Poll Results: Theo bạn, yếu tố nào là quan trọng nhất trong bộ môn Warcraft

Members who voted for 'Chăm chỉ luyện tập, xem replays, tìm hiểu, suy ngẫm các chiến thuật mới'