Poll Results: Có nên lập 1 subbox bot discussion không ?

Members who voted for 'Thôi không cần , 1 topic là quá đủ !'