Từ Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 29/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: trận chiến Khang Đình
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Thọ Xuân, Từ Châu.
  Vật phẩm có được: ngọc skill.
  Nhiệm vụ tiếp theo: cuộc chiến thu phục
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến đại trại tại Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với Tôn Sách đồng ý giúp đở.
  Đến Y Nhị Thủy động (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với thương binh vào chiến đấu Tào Nhân, Tào Hồng, Lữ Hổ, Chu Linh, Lưu Hoa; thắng lợi lập tức chiến đấu Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Cửu Du, Lý Điển, Lạc Tiến. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: trì viện Từ Châu thành
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nv
  trợ giúp Từ Châu.
  Địa điểm: Thành Từ Châu (Từ Châu), Bắc Hải (Thanh Châu).
  Vật phẩm có được: long vũ thủy điêu (+2 thủy).
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  tấn công Hạ Hầu Thuận
  Nội dung nhiệm vụ:
  Nói chuyện Trần Đăng, đồng ý giúp đỡ
  đến rừng Hạ Thái đối thoại với Biên Nhượng, vào chiến đấu.
  Đến thành Bắc Hải đối thoại với Điền Giai.
  Trở về thành Từ Châu gặp sự cản trở của Tào Nhân, chiến đấu.
  Vào quan phủ đối thoại với Trần Đăng hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: truy kich Khang Đình
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  thảo phạt Khăn vàng
  Địa điểm: Từ Châu, Rừng Tương Huyện.
  Vật phẩm có được: Văn chương đại phúc thần, đại phúc thần, phúc thần.
  NV tiếp theo:
  trận chiến Từ Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  Khi hoàn thành Q thảo phạt Khăn vàng xong, đến Rừng Tương Huyện ở Từ Châu vào rừng cây ta theo hướng bên trái đi vào tầng thứ 2 đối thoại với Lưu Tường và vào chiến đấu với Lưu Tường, Du Thiệp, Tuấn Chính, Viên Trị.
  Sau khi thắng lợi ta đi tiếp đến Y Nhị Thủy Động mê cung, trong động ta gặp Huệ Cừ, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Huệ Cừ, Trường Nô, Hàn Nhân, Tuân Chính, Trịnh Thái.
  Thắng trận này ra khỏi mê cung, tại Y Nhỉ Thủy Trại đối thoại với Viên Thuật và vào chiến đấu với Viên Thuật, Lôi Bạc, Kĩ Linh, Trương Huấn, Diêm Tượng, Trần Lan, Dương Hoành.
  Thắng lợi Mãn Sủng xuất hiện mời bạn đến Đông Quận tìm Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Trương Liêu đầu hàng Ngụy.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  bao vây thành Tiểu Phối, tìm phi thiên xích thố
  Địa điểm: Từ Châu, Thành Từ Châu.
  Vật phẩm có được: Tố khiết hộ thủ (trí + 16, công – 2, lv. 50).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại khách sạn Từ Châu đối thoại với Thái Nghị Lục.
  Đến con đường lớn ở Từ Châu vào nhà Quan Phủ đối thoại với Lữ Bố, Trương Liêu xuất hiện đồng ý giúp đỡ được rượu mạnh 3 cái.
  Ta đến Sơn Động Thành Đức Triệu Trạc ở bên phải phía dưới Thành Thọ Xuân, trong động ta đối thoại với Lương Sư Binh, đối thoại tiếp với Trương Liêu và vào chiến đấu với Lưu Huân, Hà Dược, Huỳnh, Tuế Kí, Kiều Sanh, Tần Dực.
  Thắng lợi ta về Hạ Phỉ, tại cổng thành đối thoại với Lộ Chiêu.
  Lúc vào Hạ Phỉ Bắc Môn, ta đối thoại với Hạ Phỉ Binh bên tay trái, tiến vào trong đối thoại tiếp với Tào Tháo, vào chiến đấu với Đao Phủ Thủ.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tướng đạo Tào Tử Văn
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Hạ Phỉ vào quan phủ - Từ Châu.
  Vật phẩm nhận đc: Điểm kinh nghiệm + Tào Tương Mê
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Hạ Phỉ vào quan phủ nói chuyện Viên Mẫn.
  2. Vào Hợp Phì trại, vô Binh Trướng ơ tầng 2 nói chuyện đồng ý tìm Mồi Lửa Lưu HùynhCác bó rơm ( dễ tìm được 2 món này ở tầng 2 Hợp Phì trại). Sau đó trở lại Binh trướng giao cho Tào Tương.
  3. Đến Nai Thuận Ô --> Động Đá Nai Thuận Chung Vũ ( động góc trên trái ), đi tiếp vào rừng gặp Hùynh Bỉnh vào chiến đấu ( 2 trận liên tiếp).
  4.Thắng lợi về trại Hợp Phì đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Uy chấn Tiêu Dao Tân
  ĐKNV: char chuyển sinh, hoàn thành nhiệm vụ Hoàn Thành đại chiến, Khi Tào Tháo tấn công nước Hán
  Khu Vực: Từ Châu, Hợp Phì Trại
  Vật phẩm nhận được: [cùng thuộc tính ]LV102tri kiếm (int +36, agi -4, thuộc tính +3)
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến binh trướng Hợp Phì tầng 2 nói chuyện Lạc Tiến, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đi xuống tầng 1 phía dưới bên phải nói chuyện với Lữ Mông xuất hiện đối thoại và vào chiến đấu (Chỉ chạy, không đánh)
  3. Đi lên phía trên, tọa độ 2282-335 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu Cam Ninh, Lữ Mông, Giang Đông binh x8 (phải chiến thắng trong 5 hiệp)
  4. Thắng lợi Trương Liêu gia nhập đội ngũ, cho xuất chiến. Đi xuống phía dưới lần lượt nói chuyện với Đinh Phan, Lạc Thống, Trình Tư, tiến hành chiến đấu. (phải thắng trong 3 hiệp)
  5. Thắng lợi đi xuống nói chuyện với Tôn Quyền, tiến hành chiến đấu.
  6. Thắng lợi ra khỏi trại, đến Kiều Tiêu Sư (cây cầu nằm bên dưới), đi vào nói chuyện với Cốc Lợi, tiến hành chiến đấu liên tục 2 trận.
  7. Thắng lợi quay lại binh trướng nói chuyện Lạc Tiến, hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q : Xạ kích cửa quan
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thái Sử Từ phát tên
  Địa điểm: Từ Châu. Ghi chú: sau khi hoàn thành Q này sẽ mất Dưỡng Du Cung.
  Vật phẩm có được: học được skill xuyên tâm tiễn.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến đại độ Từ Châu (thành Từ Châu) vào Quan đệ Lữ Bố đối thoại với Tống Hiến đồng ý giúp đở.
  Đến Tiểu Phí Thôn, vào Quan phủ Tiểu Phí đối thoại với Lưu Bị.
  Đến rừng Hạ Thái vào tầng thứ 2 (phía trên) đối thoại với Lữ Bố giúp tìm Xuyên Tâm tiển (tại doanh trại Lữ Bố) và Dưỡng Du Cung (cung lv 35). Đưa xong hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đại chiến Vu Đài
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ thuộc hạ Đào Khiêm
  Địa điểm: Tiểu Phí Thôn, Từ Châu thành, rừng Quảng Lăng, Y Nhị thủy Động (Từ Châu).
  Vật phẩm có được: Nhân Phong Giáp (+ 13 DEF, – 2 AGI, lv. 35), Thanh Triều Quán (+ 15 INT, – 2ATK, lv. 45), Công Cứu Pháp (+ 9 INT, + 1 DEF, lv. 35)
  Nhiệm vụ tiếp theo: bao vây thành Tiểu Phối
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Tiểu Phí thôn đối thoại với Trần Giai.
  Đến đại độ Từ Châu, vào ngôi nhà đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
  Đến Y Nhị thủy ĐỘng đối thoại với Lôi Bạo, chiến đấu. Tiếp tục tìm gặp, đối thoại và chiến đấu với Kỷ Linh, Xích Ký, Diêm Tượng, Kim Thượng, Tần Dục.
  Đến rừng Quảng Lăng (Từ Châu) vào dinh gặp sự cản trở của Viên Thuật, chiến đấu với Viên Thuật, Trương Huân, Dương Hoành, Huệ Cừ, Tôn Hương, Trần Kỷ, Kiều Sanh, thăng lợi được vào trong. Đối thoại tiếp với Lưu Bị hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này