Việt Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 27/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: tả kích chiến
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ đánh cứng Thái Sơn(Từ Châu update link sau).
  Địa điểm: Việt Châu, Từ Châu.
  Vật phẩm có được: kim Dư Cơ (SP + 45, lv. 20), kim quang vũ (HP + 45, lv. 20)
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  đại phá Lưu Bị
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến hoàng cung Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
  Đến bần hộ đối thoại với Đổng Thừa.
  Đến Thành Đức sơn động (Thọ Xuân -Từ Châu) gặp sự cản trở và chiến đấu của Kỷ Linh, Xích Ký, Diêm Tượng, Tân Dực, Trương Huân, Tôn Hương .
  Đến tầng 2 rừng Thạch Đình (Thọ Xuân - Từ Châu) gặp sự cản trở và chiến đấu của Viên Thuật, Viên Diệu, Dương Hoành, Lôi Bạo, Viên Nhân, Trần Lan, Hoàng Kỳ. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q:Tấn Ví Nguy Công
  ĐKNV : lv 25
  Địa điểm : Thành Hứa Xương - Việt Châu.
  Vật phẩm nhận đc : Vệ Kí: 1% exp, Vương Đồ 0,5% exp, Diêm Nhu 0,5% exp
  NV tiếp theo: sinh con như Tôn Trọng Mưu
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến đường hầm Hứa Xương (map ghi sai tên, là trong thành thôi) vào quán trà nói chuyện với Đổng Chiêu.
  2. Sau đó đi về vào nhà Tào Cửu nói chuyện với Tào Tháo, rồi đi tiếp đến Hoàng Cung nói chuyện với Đổng Chiêu.
  3. Đối thoại tiếp Vệ Kí đồng ý giúp luyện NPC Hổ bí quân lên lv30 (Lưu ý ko phải cấm vệ binh)
  4. Đối thoại tiếp với Vương Đồ giúp tìm bà may đồ hứa xương, lấy vải ngự chảo long ở Bắc Sơn Ich Châu-du kích quân, lấy gỗ lầu phụng-Dương Châu - Ô Trình triệu trạc - Quyền giáp sĩ giao cho bà may đồ .
  5. Đối thoại Diêm Nhu đồng ý tìm giúp cung tên đỏ (gần chỗ chu linh đi tuần) và đen( nhà bần hộ Quan Vũ ), rưọu bạch ngọc(nhà phú hộ Quách Gia) tìm được giao cho Diêm Nhu.

  Lưu ý : chỉ trả đc Q cho 1 trong 3 thằng kia là hết, không trả hết cho cả 3 đc.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ công phòng chiến
  Địa điểm: Việt Châu, Dự Châu, Bình Châu.
  Vật phẩm có được: hoàn hồn đơn 20 cái, phúc thần 3 cái.
  Nhiệm vụ tiếp theo: đại chiến Bột Hải
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại dinh Tào Tháo (quan độ Tào Dinh - Việt Châu) đối thoại với Quách Gia đồng ý giúp đở.
  Đến nguyệt động Triều Ca (Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Lữ Khoáng.
  Đến rừng Nai Quỳnh (Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Tữ Hộc.
  Đến rừng Tây Sơn đối thoại với Phi Hùng Võ Sĩ vào chiến đấu với Thẩm Vinh, Thẩm Phối, Khiên Chiêu, Trần Lâm, Phi Hùng Võ Sĩ 5 người. Thắng lợi, lập tức vào chiến đấu với Trương Tử Khiêm, Trương Dĩ, Mã Diên, Viên Thượng, Âm Khuê, Nộ Giáp Binh 5 người.
  Đến phú hộ Thựơng Đẳng đối thoại với Thôi Diệm giúp tìm Lão thiết sa, bột đồng hạ (mỏ khoáng Nhị Châu) mỗi thứ một cái giao cho ông ta đượcthư đầu hàng. Đến cổng thành Diệp Thành đối thoại với Thẩm Vinh.
  Ta đến con hẽm Diệp Thành đối thoại với Thẩm Phối và vào chiến đấu với Tượng Nghĩa Cừ, Thẩm Phối, Tô Do, Lý Phù, Nghiêm Kính, Trần Lâm. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: thập diện mai phục
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
  Địa điểm: Việt Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 15%
  Nhiệm vụ tiếp theo: Vũ Nam tái phá Lưu Bị
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Dinh Tào Tháo tại Cung Độ Tào Dinh đối thoại với Tào Hồng đồng ý giúp đở.
  Đến Rừng Mộc Dã (Diệp Thành) đối thoại với Huyền Võ Binh chiến đấu.
  Trở về Dinh Tào Tháo tại Cung Độ Tào Dinh đối thoại với Tào Tháo, rồi nói chuyện Trình Lập đồng ý giúp đở.
  Đến Rừng Mộc Dã (Diệp Thành) đối thoại với Huyền Võ Binh.
  Đến rừng Hà Nội tằng 2 (Diệp Thành) đối thoại với Liệt Võ Quân chiến đấu
  Tiếp tục nói chuyện và chiến đấu với Viên Đàm
  Thắng lợi nói chuyện và chiến đấu với Viên Thượng
  Cuối cùng nói chuyện và chiến đấu với Viên Thiệu.
  Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thất quân Vu Cấm
  ĐKNV: không.
  Địa điểm: Trần Lưu thành - Việt Châu.
  Vật phẩm :Thiên Xu Trâm sp 135 đẳng cấp hạn chế 75 hoặc đặc thủ +135hp lv75
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến phổ hộ Trần Lưu đối thoại Dư Cấm, đồng ý tìm súng ngọan thạch(mix từ gỗ LĐ hoặc làm Q bên trên), tìm được quay lại nói chuyện.
  2. Sau đó đến rừng Trần Lưu nói chuyện Đổng Hành, đồng ý đến rừng Trực Dương bắt Tuyệt Bông mã ( nói chuyện Tuyệt bóng mã gia nhập đội ngũ), quay lại nc Đổng Hành, nhận dc điểm kinh nghiệm.
  3. Tiếp tục nói chuyện Đổng Hạnh, đồng ý luyện 1 trong 2 NPC lên cấp 30, luyện xong quay lại nói chuyện Đổng Hạnh, rồi quay lại nói chuyện Dư Cấm, đồng ý đến Sơn động Thước Vĩ thám thính. Khi vào sơn động cho NPC xuất chiến đến tọa độ 1746 : 981 đánh 2 trận là hòan thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thi Mã Nhật.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25 (cần test lại).
  Địa điểm: Việt Châu, Quan Độ Tào Dinh.
  Vật phẩm có được: giá trị kinh nghiệm nhiều
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Việt Châu tại Quan Độ Tào Dinh đối thoại với Trương Liêu, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Bình Châu Thủ Dương Sơn đối thoại với Xuân Huê và vào chiến đấu với Trương Xuân Huê, Thanh Lưu Ẩn Sĩ 5 người.
  3. Thắng lợi, vào ngôi nhà nhỏ đối thoại với Tư Mã Nhật và vào chiến đấu với Tư Mã Nhật, Trương Xuân Huê, Thủ Tiết Ẩn Sĩ 4 người, Thanh Lưu Ẩn Sĩ 4 người.
  4. Thắng lợi trở về đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thiên Độc Sơn Động.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Uyển Thành.
  Vật phẩm có được: điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến khách sạn Uyển Thành đối thoại với A Chí, anh ta sẽ nói cho bạn nghe về kho báu của Giặt Khăn Vàng trong lúc thua bỏ chạy để trong Thiên Độc Động, tiếc rằng võ nghệ của anh ta không cao, không là có thể khỏi lo cuộc sống sau này rồi, nếu người chơi có hứng thú biết nội tình bên trong có thể đến con đường lớn tra hỏi Lý Phụ.
  2. Lý Phụ sẽ nói cho người chơi “Phụng Thái Bình Đạo, Tâm Thành Trắc Linh, Đầu Đỉnh Huyền Võ, Thủ Chấp Bạch Hổ, Tự Môn Vô Môn, Biệt Hữa Động Thiên”.
  3. Ta đến Thiên Độc Động (đi vào phía sau thành), qua bậc thang, theo hướng bên trái đi gặp giao lộ đi lên phía trên, tại khúc quẹo ta gặp một hộp châu báu, sau đó ta theo hướng trái đi khoảng (X1470,Y350) trên bức tường có một cơ quan thạch môn, chọn lấy thì có thể đi vào.
  4.Bên trong mật đạo thiên độc động tọa độ 409;774 xảy ra đối thoại vào chiến đấu với 5 dũng sỹ khăn vàng.
  5.trong mật đạo tọa độ 1620; 998 xay ra đối thoại đồng ý đi tiếp.
  6. Tại tầng cuối ta gặp Bàng Cổ Cự Thú – Hệ Địa, đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thiết trượng Hứa Xương.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: Ngoan thạch súng (công + 8, phòng – 1, lv. 20).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đối thoại với Đại Ngốc trong ngôi nhà nhỏ, đồng ý cho anh ta chế vũ khí, giúp tìm tiểuthiếtmiếng 5 cái (mỏ khoáng Đông Quận, đào khoáng 10), gỗ đàn hương 3 cái (lượm trong mỏ Đông Quận), đá giác miếng 5 cái (mỏ khoáng Đông Quận, đào khoáng 10), 2000 tiền.
  2. Tìm xong đưa cho anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thôi Diễm thức tĩnh
  Điều kiện nhiệm vụ : lv 25
  Địa điểm: Hưa Xương - Việt Châu.
  Vật phẩm có được: Thôi Diễm Mê
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến tiệm trà Hứa Xương đối thoại với Trần Lâm.
  Đến Trại Lê Dương (Dự Châu) vào tầng cuối, trở ra đối thoại và chiến đấu với Lính Ngục.
  Thắng lợi đến trại Tào Dinh đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thu hàng Trương Hiệp (Trương Hợp)
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Quan Độ đại chiến
  Vật phẩm nhận được: túi trừ điểm.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến quân trướng Quan Độ Tào Trại nói chuyện Tuân Du, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến nói chuyện Hứa Du, tìm kiếm giáp hoàng lục, mũ hoàng sư.
  3. Kiếm đủ đến trại Viên Thiệu, nói chuyện Viên Thiệu.
  4. Quay lại Tào trại nói chuyện Tuân Du, đồng ý giúp đỡ.
  5. Đến chiến trường Quan Độ tầng 2, nói chuyện và chiến đấu Hoắc Nô, Cao Lãm, Triệu Độc...Thắng lợi lập tức chiến đấu Vương Tùng Trương Hợp, Cao Nhu...Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: trận chiến Thọ Xuân
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ đại bại Nhục Thủy
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: Liệp chuẩn vũ (hỏa +2).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Bạch Môn bắt Lữ Bố
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến điểm binh đài Hứa Xương đối thoại với Trình Lập đồng ý giúp đở.
  Đến Mạng Thạch Sơn (Từ Châu) phía bên tay phải tầng thứ 2, khi vào trong đối thoại với Lang Binh bên tay trái, gặp Hứa Can vào chiến đấu. Lưới bắt Hứa Can, trở về Hứa Xương đối thoại với Trình Lập.
  Đến Thành Đức Sơn Động ( Thành Đức triệu trạc) , trong động đối thoại với Tàn Binh, và vào chiến đấu với Viên Trị, Trương Đa, Trịnh Bửu, Lý Nghiệp, tàn binh ? người.
  Thắng lợi, ta đến Sơn Động Thọ Xuân, trong động đối thoại với Tr.Đao Binh, vào chiến đấu với Viên Nhân, Xích Ký, Tư Trọng Ứng, Hoàng Uyển, Chu Thượng, Tần Dực, Tr.Đao Binh 4 người, tiếp viện Kiện Võ Quân 4 người.
  Thắng lợi ta vào đối thoại với Kiều Sanh vào chiến đấu vớiLương Can, Trần Kỉ, Lý Phong, Kim Thượng, Lạc Tựu tiếp viện Kiều Sanh, BinhThươngSắt 4người. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Trừ khử Trương Dương.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Trần Lưu.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: theo thuộc tính ta có được văn chương triệu gọi, phúc thần 1 cái
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Thành Trần Lưu Quan Phủ đối thoại với Tào Nhân, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Rừng Đông Quận tại tầng 2 đối thoại với Lý Tấn, vào chiến đấu với Trương Dương, Tiết Hồng, Miêu Thượng, Giai Cố, Dương Xú.
  3. Thắng lợi ta đối thoại với Lý Tấn và vào chiến đấu với Quản Thừa, Trương Dương, Lý Điều, Tòng Tiền, Vương Doanh.
  4. Trở về Trần Lưu Quan Phủ đối thoại với Tào Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: Từ Hoảng thức tỉnh
  Điều kiện nhiệm vụ: lv25, học được skill Bách xuyên
  Địa điểm: Việt Châu, Cung độ Tào Dinh
  Vật phẩm nhận được: Từ Hoảng Mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Cung độ Tào Dinh nói chuyện với Từ Hoảng.
  2. Đến Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo, đồng ý tìm Phi Vân Cung (lv40 hệ Phong).
  3. Sau khi tìm xong đi đến rừng Triều Ca, nói chuyện Từ Hoảng.
  4. Vào Trại Lê Dương, đối thoại với Trương Liêu, chiến đấu với Lí Phu, Lữ Uy Hoàng, Khiêu Chiên, Mạnh Đại, Tự Tông, Sấu Dân Binh x 5(tăng viện Nhược Dân Binh x 5).
  5. Thắng lợi thì đến Rừng Tây Sơn, theo hướng bên trái phía dưới vào tầng hai đối thoại Nghiêm Kinh, tiến hành chiến đấu.
  6. Thắng lợi đánh tiếp với Viên Thượng, hàn Mãnh, Tượng Nghĩa Cừ, Tinh Vệ Binh x5 ( tăng viện: Thiết Trượng Binh x5 )
  7. Thắng lợi đối thoại Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tư Mã Chinh và Từ Thứ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
  Vật phẩm có được: kính đồng của Tư Mã Chinh
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Vinh Xuyên Thảo Lư đối thoại với Tư Mã Chinh, đồng ý giúp tìm Từ Thứ.
  2.Đến Rừng Dương Thành, vào trong đối thoại với Tiểu Lưu, vào chiến đấu với Ngũ Tập, Đoạn Uy.
  3.Thắng lợi ta lên phía bên trái trong Dinh Quân đối thoại với Phi Hồng Sĩ Binh vào chiến đấu với Lý Dư, Vương Phương, Lý Mông, Hồ Phong, Cao Thạc.
  4.Thắng lợi trở về tìm Tư Mã Chinh thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Vinh Xuyên Tùng Điền
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
  Vật phẩm có được: Trị Quân thuật
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Chiêu hàng Từ Quảng
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Vào Thôn Vinh Xuyên đối thoại với Nhậm Tuấn, đồng ý giúp ông ta lấy lại cái lê.
  2. Đến ngôi nhà nhỏ kế bên quán trà đối thoại với Lại Tiều Phu, đồng ý giúp đỡ.
  3. Đến Thành Hứa Xương, trong nhà Đại Ngốc tìm lấy .
  4. Đem giao cho Lại Tiều Phu thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này