Weapon+Item+Environment trong Emblem Saga Text

Thảo luận trong 'Emblem Saga Text Game' bắt đầu bởi anhduybabe85, 4/3/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. anhduybabe85

  anhduybabe85 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  2/6/06
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  TPHCM
 2. anhduybabe85

  anhduybabe85 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  2/6/06
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  TPHCM
  [​IMG]
  [​IMG]
  *Sagitarius------Bow-----6---70---0---2---5---6----Flying Slayer-----Cung huyền thoại-Phong ấn, Gwenda
  *Shinning Bow-----------Bow-----6----70-----0----2-----5-----6-----Cung thần-Phong ấn[/CENTER]
   
 3. anhduybabe85

  anhduybabe85 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  2/6/06
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  TPHCM
 4. anhduybabe85

  anhduybabe85 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  2/6/06
  Bài viết:
  104
  Nơi ở:
  TPHCM
 5. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 6. witfox

  witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  5/1/05
  Bài viết:
  6,240
  Nơi ở:
  Thiên đường
  Terrains
  +%Hit, %Eva
  Mỗi class có rank địa hình kế bên, xấp từ -:1:4
  Rank -: không di chuyển trên địa hình đó được
  Rank 1: Mv/1= Mov di chuyển trên địa hình đó
  Rank 2: Mv/2= Mov di chuyển trên địa hình đó
  Rank 3: Mv/3= Mov di chuyển trên địa hình đó (bỏ số lẻ, làm tròn xuống)
  Rank 4: Mv/4= Mov di chuyển trên địa hình đó (bỏ số lẻ, làm tròn xuống)


  +[​IMG]Arena Mastery:
  Environment/Battlefield
  [​IMG]

  +[​IMG]Castle Mastery:
  Environment/Battlefield:
  [​IMG]Ngoài thành
  [​IMG]Trong thành
  +[​IMG]Sea Mastery:
  Environment/Battlefield
  [​IMG]
  +[​IMG]Meadow mastery:
  Environment/Battlefield
  [​IMG]
  [​IMG]
  +[​IMG]Forest Mastery:
  Environment/Battlefield
  [​IMG]
  +[​IMG]Frontier mastery:
  Environment/Battlefield
  [​IMG]
  +[​IMG]Mountain Mastery:
  Environment/Battlefield
  [​IMG]
  Terrain Move Cost
  Class: RooK Knight, Horse Rider, Spear Rider, Axe Rider, Bow Rider, Crusader, Dragoon, Mage Knight, Cross Knight
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /3 |W /#|
  |Rd /1 |Ri /# |S /#|
  |Cv /# |Sh /# |D /#|
  |Fl /# |Mt /# |L /#|
  |Cs /# |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Valkyrie
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /3 |W /4|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /# |Sh /# |D /#|
  |Fl /# |Mt /# |L /#|
  |Cs /# |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Dark Rider
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /3 |W /#|
  |Rd /1 |Ri /# |S /#|
  |Cv /# |Sh /# |D /#|
  |Fl /# |Mt /# |L /2|
  |Cs /# |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Dark Knight
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /# |Sh /2 |D /2|
  |Fl /# |Mt /# |L /#|
  |Cs /# |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Arrow Knight, Commando Knight, Lancer, Paladin, Royal Guard, Black Knight, Royal Knight, Golden Knight, King Knight
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /3 |W /4|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /# |Sh /3 |D /4|
  |Fl /# |Mt /# |L /5|
  |Cs /# |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Mounted Thief, Horseman, Thief Lord, Mameluke, Killer Knight
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /3 |W /3|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /# |Sh /3 |D /3|
  |Fl /# |Mt /# |L /4|
  |Cs /# |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Holy Knight
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /# |Sh /2 |D /2|
  |Fl /# |Mt /# |L /3|
  |Cs /# |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Armor Knight, General
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /3|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /#|
  |Cs /2 |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Iron Armor, Civilians
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /#|
  |Cs /2 |Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Soldier, Dark Soldier, Archer, Spear Knight, Axe Knight, Guard Knight, Bow Knight, Sergeant, Lady Knight, Ranger, Princess, Queen, Sniper, Ranger (Bow) Master, Cardinal, Troubadoor, Demounted Classes (-Iron Knight), Knight Lord, Lord, Dark Dragon, Evil Dragon, Fire Dragon
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /3|
  |Cs /2 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Fighter, Gladiator, Warrior, Fighter, Mercenary, Duellist, Hero, Heroine, Sword Fighter, Fencer, Sword Master, Sword Lady, Samurai, Hunter, Bow Hero, Prince
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /1|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /3|
  |Cs /2 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Hidden Hunter
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /1|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /2|
  |Cs /2 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Golem, Iron Golem
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /4|
  |Cs /2 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Barbarian, Thief, Brigand, Bandit, Zombie, Mummy, Skeleton
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /2|
  |Cs /2 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Orge, Arch Orge
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /1 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /2|
  |Cs /1 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Priest, Priestess, Dark Priest, Mage, Mage Fighter, Dark Mage, Light mage, Bishop, High Bishop, Dark Bishop, Sage, Dark Sage, Light Sage, Witch, Sister, Dark Wizard, Light Wizard, Saintly Woman, Dark Lord,
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |
  Ri /# |S /#|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /1|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /4|
  |Cs /2 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Mist Dragon
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |Ri /1 |
  S /#|
  |Cv /1 |Sh /1 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /3|
  |Cs /2 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Assassin, Pirate
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /2 |W /2|
  |Rd /1 |Ri /4 |S /4|
  |Cv /1 |Sh /2 |D /2|
  |Fl /1 |
  Mt /# |L /3|
  |Cs /2 |
  Eg /# |B /#|
  ++++++++++++++++++++

  Class: Pegasus Rider, Dragon Rider, Pegasus Knight, Dragon Knight, Dragon Lord
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /1 |W /1|
  |Rd /1 |Ri /1 |S /1|

  |Cv /# |Sh /1 |D /1|
  |Fl /# |Mt /1 |L /1|
  |Cs /1 |Eg /1 |B /1|

  ++++++++++++++++++++

  Class: Orpus, Arch Orpus, Harpy, Gargoyle, Dragon Zombie, Nagar Dragon, Sky Dragon
  ++++++++++++++++++++
  |Pl /1 |Fr /1 |W /1|
  |Rd /1 |Ri /1 |S /1|
  |Cv /1 |Sh /1 |D /1|
  |Fl /1 |Mt /1 |L /1|
  |Cs /1 |Eg /1 |B /1|

  ++++++++++++++++++++
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 18/3/11
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này