Poll Results: Ai sẽ trở thành trở thành tổng thống Mỹ? (lưu ý: thua đi đảo)

Members who voted for 'Donald Trump chúa chổm'