  33001=Chü ti®m net
  33002=Máy Bán Hàng
  33003=Máy Bán Hàng
  34001=GM
  34002=GM
  34003=GM
  34004=GM
  34005=luy®n công 20
  34006=luy®n công 60
  34007=luy®n công 100
  34008=luy®n công 150
  34009=luy®n công 200
  34010=luy®n công 250
  35001=Bàng C± Cñ Thú
  35002=Bàng C± Cñ Thú
  35003=Bàng C± Cñ Thú
  35004=Bàng C± Cñ Thú
  35005=Chäo QuÖ binh
  35006=Chi¬u QuÖ binh
  35007=Cñ QuÖ binh
  35008=Mµ QuÖ binh
  35009=Cung.S.Cñ Thú
  35010=Cung.S.Cñ Thú
  35011=Cung.S.Cñ Thú
  35012=Cung.S.Cñ Thú
  35013=Khoáng Đá Quái
  35014=ThƠch TháiHành
  35015=Hùng Cñ Hán
  35016=H± Cñ Hán
  35017=Ngßu Cñ Hán
  35018=Tß₫ng Cñ Hán
  35019=S½n Quái
  35020=Nham Quái
  35021=Næ Thüy Th¥n
  35022=Höa Xà Tinh
  35023=Ph.ma th¥n thú
  35024=Ti¬u Nham Quái
  35025=nhamthƠchQuái
  35026=Hoang Th¥n XÑ
  35027=Li®t Höa Xà
  35028=Phong QuÖ Binh
  35029=Thanh Long
  35030=Hæu Long Träo 
  35031=Tä Long Träo
  36001=Bµ Binh Nh©
  36002=Binh Vû Trang
  36003=Tr÷ngKhäi Binh
  36004=BinhC߶ngGiáp
  37001=Hàng Rào G²
  37002=Xe công thành
  37003=Xe Xung Phong
  37004=Xe Đao
  37005=Xe Cung
  37006=Xe Đ¥u Đá
  37007=Tháp Cung
  37008=TrƠm Ti«n Sáo
  37009=CØa Thành
  37010=TrƠm Ti«n Sáo
  37011=CØa Thành
  37012=T߶ng Thành
  37013=T߶ng Thành
  37014=T߶ng G²
  37015=T߶ng G²
  38001=Cây Noel L¾n
  38002=Cây Noel
  38003=Ng߶i Tuyªt
  38004=Ng߶i Tuyªt
  38005=Quà 
  38006=Quà 
  38007=Vua Bánh Noel
  38008=Vua K©o Noel
  38009=Quái V§t Noel
  38010=Thú Thiên Niên
  38011=QuÖ Bí Vàng
  38012=B́n B́n Quái
  38013=B÷c Häi Binh
  38014=Ti¬u QuÖ Binh
  38015=Höa QuÖ Binh
  38016=Quái Cà Chua
  38017=Nhân QuÖ Vß½ng
  38018=иa QuÖ Vß½ng
  38019=ThiênQuÖVß½ng
  38020=Ti¬uMuµiBánHoa
  38021=ĐßaHoaTi¬uYêu
  39001=ThànhĐƠiHuy®n 
  39002=Thành Lâm Lßu 
  39003=ThànhChânиnh 
  39004=Thành Lang Nha
  39005=Thành ĐƠi MƠc
  40001=Th¥n Mµc Lµ
  40002=Rß₫u Tiên 
  40003=C¦m H₫p
  41001=Tri®u Nga
  41002=Ti Di Hô
  41003=Trß½ng Giác
  41004=Tri®u.H.Cß½ng
  41005=Di Di
  41006=Na Ly
  41007=Quách ĐƠi
  41008=Tôn Tr÷ng
  41009=Hàn Trung
  41010=Dß Đµc
  41011=BƠch Hi¬u
  41012=Lư ĐƠi Møc
  41013=ĐƠi H°ng
  41014=Thân Bï
  41015=Tôn Cang
  41016=Ma Xiêu
  41017=Ma Phß½ng
  41018=Giăn Dung
  41019=CôngTôn Khuyªn
  41020=Chung BØu
  41021=Âu Lñc Cß
  41022=Đi¬n Vi
  41023=HƠ H¥u Tôn
  41024=HƠ H¥u Huyên
  41025=Tào Nhân
  41026=CØu Ho£c
  41027=Tào Tháo
  41028=Quách Gia
  41029=Tŕnh L§p
  41030=HÑa Chu
  41031=Trß½ng Liêu
  41032=T× Quang
  41033=Trß½ng H₫p
  41034=Tào Phi
  41035=Tào Trñc
  41036=Tß Mă Ư
  41037=Tào Tß½ng
  41038=Giä Hü
  41039=HÑa Du
  41040=Bàng ĐÑc
  41041=Thái Vån C½
  41042=Du C¤m
  41043=Ân Phøc
  41044=Thi Mă Chiêu
  41045=T× Cam
  41046=Châu Sáng
  41047=Quan B́nh
  41048=Tri®u Vân
  41049=Trß½ng Phi
  41050=Quan Vû
  41051=Gia Cát Lß₫ng
  41052=Bàng Th¯ng
  41053=Lßu B¸
  41054=Hoàng Trung
  41055=Ngøy Nhiên
  41056=Mă Siêu
  41057=Pháp Chính
  41058=HuÏnh.Ng.Anh
  41059=Khß½ng Duy
  41060=Quan Hßng
  41061=Trß½ng Bao
  41062=Hß¾ng Bàng
  41063=Nghiêm Nhan
  41064=Thái Thi T×
  41065=Cam Ninh
  41066=Læ Mông
  41067=Châu Thái
  41068=Tôn Sách
  41069=Tôn Quy«n
  41070=Chu Du
  41071=T× Th¸nh
  41072=Løc Tín
  41073=Tŕnh Ph±
  41074=Linh Th¯ng
  41075=Chu Nhiên
  41076=Hoàng Khai
  41077=Tß•ng Khåm
  41078=Quan TrƠch
  41079=L² Túc
  41080=Ti¬u Ki«u
  41081=Tôn.Th.Hß½ng
  41082=Læ B¯
  41083=Điêu Thuy«n
  41084=бng Trác
  41085=Thß½ng Thång
  41086=Nhan Lß½ng
  41087=Vån X¦u
  41088=Lư Dß
  41089=Cao Thu§n
  41090=Vơ An Qu¯c
  41091=Tæ Thø
  41092=Dß Phu La
  41093=Tàng Bá
  41094=ĐƠi Ki«u
  41095=Mă Thång
  41096=Trß½ng BØu
  41097=Trß½ng Lß½ng
  41098=Tr.MƠn Thành
  41099=Mă.Ng.Nghîa
  41100=Mă Tß½ng
  41101=Tr¥n BƠi
  41102=Trß½ng Tu
  41103=Ngßu Kim
  41104=Đinh Phøng
  41105=Lư Đi¬n
  41106=Tß•ng Cang
  41107=Viên Thi®u
  
  Copy cái Font này vào C:\Windows\Fonts, copy cái trên vào MS Word và Set Font cho nó là U Hoài 1.1 là đọc được
   

  Các file đính kèm:

 13. MGAngel

  MGAngel T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  13/5/05
  Bài viết:
  519
  Pó tay, cái npcid trong mấy cái lickNPC là shortnpcid, chứ ko phải id của npc trong data. Cái shortnpcid bắt đầu từ 1.
   
 14. micral

  micral Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  352
  lưu ý NPCID đó khác với NPCMAPID (tham số của các hàm như ClickONNPC v.v...)
   
 15. Jetnn007

  Jetnn007 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  Trại Giam TS
  Vậy mấy cái trên em post là ko dùng dc à ??????????
   
 16. micral

  micral Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  352
  npcmapid là id của npc đó trong phạm vi map nhất định thôi, vd npcmapid của Lưu Bị sẽ là 1 vì trong map vườn đào chỉ có mình nó.
   
 17. MGAngel

  MGAngel T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  13/5/05
  Bài viết:
  519
  Dùng được em, nhưng chỉ dùng cho command ts.SelectPartner(npcid), dùng để chọn võ tướng xuất chiến.
  Còn shortnpcid thì phải lấy packet send khi lick npc, rồi convert XOR ra, byte thứ 2 từ phải sang là shortnpcid. Lưu ý đó là hệ hex, nhớ chuyển qua hệ dec. Shortnpcid bắt đầu từ 1.
   
 18. micral

  micral Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  352
  add thêm, mask để XOR là AD.
  vd: byte npcmapid chưa decrypt là AC, vào calculator chọn chế độ hex, gõ AC rồi click XOR, gõ AD, rồi click = sẽ ra kết quả là 1. sau đó chuyển về chế độ DEC để xem npcmapid trong hệ thập phân (decimal). trường hợp này 1 trong hex cũng = 1 trong dec nên ko wan trọng nhưng ví dụ sau khi xor ra là 0A thì convert qua dec sẽ là 10.
   
 19. Jetnn007

  Jetnn007 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  22/7/05
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  Trại Giam TS
  Như vậy là với Bot NPC thì mình dùng NPCMapID đúng ko anh ?????
  Theo micral nói thì nếu như chỗ có 2 thằng thì thằng nào sẽ là 1 và thằng nào là 2 ???
   
 20. micral

  micral Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/6/05
  Bài viết:
  352
  yes.
  ko biết được nên mới phải tìm = WPE đó.
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này